Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sınıf Kafadan bacaklılar Füsun Alkaya. Filum MOLLUSCA Sınıf CEPHALOPODA Füsun Alkaya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sınıf Kafadan bacaklılar Füsun Alkaya. Filum MOLLUSCA Sınıf CEPHALOPODA Füsun Alkaya."— Sunum transkripti:

1 Sınıf Kafadan bacaklılar Füsun Alkaya

2 Filum MOLLUSCA Sınıf CEPHALOPODA Füsun Alkaya

3 Sınıf CEPHALOPODA Altsınıf COLEOIDEA Karbonifer-Güncel “koleoidler” güncel örnek: ahtopod mürekkep balığı Altsınıf AMMONOIDEA Devoniyen-Kretase “ammonoidler” nesli tükenmiş Altsınıf NAUTILOIDEA Kambriyen-Güncel “nautiloidler” güncel örnek : Nautilus Paleontoloji I dersinde işlenen sınıflar Füsun Alkaya

4 Ammon (=Amun, Amen) Bu gelenek daha sonra eski Mısır’da da sürmüştür Orijinal büst Viyena, Kunthistorisches Müzesi Yüksekliği 16.5 cm AMMON Libya çöllerinde yaşayan (M.Ö. 10.000) ilkel kabilelerin taptığı koç şeklindeki bir tanrıdır Füsun Alkaya Resimler internetten alınmıştır

5 Eski Yunanlılara göre Yunan Tanrısı Zeus Ammon’dur Büyük İskender kendisini Ammon’un oğlu ilan etmiştir Füsun Alkaya Resimler internetten alınmıştır

6 Mısır Tanrı’sı Ammon’nun koç boynuzu gibi boynuzları vardı. Füsun Alkaya Resimler internetten alınmıştır

7 Eski Mısır’da boynuz şeklindeki taşların Tanrı AMMON’ un boynuzları olduğuna inanılır ve bu taşlar kutsal sayılırdı Füsun Alkaya Resimler internetten alınmıştır

8 “Cornua Ammonis”: Ammon’un boynuzu. Bu taşlardan yazılı olarak ilk bahseden Romalı tarihçi Pliny’dir. ( M.Ö. 79’da Pompei’de ölmüştür ). Kitabında bu taşlara Cornua Ammonis adını vermiştir Ammonit Füsun Alkaya Resimler internetten alınmıştır

9 Tarihçi Pliny’nin yazdıklarına göre Ammonis Cornua Etopya’da en kutsal taşlar olarak kabul edilmekteydi, büyülü güçleri olduğuna ve uyku sırasında ilahi görüntüler oluşturduklarına inanılırdı “Ammon’un boynuzu güzel rüyalar oluşturur” Eski Yunan’da ulemalar, uykusuzluk çekenlere yatmadan önce yastıklarının altına Ammon boynuzu koymalarını tavsiye ederlermiş Milattan önce 480 yılına ait bir yunan parası üstündeki sözler Füsun Alkaya Resimler internetten alınmıştır

10 Azize Hilda’nın hikayesi Orta çağ’da, Britanya’nın Yorkshire (Whitby) bölgesinde yaşayan Azize Hilda bir kilise yaptırmak istemiştir. Ancak bütün alan yılanlarla kaplıdır. Bunun üzerine Azize Hilda dua eder ve bütün yılanları teker teker taşa çevirir. Hildoceras "How of thousand snakes each one was changed ino a coil of stone when holy Hilda prayed.“Sir Walter Scott (1808), Marmion snakestone-yılantaşı Füsun Alkaya Resimler internetten alınmıştır

11 Füsun Alkaya Resimler internetten alınmıştır

12 Sınıf CEPHALOPODA Altsınıf COLEOIDEA Karbonifer-Güncel “koleoidler” güncel örnek: ahtopod mürekkep balığı Altsınıf AMMONOIDEA Devoniyen-Kretase “ammonoidler” nesli tükenmiş Altsınıf NAUTILOIDEA Kambriyen-Güncel “nautiloidler” güncel örnek : Nautilus Paleontoloji I dersinde işlenen sınıflar Füsun Alkaya

13 Altsınıf AMMONOIDEA ammonoidler Füsun Alkaya Resimler internetten alınmıştır

14 Sınıf CEPHALOPODA Altsınıf AMMONOIDEA Devoniyen-Kretase “ammonoidler” Füsun Alkaya Resimler internetten alınmıştır

15 Altsınıf AMMONOIDEA Ammonoidler DEVONİYEN - KRETASE HOLOSEN PLEYİSTOSEN PLİYOSEN MİYOSEN OLİGOSEN EOSEN PALEOSEN KRETASE JURA TRİYAS PERMİYEN KARBONİFER DEVONİYEN SİLURİYEN ORDOVİSİYEN KAMBRİYEN Resimler internetten alınmıştır

16 KAVKI SARILMA TİPLERİ Füsun Alkaya Resimler internetten alınmıştır

17 dış görünüm simetri düzleminden geçen kesit Füsun Alkaya Resimler internetten alınmıştır

18 simetri düzleminden geçen kesit bölme konveks bölme yakası geriye dönük sifonkül ventral kenarda Füsun Alkaya Resimler internetten alınmıştır

19 AMMONOİD SÜTUR ÇİZGİLERİ Bölmelerin kavkının iç yüzeyi ile birleştikleri yerdeki ize sütur çizgisi (septal sütur) denir fragmokon Füsun Alkaya

20 AMMONOİD KAVKI BİLEŞİMİ aragonitik kalsite başka mineral ile Bazı durumlarda orijinal aragonitik kavkı daha duraylı olan kalsite dönüşmüş olarak korunabilir veya bir başka mineral ile yer değiştirir aragonitik Ammonoidlerin kavkıları aragonitik tir. Aragonit duraysız bir mineraldir, fosilleşme sırasında çözülür gider. Bu nedenle ammonoidler genelde iç kalıp olarak bulunurlar. Füsun Alkaya

21 İç kalıpKavkı korunmuş sütur çizgileri Füsun Alkaya Resimler internetten alınmıştır

22 İç kalıp olarak korunmuş fosillerin dış yüzeyinde sütur çizgileri belirgin olarak görülür Füsun Alkaya

23 AMMONOİD SÜTUR ÇİZGİLERİ Füsun Alkaya

24 Goniatitik Sütur Çizgisi Füsun Alkaya Resimler internetten alınmıştır

25 Goniatitik Sütur Çizgisi Goniatites Füsun Alkaya Resimler internetten alınmıştır

26 Seratitik Sütur Çizgisi sele lob Ceratites iç kalıp Füsun Alkaya

27 Seratitik Sütur Çizgisi lob sele iç kalıp Füsun Alkaya

28 fragmokon Oturma odası fragmokon İç kalıp Ammonitik Sütur Çizgisi Füsun Alkaya Resimler internetten alınmıştır

29 fragmokon İç kalıp Ammonitik Sütur Çizgisi sele lob Füsun Alkaya Resimler internetten alınmıştır

30 Füsun Alkaya

31 TUR KESİTLERİ Füsun Alkaya

32 çatallanan kot kot tüberkül KAVKI SÜSLERİ maket KOT TÜBERKÜL Resimler internetten alınmıştır

33

34

35 yandan görünüm ventral görünümönden görünüm

36 VENTRAL BÖLGE KAREN OLUK KAREN OLUK

37 BOĞUM boğum

38 ÇENE AYGITI - APTİKUS ammonoidlerin kavkısı aragonitik, çene aygıtları kalsitiktir Resimler internetten alınmıştır

39 ÇENE AYGITI - APTİKUS LAB. ÖRNEKLERİ

40 Cins Manticoceras Üst Devoniyen KRETASE JURA TRİYAS PERMİYEN KARBONİFER DEVONİYEN goniatitik sütur çizgisi

41 Cins Manticoceras Üst Devoniyen süs eşyası yapmak üzere aşındırılmış ve parlatılmış örnek Resimler internetten alınmıştır

42 Cins Goniatites Alt Karbonifer KRETASE JURA TRİYAS PERMİYEN KARBONİFER DEVONİYEN goniatitik sütur çizgisi Resimler internetten alınmıştır

43 Cins Ceratites Orta Triyas KRETASE JURA TRİYAS PERMİYEN KARBONİFER DEVONİYEN seratitik sütur çizgisi

44 Cins Ceratites Orta Triyas KRETASE JURA TRİYAS PERMİYEN KARBONİFER DEVONİYEN seratitik sütur çizgisi

45 Cins Arcestes Orta – Üst Triyas KRETASE JURA TRİYAS PERMİYEN KARBONİFER DEVONİYEN

46 Cins Lobites Triyas KRETASE JURA TRİYAS PERMİYEN KARBONİFER DEVONİYEN LAB. ÖRNEĞİ

47 Cins Lobites Triyas KRETASE JURA TRİYAS PERMİYEN KARBONİFER DEVONİYEN LAB. ÖRNEĞİ

48 Cins Phylloceras Jura-Alt Kretase Üst Alt Üst Orta Alt Üst Orta Alt TRİYAS JURA KRETASE

49 Cins Phylloceras Jura-Alt Kretase Üst Alt Üst Orta Alt Üst Orta Alt TRİYAS JURA KRETASE

50 Cins Calliphylloceras Jura-Alt Kretase Üst Alt Üst Orta Alt Üst Orta Alt TRİYAS JURA KRETASE boğum

51 Cins Calliphylloceras Jura-Alt Kretase Üst Alt Üst Orta Alt Üst Orta Alt TRİYAS JURA KRETASE

52 Cins Calliphylloceras Jura-Alt Kretase Üst Alt Üst Orta Alt Üst Orta Alt TRİYAS JURA KRETASE

53 Cins Sowerbyceras Üst Jura Üst Alt Üst Orta Alt Üst Orta Alt TRİYAS JURA KRETASE

54 Cins Juraphyllites Alt Jura Üst Alt Üst Orta Alt Üst Orta Alt TRİYAS JURA KRETASE

55 Cins Juraphyllites Alt Jura Üst Alt Üst Orta Alt Üst Orta Alt TRİYAS JURA KRETASE

56 Cins Juraphyllites Alt Jura Üst Alt Üst Orta Alt Üst Orta Alt TRİYAS JURA KRETASE

57 Cins Lytoceras Jura-Kretase Üst Alt Üst Orta Alt Üst Orta Alt TRİYAS JURA KRETASE Resimler internetten alınmıştır

58 Cins Lytoceras Jura-Kretase Üst Alt Üst Orta Alt Üst Orta Alt TRİYAS JURA KRETASE

59 Cins Lytoceras Jura-Kretase Üst Alt Üst Orta Alt Üst Orta Alt TRİYAS JURA KRETASE

60 Cins Lytoceras Jura-Kretase Üst Alt Üst Orta Alt Üst Orta Alt TRİYAS JURA KRETASE LAB. ÖRNEĞİ

61 Cins Crioceratites Alt Kretase Üst Alt Üst Orta Alt Üst Orta Alt TRİYAS JURA KRETASE Resimler internetten alınmıştır

62 Cins Crioceratites Alt Kretase Üst Alt Üst Orta Alt Üst Orta Alt TRİYAS JURA KRETASE

63 Cins Turrilites Üst Kretase Üst Alt Üst Orta Alt Üst Orta Alt TRİYAS JURA KRETASE Resimler internetten alınmıştır

64 Cins Paltechioceras Alt Jura (Sinemuriyen) Üst Alt Üst Orta Alt Üst Orta Alt TRİYAS JURA KRETASE

65 Cins Paltechioceras Alt Jura (Sinemuriyen) Üst Alt Üst Orta Alt Üst Orta Alt TRİYAS JURA KRETASE

66 Cins Phricodoceras Alt Jura (Pliyensbahiyen) Üst Alt Üst Orta Alt Üst Orta Alt TRİYAS JURA KRETASE

67 Cins Phricodoceras Alt Jura (Pliyensbahiyen) Üst Alt Üst Orta Alt Üst Orta Alt TRİYAS JURA KRETASE LAB. ÖRNEĞİ

68 Cins Phricodoceras Alt Jura (Pliyensbahiyen) Üst Alt Üst Orta Alt Üst Orta Alt TRİYAS JURA KRETASE LAB. ÖRNEĞİ

69 Cins Dactylioceras Alt Jura (Alt Toarsiyen) Üst Alt Üst Orta Alt Üst Orta Alt TRİYAS JURA KRETASE Resimler internetten alınmıştır

70 Cins Dactylioceras Alt Jura (Alt Toarsiyen) Üst Alt Üst Orta Alt Üst Orta Alt TRİYAS JURA KRETASE LAB. ÖRNEĞİ

71 Cins Perisphinctes ÜstJura Üst Alt Üst Orta Alt Üst Orta Alt TRİYAS JURA KRETASE

72 Cins Perisphinctes ÜstJura Üst Alt Üst Orta Alt Üst Orta Alt TRİYAS JURA KRETASE

73 Cins Hoplites Alt Kretase (Albiyen) Üst Alt Üst Orta Alt Üst Orta Alt TRİYAS JURA KRETASE Resimler internetten alınmıştır

74 Cins Hoplites Alt Kretase (Albiyen) Üst Alt Üst Orta Alt Üst Orta Alt TRİYAS JURA KRETASE LAB. ÖRNEĞİ

75 Cins Pseuduptonia Alt Jura ( Alt Pliyensbahiyen) Üst Alt Üst Orta Alt Üst Orta Alt TRİYAS JURA KRETASE


"Sınıf Kafadan bacaklılar Füsun Alkaya. Filum MOLLUSCA Sınıf CEPHALOPODA Füsun Alkaya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları