Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye Kömür Yatakları Kavuşan JEM408 1/28. Türkiye Kömür Yatakları Türkiye Kömür Yatakları yaşlarına göre ; Paleozoyik (Karbonifer)Paleozoyik (Karbonifer)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye Kömür Yatakları Kavuşan JEM408 1/28. Türkiye Kömür Yatakları Türkiye Kömür Yatakları yaşlarına göre ; Paleozoyik (Karbonifer)Paleozoyik (Karbonifer)"— Sunum transkripti:

1 Türkiye Kömür Yatakları Kavuşan JEM408 1/28

2 Türkiye Kömür Yatakları Türkiye Kömür Yatakları yaşlarına göre ; Paleozoyik (Karbonifer)Paleozoyik (Karbonifer) Mesozoyik (Jura)Mesozoyik (Jura) Tersiyer (Eosen, Oligosen,Miyosen,Pliyosen)Tersiyer (Eosen, Oligosen,Miyosen,Pliyosen) Kuvaterner (Turbalıklar)Kuvaterner (Turbalıklar) olarak gruplandırılabilir. Kavuşan JEM408 2/28

3 Türkiye Kömür Yatakları Karbonifer Türkiye’nin prodüktif kömürlü karboniferi, Zonguldak yöresindedir. 1853 yılında Uzun Mehmet adlı bir çoban tarafından mostrası ilk kez saptanan Zonguldak taşkömürü havzası, Fransız şirketleri tarafından işletilmiş ve 1933 yılında oluşturulan bir konsorsiyum tarafından önce millileştirilmiş daha sonrada Saha-i Fehmiye kanunuyla devletleştirilmiştir. Uzun yıllar boyunca Ereğli Taşkömür İşletmesi daha sonra TTK (Türkiye Taşkömürü Kurumu) adıyla işletilmiş olup günümüzde özelleştirme kapsamına alınmış ve Türkiye’nin tek taşkömürü yatağıdır. Kavuşan JEM408 3/28

4 Türkiye Kömür Yatakları Kavuşan JEM408 4/28

5 Türkiye Kömür Yatakları Kavuşan JEM408 5/28

6 Türkiye Kömür Yatakları Kavuşan JEM408 6/28

7 Türkiye Kömür Yatakları VİZEEN KATI (Alt Karbonifer) 1000-1200 m arasında değişen kalınlıkta, dolomitik kireçtaşıdır. Yer yer çört nodüllüdür. Çörtler, litostatik yükler nedeniyle yassılaşarak disk görünüşü kazanmışlardır. Zonguldak karboniferinin tabanıdır. Kavuşan JEM408 7/28

8 Türkiye Kömür Yatakları ALACAAĞZI KATI (Namuriyen) Kumtaşı, silttaşı, kiltaşı ardalanmasıdır. Doğuda merceksel ve ince birkaç kömür damarından oluşurken batıda damarların kalınlıkları artar ve prodüktif olur. 650-1000 m arasında değişen kalınlıktadır. Bitkisel fosilleri: Sphenopteris larischi, S dicksonioides, S divarcata, S bermudensiformis, S bithynica, Neuropteris schlehani, Adianites oblongifolius, Diplotmema elegans, D d,sectum, Cardiopteris polymorpha, Asterocalamites scorbilatus, Calamites cistiiformis, C ramifer, C ostravienis, Sphenophyllum tennerimum, S sewardi, Lepidodendron acuminatum, L veltheimii Alacaağzı katı, Almanya-Schleisian basenindeki Waldenburg ve Fransa Basse-Loire katına eşdeğerdir, Belçika karboniferinde eşdeğeri yoktur. Kavuşan JEM408 8/28

9 Türkiye Kömür Yatakları KOZLU KATI (Westfaliyen-A) Kumtaşı, silttaşı, kiltaşı ardalanmasıdır. Prodüktif olan bu katta damar sayısı 22 olup bunun 19’u işletilmektedir. Katın toplam tortul kalınlığı 1200 m’dir. Bitkisel fosilleri: Sphenopteris larischi, S. dicksonioides, S. divarcata, S. bithynica, S. bermudensiformis, Neuropteris schlehani, Adianites oblongifolius, Diplotmema elegans, D. sectum, Cardiopteris polymorpha, Asterocalamites scorbilatus, Calamites cistiiformis, C. ramifer, C. ostravienis, Sphenophyllum tennerimum, S. sewardi, Lepidodendron acuminatum, L. veltheimii Kozlu katı, Almanya-Schleisien basenindeki Schatzlar ve Saarland’daki Saarbrücken katına eşdeğerdir. Kavuşan JEM408 9/28

10 Türkiye Kömür Yatakları KILIÇ DAMAR SERİSİ Kavuşan JEM408 10/28 Kozlu’da Kandilli-Çamlı arasındaki Kılıç vadisinde gözlenen bir seridir. Dik durumda bulunan toplam kalınlığı 10 m olan 5 kömür damarını içerir. Halen işletilmekte olan damar sayısı 4 olup kömürü aşırı derecede gazlıdır. Bu nedenle bu damarlarda sık sık grizu patlamaları olur.

11 Türkiye Kömür Yatakları KARADON KATI (Westfaliyen-B,C,D) Konglomera, kumtaşı, kiltaşı ardalanmasıdır. Kozlu katına göre daha yüksek enerjili bir sedimantasyonu karakterize eder. Çatalağzı vadisinde birbirine yakın 4 adet kömür damarı işletilmektedir. Damar sayısı 8 adettir. 600-650 m kalınlıktadır. Bitkisel fosilleri: Linopteris, Annularia, Neuropteris, Sphenophyllum, Alethopteris, Diplotmema, Dictyopteris, Pecopteris, Lepidodendron, Odontopteris, Caulopteris, Ptychopteris, Plinthiotheca, Cordaitocarpus, Palmopteris Kavuşan JEM408 11/28

12 Türkiye Kömür Yatakları Kavuşan JEM408 12/28 Karadon katı, Almanya-Schleisian basenindeki Schwadowitz ve Saarland’daki Ottweiler serisinin alt kısımlarına eşdeğerdir. Ralli (1913), Kozlu katı ile Karadon katı arasında bir lakün (çökelmezlik) olduğunu ileri sürmektedir. KARADON KATI (Westfaliyen-B,C,D)

13 Türkiye Kömür Yatakları TÜRKİYE TAŞKÖMÜRLERİNİN VİTRİNİT REFLEKSİYON DEĞERLERİ Kavuşan JEM408 13/28 Kozlu, Kilimli bölgesi önemli ve işletilen kömür damarları DAMARVr Büyük0.82 Akdağ0.92 Taban Akdağ 1.00 Domuzcu1.05 Acılık1.13 Çay1.20

14 Türkiye Kömür Yatakları Permiyen ve Alt Triyas(?) Kavuşan JEM408 14/28 Permiyen doğu havzalarında, Arıt derede kırmızı renkli kumtaşları ile tanımlanmıştır. Alt Triyas yaşlı bazı birimlere eoliyen karakterde kırmızı renkli kumtaşları olarak Çakraz bölgesinde Çakraz Formasyonu adıyla tanımlanmıştır. Bu birimlerin eşlenik olup olmadıkları veya aynı birim olup olmadıkları konusunda tartışmalar vardır.

15 Türkiye Kömür Yatakları ÖRTÜ TABAKALARI Kavuşan JEM408 15/28 Örtü tabakaları, Alt Kretase, Üst Kretase ve Tersiyer yaşlı kayaçlardan oluşur. KB-Anadolu örtü tabakaları, Armutçuk ve Zonguldak’ta Alt Karbonifer, Amasra-Azdavay’da ise Üst Karbonifer birimlerini örterler.

16 Türkiye Kömür Yatakları ALT KRETASE ÖRTÜ TABAKALARI Kavuşan JEM408 16/28 Barremiyen: 300m tabanda konglomera, üstte dolomitik kireçtaşıdır. İncüvez serisi: İncüvez serisi: Alt Apsiyen-Barremiyen yaşlı, 75 m kalınlığında konglomera, kumtaşı, kiltaşı, kireçtaşı ardalanmasıdır. Apsiyen Apsiyen: 350 m kalınlıkta, masif kireçtaşıdır. Velibey Kumtaşları Velibey Kumtaşları: Albiyen yaşlıdır. 1500 m kalınlıkta, killi karbonatlı çimentoludur. Glokonili kumtaşları Glokonili kumtaşları: Albiyen yaşlıdır. 1500 m kalınlıktadır.

17 Türkiye Kömür Yatakları ÜST KRETASE ÖRTÜ TABAKALARI Kavuşan JEM408 17/28 Senomaniyen: Konglomera, kumtaşı, marndan oluşan fliştir. Kireçtaşları sadece Amasra’da gözelnir. Türoniyen: Konyasiyen-Santoniyen Türoniyen: Tüf, radyolarit, kumtaşı, marnlardan oluşur. Konyasiyen-Santoniyen: Andezitik aglomera, tüf, marnlardan oluşmuştur. Kampaniyen Kampaniyen: Marn, kalker ve tflerin ardalanmasi şeklindedir. Andezitlere de rastlanır. Mestrichtiyen Mestrichtiyen: İnce tabakalı kalkerli marnlardan ibarettir. 500 m kalınlıktadır.

18 Türkiye Kömür Yatakları TERSİYER ÖRTÜ TABAKALARI Kavuşan JEM408 18/28 Paleosen ve Eosen yaşlı serilerin toplam kalınlığı 1500 metredir. Killi, kumlu birimlerden oluşmuştur ve yer yer tüflü, kalkerli seviyelere rastlanır.

19 Türkiye Kömür Yatakları Türkiye Taşkömürü Rezervi Kavuşan JEM408 19/28 BölgeGörünürToplam Armutçuk690935692137967 Kozlu10054266279788603 Üzülmez52012419246789670 Karadon34236083474233085 Amasra31782877280180250 Toplam1349950011373129510

20 Türkiye Kömür Yatakları Türkiye Linyit Yatakları Kavuşan JEM408 20/28 Türkiye’deki linyit yatakları yaşlarına göre: Jura yaşlı yataklar Eosen yaşlı yataklar Oligosen yaşlı yataklar Miyosen yaşlı yataklar Pliyosen yaşlı yataklar

21 Türkiye Kömür Yatakları Jura yaşlı yataklar Kavuşan JEM408 21/28 Adana-Kozan-Bacaklı sahası Alt Liyas yaşlıdır. Bu yatağın yaşı kesin olarak palinolojik olarak belirlenmiştir. Bayburt yatağı ise literatürde Liyas yaşında geçmesine rağmen kesinleşmiş bir veri ortaya konulmamıştır.

22 Türkiye Kömür Yatakları Eosen yaşlı yataklar Kavuşan JEM408 22/28 Amasya-Çeltek Çorum-Mecitözü Yozgat-Sorgun Bolu-Mengen

23 Türkiye Kömür Yatakları Oligosen yaşlı yataklar Kavuşan JEM408 23/28 Tekirdağ-Malkara-Uzunköprü Erzurum-Oltu-Sütkans Erzurum-Oltu-İspir

24 Türkiye Kömür Yatakları Miyosen yaşlı yataklar Kavuşan JEM408 24/28 Kütahya-Tunçbilek Kütahya-Gediz-Sazköy Kütahya-Tavşanlı-Değirmisaz Manisa-Soma Muğla-Yatağan Muğla-Milas-Bayır, Tınaz, Bağyaka Muğla-Milas-Alakilise, Sekköy, Hüsamlar, Ekizköy Denizli-Kale-Kurbalık Çanakkale-Çan, Etili Bursa-Orhaneli-Burmu, Çivili, Sağırlar Bursa-Keles

25 Türkiye Kömür Yatakları Miyosen yaşlı yataklar Kavuşan JEM408 25/28 Ankara-Beypazarı-Çayırhan Ankara-Gölbaşı-Bahçeköy Eskişehir-Mihallıççık-Koyunağılı Çorum-Alpagut-Dodurga, Ayvaköy, Narlı Bolu-Göynük Konya-Ermenek Konya-Ilgın Adana-Karaisalı

26 Türkiye Kömür Yatakları Kavuşan JEM408 26/28 Konya-Beyşehir Çankırı-Orta Kahraman Maraş-Elbistan Sivas-Kangal-Kalburçayırı, Etyemez,Hamal Erzincan-Refahiye-Alakilise, Yukarıköst Adıyaman-Gölbaşı Ağrı-Eleşkirt-Yığılıtaş Van-Erçiş-Şahmanis Pliyosen yaşlı yataklar

27 Türkiye Kömür Yatakları Türkiye Linyit Rezervi Kavuşan JEM408 27/28 Kalori aralığıGörünürToplam 500-20003 754 5755 223 930 2000-40002 007 9912 570 347 4000-7000147 391385 531 Toplam5 909 9578 179 808

28 Türkiye Kömür Yatakları SON Kavuşan JEM408 28/28


"Türkiye Kömür Yatakları Kavuşan JEM408 1/28. Türkiye Kömür Yatakları Türkiye Kömür Yatakları yaşlarına göre ; Paleozoyik (Karbonifer)Paleozoyik (Karbonifer)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları