Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ders 5 Adam Kadmon’un 5 Partzufim’i

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ders 5 Adam Kadmon’un 5 Partzufim’i"— Sunum transkripti:

1 Ders 5 Adam Kadmon’un 5 Partzufim’i
KABALA’NIN BİLGELİĞİ ÖNSÖZ Giriş Kursu Ders 5 Adam Kadmon’un 5 Partzufim’i

2 Behina Alef – Hohma (Erdemlik)
Hangi safhadayız... Behina Şoreş (kök) Erdemlik Işığı Behina Alef – Hohma (Erdemlik) Şefkat Işığı Behina Bet - Bina Şefkat ışığının erdemlik ile yansıması Behina Gimel - Tiferet Behina Dalet - Malhut

3 Eşitlik Kanunu Form zıtlığı (mesafeleşme)
Form değişikliği (kısmi uzaklaşma / kısmi bütünleşme) Form eşitliği (birleşme – bütünleşme)

4 Nekudotdan alınan izlenimler:
Manevi Partzuf Or hozer 100% Or yaşar 100% Nekudotdan alınan izlenimler: Otiot Or pinimi 20% Roş Peh Taamim Nekudot Taamimden alınan izlenimler: Tagin Toh Partzuf Tabur Sof Or makif 80% Sium

5 “Genel Malhut, Birinci Kısıtlamayı yaptıktan sonra ve alabildiği bir maksimum oran kadar almaya karar vermesine: Adam Kadmon’un dünyasında ya da Akudim’de çalışmak denir. Malhut’un onların içinde nasıl aldığını göreceğiz. Çalışmamızın ilk kısmı bu; Adam Kadmon Dünyası. Çalışmamızın ikinci kısmı ve en önemlisi, Malhut’u (Dalet) nasıl dolduracağımızdır ki Malhut aslında yaratılan varlıktır...?” Kabalist Dr. Michael Laitman Kabala’nın Erdemliği adlı dersten, 09 Şubat 2002

6 Atzilut Beria Yetzira Assiya
“…Behina Dalet’i doldurmak için önce dünyaları oluşturmamız gerekir: Atzilut Beria Yetzira Assiya Ruhları oluşturmamız gerek ve sonrada ıslahlarını sağlamalıyız. Ruhlar Behina Dalet’in çok küçük parçacıkları. Her defasında küçük bir parçasını ıslah ettikten sonra, zamanla tümünü ıslah etmiş oluruz. Sonra, dönüp tüm ruhları tekrar bütünleştirmemiz gerekmektedir ve böylece tekrar Behina Dalet’i yeniden orijinal haline getirmiş oluruz. Bu ıslah yolundan geçmemiz gerekmektedir.” Kabalist Dr. Michael Laitman Kabala’nın Erdemliğiyle ilgili ders, 09 Şubat 2002

7 Peki Adam Kadmon dünyası nasıl yaratılmıştı?

8 Yaratılışın düşüncesinden Behina Dalet ortaya çıktı ve kendisini kısıtlayarak ışıksız kaldı. Behina Dalet – Malkut de Ein Sof (sonsuzluk dünyasından yaratıldığı için böyle adlandırılır) Masah ile çalışmaya başlar, ihsan etmek niyetiyle. Bu yeni çalışma metoduna Partzuf denir. İçinde çalıştığı yere ise Adam Kadmon dünyası denir – Atzilut, Beria, Yetzira, Assiya (kısaca ABYA) dünyalarının önünde gelir

9 “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde 26
“Tzimtzum Alef’ten sonra Malhut Klisinin üzerine konulan Masah’ı, Masah’ın üzerinde oluşan 5 çeşit Zivug de Hakaa’nın olup 10 Sefirotun 5 seviyesini alt alta oluşturmasını açıkça anlamış durumdayız. Şimdi ABYA dünyalarından önce gelen Adam Kadmon dünyasının 5 Partzufimini öğreneceğiz.” Baal HaSulam “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde 26

10 Ein Sofun Malhut’u Yaratılışın düşüncesinden Behina Dalet doğdu ve kendisini kısıtlayarak ışıktan mahrum kaldı. Aynı Behina Dalet, Malhut de Ein Sof (doğduğu sonsuz dünyadan adını alır) Masahla çalışmaya başlar – ihsan etmek niyetiyle. Bu yeni çalışma metoduna Partzuf denir. Çalıştığı yer ise Adam Kadmon dünyasıdır, Atzilut, Beria, Yetzira, Assiya, (ya da kısaca ABYA) dünyalarının üzerindedir.

11 Adam Kadmon Dünyası Or Hozer Or Yaşar Roş Peh Toh Partzuf Tabur Sof
Sium

12 Adam Kadmon Partzufu tıpkı diğer Partzuflar gibi işler

13 “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde 27
Partzuf Galgalta “TA’dan sonra Adam Kadmon dünyasının ilk Partzufu doğar doğmaz, Behina Dalet ışığı almak için olan bir Kli olmayı anında bıraktı, dolayısıyla Masah tarafından ıslah edilmiş oldu. Üst Işık Kli Malhut’un içerisine inerek doğasına göre örtünür. Ancak, Masah, kendisini Malhut’un üzerine yerleştirdiğinden ışığı geri yansıtır ve kaynağına geri gönderir. Bu çarpışmadan dolayı, Or Hozer Keter de Or Elion seviyesine çıkmış oldu. Bu Or Hozer Adam Kadmon’un ilk oluşan Partzufunun 10 Sefirot de Roş’unun klisinin embriyosu (“Şoreş Hey Kelim”). Baal HaSulam “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde 27

14 “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde 27
“Sonrasında, Roş’un 10 Sefirotunun gücünü kullanarak, Roş’un Malhut’u Or Hozer’le birlikte yukarıdan genişleyerek aşağıya doğru yayılmaya başladı, dolayısıyla içinde 10 yeni Sefirot oluşturdu ki bunlar bir bütün ve gerçek Kelimdir. Roş’da potansiyel olarak mevcut olan şey şimdi ortaya çıktı ve Guf olarak oluştu. Dolayısıyla Adam Kadmon’un ilk Partzufunun Roş’u ve Guf’u tamamlanmış oldu .” Baal HaSulam “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde 27

15 Işıkla Kli arasındaki ters değer
Nefeş Ruah Neşhama Haya Yehida Malhut ZA Bina Hohma Keter Işıklar ve Kelim

16 Galgalta Tabur Sium Roş Peh Toh Sof Keter Hohma Bina ZA Malhut Nefeş
Or Hozer Or Yaşar Keter Hohma Roş Bina ZA Malhut Or Makif Şoreş Alef Bet Gimel Dalet Peh Nefeş Ruah Neşhama Haya Yehida Keter Hohma Toh Bina ZA Tabur Malhut Sof Sium

17 “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde 28
Partzuf AB “Yukarıda anlatılanlardan sonra, bir kere daha Kli Malhut’un Masahıyla çarpışma olur. Ancak bu sefer içinde Behina Dalet yoktur. Masah’ın artık 4 Klisi vardır: Keter, Hohma, Bina ve Tifferet. Dolayısıyla, Adam Kadmon’un bir sonraki Partzufu, Partzuf Galgalta’nın altında Hohma’nın seviyesinde oluştu ve adına AB denir. Bu durumda Or Hozer NaReNH ışıklarıyla sarılır, beşinci kısım olan Or Yehida ise yoktur. Baal HaSulam “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde 28

18 AB Keter Hohma Bina ZA Malhut Haya Hohma Neşhama Bina Ruah ZA Nefeş
Şoreş Alef Bet Gimel Dalet Haya Hohma Neşhama Bina Ruah ZA Nefeş Malhut

19 Galgalta AB Keter Keter Hohma Hohma Bina Bina ZA ZA Malhut Malhut Haya
Şoreş Alef Bet Gimel Dalet Şoreş Alef Bet Gimel Dalet Haya Hohma Keter Neşama Bina Hohma Ruah ZA Bina Nefeş Malhut ZA Malhut

20 “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde 28
Partzuf SAG “Ve ondan sonra aynı Zivug DeHakaa Behina Bet’in Aviutuna (kalınlık/kabalık) sahip olan Malhut’un Masahı üzerinde tekrarlanır ve sonra Bina’nın üzerinde 10 Sefirot Roş ve Guf oluşur ve buna Partzuf SAG de AK denir. SAG de AK’ın ZA ve Malhut Klilerinden ve Haya ile Yehida ışıklarından yoksundur.” Baal HaSulam “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde 28

21 SAG Keter Hohma Bina ZA Malhut Bina ZA Malhut Neşhama Ruah Nefeş Şoreş
Alef Bet Gimel Dalet Bina ZA Malhut Neşhama Ruah Nefeş

22 SAG AB Galgalta Keter Keter Keter Hohma Hohma Hohma Bina Bina Bina ZA
Malhut Malhut Malhut Şoreş Alef Bet Gimel Dalet Şoreş Alef Bet Gimel Dalet Şoreş Alef Bet Gimel Dalet Bina Hohma Keter ZA Bina Hohma Malhut ZA Bina Malhut ZA Malhut Neşama Haya Yehida Ruah Neşama Haya Nefeş Ruah Neşama Nefeş Ruah Nefeş

23 “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde 28
Partzuf MA ve BON “Ve sonrada, sadece Behina Alef Aviutuna sahip olan bir Masahda Zivug de Hakaa oldu. Böylelikle Sefirot Roş ve Guf’un Tiferetteki 10 Sefirotu oluştu ve 3 Kliden ve ışıkdan mahrum; Bina, ZA, Malhut ve Neşama, Haya, Yehida. Keter ve Hohma Klilerinde sarılan ışıklardan sadece Nefeş ışığına sahip. Partzuf MA ve BON de AK olarak bilinir. Kli ve ışıkların zıt değerlere olduğunu madde 24’den hatırlayın.” Baal HaSulam “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde 28

24 MA Keter Hohma Bina ZA Malhut Ruah Nefeş ZA Malhut Şoreş Alef Bet
Gimel Dalet ZA Malhut Ruah Nefeş

25 MA SAG AB Galgalta Keter Keter Keter Keter Hohma Hohma Hohma Hohma
Bina Bina Bina Bina ZA ZA ZA ZA Malhut Malhut Malhut Malhut Şoreş Alef Bet Gimel Dalet Şoreş Alef Bet Gimel Dalet Şoreş Alef Bet Gimel Dalet Şoreş Alef Bet Gimel Dalet ZA Bina Hohma Keter Malhut ZA Bina Hohma Malhut ZA Bina Malhut ZA Malhut Ruah Neşama Haya Yehida Nefeş Ruah Neşhama Haya Nefeş Ruah Neşama Nefeş Ruah Nefeş

26 BON Keter Hohma Bina ZA Malhut Şoreş Alef Bet Gimel Dalet Malhut Nefeş

27 Galgalta AB SAG MA BON Hochma Hohma Keter Bina ZA Malhut Haya Yehida
Neşama Ruah Nefeş Keter Yehida MA Şoreş Alef' Bet Gimel Dalet BON Hochma

28 “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde 29
AK’ın 5 Partzufimi “Adam Kadmon dünyasındaki beş Partzufimin oluşumu olan Galgalta, AB, Sag, Ma ve Bon’u inceledik ve her sonraki Partzuf bir öncekisinin bir alt basamağında. Örneğin Partzuf AB’da Yehida Işığı yok ve Haya ışığıda SAD’da yok (AB’daydı). Neşama ışığıda Parzuf MA’da yok. Her Partzufun seviyesi üzerinde Zivug de Hakaa yapılan Masahın kalınlığına bağlıdır ” Baal HaSulam “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde 29

29 Şu ana kadar ne öğrendik?
Sonsuzluk dünyası Malhut’un (Behina Dalet) sonsuzluk ışığıyla dolduğu haldir. Ayrıca Adam Kadmon dünyasıyla ilgili şeyler öğrendik.

30 Bir sonraki dersde öğreneceklerimiz;
Atzilut dünyası. Beria dünyası. Yetzira dünyası. Assiya dünyası. Peki bütün bunların bizimle ne alakası var ?

31 Kabalist Dr. Michael Laitman Kabala Tecrübesi, 6. Bölüm
“Yaratan sadece tek şey yarattı, istemek arzusu ve bu arzu aşağıdaki bölümlere ayrılır: Sonsuzluk dünyasına (Ein Sof) ait arzular – en büyük arzular, Adam Kadmon dünyasına ait arzular, Atzilut dünyasına ait arzular, Beria dünyasına ait arzular, Assiya dünyasına ait arzular Bu dünyaya ait arzular – en küçük, en egoist arzular.” Kabalist Dr. Michael Laitman Kabala Tecrübesi, 6. Bölüm

32 Kabalist Dr. Michael Laitman Kabala Tecrübesi, 6. Bölüm
“Bizim maddemiz mutluluk duymak için küçük bir arzu. Ruh insanda zamanla gelişir. Hayvansal arzularımızın (barınak, seks, aile) etkileriyle insan en küçük arzularını geliştirir. Bu safhadan sonra insanda haz duyma arzusu gelişir; zenginlik, güç, itibar ve bilgi. Eğer kişi binlerce reenkarnasyondan sonra bu arzularını geliştirirse, kişiye yukarıdan maneviyata yönelik bir arzu verilir. Bu arzuyu doğru geliştirdiği ölçüde, yukarıdan ona manevi dünyaya çıkış kapısı açılır ve yeni arzular ortaya çıkar “Yaratan’ın hatırı için”. Bu arzuları doyurarak yukarıdan ışık çeker – Yaratan’ın hissi.” Kabalist Dr. Michael Laitman Kabala Tecrübesi, 6. Bölüm

33 Sonra: Gimatria…!


"Ders 5 Adam Kadmon’un 5 Partzufim’i" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları