Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T C KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T C KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 T C KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
H O Ş G E L D İ N İ Z

2 İL TURİZM KONSEYİ 28 HAZİRAN 2013 “ VI. TOPLANTI ”
T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İL TURİZM KONSEYİ 28 HAZİRAN 2013 “ VI. TOPLANTI ” 2 2

3 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarına Dair Esaslar Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde yayımladığı /5 sayılı Genelge(si) doğrultusunda; 2007 yılı Mayıs ayında, “ İ L T U R İ Z M K O N S E Y İ ” kurulmuştur. 3 3

4 I- İl Turizm Eylem Planı’nın hazırlanması,
T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Turizm Konseyi; 2007 yılı Mayıs ayında ilk toplantısını yapmış olup, İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı tarafından “Türkiye Turizm Stratejisi-2023” doğrultusunda, İlimiz alternatif turizm değerlerini içeren bir sunum yapılmıştır. I- İl Turizm Eylem Planı’nın hazırlanması, II- Kültür-Turizm Rehberi’nin yaptırılması, III- İlimiz Kültür ve Turizm Envanteri’nin hazırlanması, kararlarını almıştır. 4 4

5 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2007 yılı Haziran ayında; İl Turizm Eylem Planı Komisyonu oluşturulmuş, Kasım ayında ise hazırlanan Eylem Planı taslağının Turizm Konseyi (ikinci toplantısı) ’ne sunumu yapılmıştır. 5 5

6 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2008 yılı Temmuz ayında; İl Turizm Eylem Planı Valilik Makamı’nın onayı ile yürürlüğe girmiş, Ağustos ayında da sorumlu olan ve işbirliği yapılacak kurum ve kuruluşlara gönderilmiştir. 2008 yılı Kasım ayında ise Sorumlu Kurum ve Kuruluşlardan faaliyet raporları istenmiştir. 6 6

7 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2009 yılı Mayıs ayında, İl Turizm Eylem Planı Sorumlu Kurum ve Kuruluş Amirlerine bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. 2009 yılı Haziran ayında, İl Turizm Konseyi’nin üçüncü toplantısı gerçekleştirilmiş ve İl Turizm Eylem Planı’nı güncelleme kararı alınmış, Kasım ayında Eylem Planı Komisyonu güncelleme çalışmalarını tamamlamıştır. 7 7

8 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2010 yılı Şubat ayında, revize edilerek güncellenen Turizm Eylem Planı sorumlu olan ve işbirliği yapılacak kurum ve kuruluşlara gönderilmiştir. 8 8

9 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2011 yılı Ocak ayında, sorumlu kurum ve kuruluşlardan yapılan faaliyetlerle ilgili rapor istenmiştir. 2011 yılı Şubat ayında, İl Turizm Konseyi dördüncü toplantısı gerçekleştirilmiş olup, İlimizin kültür ve turizm alanında geldiği nokta itibariyle; tamamlanan ve ihtiyaç duyulan eylemlerin tespit edilerek Turizm Eylem Planının güncellenmesi kararı alınmıştır. 9 9

10 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2012 yılında, Eylem Planı Komisyonu güncelleme çalışmalarını tamamlamış olup, İl Turizm Eylem Planında tamamlanan (9 proje) ve değerlendirmeler doğrultusunda kabul gören yeni eylemler (8 proje) Eylül ayında Valilik Makamı’nın onayı ile yürürlüğe girerek sorumlu olan ve işbirliği yapılacak kurum ve kuruluşlara gönderilmiştir. 10 10

11 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Turizm Eylem Planında yer alan 3 (adet) kültür, 6 (adet) turizm ve 9 (adet) tanıtım projesi olmak üzere toplam 18 (adet) eylemin “sürekliliği olan” çalışmalar olduğu kanaatine varılmıştır. 11 11

12 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2013 yılı Mart ayında, sorumlu kurum ve kuruluşlardan yapılan faaliyetlerle ilgili rapor istenmiştir. Gelen Raporlar doğrultusunda yapılan değerlendirme neticesinde; 2 (adet) kültür ve 2 (adet) turizm projesi olmak üzere 4 (adet) eylemin daha tamamlandığı tespit edilmiştir. 12 12

13 TURİZM EYLEM PLANI (56 PROJE)
T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Eylem Planı Komisyonunun güncelleme çalışmaları doğrultusunda ve bugün itibari ile ; TURİZM EYLEM PLANI (56 PROJE) GENEL DURUM KÜLTÜR PROJELERİ (20 EYLEM) TURİZM PROJELERİ (22 EYLEM) TANITIM PROJELERİ (14 EYLEM) SONUÇ Tamamlanan 6 1 13 Devam Eden 8 3 17 Sürekliliği Olan 9 18 Yeni 5 2 13 13

14 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2012 yılında yapılan çalışmalarda; İl Turizm Konseyi Eylem Planı doğrultusunda gerçekleştirilen projeler; 2012 yılında Valiliğimiz koordinesinde Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ve Kurumumuz işbirliği ile hazırlanarak bastırılan “Kahramanmaraş Turizm Stratejisi ve Eylem Planı ( )” na önemli ölçüde altyapı oluşturmuştur. Kahramanmaraş Turizm Stratejisi ve Eylem Planı Bakanlığımız birimlerine ve İlimiz Kamu Kurum ve Kuruluşları ile turizm alanında faaliyet gösteren STK temsilciliklerine gönderilmiştir. 14 14

15 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
15 15

16 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Turizm Konseyi Eylem Planı projeleri; 2012 yılında Valiliğimiz tarafından bastırılan “Kahramanmaraş Gelişim Eylem Planı”nda da büyük oranda yer almıştır. 16 16

17 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
17 17

18 “KÜLTÜR PROJELERİ” 20 EYLEM
T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü “KÜLTÜR PROJELERİ” 20 EYLEM Tamamlanan : 6 Devam Eden : 6 Sürekliliği Olan: 3 Yeni : 5 18 18

19 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI” EYLEM “PROJE VE FAALİYET” STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR AÇIKLAMA Mahmut Arifi Paşa Konağının “Etnografya Müzesi” olarak projelendirilerek restore edilmesi. İlimiz kültür mirası içinde yer alan etnografik değerlerin yaşatılabilmesi için, tanıtımını yapmak.   K.Maraş Belediye Başkanlığı KSÜ, Proje tamamlanmıştır.   Vakıflar Bölge Müd.   İl Özel İdaresi,   İl Kültür & Turizm Müd.,   Mimarlar Odası Başkanlığı,   Basın Kuruluşları,   İlgili Kurum&Kuruluşlar KÜLTÜR PROJELERİ ( TAMAMLANAN )

20 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI” EYLEM “PROJE VE FAALİYET” STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR AÇIKLAMA “Kocabaş Konağı”nın kamulaştırılmak suretiyle “Maraş Kültür Evi” olarak projelendirilerek restore edilmesi. Tarihi kültür mirası olan mimari yapıların onarılarak kurtarılması, korunması ve çeşitli işlevler vererek yaşatılmasını sağlamak.   İl Özel İdaresi Belediye Başkanlığı, Proje tamamlanmıştır.   KSÜ,   Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü,   İl Kültür & Turizm Müd.,   KMTSO,   KMESOB,   Mimarlar Odası Başkanlığı,   Basın Kuruluşları,   Sivil Toplum Kuruluşları, KÜLTÜR PROJELERİ ( TAMAMLANAN )

21 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI” EYLEM “PROJE VE FAALİYET” STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR AÇIKLAMA Tarihi Uzunoluk Hamamı ve çevresinin projelendirilerek aslına uygun olarak yeniden yaptırılması. Kurtuluş mücadelesinin başlangıcında tarihi önemi olan Uzunoluk hamamını yeniden yaptırarak kültür turizmine kazandırmak.   K.Maraş Belediye Başkanlığı   KSÜ, Proje tamamlanmıştır.   Vakıflar Bölge Md.   KMTSO,   KMESOB,   Mimarlar Odası Başkanlığı,   Basın Kuruluşları,   Sivil Toplum Kuruluşları, KÜLTÜR PROJELERİ ( TAMAMLANAN )

22 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI” EYLEM “PROJE VE FAALİYET” STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR AÇIKLAMA İlimize ait olan; Türk Halk Müziği eserlerinin araştırılıp derlenerek tespit ve tescillerinin yapılması ve yayınlanması. İlimizin musiki eserlerini ve araştırmak, tescil etmek suretiyle kayıt altına almak.   K.Maraş Belediye Başkanlığı   İl Özel İdaresi, Proje tamamlanmıştır.   KSÜ   İl Kültür & Turizm Md.,   Musiki Dernekleri,   Basın Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, KÜLTÜR PROJELERİ ( TAMAMLANAN )

23 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI” EYLEM “PROJE VE FAALİYET” STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR AÇIKLAMA “Kurtuluş Müzesi” nin oluşturularak İlimiz Kültür Turizmine kazandırılması. İstiklal madalyalı İlimizin Kurtuluş Mücadelesi değerlerini derlemek suretiyle kültür turizmine katkı sağlamak. ü  K.Maraş Belediye Başkanlığı ü  KSÜ, Proje tamamlanmıştıır. ü  Rölöve ve Anıtlar Müd. ü  İl Özel İdaresi, ü  İl Kültür & Turizm Müd., ü  KMTSO, ü  Mimarlar Odası Başkanlığı, ü  Basın Kuruluşları, ü  İlgili Kurum&Kuruluşlar KÜLTÜR PROJELERİ (TAMAMLANAN)

24 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI” EYLEM “PROJE VE FAALİYET” STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR AÇIKLAMA Katip Han’ın; Kamulaştırılarak projelendirilmesi ve İlimiz Kültür Turizmine kazandırılması için restore edilmesi. İlimizin tarihi eserlerini restore ederek yaşatmak ve İlimiz kültür turizmine kazandırıl masını sağlamak. ü  K.Maraş Belediye Başkanlığı Vakıflar Bölge Müd. Proje tamamlanmıştır. ü  İl Kültür & Turizm Müd., KSÜ ü  İl Özel İdaresi KMTSO, KMESOB, Mimarlar Odası Başkanlığı, Basın Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, KÜLTÜR PROJELERİ (TAMAMLANAN)

25 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI” EYLEM “PROJE VE FAALİYET” STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR AÇIKLAMA Kültür ve Turizm Envanterinin Hazırlanması. İlimizin kültür ve turizmi için altyapı teşkil eden kaynakları tespit ederek kayıt altına almak suretiyle kültür ve turizm potansiyelini tanıtmak. ü  İl Kültür & Turizm Müd. ü  Belediye Başkanlığı, Prof.Dr. Mehmet Özkarcı’ nın hazırladığı Kahramanmaraş Kültür Envanteri, 2008 yılında Türk Tarih Kurumu tarafından bastırılmıştır. Ayrıca Kültür-Turizm Envanteri için; İçerik dizaynı ve şartname komisyonu çalışmaları tamamlanmış ve hazırlatılıp bastırılması için İl Genel Meclisi kararı çıkarılmıştır. ü  KSÜ, ü  Adana Bölge Kurulu Md., ü  Vakıflar Bölge Müd. ü  İl Özel İdaresi, ü  İl Milli Eğitim Müd. ü  İl Çevre&Şehircilik Müd., ü  KMTSO, ü  Basın Kuruluşları, ü  İlgili Kurum&Kuruluşlar KÜLTÜR PROJELERİ (DEVAM EDEN)

26 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI” EYLEM “PROJE VE FAALİYET” STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR AÇIKLAMA İlimizde bulunan ve Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan tarihi ve kültürel eserlerin proje ve restorasyon çalışmalarının yapılması. İlimizin tarihi olan kültür varlıklarını restore ederek kültür ve inanç turizmine katkı sağlamak. ü  Vakıflar Bölge Müdürlüğü ü  Belediye Başkanlığı 2006 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları, her yıl belirlenen bir program dahilinde devam etmektedir. Ayrıca Eshab-ı Kehf Külliyesi bünyesinde Sosyal Tesis yapılmasına esas proje kurul onayından geçmiştir yılında Sosyal Tesis için ihaleye çıkılmıştır. Proje devam ediyor. ü  KSÜ, ü  İl Özel İdaresi, ü  İl Kültür & Turizm Müd., ü  İl Müftülüğü, ü  KMTSO, ü  Mimarlar Odası Başkanlığı, ü  Basın Kuruluşları, ü  Sivil Toplum Kuruluşları, KÜLTÜR PROJELERİ (DEVAM EDEN)

27 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI” EYLEM “PROJE VE FAALİYET” STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR AÇIKLAMA İlimizde bulunan tarihi Kalelerin tespit ve tescillerinin tamamlanarak destinasyon çalışmalarının yapılması. İlimizin tarihi kalelerinin restorasyonlarının yapılarak kültür turizmine kazandırılmasını sağlamak. ü  İl Kültür & Turizm Müd. ü  Belediye Başkanlığı, İlimizdeki tescilli kalelere ek olarak; 2009 yılı sonunda oluşturulan komisyon çalışmaları neticesinde Andırın ilçesi sınırları içerisinde 27 adet kale tespit edilmiştir. Kaleler Güzergâhını belirleme çalışmaları kapsamında hazırlanan rapor, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İl Özel İdaresine gönderilmiştir. ü  İl Özel İdaresi ü  KSÜ, ü  Adana Böl. Kurulu Müdürlüğü, ü  Vakıflar Bölge Müd. ü  İl Milli Eğitim Müd. ü  İl Çevre ve Şehircilik Md., ü  KMTSO, ü  Basın Kuruluşları, ü  İlgili Kurum&Kuruluşlar KÜLTÜR PROJELERİ (DEVAM EDEN)

28 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI” EYLEM “PROJE VE FAALİYET” STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR AÇIKLAMA İlimizde bulunan arkeolojik kültür varlıklarından Höyükler, Ören Yerleri, Harabeler, Kalıntılar vb. yerlerin Bilimsel Yüzey Araştırmalarının ve Kurtarma Kazılarının yapılması. İlimizdeki arkeolojik kültür varlıklarımızın, bilimsel yüzey araştırmalarının ve kurtarma kazılarının yapılarak Ulusal ve Uluslararası alanda tanıtımını yapmak. ü  İl Kültür & Turizm Müd., ü  Belediye Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi ile Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakülteleri Arkeoloji Bölümleri tarafından 2006 yılında başlatılan Bilimsel Yüzey Araştırmaları ve Kurtarma Kazılarına, her yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan program dâhilinde devam edilmektedir. Proje devam ediyor. ü  KSÜ, ü  Vakıflar Bölge Müd. ü  İl Özel İdaresi, ü  Mimarlar Odası Başkanlığı, ü  Basın Kuruluşları, ü  İlgili Kurum&Kuruluşlar KÜLTÜR PROJELERİ (DEVAM EDEN)

29 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI” EYLEM “PROJE VE FAALİYET” STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR AÇIKLAMA Hanobası kalıntılarının önemli kervan yolunda yer alması nedeniyle, kurtarma çalışmalarının yapılması. Tarihi kervan yolunun üzerinde yer alan Hanobasını, İlimiz kültür turizmine kazandırmak. ü  İl Özel İdaresi ü  KSÜ, Hanobası kalıntılarının, tespit ve tescil çalışmaları yapılmıştır. Bakanlığımız nezdinde Mülkiyet çalışmaları devam etmektedir. ü  İl Kültür & Turizm Müd. ü  Rölöve ve Anıtlar Müd. ü  KMTSO, ü  Mimarlar Odası Başkanlığı, ü  Basın Kuruluşları, ü  İlgili Kurum&Kuruluşlar KÜLTÜR PROJELERİ (DEVAM EDEN)

30 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI” EYLEM “PROJE VE FAALİYET” STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR AÇIKLAMA Halk oyunlarımızın araştırılıp derlenerek tespit ve tescillerinin yapılması ve yayınlanması. İlimizin folklorunu araştırmak, tescil etmek suretiyle kayıt altına almak. ü  K.Maraş Belediye Başkanlığı ü  İl Özel İdaresi, Yöresel Halk Oyunlarımızdan “Cenderme” adlı oyun, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından derlenmiştir. Yöresel halk oyunlarının figür görselleri tanıtım videosu çekilmiştir. Proje devam ediyor. ü  KSÜ ü  İl Kültür & Turizm Müd., ü  İl Milli Eğitim Müdürlüğü ü  Basın Kuruluşları, ü  Sivil Toplum Kuruluşları, KÜLTÜR PROJELERİ (DEVAM EDEN)

31 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI” EYLEM “PROJE VE FAALİYET” STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR AÇIKLAMA İlimizde bulunan mozaik kalıntılarının gün yüzüne çıkarılması. İlimizdeki arkeolojik kültür varlıklarımızın, bilimsel yüzey araştırmalarını ve kurtarma kazılarını yapmak. ü  İl Özel İdaresi ü  KSÜ, İlimiz Germanicia Mozaikleri çalışmaları kapsamında; 25 parsel 1. Derece, 4 Mahalle de 3. Derece Sit Alanı olarak tescil edilmiş, yapılan kazı çalışmaları neticesinde ilk mozaik tabakası tümüyle ortaya çıkarılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ödeneği ile 11, KMTSO tarafından 2 parsel olmak üzere toplam 13 parsel kamulaştırılmıştır. Ayrıca 14 parselin kamulaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Göksun İlçesindeki Temurağa Mozaikli alanında Kaymakamlık ile DOĞAKA tarafından verilen destek ile kazı yapılmış olup, mozaikli alan ve yapı tamamen ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca, Merkez Güzelyurt, Çokyaşar, Öksüzlü mevkii ile Afşin İlçesinde bulunan mozaik alanları da tescillenmiştir. Proje devam ediyor. ü  K.Maraş Belediye Başkanlığı ü  Rölöve ve Anıtlar Müd., ü  İl Kültür & Turizm Müd. ü  KMESOB, ü  Mimarlar Odası Başkanlığı, ü  Basın Kuruluşları, ü  Sivil Toplum Kuruluşları. KÜLTÜR PROJELERİ (SÜREKLİLİĞİ OLAN)

32 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
GERMANİCİA MOZAİKLERİ VE ÇEVRESİ (III. DERECE SİT ALANI TESCİL /5729 – 3662 PARSEL/146 HEKTAR) TARİH SAYI MAHALLE ADA NO PARSEL NO DERECE YAPI TÜRÜ DURUM AÇIKLAMA 2006 Yılı Bağlarbaşı 2879 p II. Der. Kalıntı Kamulaştırıldı. 3061 (Eski 2401) 374 14.p I. Der. Mozaikli Alan 3054 Dulkadiroğlu (Eski 2525) 461 4-5.p Kazı Yapıldı. 5729 Dulkadiroğlu, Eski (2525) 461 18-22.p III. Der. Tüm Ada 5207 Namık Kemal (Şyh.) 445 20.p 6179 Namık Kemal 614 6.p Mozaikli Alan  4405 Bağlarbaşı (Şeyhadil) 2424 2-3.p KMTSO 6916 3.p Kamulaştırma Davası Açıldı. p 5414 4316 5.p 6001 (Eski 2412) 385 13-14.p 1-2.p İl Özel İdaresi Kamulaştırma Sonuçlanamadı. p Teklif Edildi. Süreç Beklenmektedir. 3058 1461 p Yapı Kalıntısı p Uzlaşma Sağlandı. Bakanlıktan Bedeli Beklenmektedir. 5812 1.p 663 95.p Su Kuyusu Yapı Kalıntısı Teklif Edildi. p 5904 2884 Teklif Edildi. Süreç Devam Edilmektedir. 6126 2272 Teklif Edilmiş olup, Olumsuz Cevap Gelmiştir. 6363 Şeyhadil 435 90.p Sondaj Yapıldı. Teklif Edilmiş olup, Olumsuz Cevap Gelmiştir. 6920 2262 9.p 7157 325 Su Sarnıcı 32 32

33 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI” EYLEM “PROJE VE FAALİYET” STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR AÇIKLAMA İlimizin şairlerinin, ozanlarının ve yazarlarının antolojilerinin hazırlanması ve anma etkinliklerinin düzenlenmesi. İlimizin yazarlar, şairler ve ozanlar şehri olarak da tanıtımını yapmak. ü  K.Maraş Belediye Başkanlığı ü  KSÜ, Şairler Antolojisi, Yazarlar Şehri Kahramanmaraş, Şiirli Şehir Kahramanmaraş, Maraş Meşhurları, Maraş Ağzı ve Halk Şairlerinden Seçmeler I-II adlı eserler bastırıldı… Necip Fazıl Kısakürek, Adil Erdem Beyazıt, Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Rasim Özdenören sempozyumları düzenlendi ve Aşık Mahzuni Şerif anıldı. Proje devam ediyor. ü  İl Özel İdaresi ü  İl Kültür & Turizm Müd., ü  İl Milli Eğitim Müd. ü  KMTSO, ü  KMESOB, ü  Basın Kuruluşları, ü  Sivil Toplum Kuruluşları, KÜLTÜR PROJELERİ (SÜREKLİLİĞİ OLAN)

34 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI” EYLEM “PROJE VE FAALİYET” STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR AÇIKLAMA İlimiz geleneksel ve yöresel el sanatlarının yaşatılması için, Mesleki Eğitim Kurslarının açılması. Geleneksel ve yöresel el sanatlarımızı yaşatmak ve geliştirmek suretiyle alternatif turizm değerleri içerisinde tanıtmak. ü  İl Kültür & Turizm Md. ü  K.Maraş Belediye Başkanlığı, Her yıl belirlenen takvim doğrultusunda; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve Belediye Başkanlığı tarafından Geleneksel El Sanatları, Türk Süsleme Sanatları ve Mesleki Kurslar açılmaktadır. Ayrıca kırsal turizm kapsamında Ilıca beldesinde kırsal turizm kursu açılmıştır. Proje devam ediyor. ü İl Milli Eğitim Müdürlüğü ü  KSÜ, ü İl Özel İdaresi, ü Basın Kuruluşları, ü İlgili Kurum ve Kuruluşlar, KÜLTÜR PROJELERİ (SÜREKLİLİĞİ OLAN)

35 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI” EYLEM “PROJE VE FAALİYET” STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR AÇIKLAMA Germanicia Antik Kentinin ortaya çıkarılması. İlimizdeki arkeolojik kültür varlıklarımızın, bilimsel yüzey araştırmalarını ve kurtarma kazılarını yapmak. ü  İl Özel İdaresi ü  KSÜ, Sit alanı ilan edilen Germanicia Mozaikleri’nin bulunduğu alanda Belediye ve diğer kamu kuruluşlarına ait olan parsellerin Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilmesi karara bağlanmıştır. Yeni Proje. ü  K.Maraş Belediye Başkanlığı ü  Rölöve ve Anıtlar Müd. ü  İl Kültür & Turizm Müd. ü  KMESOB, ü  Mimarlar Odası Başkanlığı, ü  Basın Kuruluşları, ü  Sivil Toplum Kuruluşları, KÜLTÜR PROJELERİ (YENİ)

36 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI” EYLEM “PROJE VE FAALİYET” STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR AÇIKLAMA İlimizin UNESCO tarafından “Edebiyat Şehri” ilan edilmesi. İlimizin edebiyat şehri olarak da tanıtımını yapmak. ü  K.Maraş Belediye Başkanlığı ü  İl Özel İdaresi, Yeni Proje. ü  KSÜ ü  İl Kültür & Turizm Müd., ü  İl Milli Eğitim Müdürlüğü ü  KMTSO, ü  İl Kültür & Turizm Müd. ü  KMESOB, ü  Basın Kuruluşları, ü  İlgili Kurum&Kuruluşlar KÜLTÜR PROJELERİ (YENİ)

37 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI” EYLEM “PROJE VE FAALİYET” STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR AÇIKLAMA Tarihi Taşhan’ ın geleneksel el sanatlarının teşhir edildiği çarşı haline getirilmesi. İlimizin önemli turistik çarşısının el sanatları dalında tanıtımını yapmak. ü  K.Maraş Belediye Başkanlığı ü  İl Özel İdaresi, Belediye Başkanlığı veya İl Turizm Konseyi Üyeleri tarafından kiracılarla birebir görüşülüp el sanatları ürünlerinin teşhir edildiği satışı yapılan iş yerlerine dönüştürülmesi çalışmaları kapsamında, Vakıflar Bölge Md. tarafından el sanatları ürünlerine dönüşümü yapılacak olan iş yerlerinin kira sözleşmelerinde değişiklik yapılması mümkün olabilmektedir. Yeni Proje. Hatay Vakıflar Bölge Müd. ü  İl Kültür & Turizm Müd., ü  Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, ü  KMTSO, ü  KMESOB, ü  Basın Kuruluşları, KÜLTÜR PROJELERİ (YENİ)

38 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI” EYLEM “PROJE VE FAALİYET” STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR AÇIKLAMA Her yıl İl ve İlçeler bazında KAFUM Fuar Merkezinde “Geleneksel El Sanatları Sergisi” açılması ve sergilenmesi. Geleneksel ve yöresel el sanatlarımızı yaşatmak ve geliştirmek suretiyle alternatif turizm değerleri içerisinde tanıtmak. ü  K.Maraş Belediye Başkanlığı ü  İl Özel İdaresi, Yeni Proje. ü  İl Milli Eğitim Müdürlüğü ü  İl Kültür & Turizm Müd., ü  Basın Kuruluşları, ü  İlgili Kurum&Kuruluşlar KÜLTÜR PROJELERİ (YENİ)

39 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI” EYLEM “PROJE VE FAALİYET” STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR AÇIKLAMA Direkli Mağarası kazılarına destek verilmesi. İlimizin Mağara turizmi açısından önemli bir yeri olan mağaranın tanıtımını yapmak. ü  İl Özel İdaresi ü  Belediye Başkanlığı, Yeni Proje. ü  İl Kültür & Turizm Müd. ü  KMTSO, ü  KMESOB, ü  Basın Kuruluşları, ü  İlgili Kurum&Kuruluşlar KÜLTÜR PROJELERİ (YENİ)

40 “TURİZM PROJELERİ” 22 EYLEM
T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü “TURİZM PROJELERİ” 22 EYLEM Tamamlanan : 6 Devam Eden : 8 Sürekliliği Olan: 6 Yeni : 2 40 40

41 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI” EYLEM “PROJE VE FAALİYET” STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR AÇIKLAMA Yavşan Yaylasının tabiat parkı olarak projelendirilerek İlimiz turizmine kazandırılması. İlimizin endemik yaylalarının, korunmak suretiyle yayla turizmine kazandırılmasını sağlamak.   Doğa Koruma ve Milli Parklar K.Maraş Şube Müdürlüğü   Belediye Başkanlığı, 2009 yılı sonunda Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye’nin “39.Tabiat Parkı” olarak ilan edilmiştir. Proje tamamlanmıştır.   İl Özel İdaresi,   İl Kültür & Turizm Müd., Orman Bölge Müdürlüğü   KMTSO,   TURBAB/Seyahat Acentaları,   Basın Kuruluşları,   İlgili Kurum&Kuruluşlar TURİZM PROJELERİ (TAMAMLANAN)

42 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI” EYLEM “PROJE VE FAALİYET” STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR AÇIKLAMA Tarihi Ceyhan Köprüsü ve çevresinin projelendirilerek turizme açılması. İnsanların tarihi yapılarla iç içe yaşamalarını sağlamak.   K.Maraş Belediye Başkanlığı   KSÜ, Proje tamamlanmıştır.   DSİ XX. Bölge Müdürlüğü,   Orman Bölge Müdürlüğü,   İl Kültür & Turizm Müd.,   İl Çevre&Şehircilik Müd.,   Basın Kuruluşları,   İlgili Kurum&Kuruluşlar TURİZM PROJELERİ ( TAMAMLANAN )

43 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI” EYLEM “PROJE VE FAALİYET” STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR AÇIKLAMA Beyoğlu Kasabası Bababurnu Mevkii Şehitlik ve Kültür Parkı Projesinin hazırlanarak çevre düzenlemesinin yapılması. İlimizin tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin kültür turizmine kazandırılmasını sağlamak.   Beyoğlu Belediye Başkanlığı   KSÜ, Proje tamamlanmıştır.   İl Özel İdaresi,   İl Kültür & Turizm Müd.,   İl Çevre ve Şehircilik Md.,   Basın Kuruluşları,   İlgili Kurum&Kuruluşlar TURİZM PROJELERİ ( TAMAMLANAN )

44 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI” EYLEM “PROJE VE FAALİYET” STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR AÇIKLAMA Kapıçam Botanik Bahçesinin çevre düzeninin yapılarak tanıtım katalogunun basılması. Bitki türlerini tanıtarak, doğa koruma bilincini geliştirilmek ve turizme açmak.   Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Md.,   Belediye Başkanlığı, Proje tamamlanmıştır.   KSÜ,   İl Özel İdaresi,   İl Kültür & Turizm Müd.,   KMTSO,   Basın Kuruluşları, İlgili Kurum&Kuruluşlar TURİZM PROJELERİ ( TAMAMLANAN )

45 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI” EYLEM “PROJE VE FAALİYET” STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR AÇIKLAMA Beyoğlu Su Değirmeninin kamulaştırılarak çevre düzeni yapılmak suretiyle turizme açılması. İlimiz Kültür eserlerini, kültür turizmine kazandırmak. ü  Beyoğlu Belediye Başkanlığı ü  KSÜ, Proje tamamlanmıştır. ü  İl Özel İdaresi, ü  İl Kültür & Turizm Müd., ü  Basın Kuruluşları, ü  İlgili Kurum&Kuruluşlar TURİZM PROJELERİ (TAMAMLANAN)

46 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI” EYLEM “PROJE VE FAALİYET” STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR AÇIKLAMA Yeşilgöz ve çevresinin projelendirilerek mesire alanı olarak çevre düzeninin yapılması. İlimizin doğal güzelliklerinin eko turizme kazandırılmasını sağlamak. ü  İl Özel İdaresi ü  Belediye Başkanlığı, Proje tamamlanmıştır. ü  Orman Bölge Müdürlüğü ü  KSÜ, ü  Doğa Koruma ve Milli Parklar K.Maraş Şube Müdürlüğü ü  İl Kültür & Turizm Müd., ü  DSİ XX. Bölge Müdürlüğü, ü  Köy Muhtarları, ü  Basın Kuruluşları, ü  İlgili Kurum&Kuruluşlar TURİZM PROJELERİ (TAMAMLANAN)

47 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI” EYLEM “PROJE VE FAALİYET” STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR AÇIKLAMA Kumaşır Gölü ile Malik Ejder Tepesi ve çevresinin projelendirilerek İlimiz turizmine kazandırılması. Doğal hayatın içerisinde bulunan İslam tarihinin önemli şahsiyetine ait türbeyi, bölgesel inanç turizmi koridoruna kazandırmak.   K.Maraş Belediye Başkanlığı,   KSÜ, Kumaşır Gölü proje çalışmaları kapsamında, uluslararası statüde sulak alan olarak tescil edilmesi amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. Belediye Başkanlığına tahsisi yapılan Malik Ejder Tepesi ve 2010 yılında Restorasyonu tamamlanan Türbe Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı tarafından yeniden projelendirilerek düzenlenmiş olup, Kumaşır gölü ıslah ve peyzaj çalışmaları için ilgili Toprak Koruma Kurulu Kararı çıkarılmıştır.   Orman Bölge Müdürlüğü,   İl Özel İdaresi,   Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü,   İl Kültür & Turizm Müd.,   DSİ XX. Bölge Müdürlüğü,   KMTSO,   Basın Kuruluşları,   İlgili Kurum&Kuruluşlar TURİZM PROJELERİ (DEVAM EDEN)

48 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI” EYLEM “PROJE VE FAALİYET” STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR AÇIKLAMA Ilıca Kaplıcalarının, Turizm Teşvik Kanunu kapsamına alınması için “Turizm Merkezi” ilan edilmesi. İlimizin Türkiye Turizm Stratejisi Termal Turizmi kapsamına alınmasını sağlamak. ü  İl Kültür & Turizm Müd. ü  KSÜ, Ilıca Kaplıcası’nın Turizm Merkezi ilan edilmesi kapsamında; 2005 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na müracaat edilmiştir. Yeni imar planı haritasının hazırlanması için Belediye Başkanlığı tarafından yetki verilerek, 2008 yılında İller Bankası ile protokol imzalanmıştır. Bakanlığımızca termal turizmin geliştirilmesi amacıyla öncelikli belirlenen termal turizm merkezlerinde yürütülen çalışmalar sürdürülmekte olup, ikinci etap çalışmaları kapsamında talebimiz değerlendirilmeye alınacaktır. Proje devam ediyor. ü  İl Özel İdaresi ü  İl Sağlık Müdürlüğü, ü  Ilıca Belediye Başkanlığı ü  KMTSO, ü  Basın Kuruluşları, ü  Sivil Toplum Kuruluşları, TURİZM PROJELERİ (DEVAM EDEN)

49 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI” EYLEM “PROJE VE FAALİYET” STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR AÇIKLAMA Ekinözü İçmelerinin, Turizm Teşvik Kanunu kapsamına alınması için, “turizm merkezi” ilan edilmesi. İlimizin Türkiye Turizm Stratejisi Sağlık Turizmi kapsamına alınmasını sağlamak. ü  İl Kültür & Turizm Müd. ü  KSÜ, Ekinözü İçmeleri’nin Turizm Merkezi ilan edilmesi kapsamında; 2005 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na müracaat edilmiştir yılı içerisinde İlçenin Turizm Potansiyelinin tespiti ile 1/ ölçekli harita üzerinde hazine ve orman arazilerinin tespiti yapılarak, 2009 yılında Belediye Başkanlığı tarafından İller Bankası’na, yeni imar planı haritasının hazırlanması için yetki verilmiştir yılı Mart ayında Bakanlığımıza çalışmaların yapılması ile ilgili yeni talep yazısı yazılmıştır. Bakanlığımızca termal turizmin geliştirilmesi amacıyla öncelikli belirlenen termal turizm merkezlerinde yürütülen çalışmalar sürdürülmekte olup, ikinci etap çalışmaları kapsamında talebimiz değerlendirilmeye alınacaktır. Proje devam ediyor. ü  İl Özel İdaresi ü  İl Sağlık Müdürlüğü, ü  Ekinözü Belediye Başkanlığı ü  KMTSO, ü  Ekinözü Kaymakamlığı, ü  Basın Kuruluşları, ü  Sivil Toplum Kuruluşları, TURİZM PROJELERİ (DEVAM EDEN)

50 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI” EYLEM “PROJE VE FAALİYET” STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR AÇIKLAMA İlimizin tarihi ve kültürel mekânlarının tespit edilerek; Kitabe metinlerinin hazırlanması ve turizm gezi güzergâhı oluşturulması, b) Kitabelerin yaptırılarak ilgili mekânlara yerleştirilmesi. İlimizin tarihinde ve kültüründe önemli rolü olan mekânların tanıtımını yaparak turizme açmak. ü  a) KSÜ ü  İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, DOĞAKA’ ya sunulan “Kahramanmaraş’ta Turizm Enformasyon Hizmetleri Kalitesinin Arttırılması” projesi kabul edilmiş olup, proje kapsamında turizm açısından önem arz eden doğal, tarihi, kültürel yer ve eserler üzerine bilgi tabelaları ile yol güzergâhlarına ait alt yapı çalışmaları hazırlanmakta olup yönlendirme tabelaları yerleştirilecektir. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığı tarafından Taşınmaz Kültür Varlıklarına Kitabeler yerleştirilmiştir. Proje devam ediyor. ü  İl Kültür & Turizm Müd. ü  KMTSO, ü  b) Belediye Başkanlıkları ü  KMESOB, ü  Basın Kuruluşları, ü  Sivil Toplum Kuruluşları, TURİZM PROJELERİ (DEVAM EDEN)

51 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI” EYLEM “PROJE VE FAALİYET” STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR AÇIKLAMA İlimizde bulunan; a) Savruk, Gümüşkaya, Tekir Ardıçsuyu, Döngel, Cancık ve Ayranpınarı Subatan Mağaralarının tespit ve tescillerinin yapılması, b) Turizm destinasyon çalışmalarının başlatılması. İlimizin tabiat varlıklarından mağaraları tespit ve tescil ettirerek, turizm destinasyonu kapsamında projelendirilmelerini sağlamak. ü  a) İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ü  Belediye Başkanlığı, 2007 yılında MTA Genel Müdürlüğüne müracaat edilmiş, 2008 yılında tetkik raporu teknik çalışmaları tamamlanarak hazırlanan araştırma raporu kitap haline getirilmiş ve tescillenmeleri talep edilmiştir. Proje devam ediyor. ü  b) İl Özel İdaresi ü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Md., ü  KSÜ, ü  MTA Genel Müdürlüğü, ü  Rölöve ve Anıtlar Müd. ü  DSİ XX. Bölge Müdürlüğü, ü  Basın Kuruluşları, ü  İlgili Kurum&Kuruluşlar TURİZM PROJELERİ (DEVAM EDEN)

52 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI” EYLEM “PROJE VE FAALİYET” STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR AÇIKLAMA Döngel Mağaralarının projelendirilerek turizme kazandırılması. İlimizin tabiat varlıklarının eko turizme kazandırılmasını sağlamak. ü  İl Özel İdaresi ü  Belediye Başkanlığı, 2007 yılında Döngel’de bulunan şelale suyu için, DSİ Bölge Müdürlüğüne müracaat edilmiştir yılında Döngel Mağaraları ve Şelalesi MTA tarafından incelenerek tetkik raporu çıkarılmıştır. Ayrıca Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne, Döngel’ de Spor Eğitim Kamp Merkezi kurulması projesi teklifi yapılmıştır. Proje devam ediyor. ü  Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Md., ü  KSÜ, ü  MTA Genel Müdürlüğü, ü  Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, ü  DSİ XX. Bölge Müdürlüğü, ü  Orman Bölge Md., ü  Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, ü  Köy Muhtarlığı, ü  Basın Kuruluşları, ü  İlgili Kurum&Kuruluşlar TURİZM PROJELERİ (DEVAM EDEN)

53 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI” EYLEM “PROJE VE FAALİYET” STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR AÇIKLAMA Gâvur Gölünün kuş cenneti haline getirilmesi için altyapı projelerinin hazırlanması. Doğal hayatı korumak, kurtarmak suretiyle turizmin hizmetine sunmak. ü DSİ XX. Bölge Müdürlüğü, ü  Belediye Başkanlığı, Alanın uluslararası statüde sulak alan tampon bölge haritası hazırlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir. Proje devam ediyor. ü  Doğa Koruma ve Milli Parklar K.Maraş Şube Müdürlüğü ü  KSÜ, ü  Orman Bölge Müdürlüğü ü  İl Özel İdaresi, ü  İl Kültür & Turizm Müd., ü  Basın Kuruluşları, ü  İlgili Kurum&Kuruluşlar TURİZM PROJELERİ (DEVAM EDEN)

54 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI” EYLEM “PROJE VE FAALİYET” STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR AÇIKLAMA Çöçelli Bağlama Gölü ile Mizmilli Gölünün projelendirilerek turizme açılması. Doğal hayatı korumak suretiyle, İlimiz turizmine kazandırmak. ü  İl Özel İdaresi ü  Belediye Başkanlığı, Bağlama ve Mizmilli Göllerinin uluslararası statüde sulak alan ilan edilmesi çalışmaları devam etmektedir. (Ayrıca; tanıtım tabelaları için ödenek talebinde bulunulmuştur.) Proje devam ediyor. ü  Doğa Koruma ve Milli Parklar K.Maraş Şube Müdürlüğü ü  KSÜ, ü  İl Kültür & Turizm Müd., ü DSİ XX. Bölge Md., ü  Basın Kuruluşları, ü  İlgili Kurum&Kuruluşlar TURİZM PROJELERİ (DEVAM EDEN)

55 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI” EYLEM “PROJE VE FAALİYET” STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR AÇIKLAMA Uluslararası Maraş Dondurması Festivalinin gerçekleştirilmesi. İlimiz ile adı bütünleşen Maraş dondurmasını kültürel etkinlikler ile desteklemek suretiyle festival formatında tanıtım yapmak. ü  K.Maraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ü  Belediye Başkanlığı, 2009 yılında TÜRSAB Başkanı Sayın Başaran Ulusoy ve beraberinde yer alan heyet’in ilimizi ziyaretlerinde mutlaka Maraş Dondurması Festivali’nin gerçekleştirilmesini önermişlerdir. Proje devam ediyor. ü  KSÜ, ü  İl Özel İdaresi, ü  İl Kültür & Turizm Müd., ü  KMESOB, ü  TURSAB / Seyahat Ac., ü  TÜROB / Oteller, ü  İlimiz Dondurma Firmaları, ü  Basın., TURİZM PROJELERİ (SÜREKLİLİĞİ OLAN)

56 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI” EYLEM “PROJE VE FAALİYET” STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR AÇIKLAMA Yaygın Turizm Eğitimi kapsamında turizm sektörü çalışanlarına; a) Hizmet İçi Eğitim Seminerlerinin verilmesi, b) Mesleki Eğitim Kurslarının düzenlenmesi. Turizm sektörüne nitelikli eleman yetiştirmek suretiyle kaliteli hizmet verilmesini sağlamak. ü  a) İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ü  Belediye Başkanlığı, Bakanlık, Ulusal ve Yerel düzeyde uzman eğitmenler ile yaygın temel turizmi üzerine hizmet içi eğitim seminerleri verilmektedir. 2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ile işbirliği içerisinde başlatılan “Turizm Elçileri” Sertifika Programı düzenlenmiştir. Program kapsamında 94 katılımcıya “Sertifika” verilmiştir. 2012 yılında DOĞAKA Teknik Destek Projesi kapsamında ilimizdeki turizm tesisi çalışanlarına “Hijyen Eğitimi” verilmiştir. Proje kapsamında 15 Kuruluş ile 225 katılımcıya “Katılım Belgesi” verilmiştir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR İl Müdürlüğü arasında, İstihdam için Mesleki Eğitim Projesi (İMEP) kapsamında yapılan protokolle kurslar açılmaktadır. Proje devam ediyor. ü  b) İl Milli Eğitim Müdürlüğü ü  KSÜ, ü  İl Özel İdaresi, ü  KMTSO, ü  KMESOB, ü  Basın Kuruluşları, ü  Sivil Toplum Kuruluşları, TURİZM PROJELERİ (SÜREKLİLİĞİ OLAN)

57 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI” EYLEM “PROJE VE FAALİYET” STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR AÇIKLAMA Başkonuş Yaylasının Kamp ve Karavan turizmi kapsamında değerlendirilmesi. İlimizin nadide yaylalarının, korunmak suretiyle eko turizme kazandırılmasını sağlamak. ü  Orman Bölge Müdürlüğü ü  Belediye Başkanlığı, Mesire Alanı Haritası, Gelişme Planı ve Plan Raporu yapılmıştır. Gelişme Planında 40 çadırlık kamp alanı ile 10 karavanlı kamp yeri öngörülmüştür. 2012 yılında (bir bölümü) özel sektöre kiralanmış olup, çalışmalar devam etmektedir. Proje devam ediyor. ü  İl Özel İdaresi, ü  İl Kültür & Turizm Müd., ü  Doğa Koruma ve Milli Parklar K.Maraş Şube Md., ü  KMTSO, ü  TURBAB/Seyahat Acentaları, ü  Basın Kuruluşları, ü  İlgili Kurum&Kuruluşlar TURİZM PROJELERİ (SÜREKLİLİĞİ OLAN)

58 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI” EYLEM “PROJE VE FAALİYET” STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR AÇIKLAMA Baraj göllerimizden, Kılavuzlu Barajında Su Sporları yapılması için, gerekli alt yapı projelerinin hazırlanarak turizme açılması. İlimiz baraj göllerini ve doğasını, su sporları ile değerlendirerek eko turizmine kazandırmak. ü  İl Özel İdaresi ü  Belediye Başkanlığı, Bulutoğlu Köyü yakınlarında bulunan m2’lik alan Su Sporları Merkezi yapımı için, İl Özel İdaresi 2013 yılı performans bütçesinden TL ödenek ayrılmıştır. Tesis yapılacak alanının yol çalışması kısmen tamamlanarak halihazır harita çalışmaları bitirilmiştir. Jeolojik zemin etüt raporu ve imar planı yapım çalışmaları devam etmektedir. Proje devam ediyor. ü  Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ü  KSÜ, ü  DSİ XX. Bölge Müdürlüğü, ü  İl Kültür & Turizm Müd., ü  İl Çevre&Şehircilik Müd., ü  Basın Kuruluşları, ü  İlgili Kurum&Kuruluşlar TURİZM PROJELERİ (SÜREKLİLİĞİ OLAN)

59 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI” EYLEM “PROJE VE FAALİYET” STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR AÇIKLAMA Çimen Dağı Uludaz zirvesi Uğur Böcekleri Kolonilerinin; Projelendirilmek suretiyle korunarak turizme açılması. Uludaz Tepesi ve doğal hayatın uzantısı olan uğur böceklerinin tanıtımını yaparak İlimiz eko turizmine kazandırmak. ü  KSÜ ü  Belediye Başkanlığı, İl Özel İdaresinden sağlanan finans ile KSÜ tarafından yapılan Bilimsel Araştırma çalışmaları ile flora ve fauna tespiti çalışmaları da devam etmektedir. Geçtiğimiz yıllarda bölgenin tanıtımı amacıyla Uludaz zirvesinde etkinlikler de gerçekleştirilmiştir. Ayrıca; Alanın Doğal sit alanı olarak ilan edilmesi için Adana Bölge Müdürlüğünün talebi doğrultusunda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün görüşlerine sunulmuştur. Proje devam ediyor. ü  Doğa Koruma ve Milli Parklar K.Maraş Şube Müdürlüğü ü  İl Özel İdaresi, ü  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ü  İl Çevre&Şehircilik Müd., ü  Orman Bölge Müdürlüğü ü  KMTSO, ü  Basın Kuruluşları, ü  İlgili Kurum&Kuruluşlar TURİZM PROJELERİ (SÜREKLİLİĞİ OLAN)

60 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI” EYLEM “PROJE VE FAALİYET” STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR AÇIKLAMA Afşin-Elbistan Termik Santrali ve Kömür sahasının turizme açılması. Ülkemizin önemli maden yatağı ve enerji tesislerini tanıtmak. ü  EÜAŞ İşletmeleri Müdürlüğü ü  Belediyeler, Çeşitli Üniversite ve Yüksek Okullardan santrale yapılan teknik geziler aracılığıyla tanıtım yapılmaktadır. Ayrıca, İşletme Müdürlüğü Web sayfası oluşturulmuş,Santrali tanıtım CD’si yaptırılmıştır. Proje devam ediyor. ü  AEL İşletmeleri Müdürlüğü ü  KSÜ, ü  İl Özel İdaresi, ü  İl Kültür & Turizm Müd., ü  KMTSO, ü  Elbistan TSO Başkanlığı, ü  Afşin TSO Başkanlığı, ü  Basın Kuruluşları, ü  İlgili Kurum&Kuruluşlar TURİZM PROJELERİ (SÜREKLİLİĞİ OLAN)

61 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI” EYLEM “PROJE VE FAALİYET” STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR AÇIKLAMA İlimizin Kış Turizmi Açısından Önemli Bir Merkez Olan Yedi Kuyulara Kayak Merkezinin Yapılması. İlimizin kış turizmi açısından önemli olan kayak merkezini tanıtmak. ü  K.Maraş Belediye Başkanlığı ü  Belediye Başkanlığı, Yeni Proje. Yedi Kuyulara Kayak Merkezi yapımı için, Spor Genel Müdürlüğünden teknik eleman görevlendirilerek 2009 yılında rapor tanzim edilmiştir. Alanın Spor Genel Müdürlüğüne tahsisi için çalışmalar devam etmektedir yılı içerisinde yapılan çalışmalarda projenin uygulanması için olumlu görüş kararı çıkmıştır. ü  İl Özel İdaresi ü  KSÜ, ü  Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ü  İl Kültür & Turizm Müd., ü  Orman Bölge Md., ü  KMESOB, ü  Doğa koruma ve Milli Parklar K.Maraş Şube Müdürlüğü, ü  TURSAB / Seyahat Acentaları, ü  TÜROB/Oteller, ü  Basın Kuruluşları, ü  İlgili Kurum&Kuruluşlar TURİZM PROJELERİ (YENİ)

62 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI” EYLEM “PROJE VE FAALİYET” STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR AÇIKLAMA Menzelet ve Sır Baraj Göllerine Tekne Gezileri Yapılmak Üzere Projelendirilerek İskele Konulması. İlimiz baraj göllerini ve doğasını, su sporları ile değerlendirerek eko turizmine kazandırmak. ü  İl Özel İdaresi ü  Belediye Başkanlığı, 2010 yılında Valilik Makamı talimatıyla Oluşturulan Komisyon tarafından Menzelet Baraj Gölünde İnceleme çalışmaları yapılmıştır. Yeni Proje. ü  Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ü  KSÜ, ü  DSİ XX. Bölge Müdürlüğü, ü  İl Kültür & Turizm Müd., ü  İl Çevre&Şehircilik Müd., ü  Basın Kuruluşları, ü  İlgili Kurum&Kuruluşlar TURİZM PROJELERİ (YENİ)

63 “TANITIM PROJELERİ” 14 EYLEM
T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü “TANITIM PROJELERİ” 14 EYLEM Tamamlanan : 1 Devam Eden : 3 Sürekliliği Olan: 9 Yeni : 1 63 63

64 T.C.B KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI” EYLEM “PROJE VE FAALİYET” STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR AÇIKLAMA İlimizin kültür ve turizm tanıtımını kapsayan Web sayfası çalışmasının yapılması. İlimizin Ulusal ve Uluslararası platformlarda sanal olarak tanıtımını sağlamak. İl Kültür & Turizm Müd.   Belediye Başkanlığı, Proje tamamlanmıştır.   KSÜ, İl Özel İdaresi,   KMTSO, KMESOB,   Basın Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, TANITIM PROJELERİ ( TAMAMLANAN )

65 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI” EYLEM “PROJE VE FAALİYET” STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR AÇIKLAMA Kentin kültür perspektifi çerçevesinde Maraş dondurmasının öyküsünün yazılması. Maraş dondurmasının geçmişten günümüze gelişimini öykü olarak tanıtmak. ü  KSÜ ü  Belediye Başkanlığı, Ulusal ve Uluslararası Bildiri ve Makaleler ile “Salep ve bazı stabilizatörlerin Maraş Dondurmasının çeşitli nitelikleri üzerine etkilerinin belirlenmesi” konulu tez, proje ve çalışmalar yapılmaktadır. Proje devam ediyor. ü  İl Özel İdaresi, ü  İl Kültür & Turizm Müd., ü  İl Milli Eğitim Müd. ü  KMTSO, ü  İlimiz Dondurma Firmaları, ü  Basın Kuruluşları, ü  İlgili Kurum ve Kuruluşlar TANITIM PROJELERİ (DEVAM EDEN)

66 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI” EYLEM “PROJE VE FAALİYET” STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR AÇIKLAMA İlimiz otogarında ve havaalanında turizm danışma bürosunun açılması. Yerli ve yabancı ziyaretçilere İlimize intikal ettikleri ilk andan itibaren rehberlik hizmetlerini sunmak. ü  K.Maraş Belediye Başkanlığı ü  KSÜ, 2008 yılında Valilik bahçesinde bulunan “Turizm Danışma Bürosu” yeniden projelendirilerek hizmete açılmıştır. İlimiz Otogarına Belediye Başkanlığın tarafından turizm danışma bürosu açılmıştır. Proje devam ediyor. ü  İl Özel İdaresi, ü  İl Kültür & Turizm Müd., ü  Devlet Havaalanı Müdürlüğü, ü  KMTSO, ü  Basın Kuruluşları, ü  Sivil Toplum Kuruluşları, TANITIM PROJELERİ (DEVAM EDEN)

67 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI” EYLEM “PROJE VE FAALİYET” STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR AÇIKLAMA İlimizin önemli yerlerine ışıklı kent planlarının yaptırılması. İlimizi; tarihi doku, kültürel miras, doğal güzellikler, alternatif turizm değerleri ile görsel olarak tanıtmak suretiyle turizmde cazibe merkezi haline getirmek. ü  K.Maraş Belediye Başkanlığı ü  İl Özel İdaresi, Turizm Altyapı Hizmet Birliği tarafından yapım çalışmaları devam etmektedir. Proje devam ediyor. ü  İl Kültür & Turizm Müd., ü  Basın Kuruluşları, ü  Sivil Toplum Kuruluşları, TANITIM PROJELERİ (DEVAM EDEN)

68 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI” EYLEM “PROJE VE FAALİYET” STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR AÇIKLAMA Kültür Turizm Rehberi, Kent-Planı İl Haritası, Broşür, Poster, Kartpostal ve CD, VCD, DVD gibi tanıtım çalışmalarının yapılması. İlimizi; tarihi doku, kültürel miras, doğal güzellikler, alternatif turizm değerleri ile görsel olarak tanıtmak suretiyle turizmde cazibe merkezi haline getirmek. ü  İl Kültür & Turizm Müd., ü  K.Maraş belediye Başkanlığı, Kültür Turizm Rehberi, Eshab-ı Kehf Broşürü, Germanicia Taban Mozaikleri Broşürü, Turizm-Tanıtım Broşürü, İl Haritası-Kent Planı, Afiş, Gravür gibi tanıtım çalışmalar hazırlanarak bastırılmıştır. Proje devam ediyor. ü  İl Özel İdaresi ü  KSÜ, ü  Milli Eğitim Md., ü  KMTSO ü  KMESOB, ü  Basın Kuruluşları, ü  Sivil Toplum Kuruluşları, TANITIM PROJELERİ (SÜREKLİLİĞİ OLAN)

69 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI” EYLEM “PROJE VE FAALİYET” STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR AÇIKLAMA Yerel, Ulusal ve Uluslararası Fuar ve Festivallere katılınması. İlimizin Ulusal ve Uluslararası platformlarda sanayi, ticaret, kültür ve turizm gibi alanlarda tanıtımını sağlamak ü  K.Maraş Belediye Başkanlığı ü  KSÜ, Ulusal ve Uluslar arası Fuarlara katılımlar sağlanmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı_Ankara Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen “Kahramanmaraş Tanıtım Günleri” etkili bir organizasyon olmuştur. ü  İl Özel İdaresi ü  İl Kültür & Turizm Müd., ü  K.Maraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ü  Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü, ü  KMESOB, ü  Mimarlar Odası Başkanlığı, ü  Ticaret Borsası Başkanlığı, ü  Turizm Altyapı Hizmet Birliği Başkanlığı, ü  Basın Kuruluşları, ü  Sivil Toplum Kuruluşları, TANITIM PROJELERİ (SÜREKLİLİĞİ OLAN)

70 FUAR, FESTİVALLER VE SERGİLER
T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü FUAR, FESTİVALLER VE SERGİLER ORGANİZASYON ADI YERİ TARİHİ Suriye_İpek Yolu Festivali Halep_Şam / SURİYE 2007 Madrid_Fiture Turizm Fuarı Madrid / İSPANYA Arabian Travel Market Dubai / BAE 2010 Şam_ATB Turizm Fuarı Şam / SURİYE Şikago Türk Festivali Şikago / ABD EMİTT_Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı Beylikdüzü / İSTANBUL Ocak_2013 Travel Turkey_Turizm Fuarı Kültür Park / İZMİR Anadolu Kültür Fuarı Feshane / İSTANBUL 2008 Altın Eller_Geleneksel El Sanatları Festivali Taksim / İSTANBUL Ticaret ve Sanayi Fuarı KAFUM / KAHRAMANMARAŞ Doğu Akdeniz Tarım Fuarı İnanç ve Alternatif Turizm Fuarı Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) Expo Center / ANTALYA Yöresel Ürünler Fuarı ve Sempozyumu Cam Piramit / ANTALYA 2012 Renk Renk Türkiye_İller Kültür ve Turizm Fuarı ANFA Altınpark / ANKARA 2011 Trabzon Tanıtım Günleri_(Kardeş Şehir Kapsamında) AKM / ANKARA Şubat_2013 Kahramanmaraş Günleri _MARAŞ-DER Beşiktaş / İSTANBUL Mayıs_2013 Kadın El Emeği Ürünleri Fuarı ATO / ANKARA Kahramanmaraş Tanıtım Günleri Haziran_2013 70 70

71 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI” EYLEM “PROJE VE FAALİYET” STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR AÇIKLAMA Yerel ve Ulusal TV Kanallarına tanıtım amaçlı; Belgesel programların yaptırılması, b) Kısa Metrajlı Film ile Dizi Çekimleri için yapımcılar ile görüşülmesi. Görsel medya programları ile değişik formatlarda çalışmalar yaparak İlimizin tanıtımını sağlamak. ü  a) İl Özel İdaresi ü  Belediye Başkanlığı, TRT Kanalları başta olmak üzere ilimizin kültür, sanat ve turizm değerlerini tanıtım programları ve Belgesel çalışmaları yapılmaktadır. DOĞAKA finansı ile “Kahramanmaraş Tanıtım Filmi” hazırlanmış olup, KMTSO tarafından da 3 dilde “Kahramanmaraş Tanıtım Filmi” yaptırılmıştır. Proje devam ediyor. ü  b) K.Maraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ü  KSÜ, ü  İl Kültür & Turizm Müd., ü  Basın Kuruluşları, ü  Sivil Toplum Kuruluşları TANITIM PROJELERİ (SÜREKLİLİĞİ OLAN)

72 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI” EYLEM “PROJE VE FAALİYET” STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR AÇIKLAMA Afşin Eshab-ı Kehf ve Külliyesinin kültür ve inanç turizmi açısından Ulusal ve Uluslararası alanda tanıtımının yapılması. Tarihte önemli rolü olan Eshab-ı Kehf ve Külliyesinin, Türkiye Turizm Stratejisi inanç turizmi koridoruna dâhil edilmesini sağlamak. ü  Afşin Kaymakamlığı ü  Belediye Başkanlığı, Eshab-ı Kehf Külliyesi başta olmak üzere Afşin tanıtım kitabı ve broşürü hazırlanmıştır İzmir Travel Turkey, 2011 İstanbul EMİTT ve Feshane Hac-Umre Turizm fuarlarında ilimiz standında tanıtım yapılmıştır. Eshab-ı Kehf Kültür, Sanat ve Güreş festivali yapılmaktadır. 2012 yılı Eylül ayında “Uluslararası Eshab-ı Kehf Sempozyumu” gerçekleştirilmiştir. Proje devam ediyor. ü  Afşin Belediye Başkanlığı ü  KSÜ, ü  İl Özel İdaresi, ü  İl Kültür & Turizm Müd., ü  TÜRSAB/Seyahat Acentaları, ü  KMTSO, ü  KMESOB, ü  Basın Kuruluşları, ü  İlgili Kurum&Kuruluşlar TANITIM PROJELERİ (SÜREKLİLİĞİ OLAN)

73 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI” EYLEM “PROJE VE FAALİYET” STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR AÇIKLAMA İl içi ve İl dışında kültürel ve sanatsal sergilerin açılması. İlimizin tarihi, kültürel ve sanatsal değerlerinin yerel ve ulusal alanda tanıtımını gerçekleştirmek. ü  İl Kültür & Turizm Müd. ü  Belediye Başkanlığı, İl içi ve İl dışı gerçekleştirilen organizasyonlarda İlimiz Geleneksel El Sanatları, Türk Süsleme Sanatları ile Gravür ve Fotoğraflarla tanıtım sergileri açılmaktadır. Proje devam ediyor. ü  KSÜ, ü  İl Özel İdaresi, ü  İl Milli Eğitim Müd. ü  Basın Kuruluşları, ü  Sivil Toplum Kuruluşları, TANITIM PROJELERİ (SÜREKLİLİĞİ OLAN)

74 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI” EYLEM “PROJE VE FAALİYET” STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR AÇIKLAMA Ulusal ve Uluslararası Medya ile ünlü kişilerin İlimize davet edilmesi. Ünlü kişiler tarafından yapılacak olan inceleme, araştırma, gezi ve gözlemler neticesinde İlimizin tanıtımını sağlamak. ü  K.Maraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ü  Belediye Başkanlığı, Birçok yerel ve ulusal gazete ve dergide ilimiz adına dosyalar açılmakta, tanıtım ekleri çıkarılmaktadır. Ünlü siyasetçi, sanayici, sanatçı ve STK temsilcileri ilimize davet edilmektedir. (2010 yılı Haziran ayında “Architon Dünya Offshore Şampiyonası” Menzelet Baraj Gölünde gerçekleştirilmiştir ve 2013 yılında “I. ve II. Geleneksel Offroad Yarışları” Kılavuzlu Mesire Alanı yanında gerçekleştirilmiştir.) Proje devam ediyor. ü  KSÜ, ü  İl Özel İdaresi, ü  İl Kültür & Turizm Müd., ü  KMESOB, ü  TÜRSAB/Seyahat Acentaları, ü  Basın Kuruluşları, ü  Sivil Toplum Kuruluşları, TANITIM PROJELERİ (SÜREKLİLİĞİ OLAN)

75 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI” EYLEM “PROJE VE FAALİYET” STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR AÇIKLAMA İlimizi tanıtım kapsamında; Yöresel ve geleneksel yemeklerini tanıtım organizasyonlarının düzenlenmesi, b) Maraş mutfağı yemek kitabının hazırlanarak bastırılması. İlimizin geleneksel damak tatlarını, yöresel yemek kültürümüzle tanıtmak. ü  a) İl Kültür ve Turizm Müd. ü  Belediye Başkanlığı, 2008 yılında “Kahramanmaraş’ta Damak Tatları” adlı Ulusal katılımlı bir festival ve panel organizasyonu gerçekleştirilmiş, İstanbul, Ankara ve İzmir’’de “Kahramanmaraş Mutfağı Tanıtım Günleri” yapılmıştır. 2005 yılında İl Özel İdaresi finansı ile Kurumumuz tarafından, 2013 yılında da DOĞAKA finansı ile Ticaret Borsası tarafından “Maraş Mutfağı” yemek kitabı bastırılmıştır. Proje devam ediyor. ü  b) İl Özel İdaresi ü  KSÜ, ü  KMTSO, ü  KMESOB, ü  Basın Kuruluşları, ü  İlgili Kurum&Kuruluşlar TANITIM PROJELERİ (SÜREKLİLİĞİ OLAN)

76 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI” EYLEM “PROJE VE FAALİYET” STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR AÇIKLAMA Turizm sektörü profesyonellerinin, (TÜRSAB, TÜROB ve Tur Operatörleri) İlimize davet edilmesi. Turizmin temel birimlerini oluşturan turizm sektörü çalışanlarına İlimizi tanıtarak, yerli ve yabancı turist sayısının artmasını sağlamak. ü  K.Maraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ü  Belediye Başkanlığı, Oldways Vakfı tarafından düzenlenen Kahramanmaraş Turu ile ABD’de restoran işleten yaklaşık 50 kişilik gurme grubuna İlimizin yöresel tatları ikram edilerek yemeklerimizin tanıtımı yapılmıştır. Proje devam ediyor. ü  K.Maraş Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanlığı ü  KSÜ, ü  İl Özel İdaresi, ü  İl Kültür & Turizm Müd., ü  TÜRSAB/Seyahat Acentaları, ü  TÜROB/Oteller, ü  Basın Kuruluşları, ü  İlgili Kurum&Kuruluşlar TANITIM PROJELERİ (SÜREKLİLİĞİ OLAN)

77 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI” EYLEM “PROJE VE FAALİYET” STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR AÇIKLAMA Elbistan Pınarbaşı Ceyhan Nehri Su kaynağı, b) Andırın Geben Yaylası, c) Afşin Tanır Ayrandede, d) Nurhak Kullartatlar Vadisi ve çevresinin; Tanıtımının yapılarak turizme kazandırılması. İlimizin doğal, kültürel ve tarihi yerlerinin tanıtılarak turizme kazandırılmasını sağlamak. ü  a) Elbistan Belediye Bşk. ü  KSÜ, Pınarbaşı mevkii, spor ve mesire yeri olarak düzenlenmek suretiyle halkın hizmetine açılmıştır. Ayrıca göl havzası içerisinde Ceyhan nehrinin kaynak noktalarından Kaynarca mevkiinde bulunan üç tabii göl’ün ıslahı ve çevre düzenlenmesi ile nehrin projeleri hazırlanmış, kullanıma açılan mevcut alanla ilgili tanıtım broşürü bastırılmıştır.- Andırın Platformu Geben Yaylası Kırk Su mevkiinde tanıtım amacıyla etkinlikler düzenlemektedir. Proje devam ediyor. ü  b) Andırın Geben Bld. Bşk. ü  İl Özel İdaresi, ü  c) Afşin Tanır Belediye Bşk. ü  DSİ XX. Bölge Müdürlüğü, ü  d) Nurhak Kullartatlar Bld. Bşk. ü  İl Kültür & Turizm Müd., ü  İl Çevre&Şehircilik Müd., ü  Basın Kuruluşları, ü  İlgili Kurum&Kuruluşlar TANITIM PROJELERİ (SÜREKLİLİĞİ OLAN)

78 T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI” EYLEM “PROJE VE FAALİYET” STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR AÇIKLAMA İlimizin, Orman ve Su Varlığı Potansiyelinin Tanıtılması. İlimizin orman ve su varlıklarının tanıtılarak turizme kazandırılmasını sağlamak. ü  Orman Bölge Müdürlüğü ü  Belediye Başkanlığı, Yeni Proje. ü  DSİ XX. Bölge Müdürlüğü ü  KSÜ, ü  İl Özel İdaresi, ü  İl Kültür & Turizm Müd., ü  İl Çevre&Şehircilik Müd., ü  Basın Kuruluşları, ü  İlgili Kurum&Kuruluşlar TANITIM PROJELERİ (YENİ)


"T C KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları