Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EKREM SERİN GAZİANTEP MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ 20. yüzyılda başlayan ve hâlen devam etmekte olan bilim ve teknolojideki hızlı gelişme, her alanda olduğu gibi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EKREM SERİN GAZİANTEP MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ 20. yüzyılda başlayan ve hâlen devam etmekte olan bilim ve teknolojideki hızlı gelişme, her alanda olduğu gibi."— Sunum transkripti:

1

2 EKREM SERİN GAZİANTEP MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ

3 20. yüzyılda başlayan ve hâlen devam etmekte olan bilim ve teknolojideki hızlı gelişme, her alanda olduğu gibi iletişim alanında da etkili olmuş ve bilim adamlarının geçtiğimiz yüzyılı “ENFORMASYON ” çağı olarak tanımlamalarına yol açmıştır.

4 Kitle iletişim araçlarının gelişimine paralel olarak iletişim kanallarının çeşitliliğinin artması, “bilgi” ve “enformasyon” bolluğunda “doğru bilgi”ye nasıl ulaşılabileceğine ilişkin sorunları da ortaya çıkarmıştır. Bu yoğunluk altında, özellikle çocuklar, sunulan malzemeyi seçme şansı olmadan ve bilinçsizce doğrudan almakta ve o oranda da etkilenmektedirler. Kitle iletişim araçlarının kolay ulaşılabilirliği, evimizin içine kadar gelerek, sadece yetişkinlerin değil, çocukların da etkiye açık birer alıcı durumuna düşmelerine neden olmaktadır. İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

5 Bugün tartışmasız en etkili kitle iletişim aracı olan televizyonun, kişilerin sosyal yaşamlarının neredeyse “olmazsa olmaz”ı hâline geldiği de çok açıktır. Ülkemizde 90’lı yıllardan bu yana özel televizyon yayıncılığına geçiş ve televizyon programlarındaki görece çeşitlilik, ülkemiz insanının ekrana daha bağımlı hâle gelmesine yol açmıştır. İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

6 Yapılan bilimsel araştırmalarda, Türkiye’deki televizyon izlenme oranının günde ortalama 4–5 saat olduğu görülmektedir. Bir kişi yılın %19’unu televizyon izleyerek geçirmektedir. Kişinin; yılın %33’ünü uyuyarak, %33’ünü çalışarak, %14’ünü de bunların dışında kalan etkinliklerle geçirdiği göz önüne alındığında bu oranın oldukça büyük olduğu ortaya çıkmaktadır. İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

7 Bütün bu araştırmalar ve bunlar üzerinde yapılan değerlendirmeler; görsel, işitsel ve yazılı medya karşısında savunmasız bir alıcı durumunda bulunan çocukların, ilköğretimden başlayarak medya karşısında bilinçlendirilmelerinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Böylelikle öğrenci, medya karşısında pasif bir alıcı olmak yerine, medyayı okuyabilecek, medyanın dilini çözebilecek bilinç düzeyine ulaşarak, iletişim olgusunda aktif bir birey olarak yer alabilecektir. İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

8 Bakanlığımız İlköğretim Genel Müdürlüğünün önerileri doğrultusunda, 2008 yılının Ağustos ayında yapılan müdürler toplantısında; ilimizde bilgisayar teknoloji sınıfları bulunan tüm ilköğretim okullarında, “Medya Okuryazarlığı” dersinin seçmeli ders olarak okutulması yolunda, müdürlüğümüzce tüm ilköğretim okulu müdürlerimize her öğrencinin en az bir eğitim-öğretim yılı anılan dersi görmesinin sağlanması hususunda karar alınmıştır. İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

9 İlimizde “Medya Okuryazarlığı” dersini seçen öğrenci sayısı toplamı 39,641’dir. 6.7. ve 8. sınıflarımızda toplam 113,886 öğrenci bulunmaktadır. Buna göre, öğrencilerimizin % 34.81’i “Medya Okuryazarlığı” dersini seçmiş bulunmaktadır. İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

10 İlköğretim okullarımızda “Medya Okur yazarlığı” dersinin seçmeli ders olarak okutulmasında ilimiz öncü rol oynamıştır. Türkiye genelinde “Medya Okuryazarlığı” dersini seçen ilköğretim okulları ve okuyan öğrenci bazında ilimiz ilk sıralarda yer almaktadır. 2008 yılından itibaren Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ nün hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında birçok okul yöneticisi ve öğretmen, “Medya Okuryazarlığı” dersi hakkında bilgi sahibi olmuştur. İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

11 2008 yılında Gaziantep’te iki kez uygulanan “Medya Okuryazarlığı” hizmet içi eğitim seminerine ilimiz Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerindeki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan 75 öğretmenimiz katılarak sertifika almıştır. 2009 yılında ise, seminer sayısı üçe, bu seminerlere katılarak sertifika alan öğretmen sayısı 140’a yükselmiştir. Medya Okuryazarlığı seminerine katılan öğretmenlerimizin bu ders hakkında olumlu görüş bildirdikleri gözlemlenmiştir. İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

12 2010 yılında “Medya Okuryazarlığı” seminer programına yeterli başvuru olmadığından hizmet içi eğitim faaliyeti düzenlenmemiştir. 2011 yılı itibari ile de ilimizde bu dersi seçen öğrenci sayısı göz önüne alınarak, mahalli ve merkezî düzeyde hizmet içi eğitim programları öngörülmektedir. İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

13 Belediyelerimizin ve bazı hayırseverlerin destekleri ile ilimizdeki bazı ilköğretim okullarımıza bu derste kullanılmak üzere günlük ve haftalık olarak çıkan yerel gazetelerimiz, öğrencilerimizin gündemi yakalamaları amacıyla ücretsiz olarak gönderilmiştir. Kimi ilköğretim okullarımız, öğrencilerimizin çevresindeki olayları yakından takip etmeleri amacıyla yerel basın kuruluşları ile cüzi fiyatlarla anlaşma yapmışlardır. Bu durum daha sonra projeye dönüştürülerek yaygınlaştırılmıştır. İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

14 Öğrencilerimiz bu ders ile çevresinde olup bitenleri yerel gazetelerden, ülkemizde ve dünyada olup bitenleri de internet ve ulusal gazetelerden öğrenmeye başlamıştır. İlköğretim okullarımızdaki öğrencilerimiz, gelecekteki mesleklerinin arasına yazar olmayı,eleştirmen olmayı, spor yazarı ya da köşe yazarı olmayı da eklemişlerdir. Kontrollü bir biçimde medyanın öteki yüzü ile karşılaşıldığında neler yapmaları gerektiğini öğrenmişlerdir. Tartışmayı, eleştirel düşünmeyi, farklı yönlerden düşünerek çözüm yolları bulmayı, empati kurmayı öğrenmişlerdir. İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

15 “Medya Okuryazarlığı” dersi ilköğretim okullarımızın bir çoğunda, yıllık dergiler, okul gazetesi ve duvar gazeteleri olarak kendini göstermiş, bir çok ilköğretim okullarımızda araştırmacı minik gazetecilerin çıkmasına vesile olmuştur. Bu tür etkinlikler müdürlüğümüzün çeşitli birimlerince desteklenmiş, okullarımızdan gelen röportaj istekleri memnuniyetle karşılanmıştır. İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

16 Talim Terbiye Kurulu’nun 07/07/2009 tarih ve 80 no.lu kararına göre: Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslar çerçevesinde “Medya Okuryazarlığı” dersini Türkçe ve Sosyal Bilgiler ders öğretmenleri okutmaktadır. İlimizde “Medya Okuryazarlığı” dersine giren Sosyal Bilgiler öğretmeni sayısı ve ihtiyaçlarını gösteren grafik ise şu şekildedir: İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 İLKÖĞRETİM OKULLARIMIZDA OKUTULAN “MEDYA OKURYAZARLIĞI” DERSİNDEN GÖRÜNTÜLER İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

34

35

36

37

38

39


"EKREM SERİN GAZİANTEP MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ 20. yüzyılda başlayan ve hâlen devam etmekte olan bilim ve teknolojideki hızlı gelişme, her alanda olduğu gibi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları