Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İş Leasing & Ostim Organize Sanayi Bölgesi İşbirliği

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İş Leasing & Ostim Organize Sanayi Bölgesi İşbirliği"— Sunum transkripti:

1 İş Leasing & Ostim Organize Sanayi Bölgesi İşbirliği

2 Kuruluş, Sermaye Yapısı
Genel Bilgiler Sermaye Yapısı Kuruluş : 1988 İstanbul 15 Şube (İst.-Avcılar, İst.-Şişli, İst.-Kozyatağı, İst.-Gebze, İç Anadolu, Ege, Güney Anadolu, Marmara, Adana, Akdeniz, Kayseri, Konya, Trabzon, Diyarbakır, Denizli) Çalışan sayısı 136’dır. 1.310 T. İş bankası şubesi kanalı ile Türkiye’nin her bir bölgesinde temsil edilmekteyiz. Ödenmiş Sermaye : 424,3 milyon TL

3 Neden Leasing? Neden Leasing? Neden Leasing? Neden Leasing?

4 Leasing Nedir?

5 Neler lease edilebilir?

6 Leasing İşlemlerinde KDV
% 1 KDV uygulanan mal grupları Buhar kazanları Merkezi ısıtma kazanları, Metal cevher ergitme fırınları, Maden makine ve cihazları, Isı pompaları ve diğer soğutucu, Elektrik motorları ve jeneratör ekipmanları, Metalleri haddeleme makinaları ve bunların silindirleri vinçler, İş makinaları, Tekstil boya apre terbiye makine ve cihazları Tarım ürünlerinin hasat ve harman edilmesine mahsus makine ve cihazlar Aralık 2013’ de %1 kdv uygulamasına başlanan mal grupları Forkliftler Kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imaline veya kağıt veya karton imaline mahsus makina ve cihazlar, Dokuma , örgü ve dikiş-trikotaj  makinaları, Metalürjide veya metal dökümhanelerinde kullanılan tav ocakları, döküm potaları, külçe kalıpları ve döküm makinaları

7 Leasing Avantajları %1 KDV Avantajı; Yatırımlarınızda %18 veya %8 KDV ödemek yerine %1 KDV ödemenin avantajı. Operasyonel kolaylık; Leasing yatırımınıza ait ithalat ve teşvik işlemleri şirketimizin uzman kadrosu tarafından sizin için yapılsın. Döviz ile borçlanma; Leasing geri ödemelerinizde dövize endeksli borçlanmak yerine, doğrudan döviz ile borçlanma seçeneğinden yararlanın. Vergi avantajı; Her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olmanın avantajlarını yaşayın. Orta ve uzun vadeli finansman imkanı; Leasing, orta ve uzun vadede sabit kira ile borçlanma olanağı sağlar. Yatırımlarınızda leasing’i tercih edin, banka kredi limitlerinizi tüketmeyin Öz kaynağınızı kullanmadan nakit akışınıza uygun geri ödeme; Öz kaynağınıza dokunmadan ihtiyacınız olan ekipmanı peşin yerine leasingle alabilir, tüm masrafları da kira ödeme planına yayarak nakit akışına, yatırımın verimliliğine uygun % 100 finansman imkanı elde edebilirsiniz.

8 Kiracının Muhasebe Uygulamaları
Leasing Muhasebesi Kiracının Muhasebe Uygulamaları Kiralanan Sabit Kıymet Kullanım hakkı aktife alınır Amortisman Kullanım hakkı üzerinden ayırılır Yeniden Değerleme Kullanım hakkı değerlenir Kira faturalarının gider kaydı Kira faturasının faiz kısmı giderleştirilir Finansal kiralama borçları Kiralayana olan borç pasife kaydedilir

9 Leasing Muhasebesi Sabit kıymet fatura tutarı 100.000 İşlem Tarihi
ÖRNEK ; Veriler (Milyon TL) Sabit kıymet fatura tutarı İşlem Tarihi Kira Adedi 24 Kiralar Toplamı Amortisman Oranı 20% Ödeme Planı Tarih Kiralar Faiz Anapara KDV 1 6.600 4.061 2.539 66 2 3.958 2.642 ... .. 258 6.342 Toplam 58.400 1.584

10 Leasing Muhasebesi Kiracının Muhasebe Kayıtları (Milyon TL) Tarih
Tarih Hesap Borç Alacak Sabit Kıymet Kullanım Hakları Finansal Kiralama Borçları 2.539 Faiz Giderleri 4.061 İndirilecek KDV 66 Banka / Kasa 6.666 ...... ..... .... Amortisman Gideri 20.000 Kullanım Hakları Birikmiş Amortismanı

11 Yeni Kanunun Getirdikleri

12 Yeni Ürünler

13 Sat ve Geri Kirala Firmanın aktifinde bulunan malları leasing şirketine satıp tekrar geri kiralaması işlemidir. Kiralama süresi sonunda mallar tekrar kiracıya devredilir. Normal Leasing işlemi Kiracı - Kiralayan(Leasing Şirketi) – Satıcı arasında gerçekleşirken, Sale & Lease back sürecinde satıcı ve kiracı aynı tüzel kişiliktir. Leasing konu olacak satış bedeli, yapılacak ekspertiz değerlemesi sonucuna ve firmanın kredibilitesine göre belirlenmektedir.

14 Neden Sat ve Geri Kirala?
Bilançosunda yer alan Gayrimenkulleri üzerindeki tasarruf hakkını kaybetmeden faaliyetlerine mevcut iş yerinde devam ederek fon yaratma, Aktifinde düşük bedelle bulunan gayrimenkulleri rayiç bedel üzerinden göstererek bu tutar üzerinden amortisman ayırabilme, Firma işletmesine kaynak sağlayarak yeni yatırımlarını finanse etme imkanı, Kısa vadeli borç yükü taşımasına rağmen, alacaklarının veya varlığının uzun vadeli olması nedeni ile nakit sıkışıklığı yaşayan veya yaşama ihtimali bulunan firmalar duran varlıklarının bilanço dışına çıkmaksızın nakde dönüştürerek mevcut borç yapısının orta/uzun vadeye çekilme imkanı,

15 Sat ve Geri Kiralamanın,
Vergisel Avantajları Sat ve Geri Kiralama (Vergisel Avantajları Sat ve geri kirala işlemlerinde kazanılacak vergi avantajları; Kurumlar vergisi avantajı Kiracının taşınmazını sözleşme sonunda geri alma şartıyla, finansal kiralama şirketine satışından doğan kazançlarının tamamı (% 100) bu taşınmazlar için en az iki tam yıl süreyle aktifte bulunma şartı aranmaksızın kurumlar vergisinden istisnadır. Taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumlar bu istisna kapsamında değildir. KDV avantajı Sat ve Geri Kiralama projelerin de; Kiralanmaya konu taşınmazların kiralayana satılması, satan kişilere kiralanması ve devri KDV’den istisnadır. Tapu harcı avantajı Sat ve Geri Kiralama projelerin de; Kiralayana satışı sırasında devredenden binde 4,55 oranında tapu harcı tahsil edilir. Sözleşme süresi sonunda kiracı tarafından taşınmazın devir alınması esnasında tekrar tapu harcı ödenmez.

16 Sat ve Geri Kiralamanın,
Bilanço yansıması Sat ve Geri Kiralama (Vergisel Avantajları Sat & Geri Kirala Öncesi Bilanço Aktif Tutar Pasif Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Borçlar 80.000 Duran Varlıklar 5.000 Uzun Vadeli Borçlar 10.000 Özkaynaklar 15.000 AKTİF TOPLAMI PASİF TOPLAMI Bilançonun aktifinde bulunan TL değerindeki taşınmaz TL rayiç bedelle sat & geri kiralamaya konu edilmiştir. Elde edilen TL satış kazancı kurumlar vergisinden istisna edilecektir. Satış bedeli olan TL KDV'den istisna olup, KDV hesaplanmayacaktır.

17 Sat ve Geri Kiralamanın,
Bilanço yansıması Sat ve Geri Kiralama (Vergisel Avantajları Sat & Geri Kirala Sonrası Bilanço Aktif Tutar Pasif Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Borçlar 80.000 Duran Varlıklar 50.000 Uzun Vadeli Borçlar 60.000 Özkaynaklar AKTİF TOPLAMI PASİF TOPLAMI Sat & Geri kirala işlemi sonrasında Şirket'in işletme sermayesi artmış uzun vadeli borçlanma nedeniyle nakit akışı daha rahat bir yapıya kavuşmuştur. Gayrimenkul rayiç bedelle aktife tekrar kaydolduğundan, aktif toplamı artmış ve vergiden indirilebilecek amortisman matrahı yükselmiştir. Kiralama süresince ödenen taksitlerin faizleri de gider yazılarak vergi matrahından indirilebilecektir.

18 Faaliyet Kiralaması, Kiraların tamamı gider olarak gösterilir
Operasyonel Kiralama Belirli bir süre için kullanılacak ekipman ve ürünlerde tercih edilecek finansman yöntemidir. Yatırım konusu mal, belli bir dönem için sadece kullanım hakkını elde etmek amacı ile kiralanır. Bu finansman yönteminde Kiraların tamamı gider olarak gösterilir Servis, bakım ve oluşabilecek faaliyet masrafları leasing firması tarafından karşılanır. Firmalar kiraladıkları ekipmanları kiralama süresi sonunda isterse satın alabilir veya leasing firmasına bırakabilir. Firmaya operasyonel kolaylık ve nakit yönetimi sağlamaktadır.

19 Yazılım Kiralaması Patent ve fikri haklar hariç olmak üzere, firmaların kullandığı özel yazılımlar, software programları ve hardware parçası olan programlar leasing işlemine konu olabilmektedir.

20 OSB’ler de Leasing 27 Şubat Perşembe günün Resmi Gazetede Yayınlanan 6525 no’ lu kanunun 23. Maddesi ile ‘OSB içinde yer alan taşınmazlar, finansal kiralama sözleşmesine konu edilebilir.’ hale gelmiştir. Özelikle OSB’lerde Sat ve geri kiralama işlemleri için önemli hacim beklenmektedir. Tüm gayrimenkul leasing işlemlerinde leasing konu edilecek işlem tutarı ekspertiz değeri üzerinden firmanın yapısına göre belirlenmektedir.

21 OSB’ler de Leasing 1.Model ; 3. bir firmadan kullanıma hazır bir binanın satın alınmak suretiyle leasing konu edilmesi. Satın alma KDV’si satan firmanın aktifinde bulundurduğu süreye bağlı olarak belirlenir. 2. yıldan uzun süre aktifinde ise KDV’den muaftır. Her durumda kiralara cari oranda KDV ilave edilecektir. Alım ve satım anında %4 tapu harcı uygulaması bulunmaktadır.

22 OSB’ler de Leasing 2.Model ; Firmanın aktifinde bulunan hazır bir binayı ‘sat ve tekrar kirala’ modeli ile finansman sağlaması Satın alma KDV’si ve kira KDV muafiyeti Binde 4.55 tapu harcı uygulaması bulunmaktadır. Finansal kiralama şirketine satıştan doğan kazançlar için %100 kurumlar vergisi istisnası.

23 OSB’ler de Leasing 3.Model ; Firmanın Organize Sanayi ‘den alacağı arsanın ve arsa üzerine inşa edilecek binanın leasing ile finanse edilmesi. Arsa kısmı için satın alma KDV’si istisna kapsamında olup kiralara cari oranda KDV ilave edilecektir. Alım ve satım anında %4 tapu harcı uygulaması bulunmaktadır.

24 Tüm yatırımlarınızda sizlerle beraber olmak dileğiyle
Teşekkürler


"İş Leasing & Ostim Organize Sanayi Bölgesi İşbirliği" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları