Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Füsun Alkaya CEPHALOPODA Sınıf Kafadan bacaklılar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Füsun Alkaya CEPHALOPODA Sınıf Kafadan bacaklılar."— Sunum transkripti:

1 Füsun Alkaya CEPHALOPODA Sınıf Kafadan bacaklılar

2 Füsun Alkaya Filum MOLLUSCA Sınıf CEPHALOPODA

3 Sınıf CEPHALOPODA Altsınıf NAUTILOIDEA Kambriyen-Güncel
Paleontoloji I dersinde işlenen sınıflar Füsun Alkaya Sınıf CEPHALOPODA Altsınıf NAUTILOIDEA Kambriyen-Güncel “nautiloidler” güncel örnek: Nautilus Altsınıf AMMONOIDEA Devoniyen-Kretase “ammonoidler” nesli tükenmiş Altsınıf COLEOIDEA Karbonifer-Güncel “koleoidler” güncel örnek: ahtopod mürekkep balığı

4 Ammon (=Amun, Amen) Füsun Alkaya AMMON Libya çöllerinde yaşayan (M.Ö ) ilkel kabilelerin taptığı koç şeklindeki bir tanrıdır Bu gelenek daha sonra eski Mısır’da da sürmüştür Orijinal büst Viyena, Kunthistorisches Müzesi Yüksekliği 16.5 cm Resimler internetten alınmıştır

5 Eski Yunanlılara göre Yunan Tanrısı Zeus Ammon’dur
Füsun Alkaya Eski Yunanlılara göre Yunan Tanrısı Zeus Ammon’dur Büyük İskender kendisini Ammon’un oğlu ilan etmiştir Resimler internetten alınmıştır

6 Mısır Tanrı’sı Ammon’nun koç boynuzu gibi boynuzları vardı.
Füsun Alkaya Mısır Tanrı’sı Ammon’nun koç boynuzu gibi boynuzları vardı. Resimler internetten alınmıştır

7 Füsun Alkaya Eski Mısır’da boynuz şeklindeki taşların Tanrı AMMON’ un boynuzları olduğuna inanılır ve bu taşlar kutsal sayılırdı Resimler internetten alınmıştır

8 “Cornua Ammonis”: Ammon’un boynuzu.
Bu taşlardan yazılı olarak ilk bahseden Romalı tarihçi Pliny’dir. (M.Ö. 79’da Pompei’de ölmüştür). Kitabında bu taşlara Cornua Ammonis adını vermiştir Ammonit “Cornua Ammonis”: Ammon’un boynuzu. Resimler internetten alınmıştır Füsun Alkaya

9 “Ammon’un boynuzu güzel rüyalar oluşturur”
Füsun Alkaya “Ammon’un boynuzu güzel rüyalar oluşturur” Milattan önce 480 yılına ait bir yunan parası üstündeki sözler Eski Yunan’da ulemalar, uykusuzluk çekenlere yatmadan önce yastıklarının altına Ammon boynuzu koymalarını tavsiye ederlermiş Tarihçi Pliny’nin yazdıklarına göre Ammonis Cornua Etopya’da en kutsal taşlar olarak kabul edilmekteydi, büyülü güçleri olduğuna ve uyku sırasında ilahi görüntüler oluşturduklarına inanılırdı Resimler internetten alınmıştır

10 Azize Hilda’nın hikayesi
Füsun Alkaya Azize Hilda’nın hikayesi Orta çağ’da, Britanya’nın Yorkshire (Whitby) bölgesinde yaşayan Azize Hilda bir kilise yaptırmak istemiştir. Ancak bütün alan yılanlarla kaplıdır. Bunun üzerine Azize Hilda dua eder ve bütün yılanları teker teker taşa çevirir. Hildoceras snakestone-yılantaşı "How of thousand snakes each one was changed ino a coil of stone when holy Hilda prayed.“Sir Walter Scott (1808), Marmion Resimler internetten alınmıştır

11 Füsun Alkaya Resimler internetten alınmıştır

12 Sınıf CEPHALOPODA Altsınıf NAUTILOIDEA Kambriyen-Güncel
Paleontoloji I dersinde işlenen sınıflar Füsun Alkaya Sınıf CEPHALOPODA Altsınıf NAUTILOIDEA Kambriyen-Güncel “nautiloidler” güncel örnek: Nautilus Altsınıf AMMONOIDEA Devoniyen-Kretase “ammonoidler” nesli tükenmiş Altsınıf COLEOIDEA Karbonifer-Güncel “koleoidler” güncel örnek: ahtopod mürekkep balığı

13 Altsınıf AMMONOIDEA ammonoidler
Füsun Alkaya Altsınıf AMMONOIDEA ammonoidler Resimler internetten alınmıştır

14 Sınıf CEPHALOPODA Altsınıf AMMONOIDEA Devoniyen-Kretase “ammonoidler”
Füsun Alkaya Sınıf CEPHALOPODA Altsınıf AMMONOIDEA Devoniyen-Kretase “ammonoidler” Resimler internetten alınmıştır

15 Altsınıf AMMONOIDEA Ammonoidler
HOLOSEN PLEYİSTOSEN PLİYOSEN MİYOSEN OLİGOSEN EOSEN PALEOSEN KRETASE JURA TRİYAS PERMİYEN KARBONİFER DEVONİYEN SİLURİYEN ORDOVİSİYEN KAMBRİYEN DEVONİYEN - KRETASE Resimler internetten alınmıştır

16 Füsun Alkaya KAVKI SARILMA TİPLERİ Resimler internetten alınmıştır

17 simetri düzleminden geçen kesit
Füsun Alkaya dış görünüm simetri düzleminden geçen kesit Resimler internetten alınmıştır

18 bölme konveks bölme yakası geriye dönük
Füsun Alkaya bölme konveks bölme yakası geriye dönük sifonkül ventral kenarda simetri düzleminden geçen kesit Resimler internetten alınmıştır

19 AMMONOİD SÜTUR ÇİZGİLERİ
Bölmelerin kavkının iç yüzeyi ile birleştikleri yerdeki ize sütur çizgisi (septal sütur) denir fragmokon Füsun Alkaya

20 AMMONOİD KAVKI BİLEŞİMİ
Füsun Alkaya AMMONOİD KAVKI BİLEŞİMİ Ammonoidlerin kavkıları aragonitik tir. Aragonit duraysız bir mineraldir, fosilleşme sırasında çözülür gider. Bu nedenle ammonoidler genelde iç kalıp olarak bulunurlar. Bazı durumlarda orijinal aragonitik kavkı daha duraylı olan kalsite dönüşmüş olarak korunabilir veya bir başka mineral ile yer değiştirir

21 sütur çizgileri Füsun Alkaya İç kalıp Kavkı korunmuş
Resimler internetten alınmıştır

22 Füsun Alkaya İç kalıp olarak korunmuş fosillerin dış yüzeyinde sütur çizgileri belirgin olarak görülür

23 AMMONOİD SÜTUR ÇİZGİLERİ
Füsun Alkaya AMMONOİD SÜTUR ÇİZGİLERİ

24 Goniatitik Sütur Çizgisi
Füsun Alkaya Goniatitik Sütur Çizgisi Resimler internetten alınmıştır

25 Goniatitik Sütur Çizgisi
Goniatites Resimler internetten alınmıştır Füsun Alkaya

26 Seratitik Sütur Çizgisi
Füsun Alkaya Seratitik Sütur Çizgisi sele Ceratites lob iç kalıp

27 Seratitik Sütur Çizgisi
lob sele iç kalıp Füsun Alkaya

28 Ammonitik Sütur Çizgisi
Füsun Alkaya Ammonitik Sütur Çizgisi Oturma odası fragmokon fragmokon İç kalıp İç kalıp Resimler internetten alınmıştır

29 Ammonitik Sütur Çizgisi
Füsun Alkaya Ammonitik Sütur Çizgisi sele lob İç kalıp İç kalıp fragmokon Resimler internetten alınmıştır

30 Füsun Alkaya

31 Füsun Alkaya TUR KESİTLERİ

32 KAVKI SÜSLERİ KOT TÜBERKÜL çatallanan kot tüberkül maket kot maket
Resimler internetten alınmıştır

33 Resimler internetten alınmıştır

34 Resimler internetten alınmıştır

35 ventral görünüm önden görünüm yandan görünüm

36 VENTRAL BÖLGE KAREN OLUK KAREN OLUK

37 BOĞUM boğum boğum

38 ammonoidlerin kavkısı aragonitik, çene aygıtları kalsitiktir
ÇENE AYGITI - APTİKUS ammonoidlerin kavkısı aragonitik, çene aygıtları kalsitiktir Resimler internetten alınmıştır

39 ÇENE AYGITI - APTİKUS LAB. ÖRNEKLERİ

40 Cins Manticoceras Üst Devoniyen
KRETASE JURA TRİYAS PERMİYEN KARBONİFER DEVONİYEN goniatitik sütur çizgisi

41 Cins Manticoceras Üst Devoniyen
süs eşyası yapmak üzere aşındırılmış ve parlatılmış örnek Resimler internetten alınmıştır

42 Cins Goniatites Alt Karbonifer
KRETASE JURA TRİYAS PERMİYEN KARBONİFER DEVONİYEN goniatitik sütur çizgisi Resimler internetten alınmıştır

43 Cins Ceratites Orta Triyas
KRETASE JURA TRİYAS PERMİYEN KARBONİFER DEVONİYEN seratitik sütur çizgisi

44 Cins Ceratites Orta Triyas
KRETASE JURA TRİYAS PERMİYEN KARBONİFER DEVONİYEN seratitik sütur çizgisi

45 Cins Arcestes Orta – Üst Triyas
KRETASE JURA TRİYAS PERMİYEN KARBONİFER DEVONİYEN

46 Cins Lobites Triyas KRETASE JURA TRİYAS PERMİYEN KARBONİFER DEVONİYEN
LAB. ÖRNEĞİ

47 Cins Lobites Triyas KRETASE JURA TRİYAS PERMİYEN KARBONİFER DEVONİYEN
LAB. ÖRNEĞİ

48 Cins Phylloceras Jura-Alt Kretase
Üst Alt Orta KRETASE JURA TRİYAS

49 Cins Phylloceras Jura-Alt Kretase
Üst Alt Orta KRETASE JURA TRİYAS

50 Cins Calliphylloceras Jura-Alt Kretase
Üst Alt Orta KRETASE JURA TRİYAS boğum

51 Cins Calliphylloceras Jura-Alt Kretase
Üst Alt Orta KRETASE JURA TRİYAS

52 Cins Calliphylloceras Jura-Alt Kretase
Üst Alt Orta KRETASE JURA TRİYAS

53 Cins Sowerbyceras Üst Jura
Alt Orta KRETASE JURA TRİYAS

54 Cins Juraphyllites Alt Jura
Üst Alt Orta KRETASE JURA TRİYAS

55 Cins Juraphyllites Alt Jura
Üst Alt Orta KRETASE JURA TRİYAS

56 Cins Juraphyllites Alt Jura
Üst Alt Orta KRETASE JURA TRİYAS

57 Cins Lytoceras Jura-Kretase
Üst Alt Orta KRETASE JURA TRİYAS Resimler internetten alınmıştır

58 Cins Lytoceras Jura-Kretase
Üst Alt Orta KRETASE JURA TRİYAS

59 Cins Lytoceras Jura-Kretase
Üst Alt Orta KRETASE JURA TRİYAS

60 Cins Lytoceras Jura-Kretase
Üst Alt Orta KRETASE JURA TRİYAS LAB. ÖRNEĞİ

61 Cins Crioceratites Alt Kretase
Üst Alt Orta KRETASE JURA TRİYAS Resimler internetten alınmıştır

62 Cins Crioceratites Alt Kretase
Üst Alt Orta KRETASE JURA TRİYAS

63 Cins Turrilites Üst Kretase
Alt Orta KRETASE JURA TRİYAS Resimler internetten alınmıştır

64 Cins Paltechioceras Alt Jura (Sinemuriyen)
Üst Alt Orta KRETASE JURA TRİYAS

65 Cins Paltechioceras Alt Jura (Sinemuriyen)
Üst Alt Orta KRETASE JURA TRİYAS

66 Cins Phricodoceras Alt Jura (Pliyensbahiyen)
Üst Alt Orta KRETASE JURA TRİYAS

67 Cins Phricodoceras Alt Jura (Pliyensbahiyen)
Üst Alt Orta KRETASE JURA TRİYAS LAB. ÖRNEĞİ

68 Cins Phricodoceras Alt Jura (Pliyensbahiyen)
Üst Alt Orta KRETASE JURA TRİYAS LAB. ÖRNEĞİ

69 Cins Dactylioceras Alt Jura (Alt Toarsiyen)
Üst Alt Orta KRETASE JURA TRİYAS Resimler internetten alınmıştır

70 Cins Dactylioceras Alt Jura (Alt Toarsiyen)
Üst Alt Orta KRETASE JURA TRİYAS LAB. ÖRNEĞİ

71 Cins Perisphinctes ÜstJura
Alt Orta KRETASE JURA TRİYAS

72 Cins Perisphinctes ÜstJura
Alt Orta KRETASE JURA TRİYAS

73 Cins Hoplites Alt Kretase (Albiyen)
Üst Alt Orta KRETASE JURA TRİYAS Resimler internetten alınmıştır

74 Cins Hoplites Alt Kretase (Albiyen)
Üst Alt Orta KRETASE JURA TRİYAS LAB. ÖRNEĞİ

75 Cins Pseuduptonia Alt Jura (Alt Pliyensbahiyen)
Üst Alt Orta KRETASE JURA TRİYAS


"Füsun Alkaya CEPHALOPODA Sınıf Kafadan bacaklılar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları