Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE’DE GAYRİMENKULLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Vergi Bölümü Yöneticisi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE’DE GAYRİMENKULLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Vergi Bölümü Yöneticisi"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE’DE GAYRİMENKULLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Vergi Bölümü Yöneticisi
Ersin NAZALI, LL.M., MSc Avukat, E.Hesap Uzmanı Vergi Bölümü Yöneticisi 4 ARALIK 2012

2 TÜRKİYE’DE GAYRİMENKULLERİN VERGİLENDİRİLMESİ
Tapu Kanunu’nda Güncel Durum

3 GAYRİMENKULLERE UYGULANAN VERGİLER
Kurumlar Vergisi Gelir Vergisi Katma Değer Vergisi Damga Vergisi Tapu Harcı Emlak Vergisi

4 KURUMLAR VERGİSİ & GELİR VERGİSİ
Kurumlar Vergisi Oranı: Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca, kurum kazancı üzerinden %20 oranında kurumlar vergisi alınır. Gayrimenkul Yatırım Fonları veya Ortaklıkları’na İstisna: Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesine göre, Türkiye’de kurulu gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının (GYO) kazançları, kurumlar vergisinden istisnadır. Bunun yanı sıra, 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, GYO’ların dağıttığı kar payları üzerinden hesaplanan stopaj oranı 0% olarak belirlenmiştir. Ancak Bakanlar Kurulu gerekli gördüğü hallerde, GYO’lar için kurumlar vergisi ve stopaj oranlarını yükseltmekle yetkilidir. Kar Payı Stopajı: %15 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılır. Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları.

5 KATMA DEĞER VERGİSİ Gayrimenkullerde KDV Oranı: Genel olarak %18’dir. Ancak, Katma Değer Vergisi Kanunu’na ekli 1 sayılı listeye göre, net alanı 150 m2’ye kadar konut teslimlerinde KDV oranı %1’dir. Gayrimenkul Satışlarında KDV İstisnası: KDV Kanunu’nun 17. maddesinin (r) fıkrası uyarınca, Türkiye’deki kurumların aktifinde en az tam 2 yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı, KDV’den istisnadır.

6 DAMGA VERGİSİ Damga Vergisi Oranı: Belli bir parayı ihtiva eden ve alıcılar ile satıcılar arasında yapılan gayrimenkul satış sözleşmeleri dahil tüm sözleşmeler, %0,825 damga vergisine tabidir. 2011/2628 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na göre, damga vergisi oranının uygulanmasına ilişkin 2012 yılı için azami tutar ,30 TL'dir. Damga Vergisi’nde GYO İstisnası:Damga Vergisi Kanunu’nun 9. maddesi ile söz konusu kanunun 2 sayılı tablosuna göre, GYO’ların münhasıran gayrimenkul portföylerine ilişkin alım satım sözleşmeleri ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri damga vergisinden istisna edilmiştir.

7 TAPU HARCI Tapu Harcı Oranı: 2012/3735 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na göre, 2012 yılı için gayrimenkul alım satımında binde 20 satıcı ve binde 20 alıcı olmak üzere toplam binde 40 oranında harç ödemesi getirilmiştir. Emsal bedelden daha düşük satışlarda tapu harc matrahının tespitine ilişkin olarak yer alan sorunlar bulunmaktadır.

8 EMLAK VERGİSİ Emlak Vergisi Oranları (Emlak Vergisi Kanunu Madde 8):
Meskenlerde %0,1 (Büyükşehir sınırlarındaki meskenlerde %0,2), İşyerlerinde %0,2 (Büyükşehir sınırlarındaki işyerlerinde%0,4), Arsalarda %0,3 (Büyükşehir sınırlarındaki arsalarda %0,6), Arazilerde 0,1 (Büyükşehir sınırlarındaki arazilerde %0,2),

9 Gayrimenkul Vergilemesinde Sorunlar
GYO istinasının daraltılması. Aktifinin %50’den fazlası gayrimenkule yatırım yapan şirketlerin hisselerinin satılması durumunda vergileme.

10 Rayiç bedel tespitinde zorluklar. KDV oranının yüksekliği.
Gayrimenkul Vergilemesinde Sorunlar Rayiç bedel tespitinde zorluklar. KDV oranının yüksekliği. 150 metrekarenin tespitinde belirsizlikler. 5 yıllık istisnanın başlangıç tarihinin ne olduğu konusu.

11 Gayrimenkul Vergilemesinde Sorunlar
Arsa karşılığı inşaat işlerinin düzenlenmemiş olması. Arsa sahibine verilen taşınmazlar için KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı konusundaki belirsizlik. İndirimli orana tabi olarak iade alınacak KDV konusunda yaşanan sorunlar. Gayrimenkullerin kısmi bölünme kapsamından çıkarılması. Değer artış kazançlarına ilişkin olarak getirilmesi düşünüle kademeli istisna uygulaması.

12 Vergi Bölümü Yöneticisi
Sabırla dinlediğiniz için teşekkürler… Ersin NAZALI, LL.M., MSc Avukat, E.Hesap Uzmanı Vergi Bölümü Yöneticisi


"TÜRKİYE’DE GAYRİMENKULLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Vergi Bölümü Yöneticisi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları