Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nüfus Yoğunluğu, Km² ‘ye düşen insan sayısıdır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nüfus Yoğunluğu, Km² ‘ye düşen insan sayısıdır."— Sunum transkripti:

1

2 Nüfus Yoğunluğu, Km² ‘ye düşen insan sayısıdır.
Nüfus Nedir? Nüfus, Sınırları belli bir bölgede, belirli bir sürede yaşayan insan sayısıdır. Nüfus Yoğunluğu Nedir? Nüfus Yoğunluğu, Km² ‘ye düşen insan sayısıdır.

3 Herhangi bir yerin Nüfus Yoğunluğu bir örnekle hesaplayalım
Herhangi bir yerin Nüfus Yoğunluğu ’nu nasıl hesaplayabiliriz ? FORMÜL Yaşayan İnsan Sayısı Nüfus Yoğunluğu = Yüzölçümü (Alan) ÖRNEK 2012 TUİK Verileri’ne göre nüfusu olan Antalya’nın yüzölçümü (Alan Büyüklüğü) Km² ‘dir. Buna göre, Antalya’nın Km² ‘ye düşen Nüfus Yoğunluğu kaçtır? ÇÖZÜM Yaşayan İnsan Sayısı Nüfus Yoğunluğu = Yüzölçümü (Alan) Buna Göre; Nüfus Yoğunluğu = = 100,53 20.815

4 Bununla ilgili güzel bir etkinlik yapalım
Yandaki Hesaplama verilerine göre; Bununla ilgili güzel bir etkinlik yapalım Aşağıda 5 ayrı yerleşim yeri verilmiştir. Bunların Nüfus Yoğunlukları ‘ nı bulalım. Şehir Nüfusu Yüzölçümü Nüfus Yoğunluğu Ürgüp 34.673 565 km² Bodrum 639 km² Ereğli 975 km² Olur 7.689 797 km² Elmalı 37.901 1.658 km² 61,36 / 565 = 61.36 / 639 = 204,99 204,99 / 975 = 178,92 178,92 7.689 / 797 = 9,64 9,64 22,85 / = 22,85 Nüfus bilgileri 2012 yılı TUİK verileridir ve alan bilgilerinde Harita Genel Komutanlığı bilgileri esas alınmıştır. Nüfus yoğunluğunun en az olduğu yer Olur’ dur. Bunun nedeni, Olur ‘un Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer almasına bağlı olarak yeryüzü şeklinin dağlık olması ve bunun sonucunda da iş imkanlarının az olmasıdır. İş İmkanları az olduğu için de sürekli diğer bölgelere göç vermektedir. Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu yer Bodrum’ dur. Bunun nedeni, Bodrum‘un bir turizm şehri olmasına bağlı olarak iş imkanlarının fazla olması ve bunun sonucunda da diğer bölgelerden aldığı iş göçünün fazla olmasıdır. Bodrum Olur Elmalı Antalya ilimizde ovada kurulu özellikle elma üretiminde öncü tarım gelirli ilçemizdir. Olur Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan dağlık bir yerleşim alanıdır. Tek geçim kaynakları Büyük baş hayvan sütünden elde ettikleri Lor Peyniri ‘dir. Bodrum Ege Bölgesi’nde yer alan özellikle ünlülerin tercih ettiği turistik bir yerleşim yeridir. Ürgüp İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Turistik bir yerleşim yeridir. Ereğli (Karadeniz Ereğli) Karadeniz Bölgesinde yer alan ve sanayisi ön plana çıkan bir yerleşim yeridir.

5 Şimdi Nüfus Yoğunluğu ile Alan arasındaki bağlantıyı ortaya koyalım
2.Bölge 1.Bölge Yukarıdaki 1.Bölgede Km² ‘ye 6 Kişi düşerken , 2.Bölgede Km² ‘ye 12 Kişi düşmektedir… 2.Bölgede Km² ‘ye düşen Nüfus Yoğunluğunun fazla olmasının nedeni alanın dar olmasına bağlı olarak, Km² bazında nüfusun sıklaşmasıdır. Not - 1 Alan büyük nüfus az olursa nüfus yoğunluğu az olur Not - 2 Alan küçük nüfus fazla olursa nüfus yoğunluğu çok olur

6 Türkiye’de nüfusun en fazla olduğu bölge Marmara Bölgesi ’dir.
Ülkemizde Nüfus ve Nüfus Yoğunluğunun fazla ve az olduğu bölgeler nereler olabilir? Türkiye’de nüfusun en fazla olduğu bölge Marmara Bölgesi ’dir. Türkiye’de nüfusun en az olduğu bölge Güney Doğu Anadolu Bölgesi’dir. Türkiye’de Nüfus Yoğunluğunun en fazla olduğu bölge Marmara Bölgesi’dir. Türkiye’de Nüfus Yoğunluğunun en az olduğu bölge Doğu Anadolu Bölgesi’dir.

7 ----------------------------
Doğu Anadolu Bölgesi ‘nin toplam Nüfusunun olmasına rağmen ; toplam nüfusu olan Güney Doğu Anadolu Bölgesi ‘nden Nüfus Yoğunluğu olarak az olmasının nedeni ne olabilir ? Doğu Anadolu Bölgesi Nüfusu’nun, Güney Doğu Anadolu Bölgesi Nüfusu‘ndan fazla olmasına rağmen, Bölge Yüzölçümü (Alan) ‘nün büyük olmasından dolayı, nüfusun km² ‘de seyrekleşmesine bağlı olarak nüfus yoğunluğu azalmıştır. Coğrafi Bölgeler Alanı /(km2) Nüfusu (kişi/ km2 Karadeniz Bölgesi 9,000,000 60 Marmara Bölgesi 67 300 18,000,000 270 Ege Bölgesi 85 000 11,000,000 130 Akdeniz Bölgesi 10,000,000 80 İç Anadolu Bölgesi 12,000,000 75 Doğu And. Bölgesi 8,000,000 45 G.Doğu And. Bölgesi 61 000 6,000,000 95 TÜRKİYE 74,000,000 110

8 Nüfusun Dağılışına etki eden faktörler neler olabilir ?
Çukurova Üzerinde kurulmuş olan Adana, Seyhan ve Ceyhan Nehirleri’nin geçtiği güzergah üzerinde verimli topraklara Sahiptir… Akdeniz İklimi ‘nin en güzel yaşandığı şehirlerimizden biridir. NÜFUSU FAZLADIR Tuz Gölü ve Çevresi, Türkiye’de yağışların en az olduğu yöredir. Bununla beraber kuraklık sert geçmekte ve sulak alanlar azalmaktadır. NÜFUSU AZDIR Boğazlara yakın olan ve yeryüzü şekilleri bakımından sade olan Kocaeli , ulaşım imkanlarının gelişmişliği sayesinde Sanayi yoğundur. NÜFUSU FAZLADIR Çok eski kuruluş tarihine sahip olan Eskişehir, Su Kaynakları bakımından zengindir. Ayrıca,sahip olduğu toprakların verimli olması tarım faaliyet- lerin yoğun olarak yapılmasına etki etmiştir. NÜFUSU FAZLADIR Aydın ‘da İklim Koşulları elverişli olmasına bağlı olarak tarım faaliyetleri yoğundur. Bunun sonucunda tarıma bağlı Sanayi Kolları yaygındır… NÜFUSU FAZLADIR Hakkari’de yüksek engebeli alanların Fazla olmasına bağlı olarak Ulaşım gelişmemiştir. Tüm bunların yanında Kış koşulları sert ve uzundur NÜFUSU AZDIR Kars’ta Yeryüzü Şekilleri‘nin dağlık ve yüksek olmasına bağlı olarak iklim sert geçer… Buna bağlı olarak ta Yörenin ekonomik faaliyetleri sınırlıdır… NÜFUSU AZDIR Şimdi,bu durumu örneklerle açıklayalım Yukarıda yer alan “NÜFUSUN DAĞILIŞINI ETKİLEYEN ETMENLER” den hangileri o yerleşim yeri için olumlu ise, nüfusta bundan olumlu yönde etkilenecektir. Tuz Gölü’nde Yaşam Hakkari’de Engebeli Alanlar Kars’ta Soğuk Kış Çukurova Üzerinde Adana Bol Su Kaynakları Aydın’da Bahar Kocaeli’de Sanayi

9 nüfusun artışını ve azalışını
Doğum ile Ölüm Arasındaki Fark Giden Göç ile Gelen Göç Arasındaki Fark Örneklerle bunu izah edelim Şehir Nüfus Doğan Çocuk Ölen İnsan Gelen Göç Giden Göç Toplam A Şehri 100 25 5 40 30 B Şehri 500 10 20 50 C Şehri 250 D Şehri 1000 200 150 E Şehri 5000 2000 3000 2500 Bir yerde nüfusun artışını ve azalışını ne etkiler ? 130 500 200 1100 2000

10 Nüfusun hızla artmasına hangi nedenler etkili olmuş olabilir
Doğum Oranı’nın artması / Çocuk Ölümleri ‘nin azalması Sağlık İmkanları’nın gelişmesi Ekonomik Durumun iyileşmesi İş İmkanları’nın artması Yeni Yerleşim Alanları’nın kurulması Sürekli göç alması

11 Hızlı Nüfus Artışı’nın Sonuçları Neler olabilir ?
Konut Yetersizliği artar Kırsal kesimden kentlere yoğun göçler yaşanır Tarım Alanları azalır Çevre Sorunları ortaya çıkar / Hava,Su Kirliği İşsizlik Sorunu ortaya çıkar Düzensiz / Çarpık Kentleşme ortaya çıkar Alt Yapı Sorunları ortaya çıkar / Yol,Su,Elektrik Tüketim artar Ülkenin kalkınması (Gelişmişlik Hızı) yavaşlar

12 Doğum Oranı’nından fazla olması Salgın hastalıkların yayılması
NÜFUSUN AZALMASI’NA ETKİ EDEN ETMENLER Nüfusun Azalışı’na etki eden etmenler nelerdir ? Ölüm Oranı’nın , Doğum Oranı’nından fazla olması 1 Sağlık İmkanları’nın gelişmemiş olması 2 Ekonomik İmkanların Zayıf olması 3 Dış Göçlerin fazla olması 4 Eğitimsizlik 5 Salgın hastalıkların yayılması ve Savaşlar 6

13 Ülkemiz ile ilgili Nüfus Grafik ve Tablolara bakalım ve yorumlayalım
Türkiye Nüfusu Grafiği Türkiye Nüfus Artış Grafiği Ülkemiz ile ilgili Nüfus Grafik ve Tablolara bakalım ve yorumlayalım

14 Ülkemizde Nüfus Yoğunluğu’nun en az olduğu bölge
Nüfusu 100 olan bir yerin , yüzölçümü 20 Km2 ise, bu yerin Nüfus Yoğunluğu Km2 ‘de 80 Kişidir. Bir ülkenin kendi sınırları içinde gerçekleşen İç Göçler sonucunda, O ülkenin nüfusu artmaz Çarpık / Düzensiz Kentleşmenin en önemli nedeni Nüfus Artış Hızı’nın fazla olmasıdır. Ülkemizde en fazla göç alan bölge Karadeniz Bölgesi iken, En fazla göç veren bölge ise Marmara Bölgesi ‘dir. Bir ülkede Doğum Oranları’nın Ölüm Oranları’ndan az olması durumunda, O ülkede nüfus azalır Ülkemizde Nüfus Yoğunluğu’nun en az olduğu bölge Doğu Anadolu Bölgesi ‘dir. Size sorulan cümlelerin DOĞRU yada YANLIŞ olduğunu belirleyiniz… Ülkemizde Nüfusun en fazla olduğu bölge Marmara Bölgesi ‘dir. Doğru Yanlış

15 Yaşadığımız Yerler Sunum Testi

16 Soru-1

17 Soru-2

18 Soru-3

19 Soru-4

20 Nüfusun Seyrek Olduğu yerler
Soru-5

21 Nüfusun Sık Olduğu yerler
Soru-6

22 Soru-7

23 Soru-8

24 Soru-9

25 Soru-10

26 Soru-11

27 Soru-12

28 Soru-13 Çarpık Kentleşme ’nin (Düzensiz) ortaya çıkması
Ülkenin Kalkınması’nın (Gelişmişliği) hızlanması Soru-13

29 Soru-14

30 Soru-15

31 Soru-16

32 Soru-17

33 Soru-18

34 Soru-19

35 Soru-20

36 Soru-21

37 Soru-22

38 Soru-23

39 Soru-24

40 Soru-25

41 Soru-26

42 Soru-27

43 Soru-28

44 Nüfusun Sık Olduğu yerler
Yukarıdaki haritaya göre; Soru-29

45 Soru-30

46 Nüfusun Seyrek Olduğu yerler
Soru-31

47 Soru-32

48 Soru-33

49 Soru-34

50 Soru-35

51 Soru-36

52 Soru-37

53 2008 TUİK verileri’ne göre;
Soru-38

54 2008 TUİK verileri’ne göre;
Soru-39

55 2008 TUİK verileri’ne göre;
Soru-40

56 Soru-41

57 Soru-42

58 Soru-43

59 Soru-44

60 Soru-45

61 Nüfusun Sık Olduğu yerler
Yukarıdaki haritaya göre; Artvin Soru-46

62 Nüfusun Seyrek Olduğu yerler
Soru-47

63 Soru-48

64 Soru-49

65 Soru-50

66 Soru-51

67 Soru-52

68 Soru-53

69 Soru-54

70 Soru-55

71 Soru-56

72 Nüfusun Seyrek Olduğu yerler
Soru-57

73 Soru-58

74 Soru-59

75 Soru-60

76 Soru-61

77 Soru-62

78 Soru-63

79 Soru-64

80 Soru-65

81 Soru-66

82 Soru-67

83 Soru-68

84 Soru-69

85 Soru-70

86 Soru-71

87 Soru-72

88 Soru-73

89 Soru-74

90 Soru-75

91 Soru-76

92 Soru-77

93 Soru-78

94 Soru-79

95 Soru-80

96 Soru-81 Yukarıdaki bu bilgilere göre;
Ankara ‘nın km’2 ‘ye düşen Nüfus Yoğunluğu miktarı yaklaşık kaçtır ? A) B) 1000 C) D) 260 Soru-81

97 Soru-82

98 Soru-83

99 Soru-84

100 Soru-85

101 Soru-86

102 Soru-87

103 Soru-88

104 Soru-89

105


"Nüfus Yoğunluğu, Km² ‘ye düşen insan sayısıdır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları