Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İş Leasing & Ostim Organize Sanayi Bölgesi İşbirliği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İş Leasing & Ostim Organize Sanayi Bölgesi İşbirliği."— Sunum transkripti:

1 İş Leasing & Ostim Organize Sanayi Bölgesi İşbirliği

2 Kuruluş, Sermaye Yapısı Genel Bilgiler  Kuruluş : 1988 İstanbul  15 Şube (İst.-Avcılar, İst.-Şişli, İst.-Kozyatağı, İst.-Gebze, İç Anadolu, Ege, Güney Anadolu, Marmara, Adana, Akdeniz, Kayseri, Konya, Trabzon, Diyarbakır, Denizli)  Çalışan sayısı 136’dır.  1.310 T. İş bankası şubesi kanalı ile Türkiye’nin her bir bölgesinde temsil edilmekteyiz. Sermaye Yapısı Ödenmiş Sermaye : 424,3 milyon TL

3 Neden Leasing?

4 Leasing Nedir?

5 Neler lease edilebilir?

6 % 1 KDV uygulanan mal grupları  Buhar kazanları  Merkezi ısıtma kazanları,  Metal cevher ergitme fırınları,  Maden makine ve cihazları,  Isı pompaları ve diğer soğutucu,  Elektrik motorları ve jeneratör ekipmanları,  Metalleri haddeleme makinaları ve bunların silindirleri vinçler,  İş makinaları,  Tekstil boya apre terbiye makine ve cihazları  Tarım ürünlerinin hasat ve harman edilmesine mahsus makine ve cihazlar Leasing İşlemlerinde KDV Aralık 2013’ de %1 kdv uygulamasına başlanan mal grupları  Forkliftler  Kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları  Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imaline veya kağıt veya karton imaline mahsus makina ve cihazlar,  Dokuma, örgü ve dikiş-trikotaj makinaları,  Metalürjide veya metal dökümhanelerinde kullanılan tav ocakları, döküm potaları, külçe kalıpları ve döküm makinaları

7 Leasing Avantajları %1 KDV Avantajı; Yatırımlarınızda %18 veya %8 KDV ödemek yerine %1 KDV ödemenin avantajı. Operasyonel kolaylık; Leasing yatırımınıza ait ithalat ve teşvik işlemleri şirketimizin uzman kadrosu tarafından sizin için yapılsın. Döviz ile borçlanma; Leasing geri ödemelerinizde dövize endeksli borçlanmak yerine, doğrudan döviz ile borçlanma seçeneğinden yararlanın. Vergi avantajı; Her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olmanın avantajlarını yaşayın. Orta ve uzun vadeli finansman imkanı; Leasing, orta ve uzun vadede sabit kira ile borçlanma olanağı sağlar. Yatırımlarınızda leasing’i tercih edin, banka kredi limitlerinizi tüketmeyin Öz kaynağınızı kullanmadan nakit akışınıza uygun geri ödeme; Öz kaynağınıza dokunmadan ihtiyacınız olan ekipmanı peşin yerine leasingle alabilir, tüm masrafları da kira ödeme planına yayarak nakit akışına, yatırımın verimliliğine uygun % 100 finansman imkanı elde edebilirsiniz.

8 Leasing Muhasebesi Kiracının Muhasebe Uygulamaları Kiralanan Sabit KıymetKullanım hakkı aktife alınır AmortismanKullanım hakkı üzerinden ayırılır Yeniden DeğerlemeKullanım hakkı değerlenir Kira faturalarının gider kaydı Kira faturasının faiz kısmı giderleştirilir Finansal kiralama borçları Kiralayana olan borç pasife kaydedilir

9 Leasing Muhasebesi ÖRNEK ; Veriler (Milyon TL) Sabit kıymet fatura tutarı 100.000 İşlem Tarihi20.03.2014 Kira Adedi24 Kiralar Toplamı 158.400 Amortisman Oranı20% Ödeme Planı TarihKiralarFaizAnaparaKDV 20.04.20141 6.600 4.061 2.539 66 20.05.20142 6.600 3.958 2.642 66........ 20.03.201624 6.600 258 6.342 66 Toplam 158.400 58.400 100.000 1.584

10 Leasing Muhasebesi Kiracının Muhasebe Kayıtları (Milyon TL) TarihHesapBorçAlacak 20.03.2014Sabit Kıymet Kullanım Hakları 100.000 Finansal Kiralama Borçları 100.000 20.04.2014Finansal Kiralama Borçları 2.539 Faiz Giderleri 4.061 İndirilecek KDV 66 Banka / Kasa 6.666............... 31.12.2014Amortisman Gideri 20.000 Kullanım Hakları Birikmiş Amortismanı 20.000

11 Yeni Kanunun Getirdikleri

12 Yeni Ürünler

13 Sat ve Geri Kirala  Firmanın aktifinde bulunan malları leasing şirketine satıp tekrar geri kiralaması işlemidir. Kiralama süresi sonunda mallar tekrar kiracıya devredilir.  Normal Leasing işlemi Kiracı - Kiralayan(Leasing Şirketi) – Satıcı arasında gerçekleşirken, Sale & Lease back sürecinde satıcı ve kiracı aynı tüzel kişiliktir.  Leasing konu olacak satış bedeli, yapılacak ekspertiz değerlemesi sonucuna ve firmanın kredibilitesine göre belirlenmektedir.

14 Neden Sat ve Geri Kirala?  Bilançosunda yer alan Gayrimenkulleri üzerindeki tasarruf hakkını kaybetmeden faaliyetlerine mevcut iş yerinde devam ederek fon yaratma,  Aktifinde düşük bedelle bulunan gayrimenkulleri rayiç bedel üzerinden göstererek bu tutar üzerinden amortisman ayırabilme,  Firma işletmesine kaynak sağlayarak yeni yatırımlarını finanse etme imkanı,  Kısa vadeli borç yükü taşımasına rağmen, alacaklarının veya varlığının uzun vadeli olması nedeni ile nakit sıkışıklığı yaşayan veya yaşama ihtimali bulunan firmalar duran varlıklarının bilanço dışına çıkmaksızın nakde dönüştürerek mevcut borç yapısının orta/uzun vadeye çekilme imkanı,

15 Sat ve Geri Kiralamanın, Vergisel Avantajları Sat ve Geri Kiralama (Vergisel Avantajları Sat ve geri kirala işlemlerinde kazanılacak vergi avantajları; Kurumlar vergisi avantajı Kiracının taşınmazını sözleşme sonunda geri alma şartıyla, finansal kiralama şirketine satışından doğan kazançlarının tamamı (% 100) bu taşınmazlar için en az iki tam yıl süreyle aktifte bulunma şartı aranmaksızın kurumlar vergisinden istisnadır. Taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumlar bu istisna kapsamında değildir. KDV avantajı Sat ve Geri Kiralama projelerin de; Kiralanmaya konu taşınmazların kiralayana satılması, satan kişilere kiralanması ve devri KDV’den istisnadır. Tapu harcı avantajı Sat ve Geri Kiralama projelerin de; Kiralayana satışı sırasında devredenden binde 4,55 oranında tapu harcı tahsil edilir. Sözleşme süresi sonunda kiracı tarafından taşınmazın devir alınması esnasında tekrar tapu harcı ödenmez.

16 Sat ve Geri Kiralamanın, Bilanço yansıması Sat ve Geri Kiralama (Vergisel Avantajları AktifTutarPasifTutar Dönen Varlıklar 100.000Kısa Vadeli Borçlar80.000 Duran Varlıklar 5.000Uzun Vadeli Borçlar10.000 Özkaynaklar15.000 AKTİF TOPLAMI 105.000PASİF TOPLAMI105.000  Bilançonun aktifinde bulunan 5.000 TL değerindeki taşınmaz 50.000 TL rayiç bedelle sat & geri kiralamaya konu edilmiştir. Elde edilen 45.000 TL satış kazancı kurumlar vergisinden istisna edilecektir. Satış bedeli olan 50.000 TL KDV'den istisna olup, KDV hesaplanmayacaktır. Sat & Geri Kirala Öncesi Bilanço

17 Sat ve Geri Kiralamanın, Bilanço yansıması Sat ve Geri Kiralama (Vergisel Avantajları  Sat & Geri kirala işlemi sonrasında Şirket'in işletme sermayesi artmış uzun vadeli borçlanma nedeniyle nakit akışı daha rahat bir yapıya kavuşmuştur.  Gayrimenkul rayiç bedelle aktife tekrar kaydolduğundan, aktif toplamı artmış ve vergiden indirilebilecek amortisman matrahı yükselmiştir.  Kiralama süresince ödenen taksitlerin faizleri de gider yazılarak vergi matrahından indirilebilecektir. AktifTutarPasifTutar Dönen Varlıklar 150.000Kısa Vadeli Borçlar80.000 Duran Varlıklar 50.000Uzun Vadeli Borçlar60.000 Özkaynaklar60.000 AKTİF TOPLAMI 200.000PASİF TOPLAMI200.000 Sat & Geri Kirala Sonrası Bilanço

18 Faaliyet Kiralaması, Operasyonel Kiralama Belirli bir süre için kullanılacak ekipman ve ürünlerde tercih edilecek finansman yöntemidir. Yatırım konusu mal, belli bir dönem için sadece kullanım hakkını elde etmek amacı ile kiralanır. Bu finansman yönteminde  Kiraların tamamı gider olarak gösterilir  Servis, bakım ve oluşabilecek faaliyet masrafları leasing firması tarafından karşılanır.  Firmalar kiraladıkları ekipmanları kiralama süresi sonunda isterse satın alabilir veya leasing firmasına bırakabilir.  Firmaya operasyonel kolaylık ve nakit yönetimi sağlamaktadır.

19 Patent ve fikri haklar hariç olmak üzere, firmaların kullandığı özel yazılımlar, software programları ve hardware parçası olan programlar leasing işlemine konu olabilmektedir. Yazılım Kiralaması

20 27 Şubat 2014 Perşembe günün Resmi Gazetede Yayınlanan 6525 no’ lu kanunun 23. Maddesi ile ‘OSB içinde yer alan taşınmazlar, finansal kiralama sözleşmesine konu edilebilir.’ hale gelmiştir. Özelikle OSB’lerde Sat ve geri kiralama işlemleri için önemli hacim beklenmektedir. Tüm gayrimenkul leasing işlemlerinde leasing konu edilecek işlem tutarı ekspertiz değeri üzerinden firmanın yapısına göre belirlenmektedir. OSB’ler de Leasing

21 1.Model ; 3. bir firmadan kullanıma hazır bir binanın satın alınmak suretiyle leasing konu edilmesi.  Satın alma KDV’si satan firmanın aktifinde bulundurduğu süreye bağlı olarak belirlenir. 2. yıldan uzun süre aktifinde ise KDV’den muaftır.  Her durumda kiralara cari oranda KDV ilave edilecektir.  Alım ve satım anında %4 tapu harcı uygulaması bulunmaktadır. OSB’ler de Leasing

22 2.Model ; Firmanın aktifinde bulunan hazır bir binayı ‘sat ve tekrar kirala’ modeli ile finansman sağlaması  Satın alma KDV’si ve kira KDV muafiyeti  Binde 4.55 tapu harcı uygulaması bulunmaktadır.  Finansal kiralama şirketine satıştan doğan kazançlar için %100 kurumlar vergisi istisnası. OSB’ler de Leasing

23 3.Model ; Firmanın Organize Sanayi ‘den alacağı arsanın ve arsa üzerine inşa edilecek binanın leasing ile finanse edilmesi.  Arsa kısmı için satın alma KDV’si istisna kapsamında olup kiralara cari oranda KDV ilave edilecektir.  Alım ve satım anında %4 tapu harcı uygulaması bulunmaktadır. OSB’ler de Leasing

24 Tüm yatırımlarınızda sizlerle beraber olmak dileğiyle Teşekkürler


"İş Leasing & Ostim Organize Sanayi Bölgesi İşbirliği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları