Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CANSU KEPEZ (20090559).  STAJERLİK VE ADAYLIK İŞLERİNİN YAPİLMASİ  PERSONELİN ÖZLÜK HAKLARININ SAĞLANMASI  SİCİL VE DİSİPLİN İŞLERNİN YAPİLMASİ  SAĞLİK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CANSU KEPEZ (20090559).  STAJERLİK VE ADAYLIK İŞLERİNİN YAPİLMASİ  PERSONELİN ÖZLÜK HAKLARININ SAĞLANMASI  SİCİL VE DİSİPLİN İŞLERNİN YAPİLMASİ  SAĞLİK."— Sunum transkripti:

1 CANSU KEPEZ (20090559)

2  STAJERLİK VE ADAYLIK İŞLERİNİN YAPİLMASİ  PERSONELİN ÖZLÜK HAKLARININ SAĞLANMASI  SİCİL VE DİSİPLİN İŞLERNİN YAPİLMASİ  SAĞLİK VE ASKERLİK İŞLERİNİN YAPILMASI  PERSONELİN İZLENMESİ,DEĞERLENDİRİLMESİ VE YETİŞTİRİLMESİ  ŞİKAYET VE BAŞVURULARIN SONUÇLANDIRILMASI  BAŞARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖDÜLLENDİRME  EĞİTİM İLE İLGİLİ HİZMETLER  REHBERLİK HİZMETİNİN YÖNETİMİ  OKUL MÜDÜRÜNÜN REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİNE İLİŞKİN GÖREVLERİ

3  Görev yapabilecek yetişkinliğe ulaşamak ve görev yapabilmek için bakanlığa bağlı olan stajerler (okul öncesi, ilköğtetim stajerleri …etc) hizmet içinde yetiştirilir ve değerlendirirlir. Bu islem milli eğitim bakanlığı tarafındad belirlenen yönetmelikle yapılır.  Stajerlik egitiminde başarısız ve disiplinsiz olanlar müdür tarafından yetkililere bildirilir ve görevden alınır  Okullarda görev alamayan adaylar ise, MEB tarafından yapılan yönetmelikle dikkate alınır ve bu sayede bütün haklardan, işlemlerden ve idari işlerden yararlanır.  Stajerlik egitiminde başarısız ve disiplinsiz olanlar müdür tarafından yetkililere bildirilir ve görevden alınır  Okullarda görev alamayan adaylar ise, MEB tarafından yapılan yönetmelikle dikkate alınır ve bu sayede bütün haklardan, işlemlerden ve idari işlerden yararlanır.

4 Kamuda çalışanların özlük hakları Anayasanın güvencesi altındadır. Eğitim işgörenlerinin yasalarla güvence altına alınmasını ise okul yöneticileri sağlar. OKUL YONETİCİLERNİN GÖREVLERİ İlerleme ve yönelme,parasal(maaş,yan ödeme,aile yardımı,fazla çalışma ücreti,yolluk,dogum.tedavi.ölüm.vb)izin kullanma,emeklilik tahsili islemleri..vb.

5  Türk Eğitim sisteminde işgörenlerin veya okul yöneticiliği atamada ise MEB maaş, bir üst makama yükselme, değerlendirme veya yer değiştirme hükümleri uygulanır.  2005 yılında yapılan öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselme yönetmenliğne göre: öğretmen Uzman öretmen başöğretmen 6 yıl 7 yıl

6  Alanında veya eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapanlar, öğretmen kariyer basamaklarında yükselme sınavından muhaftır.  MAAŞLAR  Göreve ilk kez atananlar, göreve başladıkları tarihten itibaren maaş almaya hak kazanırlar.  Geçici olarak görevden uzaklaştırılanlar, açıkda bulundukları süre içinde maaşlarının 3 te 2 sini alırlar.  Görev ünvanı kapsamında bir hizmet yapanların hizmeti sorumlular tarafından ödenir ve haftalık ders saati dışında görev yapanlarada ekstra maaş ödenir.

7  Bir okulda çalışan personele sicil notu veren ve onları değerlendiren sicil amiri okul müdürüdür.  Öğretmenlerin tarafsız değerlendirilmesi için sicil amiri sayısı artırılmıştır.  Bir personel hakkında sicil notu vermek personelin görevinde gösterdiği başarı derecesini belli süreler içinde değerlendirmek demektir.

8  Okullarda çalışan yönetici,öğretmen,memur,hizmetli ve öğrencilerin görevlerini tam olarak yapabilmeleri için sağlıklı olmaları gerekir.  Sağlık ve askerlikle ilgili işlemler okulda gerek personelin gerekse bakmakla hükümlü olguğu yakınlar için birer sağlık karnesi hazırlanıp verilir.  İşgörenlerin hastalanması sonucu doktor veya sağlık kurumu tarafından verilen onaylı rapor işgörenin dosyasına konulur.  Okulda erkek personelin askerlıkle ilgili işlemleri MEB personeli izin yönergesininin maddeleri doğrultusunda yapılır ve askerlik yapacak olan memurlara görev yerleri saklı kalmak üzere askerlik boyunca aylıksız izin verilir.

9  Okullardaki görevli öğretmenler dersleri oldugu saatlerde okulda bulunmakla yükümlüdür.  Memur ve diğer personelin haftalık çalışma süresi 40 saattir ve bu sürenin üstundeki görevlendirmeler fazla çalışma sayılır.  Okul saatleri içindeki nöbet süreleri fazla çalışma sayılmaz  Okul yönetimi, personelini denetler ve görevlerini başarılı yapabilmeleri için eksiklerin giderilmesini sağlar.  Okullardaki görevli öğretmenler dersleri oldugu saatlerde okulda bulunmakla yükümlüdür.  Memur ve diğer personelin haftalık çalışma süresi 40 saattir ve bu sürenin üstundeki görevlendirmeler fazla çalışma sayılır.  Okul saatleri içindeki nöbet süreleri fazla çalışma sayılmaz  Okul yönetimi, personelini denetler ve görevlerini başarılı yapabilmeleri için eksiklerin giderilmesini sağlar.

10  Kamu çalışanları, kendilerine uygulanan yanlış veya haksız idari işlemler için şikayet hakkına sahiptirler.  Şikayetler sözlü veya yazılı dilekçe ile yöneticilere bildirilir.  Şikayet hakkında karar verme yetkisi şikayet edilenin disiplin amirine aittir.  Yapılan şikayetlerin 30 gün içinde bir karara bağlanarak bildirilmesi gerekmektedir.  Kamu çalışanları, kendilerine uygulanan yanlış veya haksız idari işlemler için şikayet hakkına sahiptirler.  Şikayetler sözlü veya yazılı dilekçe ile yöneticilere bildirilir.  Şikayet hakkında karar verme yetkisi şikayet edilenin disiplin amirine aittir.  Yapılan şikayetlerin 30 gün içinde bir karara bağlanarak bildirilmesi gerekmektedir.

11  Okul yönetimi bakanlığa veya valiliğe yazılı başvuruda bulunup, başarılı görülen çalışanlara teşekkür belgesi verilmesi için başvurulabilir.  Görevini üstün başarı ile yaptığı belirlenen personel için başvuru yapılarak MEB tarafından takdirname verilebilir.  Müfettişin değerlendirmesi sonucu görevini başarı ile yapana teşekkür belgesi verilir.  Birinci derece sicil amiri olarak okul müdürü görevini üstün başarıyla yaptığı için maaşına 1 aylık ödüllendirme yapılabilir.  Okul yönetimi bakanlığa veya valiliğe yazılı başvuruda bulunup, başarılı görülen çalışanlara teşekkür belgesi verilmesi için başvurulabilir.  Görevini üstün başarı ile yaptığı belirlenen personel için başvuru yapılarak MEB tarafından takdirname verilebilir.  Müfettişin değerlendirmesi sonucu görevini başarı ile yapana teşekkür belgesi verilir.  Birinci derece sicil amiri olarak okul müdürü görevini üstün başarıyla yaptığı için maaşına 1 aylık ödüllendirme yapılabilir.

12  Okul, eğitim hizmetlerinin üretilip sunulduğu yerdir.  Okullar devlet tarafından önceden belirlenen yasaya ve ilkere göre yönetilir ve okul yapısı içerisinde yöneticiler, öğretmenler,öğrenci ve hizmetliler gibi kişiler bulunmaktadır.  Bir okul yöneticisin sahip olması gereken nitelikler vardır: öğretim programı koordine etme, öğrenme gereksinimlerinin karşılanması, öğretmenleri karar sürecine katma, rehberlik ve destek sağlama, velilerin öğretmen ile buluşmasını sağlama…vb gibi görevleri vardır.

13  Okul müdürü okulun psikolojik danışman ihtiyacını, öğrenci sayısını ve bu sayıdaki artışı dikkate alarak belirler ve milli eğitim müdürlüğüne bildirir.  Okul yönetimi ilgili yönetmelik hükümleri gereğince kendi okulunun rehberlik ve psikolojik danışma servisini kurmakla hükümlüdür.  Psikolojik danışmanı bulunmayan okullarda rehberlik hizmeti sınıf rehber öğretmenliğne ilişkin rehberlik hizmeti kapsamında yürütülür ve bu öğretmenler disiplin kurumları,nöbet ve sınavlarda görevlendirilmezler.  Okul müdürü okulun psikolojik danışman ihtiyacını, öğrenci sayısını ve bu sayıdaki artışı dikkate alarak belirler ve milli eğitim müdürlüğüne bildirir.  Okul yönetimi ilgili yönetmelik hükümleri gereğince kendi okulunun rehberlik ve psikolojik danışma servisini kurmakla hükümlüdür.  Psikolojik danışmanı bulunmayan okullarda rehberlik hizmeti sınıf rehber öğretmenliğne ilişkin rehberlik hizmeti kapsamında yürütülür ve bu öğretmenler disiplin kurumları,nöbet ve sınavlarda görevlendirilmezler.

14  Rehberlik hizmetlerinin gerçekleştirebileceği fiziksel şartları kullanarak araç ve gereçleri sağlar  Rehberlik yürütme komisyonu kurar ve başkanı olur  Okuldan birden fazla rehber varsa birini koordinatör yapar.  Rehberlik hizmetlerinin gerçekleştirebileceği fiziksel şartları kullanarak araç ve gereçleri sağlar  Rehberlik yürütme komisyonu kurar ve başkanı olur  Okuldan birden fazla rehber varsa birini koordinatör yapar.  Okuldakı her sınıfa bir rehber öğretmeni görevlendirir  Başka kurumlardan gelen öğrencilerin dosyasını rehber öğretmene verir  Öğrencileri yönlendirme görevini rehber öğretmenlerine verir  Okuldakı her sınıfa bir rehber öğretmeni görevlendirir  Başka kurumlardan gelen öğrencilerin dosyasını rehber öğretmene verir  Öğrencileri yönlendirme görevini rehber öğretmenlerine verir

15

16  Çelik,vehbi (2013) TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ


"CANSU KEPEZ (20090559).  STAJERLİK VE ADAYLIK İŞLERİNİN YAPİLMASİ  PERSONELİN ÖZLÜK HAKLARININ SAĞLANMASI  SİCİL VE DİSİPLİN İŞLERNİN YAPİLMASİ  SAĞLİK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları