Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LONDRA’DA YEREL YÖNETİMLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LONDRA’DA YEREL YÖNETİMLER"— Sunum transkripti:

1 LONDRA’DA YEREL YÖNETİMLER

2

3 BİRLEŞİK KRALLIK İngiltere olarak nitelendirdiğimiz ülke aslında ‘Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda’ resmi kimliğini taşımakta ve İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’dan oluşan Avrupa Birliği üyesi, km²’lik yüzölçümüne sahip bir ülkedir.

4 BİRLEŞİK KRALLIK Ortalama nüfus 59,647,790 dır. İngiltere; 48,708,000, Galler 2,913,000, İskoçya 5,132,000 ve Kuzey İrlanda 1,642,000. İngiltere'nin nüfus yoğunluğu km² ye düşen 375 kişilik oranla Britanya'nın geri kalanından daha yüksektir.

5 BİRLEŞİK KRALLIK İdari sistemi tek parlamento ve tek hükümet tarafından yönetilen üniter bir devlettir. Birleşik Krallık olarak nitelendirilen ülkeler topluluğu her biri farklı gelenek ve mahalli idare yapısına sahip ülkelerden oluşmasına rağmen, krallık anayasal monarşi ve parlamenter demokrasi ile yönetilen merkezi bir devlettir.

6 LONDRA İngiltere'nin ve Birleşik Krallığın başkentidir.
Londra dünyanın en önemli iş ve finans merkezle-rinden biridir. Yaklaşık 8 milyonluk nüfusuyla AB’nin en kalabalık kentidir. Bağlı yerleşim birimleri ile birlikte (Greater London) nüfusu milyondur. Km²'ye kişi düşmektedir. 300'den fazla farklı dil konuşulmaktadır.

7 LONDRA Uluslararası turizmin kesişme noktasıdır.
Dünyanın en kalabalık hava trafiği Londra hava trafiğidir. 5 uluslararası havaalanı bulunmaktadır. Bunların en büyüğü Heathrow'dur. Heathrow dünyanın en fazla uluslararası yolcu taşıyan havaalanıdır.

8 LONDRA En önemli turistik mekanları Perlamento Binası, Tower Bridge,
Tower of London, Buckingham Sarayı, Trafalga Meydanı London Eve’dır (Londra Dönmedolabı).

9 Londra’da Yerel Yönetimler
Sanayi devrimi ve hızlı kentleşme toplumsal hizmetlere duyulan ihtiyacı artırmıştır. 19.yy’da yerel yönetimler karmaşık bir yapıya bürünmüş, bunun nedeni olarak İngiliz parlamentosunun sorunlara geçici tedbirlerle el atması gösterilmiştir.

10 Londra’da yerel yönetimler
1-The London County Council (1889 yılında kurulmuştur.) 2-Greater London Council (1963 yılında kurulmuştur.) 3-Greater London Authority (1999 yılında kurulmuştur.)

11 1-The London County Council (LCC)
1889 yılında kurulmuştur. Kurulma nedeni olarak aşarı nüfus artışı ve Metropolitan Board of Works’ün Londra’nın yol köprü yapımı gibi altyapı yatırımlarında skandalların baş göstermesi mecbur etmiştir. Principal Administrative Bady (Ana Yönetsel Kurul) bu dönemde oluşturulmuştur. 1899 yılında şehirde 28 ilçe oluşturulmuştur.

12 1-The London County Council (LCC)
The County Hall (İl Toplantı Salonu) 1922 yılında Ralph Knot tarafından dizayn edilmiştir.

13 2-Greater London Council (GLC)
1963 yılında kurulmuştur. Uygulanmasında öne çıkan fikir ‘hizmetlerde etkinlik’ ve ‘demokratik katılımın’ sağlanmasıdır. Londra şehrinin büyümesi, genişlemesi ve yayılması nedeni ile 1963 yılında Greater London Council oluşturulmuş ve ilk seçimler 1965 yılında yapılmıştır. Aynı dönemde 32 Londra ilçesi eski LCC ve büyük kent ilçeleri tekrar düzenlenmiştir.

14 2-Greater London Council (GLC)
Gerçekleştirilen hizmetlerin sorumlulukları bölünerek bazı hallere göre paylaştırılmıştır. Londra’da ulaşım, yangın, olağanüstü durum planlaması, bilgi ve enformasyon, sel baskını önlenmesi konularında Whilst the GLC sorumlu olurken; İlçeler olağanüstü durumlardan, tüketicinin korunması, Personal Social Services, kütüphaneler, yüzme havuzları vb. konularda sorumluluğu paylaşmışlardır. İlçeler ve GLC de iki kademeli Londra Yönetimi İdare Sistemi yılına kadar oluşturulmuştur.

15 2-Greater London Council (GLC)
1986 yılında Genel seçimleri Muhafazakar parti kazanmış ve GLC lav edilmiştir.Ancak sonraki devam eden yıllarda stratejik otaritenin eksikliği nedeni ile bazı politikacılar ve Londralılar arasında bazı hoşnutsuzluk duygularının büyümesine yol açmıştır.

16 2-Greater London Council (GLC)
Bakan kararı ile yürürlüğe girmesinden sonra yeni kurullar oluşturulmuştur.Bunlardan bazıları; London Planning Advisory Committee, London Research Centre, London Ecology Unit. Ayrıca Hükümet Londra Ulaşım Bakanı atamıştır. Bölgesel yönetimi ofisi sisteminin bir parçası olarak 1994 de Government Office of London kurulmuştur.

17 3-Greater London Authority (GLA) Büyük Londra Yönetimi
Büyük Londra Yönetimi (GLA), 32 Belediye Meclisi (London Borough Council) ve Londra Kentinin (The City of London) yer aldığı Büyük Londra alanındaki stratajik kent yönetimidir. Yönetim iki kısımdır. Londra Belediye Başkanı (Mayor of London) Büyük Londra Meclisi (The Greater Assembly)

18 3-Greater London Authority (GLA) Büyük Londra Yönetimi
1999 yılında kurulmuştur. İlk Londra Başkanı ve Londra Meclisi, 25 maaşlı üyeyi de içererek 5 Mayıs 2000 tarihinde seçimle işe başlamışlardır. Şimdiye kadar direk seçilen Başkan ilk defa bu seçimle gelmiştir. Halkın yaşam alanını kolaylaştırmak, güvenliğini sağlamak için belediyenin üstlendiği görevler vardır. Transport (ulaşım) Policing (Politika) Fire and emergency service (Yangın ve acil durum servisleri) Plannig (Planlama) Culture (Kültür) Envirement (Çevre) Healty (Sağlık)

19 Mayor of London (Belediye Başkanı)
İngiltere’de ilk kez directly-elected mayor ( doğrudan doğruya seçilen) başkan yılında seçilmiştir. Başkanlık seçimleri 4 yılda bir yapılmaktadır. Başkan ile birlikte mecliste oluşturulmaktadır. Londra Belediye başkanı Ken Livingstone olup 4 Mayıs tarihli seçim ile ilk 4 yıllık görevini tamamlamış daha sonra 10 Haziran 2004 tarihli seçimlerde tekrar seçilerek görevine devam etmektedir.

20 Belediye Başakanı’nın görevleri
Şehir de ve yurtdışında Londra’nın sözcüsü olarak şehri temsil etmektir. Belediye başkanının görev ve sorumlulukları tarihli Londra Büyükşehir Belediyesi kanununda geçmektedir. Londra da ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, çevresel sorunları en aza indirmek gibi sorumlulukları vardır.

21 Belediye Başakanı’nın görevleri
Londra’nın sosyal ekonomik ve çevresel politikalarını düzenlemek. Londra’nın gelişimi ve hizmetlerin temini için stratejiler (biyo-çeşitlilik planı, katı atık stratejisi, hava kalitesi, gürültü ve kültür) geliştirmek. Polis, Ulaşım, İtfaiye, sağlık, Acil Durum Planlaması alanlarında fiziksel ve ekonomik çalışmalar yapmak, bütçeyi oluşturmak.

22 Belediye Başakanı’nın görevleri
Başkan, Londra’da gerçekleşen olayları stratejik olarak gözlemlemek zorundadır. Şehirdeki sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, ulaşım ağının düzenini korumak, çevre kirliliğini (Hava kirliliği, gürültü ) en aza indirmek, turizm, eğitim, sağlık, kültür hizmetleri için politikalar geliştirmelidir. Kentleşmenin düzenli gelişimini sağlamak için önlemler almalıdır.

23 Başkan Vekili: Başkan vekili olmak isteyen Londra meclisi üyesi olan kişilerden tayin edilir. İlk başkan vekili olarak Mayıs / Haziran 2003 tarihleri arasında Nick Gavron seçilmiştir. 2004 yılı Haziran ayına kadar Jenny Jones seçilmiş. Bu tarihten sonra da tekrar Nicky Gavron seçilmiş olup görevi halen devam etmektedir.

24 London Assembly (Londra Meclisi)
Londra’nın yönetimi, idaresini tek başına başkan yürütmemektedir. Londra meclisi’nin başlıca rolü şehrin idaresine katılmaktır. Belediye başkanının seçimi ile birlikte Londra Meclisinin üyeleri de seçilmektedir. Meclis’in yirmi beş üyesi vardır.

25 London Assembly (Londra Meclisi)
Meclisdeki 25 üyenin 14 üyesi belirli bölgelerden seçilen ve meclis üyesi olarak adlandırılan üyelerdir. Diğer 11 üye ise bütün Büyük Londra Yönetimi alanından gelen oylarla seçilmişlerdir. Bu üyelerin bağlı oldukları partiler, Muhafazekar Parti (9 meclis üyesi), Yeşil Parti (2 meclis üyesi) , İşçi Partisi (7 meclis üyesi) , Liberal Demokrat Parti (5 meclis üyesi) ve One Londra Partisi (2 meclis üyesi) ’dir.Bu meclis dönemi için görev almaktadır.

26 London Assembly (Londra Meclisi)
Meclis toplantıları halk açık olarak yapılmakta olup Londralılar toplantılara katılabilmektedirler. Meclis gündeminde konuşulacak konuları birkaç gün önceden temin edilebilinir. Meclis üyeleri Başkanın yapmış olduğu işleri, aldığı kararları ve belirlediği stratejileri mecliste sorgulamakla görevlidir.

27 Londra Meclisi’nin görevleri
Londra Meclisi Londra’nın bekçi köpeği olarak tasvir edilebilir. Belediye başkanının aldığı kararları, politikalarını, gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri kontrol etmekle yükümlüdür. Başkanın sorumluluğu içinde olan alanları dikkatlice incelemek ve gözden geçirmektir. (Ulaşımı, Polisiye, Yangın, ekonomik gelişim)

28 Londra Meclisi’nin görevleri
Başkan’ın hazırlayarak son halini verdiği bütçeyi onaylamak. Belediyede çalışanları atamak. Londralıların önem verdiği konuları araştırmak, teklifler sunmak, gerçekleştirilen organizasyonlar ile ilgili tavsiyelerde bulunmak.

29 Belediye başkanı ve Belediye meclisi herikiside kısa ve uzun dönemde Londralıların yararına çalışmakta olup Londra’yı geliştirmek ve her konuda ilerletmek için var olmaktadır.

30 London Boroughs Londra da 32 ilçe vardır. City of London dahil edilince 33 olmaktadır.Londra ilçe seçimleri her dört yılda bir yapılmakta olup 1981 adet sandalye için bu seçimlerde mücadele edilmektedir. Londra corparation ( kurum) seçimler 32 ilçede aynı sistemde çalışmamaktadır. Şehir sakinler ve iş seçmenleri tarafından Derneğin yönetim kurulu üyeleri seçilmektedir.

31 Londra’nın 32 ilçesi

32 List of constituencies-Seçim Bölgeleri
Barnet and Camden - Brian Coleman (Conservative) Bexley and Bromley - Bob Neill (Conservative) Brent and Harrow - Robert Blackman (Conservative) City and East London - John Biggs (Labour) (Barking and Dagenham, City of London, Newham, Tower Hamlets) Croydon and Sutton - Andrew Pelling (Conservative) Ealing and Hillingdon - Richard Barnes (Conservative) Enfield and Haringey - Joanne McCartney (Labour) Greenwich and Lewisham - Len Duvall (Labour) Havering and Redbridge - Roger Evans (Conservative) Lambeth and Southwark - Valerie Shawcross (Labour) Merton and Wandsworth - Elizabeth Howlett (Conservative) North East - Jennette Arnold (Labour) (Hackney, Islington, Waltham Forest) South West - Tony Arbour (Conservative) (Hounslow, Kingston-upon-Thames, Richmond-upon-Thames) West Central - Angie Bray (Conservative) (Hammersmith and Fulham, Kensington and Chelsea, Westminster)

33 Constituency Map- (Londra seçim bölgeleri)
Londra’da 14 seçim bölgesi vardır.

34 Londra Belediyesi’nin diğer kurumları
London Fire and Emergency Planning Authority London Development Agency Metropolitan Police Authority Transport for London

35 London Fire & Emergency Planning Authority (LFEPA)
Yangın ve diğer olağanüstü durumlarda Londralıları korumak LFEPA görevidir. LFEPA etkin ve hızlı olmak zorundadır. Halkın yüz yüze kaldığı yangın ve diğer olağan üstü durumlarda alınan riski en aza indirmek için çalışır. Halk güvenliğini geliştirmek için Londra Güvenlik planını oluşturmak Gerçekleşmesi muhtemel büyük olaylarda de yaşına halkın daha iyi korumak için ekipmanlar ile donanmak, yeni nakil araçlarına sahip olmak

36 London Development Agency (LDA)
Londra önemli bir şehirdir.İngiltere de iş dünyasının %17 sini Londra barındırmaktadır.Dünyadaki uluslar arası iş ve finans merkezi olarak bilinmektedir.Londra halkının refah düzeyini arttırmak için LDA oluşturulmuştur. Yeni meslekler geliştirmek, yeni iş alanları oluşturmak için yılda yaklaşık olarak 400 milyon pount yatırım yapılmaktadır. Yaşayabilmek, çalışabilmek ve iş üretebilmek için uygun bir yaşam alanı oluşturmak, Şehre daha fazla iş, ziyaretci, öğrenci çekmek için çalışmalar yapmak, Londradaki çocuklarının gelişimini sağlamak, onlar eğitimlerini yetenkelri doğrultusunda ilerletmek yeni işler yaratılması için ortam hazırlamak,

37 Metropolitan Police Authority
Metropolitan Police Authority’nin çalışmalarına destek veren ve dikkatle inceleyen 23 üyesi vardır. Bu üyelerden 12’si Londra Meclisi’nden, 4’ü yargıç, 7’si bağımsızlardan oluşmaktadır. Polisiye hizmetlerinin etkili, verimli, hızlı bir şekilde sürdürülmesini sağlama sorumluluğu vardır. Polisiye hizmetlerinin en üst düzeyde dağıtımının güvence altına almaktan sorumludur. Polisiye hedefleri belirlemek, Bu hedeflere karşı düzenli olarak gerçekleştirilen icraları denetleme sorumluluğuna sahiptir. Polis memurlarının atanması, görevden alınması, yer değişikliklerini gerçekleştirmek. Polisiye bütçesinin oluşturulmasından sorumludur.

38 Transport for London Başkan, Londra Meclisi
Bütünleşmiş ulaşım stratejisini oluşturmakla sorumludur. Başkan, TfL’in yönetiminde ve bütçesinin oluşturulmasında geniş yetkilere sahiptir. Londra’da şehir içi ulaşım bedelinin belirler. Yeni ulaşım sistemleri kurmak ve yatırım yapma yetkilerine sahiptir. Londra Meclisi Meclis, Londra ulaşımının sağlanması için oluşturulan bütçeyi denetleyip onaylayarak son kararı verir.

39 Transport for London TfL gerçekleştirdiği hizmetlerde başkana karşı sorumluluk taşır,.Ulaşım stratejileri; Londra Otobüsleri, Craydon Tramlink ve donklands Light Railway yönetmek, denetlemek. Metro yönetimini gerçekleştirir. London Road Network (TLRN) Londra ulaşım aşını yönetmek. London River Service ile nehir ulaşımında yük ve yolcu taşımacılığını güvenli bir şekilde yürütmek. Minicabs ve taksileri düzenlemek. Londra’daki Trafik Işıklandırılmasından sorumlu olmak. Hareket problemi olan özürlü kişileri kapıdan alıp kapıya bırakmak gibi düzenlemeler yaparak, bu kişilerin hayatlarını kolaylaştırmak için önlemler almak.

40 Kaynakça: http://tr.wikipedia.org/wiki/Londra
  Ahmet ULUSOY, Tarık VURAL Birleşik Krallık’da (İngiltere ve Galler) Mahalli idarelerin görevleri ve Mali Yapıları [Dergi]. - Ankara : [s.n.], 2oo2.    TOPRAK Zerrin, 2004 Tarihli 5216 Sayılı Büyük Kent Belediye Kanununda, Büyük Londra Yönetimi Kanunu Etkisi (1999) ve Yapısal Analiz


"LONDRA’DA YEREL YÖNETİMLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları