Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

XI/EPLO-MI/DEPAFI Xavier INGLEBERT Equipe-projet loi organique du MISILL - Direction de l’évaluation de la performance, et des affaires financières et.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "XI/EPLO-MI/DEPAFI Xavier INGLEBERT Equipe-projet loi organique du MISILL - Direction de l’évaluation de la performance, et des affaires financières et."— Sunum transkripti:

1 XI/EPLO-MI/DEPAFI Xavier INGLEBERT Equipe-projet loi organique du MISILL - Direction de l’évaluation de la performance, et des affaires financières et immobilières Fransa İçişleri Bakanlığında Yeni Kamu Yönetimi Uygulaması Uluslararası Sempozyum – Dünya Bankası Kamu Sektörü Reformları Bağlamında Stratejik Planlama Ve Performans Bütçeleme ANKARA 10-12 Ocak, 2005

2 XI/EPLO-MI/DEPAFI - Bölüm 2 : Bakanlıkta Fransa Bütçe ve Muhasebe Reformunun Uygulamaya Konulması - Bölüm 1 : Fransa İçişleri, İç Güvenlik ve Yerel Haklar Bakanlığının Takdimi - Bölüm 3 : Anayasal Tüzük ve Teritoryal Kamu Yönetimi Sorunsalı

3 XI/EPLO-MI/DEPAFI BÖLÜM 1: FRANSA İÇİŞLERİ, İÇ GÜVENLİK VE YEREL HAKLAR BAKANLIĞININ TAKDİMİ

4 XI/EPLO-MI/DEPAFI M. Dominique de VILLEPIN

5 XI/EPLO-MI/DEPAFI -Ulusal sınırlar içinde iç güvenliği sağlamak (iki güvenlik organı ile) A – Bakanlığın dört görevi (1) :

6 XI/EPLO-MI/DEPAFI 101 000 jandarma145 000 polis kırsal alanlar Ülkenin %95’i, Nüfusun %45’i 462 kentsel alan Nüfusun %55’i

7 XI/EPLO-MI/DEPAFI - Polis ücretleri ve polis mali imkanları: İçişleri Bakanlığı bütçesi - Jandarma ücretleri ve jandarma mali imkanları: Savunma Bakanlığı bütçesi - 15 Mayıs 2002 tarihli Kararname: Jandarmanın iç güvenliğe ilişkin görevlerini yerine getirmek üzere istimalinden İçişleri Bakanlığı sorumludur

8 XI/EPLO-MI/DEPAFI İç güvenlik = Kamu düzenini koruma Suç soruşturma Dış tehditler ve terörizmle mücadele Göç hareketleri ve yasa dışı göçün kontrolü Yol güvenliği

9 XI/EPLO-MI/DEPAFI - Kriz dönemlerinde şahısların ve malların güvenliğini sağlamak: - sivil savunma önlemlerini hazırlama, koordine etme ve uygulama - büyük yerel krizleri aşmak için ulusal kaynakları seferber etme A – Bakanlığın dört görevi (2) :

10 XI/EPLO-MI/DEPAFI Birinci adım: yangına yerel itfaiye el koyar

11 XI/EPLO-MI/DEPAFI İkinci adım: ulusal kaynaklar

12 XI/EPLO-MI/DEPAFI - Yasal düzenlemelere uymayı sağlayarak yurttaşların haklarını ve özgürlüklerini kullanmasını mümkün kılmak: - seçimlerin organizasyonu - ibadet hürriyeti (1905 tarihli kanun) ve örgütlenme hakkı (1901 tarihli kanun) - kimlik belgeleri vermek - ve Devlet eylemlerini koordine etmek… A – Bakanlığın dört görevi (3) :

13 XI/EPLO-MI/DEPAFI Vali: - Yerel seviyede hükümeti temsil eder - Yerel seviyedeki tüm kamu memurları ona bağlıdır

14 XI/EPLO-MI/DEPAFI İdari Bölgeler (İller)

15 XI/EPLO-MI/DEPAFI Bretagne Bölgesi

16 XI/EPLO-MI/DEPAFI - Devlet ve yerel makamlar arasında ilişkileri sağlamak: - Arka plan: ademi merkezileştirme kanunları (1982, 2003) - görevleri (ve mali imkanları) merkezden yerel makamlara aktarmıştır - yerel makamların bu görevleri ifa etme özgürlüğünü teminat altına almıştır A – Bakanlığın dört görevi (4):

17 XI/EPLO-MI/DEPAFI 4 görev => 4 genel müdürlük: B – Bakanlık akış şeması: - Ulusal Polis Genel Müdürlüğü - Acil Durumlara Genel Hazırlık Müdürlüğü - Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü - Genel İdare (Kraliyet Fonksiyonları ve İller)

18 XI/EPLO-MI/DEPAFI - Yaklaşık 180 000 devlet memuru - İçişleri Bakanlığı 2005 yılı bütçesi: yaklaşık 13,5 milyar € (13.498.219.879 €) - Devletin 2005 yılı bütçesi: yaklaşık 288 milyar € - Bakanlık bütçesinin devlet bütçesine oranı: yaklaşık 4.7 % C – Bakanlık bütçesi (1):

19 XI/EPLO-MI/DEPAFI - Personel maliyetleri (emeklilik katkıları dahil): 58 % - idari giderler: 20 % - sermaye harcamaları: 3 % - kamu müdahalesi için faaliyet giderleri: 19 % C – Bakanlık bütçesi (2):

20 XI/EPLO-MI/DEPAFI BÖLÜM 2: BAKANLIKTA FRANSA BÜTÇE VE MUHASEBE REFORMUNUN UYGULAMAYA KONULMASI

21 XI/EPLO-MI/DEPAFI MİSYON = Devletin Ana Politikası 2001 tarihli anayasal tüzük (LOLF) : önemli politik amaçlar üzerine yapılandırılan bir program bütçe Program yöneticisi

22 XI/EPLO-MI/DEPAFI - bir program = bu kamu politikasının bakanlık bünyesine tercümesi - eylemler = “program” uygulamasının operasyonel araçlarını oluşturan alt programlar - bir misyon = bir kamu politikası

23 XI/EPLO-MI/DEPAFI A – Bakanlıkta LOLF projesinin yönetimi (1): Hükümet seviyesi : takip ve idare Departman seviyesi: projenin kontrolü Genel Müdürlük seviyesi: projenin uygulanması Mali, Bütçe ve Muhasebe Hizmetleri Mali Direktör Proje Şefi Anayasal Tüzük Takım projesi Departmanlar Mali Direktörler Komitesi

24 XI/EPLO-MI/DEPAFI B – Bakanlık için yeni bir bütçe oluşturmak (1) zorluk: “kalem”lere dayalı (harcama yönelimli) bütçe yapısından, politik amaçlara dayalı bütçeye geçmek: 4 örnek - Ocak 2003 – Haziran 2004

25 XI/EPLO-MI/DEPAFI - örnek 2 : sivil güvenlik helikopter pilotları - 70 pilota, “polis kuvvetleri” kaleminden ücret ödenmektedir Ücretler “Sivil güvenlik” misyon’una aktarılmıştır

26 XI/EPLO-MI/DEPAFI B – Bakanlık için yeni bir bütçe oluşturmak (2) Harcama yönelimli Bütçe 2005: Bakanlık için 51 kalem Başlık III – Hizmet imkanları Personnel - rémunérations d'activité Personnel en retraite - pensions et allocations Personnel en activité et en retraite - charges sociales Matériel et fonctionnement des services Subventions de fonctionnement Dépenses diverses Titre IV – Kamu müdahaleleri için faaliyet giderleri Interventions politiques et administratives Actions sociale - assistance et solidarité Başlık V – Devlet sermaye harcamaları Équipement administratifs et divers Başlık VI – Kamu müdahalesi için sermaye harcamaları 2006 bütçesi politik amaçlar üzerine yapılandırılmıştır: Bakanlık için 4 misyon, 10 program 4 görev => 4 genel müdürlük… => 4 misyon

27 XI/EPLO-MI/DEPAFI Misyon : Güvenlik - bir program “Ulusal Polis Gücü” (İçişleri Bakanlığı bütçesi) : 7.9 milyar € - bir program “Ulusal Jandarma” (Savunma Bakanlığı bütçesi) : 3.2 milyar € İçişleri Bakanlığının katkıda bulunduğu yegane departmanlar arası misyon

28 XI/EPLO-MI/DEPAFI Altı eylem : - egemenliğin korunması - kamu düzeni - yol güvenliği - yasadışı göç - suç soruşturma - destek (komuta, eğitim, lojistik) Program : “Ulusal Polis Gücü”

29 XI/EPLO-MI/DEPAFI Misyon : Sivil güvenlik - bir program “ulusal imkanlar ile müdahale” : 217 milyon € - bir program “koordinasyon” : 239 milyon €

30 XI/EPLO-MI/DEPAFI Dört eylem: - itfaiyeye devlet katılımı - diğer doğal ve teknolojik afetlerde devlet katılımı - insanlara helikopter yardımı - patlayıcı araçların bertarafı Program : “Ulusal imkanlarla müdahale”

31 XI/EPLO-MI/DEPAFI Üç eylem: - kriz için hazırlık ve kriz yönetimi - sivil güvenlik aktörlerinin koordinasyonu - hizmet desteği Program : “Koordinasyon”

32 XI/EPLO-MI/DEPAFI Misyon: “Yerel makamlar ile ilişkiler” : 2,9 milyar € - program : “belediye meclisine mali katkı” (belediyeler) - program : “genel meclislere mali katkı” (iller) - program : “bölgesel meclislere mali katkı” (bölgeler) - program : “özel katkılar ve idare”

33 XI/EPLO-MI/DEPAFI Misyon : “genel ve bölgesel idare” : 2,3 milyar € - program : “İçişleri Bakanlığına destek fonksiyonları” : 495 milyon € - program : “Politik yaşam, dini ve sosyal yaşam: 180 milyon € - program : “bölgesel idare”

34 XI/EPLO-MI/DEPAFI Yedi eylem: - personel (bakan dahil) - etütler ve öngörüler - beşeri kaynaklar - iletişim ve bilgi sistemleri - mali ve gayri menkul Yasal fonksiyonlara ayrılmış 2 eylem Program : “İçişleri Bakanlığına destek fonksiyonları”

35 XI/EPLO-MI/DEPAFI Beş eylem: - siyasi partilerin finansmanı - seçim organizasyonu - seçim kampanyası hesapları - dinler - sosyal yaşam Program : “Politik yaşam, kültürler ve dernek yaşamı”

36 XI/EPLO-MI/DEPAFI Yedi eylem: - güvenlik - kimlik belgesi verilmesi - yerel makamlara danışmanlık - yerel düzeyde kamu politikası koordinasyonu - Avrupa Birliği katkıları - destek Program : “bölgesel idare”

37 XI/EPLO-MI/DEPAFI C – Performansa göre yönetim: - Program yöneticileri amaçlarına bağlılık sergilemeli ve sonuç göstergeleri ve hedef değerleri vasıtasıyla yönetimlerinden sorumlu tutulmalıdırlar - Fransız İçişleri Bakanlığı: 50 hedef ve 81 gösterge

38 XI/EPLO-MI/DEPAFI - Örnek 1 : Program “Polis”, eylem “güvenlik ve kamu düzeni”: hedef 2 : “devlet karayollarında ihlal tespit oranlarının artırılması” Sosyal etkililik göstergesi : “kamu yollarında ihlallerin tespit oranı” (hedef değer henüz saptanmamıştır)

39 XI/EPLO-MI/DEPAFI - Örnek 2 : program “Polis”, eylem “İçişleri politikalarının desteklenmesi”: hedef 1 : “maliyetleri optimize etme". (verimlilik) göstergesi : “destek eylemi maliyeti / program maliyeti"

40 XI/EPLO-MI/DEPAFI -Örnek 3 : program “bölgesel idare” hedef : “kimlik belgelerinin teslim şartlarını iyileştirme". Hizmet kalitesi göstergeleri : - “sahtekarlığı yakalama oranı” - “süresi içinde sürücü belgesi ve ikamet iznini veren illerin oranı”

41 XI/EPLO-MI/DEPAFI D – Projeyi izlemede mevcut zorluklar: cevaplar : planlama, iletişim, eğitim - Değişim korkusu - “reformun zor olduğunu anlamak” - “reform çok karmaşıktır, uzmanların işidir ve onlar içindir, ben bu reformun içinde değilim” - “performans yönetimi ile daha çok çalışacağım” - “kamu hizmeti ahlakımızı kaybedeceğiz”

42 XI/EPLO-MI/DEPAFI Katılım: üstten alta ve alttan üste yansıtma (örneğin: göstergelerin belirlenmesi) - Planlama : PERT’e dayalı bir 2004 eylem planı İletişim: iki zorluk: - reform ritmi ve iletişim ritmi oldukça farklıdır - gruplar çeşitlidir

43 XI/EPLO-MI/DEPAFI

44

45

46

47 - Farklı gruplar için eğitim: - tüm devlet memurları: reform hakkında genel konular - yöneticiler için: performansa göre yönetim ile hizmetleri izleme - bütçe ve muhasebe ofislerinde çalışan devlet memurları için: yeni çalışma şekli ve mesleki eğitim

48 XI/EPLO-MI/DEPAFI Ana konu: bilgi sistemi - İlk proje: yeni bütçeler, yeni muhasebe sistemi ve yönetim kontrolü için bilgiler dahil tüm departmanlar için bir ERP (işletme kaynak planlaması) - proje 2009’da tamamlanacak - bu arada mevcut sistemlerin tercümesi…

49 XI/EPLO-MI/DEPAFI BÖLÜM 3: ANAYASAL TÜZÜK VE TERİTORYAL KAMU YÖNETİMİ SORUNSALI

50 XI/EPLO-MI/DEPAFI A – Ödeneklerin toplulaştırılması deneyi - çok daha esnek bir yönetim: her valinin harcama türleri arasında ödenekleri aktarma yetkisi vardır: daha büyük özerklik ve sorumluluğu vardır (kamu yönetimi çerçevesinde) - Yedi ayrı “bütçe kalemi”nden bire - böyle bir prosedür hakemlik kapasitesi ve ince ayarlı yönetim kontrolü gerektirir (cf Infocentre territorial)

51 XI/EPLO-MI/DEPAFI 29 Nisan 2004 tarihli kararname : ilin görevlerinin yeniden tanımlanması Vali, bölgesel stratejilerin birbiriyle tutarlılığını organize eder Bölge valisi: - Bölge idare komitesine başkanlık eder, komite illerin valilerini ve merkezi hükümetin taşra teşkilatı amirlerini biraraya getirir - Bölgesel bir stratejik eylem planı hazırlar, bu plan bölgenin özgünlüklerine dikkat eder, bir yandan LOLF hedeflerini karşılar B – İdari organizasyon “yatay” mantık karşısında Anayasal tüzük “dikey” mantık.

52 XI/EPLO-MI/DEPAFI -iller arası mahiyette olan ve ulusal kapsamlı büyük projeleri içeren bölgesel ve bölgeler arası eylemler, ki bunlar için ödeneklerin “kaydırılabilirliği” başarının ön şartıdır Sahada iller arası politikalar için özel bir program: bölgesel devlet müdahaleleri için program - Finansmanı, kaydırılabilir karakterli çeşitli bakanlık programlarından gelmektedir - örnek: “Bretagne Bölgesinde su politikası”

53 XI/EPLO-MI/DEPAFI SONUÇ:

54 XI/EPLO-MI/DEPAFI Program… … Parlamentonun bütçe yetkisi için çerçeve yaratır….... Kamu yöneticilerinin faaliyeti için rehberlik sağlar... … kamu politikalarını açıklığa kavuşturur... İdareyi performansa göre yönetime angaje eder HEDEFİ: HÜKÜMET VE PARLAMENTO ARASINDAKİ GÜÇ DENGESİNİ YENİDEN KURMAK HEDEFİ : DEVLET YÖNETİMİNİ MODERNLEŞTİRMEK

55 XI/EPLO-MI/DEPAFI Fransa’da yeni kamu yönetimi projeleri için bir reform Yeni bütçeler Yeni kamu muhasebe sistemi Yeni esnek yönetim ve kontrol Yeni bilgi sistemleri


"XI/EPLO-MI/DEPAFI Xavier INGLEBERT Equipe-projet loi organique du MISILL - Direction de l’évaluation de la performance, et des affaires financières et." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları