Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KABALA’NIN BİLGELİĞİ ÖNSÖZ Giriş Kursu Ders 6 Gimatria

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KABALA’NIN BİLGELİĞİ ÖNSÖZ Giriş Kursu Ders 6 Gimatria"— Sunum transkripti:

1 KABALA’NIN BİLGELİĞİ ÖNSÖZ Giriş Kursu Ders 6 Gimatria www.kabbalah.info/tr www.kabala.info.tr www.kabbalah.info/tr www.kabala.info.tr turkish@kabbalah.info turkish@kabbalah.info www.kabbalah.info/tr www.kabala.info.tr www.kabbalah.info/tr www.kabala.info.tr turkish@kabbalah.info turkish@kabbalah.info

2 Geçmiş derslerin toplam özeti:  Manevi gerçek  Form eşitliği yasası  Direkt ışığın 4 Behinotu  Manevi Partzuf  Adam Kadmon’un Partzufim’i  Manevi gerçek  Form eşitliği yasası  Direkt ışığın 4 Behinotu  Manevi Partzuf  Adam Kadmon’un Partzufim’i

3 Form eşitliği yasası Form Zıtlığı (mesafeleşme) Form Değişikliği (Kısmi mesafeleşme/ kısmi bütünleşme) Form eşitliği (Bütünleşme - birleşme)

4 Mesafe / realite gerçek Sefira Keter Hohma Bina ZA Malhut AK Atzilut Beria Yetzira Assiya Yaratan Yaratılan varlık Yud harfinin ucu Yud Hey Vav Hey Direkt ışığın 4 Behinot’u

5 Roş TohToh SofSof Manevi Partzuf Peh (Masah/ perde – ihsan niyeti) Peh TaburTabur SiumSium PartzufPartzuf Or Yaşar Or Hozer

6 Adam Kadmon’un 5 Partzufim’i

7 Neden Partzufim’lerin böyle garip isimleri var; Galgalta, AB, SAG, MA, BON? Neden Partzufim’lerin böyle garip isimleri var; Galgalta, AB, SAG, MA, BON? Son dersin başı:

8 “…Zorluk şurada, içimde bir his var ama nasıl isimlendireceğimi bilemiyorum. İçimde olan şeyleri nasıl adlandırabilirim? İçimde hissettiğim davranışları ve kıpırdamaları nasıl yazabilirim? Kabalistler semboller icat eder…” Kabalist Dr. Michael Laitman Kabalist Dr. Michael Laitman

9 “Bu semboller aslında gerçeğin kendisinden türetildi. Yani, içinde yaşadıkları gerçekle olan ilişkilerinin kaydını tutarlar. Aslında realite “beyaz”: hiç bir tonu ve şekli olmayan beyaz ışık. Üst ışığı sezmeye başlayan bir kişi azıcık bu ışığa girer, açığa çıkaracak kadar. Işığın içerisinde bir nokta gibidir. Bu “manevi Klinin” başlangıcıdır...” Kabalist Dr. Michael Laitman

10 “Sonradan insan bu üst ışığa bağlı olarak gelişir, ya da, Evren’in genel kanununa göre. Olan değişimleri hissetmeye başlar insanda, dünyanın gerçeğinde. Hareketlerin mevcudiyetini hissetmeye başlar ve bunlar tarif eder: Sağ – sol. Bu aslında bizim dünyamızdaki sağ ve sol kavramıyla alakasızdır, ama kişi öyle hisseder, olan hareketler bizim dünyamızdaki olaylara dokunduğunu görür. Aşağı – yukarı, vs...” Kabalist Dr. Michael Laitman

11 “Noktaya ek olarak içinde çizgiler oluşmaya başlar. Ek olarak ilişkilerimizde sallantılar hissetmeye başlarız; insan kendi içinde değişikler hissetmeye başlar, farklı haller ve bunları hareket olarak hisseder. Bu hareketler bir şekilde yazılmalıdır. Bu yüzden kabalistler dili icat etti. Hangi dili? Harflerin dilini. Kabalist Dr. Michael Laitman

12  Ağırlıklar gram, kilogram ve ton olarak ölçülür…  Mesafe santimetre, metre, kilometre olarak ölçülür... Peki kabalistler aldıkları üst ışığı nasıl ölçerler? Hislerini doğru nasıl ölçebilirler?

13 Gimatria = Üst Işığı doğru bir ölçüm derecesiyle tayin etmek. İbranice dilinin farklı kombinasyonlarıyla, hislerini rakamlar, harfler ve kelimelerle aktarabilirler.

14 Gerçeğin yapısı harflerden oluşur Seviyenin derecesi ya da Partzuf onu dolduran ışıkla belirlenir, HaVaYah. Örneğin: eğer Kli Hohma ışığıyla doluysa, Yud harfiyle sembolize edilir, genel olarak HaVaYah harflerinin dolumu şöyledir: (sağdan sola doğru okuyarak)

15 א = 1י = 10 ב = 2כ = 20 ג = 3ל = 30 ק = 100 ד = 4מ = 40 ר = 200 ה = 5נ = 50 ש = 300 ו = 6ס = 60 ת = 400 ז = 7ע = 70 ח = 8פ = 80 ט = 9צ = 90 Zat de Bina ZA Malhut Harflerin rakamsal değerleri Malhut =Yüzler ZA = onlar Bina = birler

16 Yud’la dolan harflerin hesaplanması: Dolayısylada adı: Partzuf Hohma – AB +++ Bunlar AB (Ayin Bet) harfleridir

17 Şefkat ışığı alan bir Partzuf’a SAG (Sameh Gimel) denir. +++ Yani SAG (Sameh Gimel) harfleri.

18 Şefkat Işığı (Or Hassadim) Erdemlik Işığı (Or Hohma) Aslında gerçekte 2 çeşit ışık vardır: İhsan etmekden alınan haz = şefkat Almaktan alınan haz = erdemlik Şefkat ışığının sembolü: Erdemlik ışığının sembolü:

19 Basit bir hesapla: Mem Hey = 45 +++ Dolayısıyla Ruah (ZA) ışığının seviyesindeki bir Partzuf, erdemlik ışığıyla yansıyan şefkattir, Hey ile dolan HaVaYah, ama aradaki Vav harfi Alef ile dolmaktadır:

20 (Nun Bet) BON = 52 +++ Aynı şekilde Nefeş’in seviyesi (Malhut) HaVaYah’dır ancak Hey ile dolmaktadır ve Vav boş kalmaktadır:

21 “İnsanın üzerine yansıyan ışığın “Taamim” olarak tanımladığımız “tat”, kişinin içinde yayılır ve kişiye var olmasının nedeni hissini verir. Bu demektir ki insan dünyadaki varlığının sonucu olarak bir tat almaktadır. Sonra, bu haz, ışık, varlığının hissi olan bu tat kişiyi terk eder ve buna “Nekudot” denir. Nekudot yükselir ve var olan doyum kişiyi terk eder. Önceden tat aldığı bir şeyin hafızası, haz – terk eden bu hissin tadına “Tagin” denir. İçimde bıraktığı ize, doğru şekilde bu hazza tutunamayacağımın anlaşılmasına (bundan kurtulmam gerekliliğine) ve hazzın ayrılışına “Otiot” (harfler) denir. Beyaz üzerinde siyah Nekudot (noktalar). Kabalist Dr. Michael Laitman Harfler nereden oluşmuştur?

22 Bu siyah noktalar (Nekudot) doyumun eksikliğidir. Aynı yasaya göre: İnsan ışığın yayılımını, hazzın gelişini, bilgiyi; kişiyi dolduran ve sonradan ayrılan ışığı hisseder. Bu oluşum insanın içinde bir boşluk, açlık ve iştah bırakır. Aslında, ışığın bu hareketleri bizi inşa etti. Gelişimimiz, bilgi, haz ve izlenimlerin içimizde yayılıp sonra ayrılmasının deneyleriyle inşa edilir. Her harfin insan tarafından Üst Dünyada algılanan bir kodu vardır, kanunu ya da karakteri. Bunu 10 Sefirot’un Çalışılması adlı kitaptan öğreniyoruz, ana çalışma kitabımız. Kabalist Dr. Michael Laitman Harfler nereden oluşmuştur?

23 Üst kısımdaki Yud harfi Galgalta VeEinayim Keter ve Hohmanın parçası. Alt kısım: Dalet - AHP Ortadaki çizgiye Parsa denir: edinebileceğimi ayıran, araştırabileceğim ve benden gizlenmiş olan kısım. “Alef ” harfinin yapısı

24  Çizgiyi geçen harflerin şekli.  Çizgiyi geçmelerinin nedeni Üst Dünyadan alt dünyaya az bir miktar ışık alabilmektir – böylelikle Kli’ye hayat verilebilir, hala yükselemeyen ruhlara varlık katabilir, çünkü bu ışık uyanmalarına yardımcı olur. Başka Örnekler Kuf harfi

25 “Ve Haman’ın Mordehay’a bakınca ondan İsrail’e (İsrail kelimesinin tanımı için “Kabalaya Giriş Dersleri 1”i web sitesinden okuyunuz) aydınlık ve öngörü geldiğini gördü. Bunun üzerine Zereş adındaki eşi ve 365 danışmanına akıl danıştı. Bir cadı olan Zereş’in tavsiyesi tüm 365 danışmanın toplam tavsiyesine bedeldi. Ve önerileri Mordehay’ı bir ağaçtan asmaktı ve bunun hikayesi yılanın kuyruğuyla maymunun ayağının uzantısıdır.” Baal HaSulam TES, Bölüm 9-6, Madde 205

26 Kapalı harfler vardır mesela son Mem’in Sameh’i; bu Klinin bütünlüğünü temsil eder, edinilmişliğin bütünlüğünü. Sameh’in karakteriyle var olan bir kişi ki bu Bina’nın karakteridir, sanki rahimde yaşıyor gibidir, onu saran bir şeyin içerisinde, ona bakan, onu saran ve koruyan bir yerde, Nuh’un gemisi gibi – aynı özelliklerle. Rahim Bu manevi kavram “annenin rahmine” benzer, İnsan, tıpkı bir nokta, cenin gibi, Üst tarafa yükselir. Böylelikle Üst insanı geliştirir ve bu şekilde manevi gelişmesini sağlar.

27 Bu prensibe göre, İbrani alfabesi dünyaların özellikleri ve doldurdukları hislere göre düzenlenmiştir. Harfler davranışların sıralamasını temsil eder ve manevi alemin dili bu şekilde inşa edilmiştir. Dolayısıyla İbranice, üst dünyalara geçmiş bir insanın dilidir. Ama bu başka bir dersin konusu...

28 İkinci Kısıtlama Sonra:


"KABALA’NIN BİLGELİĞİ ÖNSÖZ Giriş Kursu Ders 6 Gimatria" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları