Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ders 5 Adam Kadmon’un 5 Partzufim’i KABALA’NIN BİLGELİĞİ ÖNSÖZ Giriş Kursu www.kabbalah.info/tr www.kabala.info.tr www.kabbalah.info/tr www.kabala.info.tr.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ders 5 Adam Kadmon’un 5 Partzufim’i KABALA’NIN BİLGELİĞİ ÖNSÖZ Giriş Kursu www.kabbalah.info/tr www.kabala.info.tr www.kabbalah.info/tr www.kabala.info.tr."— Sunum transkripti:

1 Ders 5 Adam Kadmon’un 5 Partzufim’i KABALA’NIN BİLGELİĞİ ÖNSÖZ Giriş Kursu www.kabbalah.info/tr www.kabala.info.tr www.kabbalah.info/tr www.kabala.info.tr turkish@kabbalah.info turkish@kabbalah.info www.kabbalah.info/tr www.kabala.info.tr www.kabbalah.info/tr www.kabala.info.tr turkish@kabbalah.info turkish@kabbalah.info

2 Hangi safhadayız... Behina Şoreş (kök) Behina Alef – Hohma (Erdemlik) Behina Bet - Bina Behina Gimel - Tiferet Behina Dalet - Malhut Erdemlik Işığı Şefkat Işığı Şefkat ışığının erdemlik ile yansıması

3 Eşitlik Kanunu Form zıtlığı (mesafeleşme) Form değişikliği (kısmi uzaklaşma / kısmi bütünleşme) Form eşitliği (birleşme – bütünleşme)

4 Roş TohToh SofSof PehPeh TaburTabur SiumSium PartzufPartzuf Nekudotdan alınan izlenimler: Otiot Otiot TaamimTaamim Manevi Partzuf Or yaşar 100% Or yaşar 100% Or hozer 100% 100% Or pinimi 20% Or makif 80% Taamimden alınan izlenimler: Tagin

5 “Genel Malhut, Birinci Kısıtlamayı yaptıktan sonra ve alabildiği bir maksimum oran kadar almaya karar vermesine: Adam Kadmon’un dünyasında ya da Akudim’de çalışmak denir. Malhut’un onların içinde nasıl aldığını göreceğiz. Çalışmamızın ilk kısmı bu; Adam Kadmon Dünyası. Çalışmamızın ikinci kısmı ve en önemlisi, Malhut’u (Dalet) nasıl dolduracağımızdır ki Malhut aslında yaratılan varlıktır...?” Kabalist Dr. Michael Laitman Kabala’nın Erdemliği adlı dersten, 09 Şubat 2002 “Genel Malhut, Birinci Kısıtlamayı yaptıktan sonra ve alabildiği bir maksimum oran kadar almaya karar vermesine: Adam Kadmon’un dünyasında ya da Akudim’de çalışmak denir. Malhut’un onların içinde nasıl aldığını göreceğiz. Çalışmamızın ilk kısmı bu; Adam Kadmon Dünyası. Çalışmamızın ikinci kısmı ve en önemlisi, Malhut’u (Dalet) nasıl dolduracağımızdır ki Malhut aslında yaratılan varlıktır...?” Kabalist Dr. Michael Laitman Kabala’nın Erdemliği adlı dersten, 09 Şubat 2002

6 “…Behina Dalet’i doldurmak için önce dünyaları oluşturmamız gerekir: Atzilut Beria Yetzira Assiya Ruhları oluşturmamız gerek ve sonrada ıslahlarını sağlamalıyız. Ruhlar Behina Dalet’in çok küçük parçacıkları. Her defasında küçük bir parçasını ıslah ettikten sonra, zamanla tümünü ıslah etmiş oluruz. Sonra, dönüp tüm ruhları tekrar bütünleştirmemiz gerekmektedir ve böylece tekrar Behina Dalet’i yeniden orijinal haline getirmiş oluruz. Bu ıslah yolundan geçmemiz gerekmektedir.” Kabalist Dr. Michael Laitman Kabala’nın Erdemliğiyle ilgili ders, 09 Şubat 2002 “…Behina Dalet’i doldurmak için önce dünyaları oluşturmamız gerekir: Atzilut Beria Yetzira Assiya Ruhları oluşturmamız gerek ve sonrada ıslahlarını sağlamalıyız. Ruhlar Behina Dalet’in çok küçük parçacıkları. Her defasında küçük bir parçasını ıslah ettikten sonra, zamanla tümünü ıslah etmiş oluruz. Sonra, dönüp tüm ruhları tekrar bütünleştirmemiz gerekmektedir ve böylece tekrar Behina Dalet’i yeniden orijinal haline getirmiş oluruz. Bu ıslah yolundan geçmemiz gerekmektedir.” Kabalist Dr. Michael Laitman Kabala’nın Erdemliğiyle ilgili ders, 09 Şubat 2002

7 Peki Adam Kadmon dünyası nasıl yaratılmıştı?

8 Yaratılışın düşüncesinden Behina Dalet ortaya çıktı ve kendisini kısıtlayarak ışıksız kaldı. Behina Dalet – Malkut de Ein Sof (sonsuzluk dünyasından yaratıldığı için böyle adlandırılır) Masah ile çalışmaya başlar, ihsan etmek niyetiyle. Bu yeni çalışma metoduna Partzuf denir. İçinde çalıştığı yere ise Adam Kadmon dünyası denir – Atzilut, Beria, Yetzira, Assiya (kısaca ABYA) dünyalarının önünde gelir

9 “Tzimtzum Alef’ten sonra Malhut Klisinin üzerine konulan Masah’ı, Masah’ın üzerinde oluşan 5 çeşit Zivug de Hakaa’nın olup 10 Sefirotun 5 seviyesini alt alta oluşturmasını açıkça anlamış durumdayız. Şimdi ABYA dünyalarından önce gelen Adam Kadmon dünyasının 5 Partzufimini öğreneceğiz.” Baal HaSulam “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde26 “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde 26 “Tzimtzum Alef’ten sonra Malhut Klisinin üzerine konulan Masah’ı, Masah’ın üzerinde oluşan 5 çeşit Zivug de Hakaa’nın olup 10 Sefirotun 5 seviyesini alt alta oluşturmasını açıkça anlamış durumdayız. Şimdi ABYA dünyalarından önce gelen Adam Kadmon dünyasının 5 Partzufimini öğreneceğiz.” Baal HaSulam “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde26 “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde 26

10   Yaratılışın düşüncesinden Behina Dalet doğdu ve kendisini kısıtlayarak ışıktan mahrum kaldı. Ein Sofun Malhut’u   Aynı Behina Dalet, Malhut de Ein Sof (doğduğu sonsuz dünyadan adını alır) Masahla çalışmaya başlar – ihsan etmek niyetiyle.   Bu yeni çalışma metoduna Partzuf denir.   Çalıştığı yer ise Adam Kadmon dünyasıdır, Atzilut, Beria, Yetzira, Assiya, (ya da kısaca ABYA) dünyalarının üzerindedir.

11 Roş Toh Sof Peh Tabur Sium Partzuf Or Yaşar Or Hozer Adam Kadmon Dünyası

12 Adam Kadmon Partzufu tıpkı diğer Partzuflar gibi işler

13 Partzuf Galgalta “TA’dan sonra Adam Kadmon dünyasının ilk Partzufu doğar doğmaz, Behina Dalet ışığı almak için olan bir Kli olmayı anında bıraktı, dolayısıyla Masah tarafından ıslah edilmiş oldu. Üst Işık Kli Malhut’un içerisine inerek doğasına göre örtünür. Ancak, Masah, kendisini Malhut’un üzerine yerleştirdiğinden ışığı geri yansıtır ve kaynağına geri gönderir. Bu çarpışmadan dolayı, Or Hozer Keter de Or Elion seviyesine çıkmış oldu. Bu Or Hozer Adam Kadmon’un ilk oluşan Partzufunun 10 Sefirot de Roş’unun klisinin embriyosu (“Şoreş Hey Kelim”). Baal HaSulam “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde 27 “TA’dan sonra Adam Kadmon dünyasının ilk Partzufu doğar doğmaz, Behina Dalet ışığı almak için olan bir Kli olmayı anında bıraktı, dolayısıyla Masah tarafından ıslah edilmiş oldu. Üst Işık Kli Malhut’un içerisine inerek doğasına göre örtünür. Ancak, Masah, kendisini Malhut’un üzerine yerleştirdiğinden ışığı geri yansıtır ve kaynağına geri gönderir. Bu çarpışmadan dolayı, Or Hozer Keter de Or Elion seviyesine çıkmış oldu. Bu Or Hozer Adam Kadmon’un ilk oluşan Partzufunun 10 Sefirot de Roş’unun klisinin embriyosu (“Şoreş Hey Kelim”). Baal HaSulam “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde 27

14 “Sonrasında, Roş’un 10 Sefirotunun gücünü kullanarak, Roş’un Malhut’u Or Hozer’le birlikte yukarıdan genişleyerek aşağıya doğru yayılmaya başladı, dolayısıyla içinde 10 yeni Sefirot oluşturdu ki bunlar bir bütün ve gerçek Kelimdir. Roş’da potansiyel olarak mevcut olan şey şimdi ortaya çıktı ve Guf olarak oluştu. Dolayısıyla Adam Kadmon’un ilk Partzufunun Roş’u ve Guf’u tamamlanmış oldu.” Baal HaSulam “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde 27 “Sonrasında, Roş’un 10 Sefirotunun gücünü kullanarak, Roş’un Malhut’u Or Hozer’le birlikte yukarıdan genişleyerek aşağıya doğru yayılmaya başladı, dolayısıyla içinde 10 yeni Sefirot oluşturdu ki bunlar bir bütün ve gerçek Kelimdir. Roş’da potansiyel olarak mevcut olan şey şimdi ortaya çıktı ve Guf olarak oluştu. Dolayısıyla Adam Kadmon’un ilk Partzufunun Roş’u ve Guf’u tamamlanmış oldu.” Baal HaSulam “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde 27

15 Işıklar ve Kelim Malhut ZA Bina Hohma Keter Nefeş Ruah Neşhama Haya Yehida Işıkla Kli arasındaki ters değer

16 GalgaltaGalgalta Peh Tabur Sium Or Hozer Malhut ZA Bina Hohma Keter Şoreş Alef Bet Gimel Dalet Şoreş Alef Bet Gimel Dalet Or Makif Roş Toh Sof Nefeş Ruah Neşhama HayaHaya HayaHaya Yehida Keter Hohma ZA Bina Malhut Or Yaşar

17 Partzuf AB “Yukarıda anlatılanlardan sonra, bir kere daha Kli Malhut’un Masahıyla çarpışma olur. Ancak bu sefer içinde Behina Dalet yoktur. Masah’ın artık 4 Klisi vardır: Keter, Hohma, Bina ve Tifferet. Dolayısıyla, Adam Kadmon’un bir sonraki Partzufu, Partzuf Galgalta’nın altında Hohma’nın seviyesinde oluştu ve adına AB denir. Bu durumda Or Hozer NaReNH ışıklarıyla sarılır, beşinci kısım olan Or Yehida ise yoktur. Baal HaSulam “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde 28 “Yukarıda anlatılanlardan sonra, bir kere daha Kli Malhut’un Masahıyla çarpışma olur. Ancak bu sefer içinde Behina Dalet yoktur. Masah’ın artık 4 Klisi vardır: Keter, Hohma, Bina ve Tifferet. Dolayısıyla, Adam Kadmon’un bir sonraki Partzufu, Partzuf Galgalta’nın altında Hohma’nın seviyesinde oluştu ve adına AB denir. Bu durumda Or Hozer NaReNH ışıklarıyla sarılır, beşinci kısım olan Or Yehida ise yoktur. Baal HaSulam “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde 28

18 Malhut Bina Hohma ZA ABAB Malhut ZA Bina Hohma Keter Şoreş Alef Bet Gimel Dalet Şoreş Alef Bet Gimel Dalet Nefeş Neşhama HayaHaya HayaHaya Ruah

19 GalgaltaGalgalta Malhut ZA Bina Hohma Keter Şoreş Alef Bet Gimel Dalet Şoreş Alef Bet Gimel Dalet Malhut ZA Bina Hohma Keter ABAB Şoreş Alef Bet Gimel Dalet Şoreş Alef Bet Gimel Dalet Malhut ZA Bina Hohma Keter Nefeş Neşama HayaHaya HayaHaya Ruah Malhut Bina Hohma ZA

20 Partzuf SAG “Ve ondan sonra aynı Zivug DeHakaa Behina Bet’in Aviutuna (kalınlık/kabalık) sahip olan Malhut’un Masahı üzerinde tekrarlanır ve sonra Bina’nın üzerinde 10 Sefirot Roş ve Guf oluşur ve buna Partzuf SAG de AK denir. SAG de AK’ın ZA ve Malhut Klilerinden ve Haya ile Yehida ışıklarından yoksundur.” Baal HaSulam “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde 28 “Ve ondan sonra aynı Zivug DeHakaa Behina Bet’in Aviutuna (kalınlık/kabalık) sahip olan Malhut’un Masahı üzerinde tekrarlanır ve sonra Bina’nın üzerinde 10 Sefirot Roş ve Guf oluşur ve buna Partzuf SAG de AK denir. SAG de AK’ın ZA ve Malhut Klilerinden ve Haya ile Yehida ışıklarından yoksundur.” Baal HaSulam “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde 28

21 Malhut Bina ZA Malhut ZA Bina Hohma Keter Şoreş Alef Bet Gimel Dalet Şoreş Alef Bet Gimel Dalet Neşhama Ruah Nefeş SAGSAG

22 Malhut Bina Hohma ZA Malhut Bina ZA Haya Neşama Ruah Nefeş Malhut ZA Bina Hohma Keter Şoreş Alef Bet Gimel Dalet Şoreş Alef Bet Gimel Dalet Malhut ZA Bina Hohma Keter Yehida Haya Neşama Ruah Nefeş Neşama Ruah Nefeş GalgaltaGalgalta ABABSAGSAG Malhut ZA Bina Hohma Keter Şoreş Alef Bet Gimel Dalet Şoreş Alef Bet Gimel Dalet Malhut ZA Bina Hohma Keter Şoreş Alef Bet Gimel Dalet Şoreş Alef Bet Gimel Dalet

23 Partzuf MA ve BON “Ve sonrada, sadece Behina Alef Aviutuna sahip olan bir Masahda Zivug de Hakaa oldu. Böylelikle Sefirot Roş ve Guf’un Tiferetteki 10 Sefirotu oluştu ve 3 Kliden ve ışıkdan mahrum; Bina, ZA, Malhut ve Neşama, Haya, Yehida. Keter ve Hohma Klilerinde sarılan ışıklardan sadece Nefeş ışığına sahip. Partzuf MA ve BON de AK olarak bilinir. Kli ve ışıkların zıt değerlere olduğunu madde 24’den hatırlayın.” Baal HaSulam “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde 28 “Ve sonrada, sadece Behina Alef Aviutuna sahip olan bir Masahda Zivug de Hakaa oldu. Böylelikle Sefirot Roş ve Guf’un Tiferetteki 10 Sefirotu oluştu ve 3 Kliden ve ışıkdan mahrum; Bina, ZA, Malhut ve Neşama, Haya, Yehida. Keter ve Hohma Klilerinde sarılan ışıklardan sadece Nefeş ışığına sahip. Partzuf MA ve BON de AK olarak bilinir. Kli ve ışıkların zıt değerlere olduğunu madde 24’den hatırlayın.” Baal HaSulam “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde 28

24 Ruah Nefeş MAMA Malhut ZA Malhut ZA Bina Hohma Keter Şoreş Alef Bet Gimel Dalet Şoreş Alef Bet Gimel Dalet

25 GalgaltaGalgalta ABAB SAGSAG Malhut Bina Hohma ZA Malhut Bina ZA Haya Neşhama Ruah Nefeş Malhut ZA Bina Hohma Keter Şoreş Alef Bet Gimel Dalet Şoreş Alef Bet Gimel Dalet Malhut ZA Bina Hohma Keter Yehida Haya Neşama Ruah Nefeş Neşama Ruah Nefeş Malhut ZA Ruah Nefeş MAMA Malhut ZA Bina Hohma Keter Şoreş Alef Bet Gimel Dalet Şoreş Alef Bet Gimel Dalet Malhut ZA Bina Hohma Keter Şoreş Alef Bet Gimel Dalet Şoreş Alef Bet Gimel Dalet Malhut ZA Bina Hohma Keter Şoreş Alef Bet Gimel Dalet Şoreş Alef Bet Gimel Dalet

26 Malhut BONBON Nefeş Malhut ZA Bina Hohma Keter Şoreş Alef Bet Gimel Dalet Şoreş Alef Bet Gimel Dalet

27

28 AK’ın 5 Partzufimi “Adam Kadmon dünyasındaki beş Partzufimin oluşumu olan Galgalta, AB, Sag, Ma ve Bon’u inceledik ve her sonraki Partzuf bir öncekisinin bir alt basamağında. Örneğin Partzuf AB’da Yehida Işığı yok ve Haya ışığıda SAD’da yok (AB’daydı). Neşama ışığıda Parzuf MA’da yok. Her Partzufun seviyesi üzerinde Zivug de Hakaa yapılan Masahın kalınlığına bağlıdır ” Baal HaSulam “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde 29 “Adam Kadmon dünyasındaki beş Partzufimin oluşumu olan Galgalta, AB, Sag, Ma ve Bon’u inceledik ve her sonraki Partzuf bir öncekisinin bir alt basamağında. Örneğin Partzuf AB’da Yehida Işığı yok ve Haya ışığıda SAD’da yok (AB’daydı). Neşama ışığıda Parzuf MA’da yok. Her Partzufun seviyesi üzerinde Zivug de Hakaa yapılan Masahın kalınlığına bağlıdır ” Baal HaSulam “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde 29

29 Şu ana kadar ne öğrendik?  Sonsuzluk dünyası Malhut’un (Behina Dalet) sonsuzluk ışığıyla dolduğu haldir.  Ayrıca Adam Kadmon dünyasıyla ilgili şeyler öğrendik.  Sonsuzluk dünyası Malhut’un (Behina Dalet) sonsuzluk ışığıyla dolduğu haldir.  Ayrıca Adam Kadmon dünyasıyla ilgili şeyler öğrendik.

30 Bir sonraki dersde öğreneceklerimiz;  Atzilut dünyası.  Beria dünyası.  Yetzira dünyası.  Assiya dünyası. Peki bütün bunların bizimle ne alakası var ?

31 “ Yaratan sadece tek şey yarattı, istemek arzusu ve bu arzu aşağıdaki bölümlere ayrılır: Sonsuzluk dünyasına (Ein Sof) ait arzular – en büyük arzular, Sonsuzluk dünyasına (Ein Sof) ait arzular – en büyük arzular, Adam Kadmon dünyasına ait arzular, Adam Kadmon dünyasına ait arzular, Atzilut dünyasına ait arzular, Atzilut dünyasına ait arzular, Beria dünyasına ait arzular, Beria dünyasına ait arzular, Assiya dünyasına ait arzular Assiya dünyasına ait arzular Bu dünyaya ait arzular – en küçük, en egoist arzular.” Bu dünyaya ait arzular – en küçük, en egoist arzular.” Kabalist Dr. Michael Laitman Kabala Tecrübesi, 6. Bölüm

32 “Bizim maddemiz mutluluk duymak için küçük bir arzu. Ruh insanda zamanla gelişir. Hayvansal arzularımızın (barınak, seks, aile) etkileriyle insan en küçük arzularını geliştirir. Bu safhadan sonra insanda haz duyma arzusu gelişir; zenginlik, güç, itibar ve bilgi. Eğer kişi binlerce reenkarnasyondan sonra bu arzularını geliştirirse, kişiye yukarıdan maneviyata yönelik bir arzu verilir. Bu arzuyu doğru geliştirdiği ölçüde, yukarıdan ona manevi dünyaya çıkış kapısı açılır ve yeni arzular ortaya çıkar “Yaratan’ın hatırı için”. Bu arzuları doyurarak yukarıdan ışık çeker – Yaratan’ın hissi.” Kabalist Dr. Michael Laitman Kabala Tecrübesi, 6. Bölüm

33 Gimatria…! Sonra:


"Ders 5 Adam Kadmon’un 5 Partzufim’i KABALA’NIN BİLGELİĞİ ÖNSÖZ Giriş Kursu www.kabbalah.info/tr www.kabala.info.tr www.kabbalah.info/tr www.kabala.info.tr." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları