Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. KUMRU KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET TAKVİMİ

2 İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
KUMRU KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Milli Eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu şekilde olur. Bu zafere ulaşılması için hepimizin tek vücut ve tek düşünce olarak esaslı bir program üzerinde çalışması lazımdır. Bence bu programın iki önemli noktası vardır: Sosyal hayatımızın ihtiyaçlarına uyumlu olması, çağın gereklerine uygun olmasıdır

3 İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
KUMRU KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

4 İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
KUMRU KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 1. Amaç : Milli Eğitim Bakanlığının İlçe düzeyindeki görevlerini planlamak, programlamak, yönetmek, denetlemek, geliştirmek ve değerlendirmek üzere kurulan İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin teşkilat ve görevlerini belirlemek ve hizmetlerin yürütülmesine ait esas ve usulleri düzenlemektir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün teşkilat ve görevleri ile personelin görev, yetki ve sorumluluklarına ait esas ve usulleri kapsar. 2. Fiziksel Yapı: Müdürlüğümüz Kumru Belediyesi Hizmet Binasının 4.katında, 10 odada toplam 12 personel ile hizmet vermektedir.

5 İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
KUMRU KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 3. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Yapısı: 2.1. Teşkilat : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü; Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve görevleri hakkındaki  3797 nolu, 30 /04/1992 gün  ve sayılı Kanun gereğince;           Bakanlık, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler ve İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir. Her ilde ve ilçede bir milli eğitim müdürlüğü bulunur. İlçe milli eğitim müdürlükleri görev ve hizmetleri yürütürken, il milli eğitim müdürlüklerine karşı da sorumludur. İl ve ilçelerin sosyal ve ekonomik gelişme durumları, nüfusları ve öğrenci sayıları göz önünde bulundurularak bu müdürlükler farklı tip ve statülerde kurulabilir ve farklı yetkiler verilebilir. İş durumuna ve ihtiyaca göre Bakanlık ana hizmet birimleri, milli eğitim müdürlüklerine bağlı olarak ayrı il ve ilçe birimleri de kurabilir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bu kanun kapsamında kurulmuş taşra teşkilatıdır.

6 İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
KUMRU KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ          Hizmet alanındaki okul ve kurumların amacına uygun, verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak, Yönetmelik ve çeşitli mevzuatla müdürlüğe verilen hizmetleri kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plân, program ve emirler doğrultusunda plânlamak, örgütlemek, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek suretiyle yerine getirmek veya yapacağı iş bölümü çizelgesine göre kendine bağlı görevliler vasıtasıyla yapılmasını sağlamak, Kurum adına temsil ve ağırlama görevlerini yerine getirmek.           Personel bilgi defterini ve özlük defteri tutmak, Personelin izin, sicil, disiplin, ödül, ceza, adaylık, emeklilik terfi ve diğer özlük haklarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek. Bakanlığa ait veya tahsisli bina, tesis, araç ve gereçleri ile diğer imkanlardan, bütün eğitim kurumlarının bir program dahilinde faydalanmasını sağlamak,          Yatırım programları ile eğitim kurumları için arazi ve arsa temini tesislerin yapımı, bakımı ve onarımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, Genel ve Özel İdare bütçelerinden ayrılan ödeneklerin dağıtımı ve sarfı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, Diğer parasal işleri yapmak. Eğitim ve öğretim kurumlarından gelecek bütçe tekliflerini incelemek, değerlendirmek ve gerekli ödeneğin sağlanması,Personelin özlük haklarına ait tahakkuk ve mutemetlik hizmetlerini yürütmek.

7 İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
KUMRU KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet Birimleri/Bölümleri Özlük Bölümü Atama Bölümü İnceleme, Soruşturma ve Değerlendirme Program Geliştirme Bölümü Hizmet içi Eğitim Bölümü Bilgisayar ve Sınav Hizmetleri Eğitim Araçları ve Donatım Bölümü Çıraklık-Yaygın Eğitim Ve Mesleki Eğitim Bölümü Sivil Savunma Bölümü Kültür Bölümü Bütçe-Yatırım Bölümü Arşiv Bölümü Bilgi Edinme İş ve İşlemleri Okul Öncesi Eğitim Bölümü Özel Eğitim ve Rehberlik Bölümü Sağlık İşlemleri Bölümü Taşımalı Eğitim Bölümü Okul İçi Beden Eğitimi ve İzcilik

8 İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
KUMRU KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Yusuf BEYAZPINAR İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol BAŞAR Şube Müdürü Muammer ATAKA Şube Müdürü Mustafa DEREKÖY Şef Engin USTA Şef Murat SOYSAL VHKİ Yıldız DEMİR VHKİ Sırrı TOPALLI Memur Erdem AÇIKSÖZ VHKİ Ahmet YILDIZ Memur Murat KISA VHKİ Dursun BAKLAÇ Hizmetli

9 İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
KUMRU KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET TARİHİ HEDEFLENEN GERÇEKLEŞEN ŞUBAT 2014 Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlardaki personellerin terfilerinin yapılması 01-28 Şubat 2014 22 personel Gerçekleşti Eğitim Bölgeleri Koordinatör Okul Müdürlüklerinin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Başkanlığında Toplanması 05 Şubat 2014 21 nolu eğitim bölgesindeki koordinatör müdürler Eğitim Bölgeleri Müdürler Kurulu Toplantısı 06 Şubat 2014 21 nolu eğitim bölgesindeki müdürler Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında İkinci Kanaat Döneminin Başlaması (Anadolu Lisesinde Töreni katılma ) 10 Şubat 2014 Anadolu lisesi Yusuf BEYAZPINAR ve Erol BAŞAR katıldı Demircili İlk ve Orta Okulunun eğitim öğretime başlaması nedeniyle bu okulun ziyareti (Şeh.Yüksel BATIR O.) Demircili İlk ve Orta Okulu 2. Hafta gerçekleşti (Kay.+M.E.Mdr.) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu İkinci Dönem Başı Toplantısı 10-14 Şubat 2014 İlçedeki tüm rehber öğretmenler Örgün Eğitim Kurumlarında Eğitim öğretim Yılı İkinci Dönem Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı Tüm öğretmenler Photoshop Kursu (And. Lisesi ) 20 Personel İptal edildi Okul Zümre Başkanlar Kurulu Toplantısı 18 Şubat 2014 Okullardaki zümre başkanları

10 İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
KUMRU KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET TARİHİ HEDEFLENEN GERÇEKLEŞEN ŞUBAT 2014 Eğitim Bölgeleri Zümre Başkanlar Kurulu Toplantısı 19 Şubat 2014 21 nolu eğitim bölgesindeki zümre başkanları Gerçekleşti Eğitim Bölgeleri Danışma Kurulu Toplantısı 21 Şubat 2014 21 nolu eğitim bölgesindeki danışma kurulu üyeleri (Gen.İlçe Züm.) LGS Sınavı toplantısı 26 Şubat 2014 Lise ve Dengi Okul Müdür ve 1 Müdür yardımcısı Santranç Kursu (M.Akif Ersoy Orta Okulu ) 24-28 Şubat 2014 40 Kişi katılacak İptal edildi Okul Ziyaretleri Ocak 2014 Erikçeli Orta Okulu 27 Şubat 2014 1 Okulun ziyareti Öğrenci ve veli ziyareti ( Fizme Beldesi ) 11 Şubat 2014 Aşağıdamlalı Ortaokulu Müdürlüğünce seçilecek bir veli Gerçekleşti (İbrahim BİCE) Mebim Alo 147 hattına yapılan müracaatların takibi ve gereğinin yapılması Süresi içinde Şubat ayı içinde yapılan müracaatlar Bimer hattına yapılan müracaatların takibi ve gereğinin yapılması İlk , Ortaokul ve Lise Müdürleri ile toplantı yapılması (Mesai bitimi) 28 Şubat 2014 İlçedeki tüm müdürler İlk Okul Öğrencilerine süt dağıtımı 01Şubat-13 Haziran 2014 26 İlkokul Öğrencileri

11 İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
KUMRU KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

12

13 İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
KUMRU KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİÇBİR BAŞARI TESADÜFİ DEĞİLDİR. TAKIM ÇALIŞMASININ ÜRÜNÜDÜR. “ŞİKÂYET EDEN DEĞİL, ÇÖZÜM ÜRETEN, GÜVEN DUYULAN, SORUMLU VE ETKİLİ BİREYLER İÇİN ÖNCE EĞİTİM” ARZ EDERİM


"İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları