Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Füsun Alkaya “Zaman içinde yeryüzü ve yaşam ” 1. Dersin Tanıtımı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Füsun Alkaya “Zaman içinde yeryüzü ve yaşam ” 1. Dersin Tanıtımı."— Sunum transkripti:

1

2 Füsun Alkaya “Zaman içinde yeryüzü ve yaşam ” 1. Dersin Tanıtımı

3 Yaklaşık 4.600.000.000 yıl önce… Cehennemi koşulların hüküm sürdüğü bir gezegen…….. DÜNYA

4 . # Yeryüzüne durmaksızın gökten taş ve asteroidler yağmakta…. # 4.600.000.000 yıl önce Dünya ergimiş haldeydi # Sürekli volkanlar patlamakta, yüzeyde kızgın lavlar akmaktaydı

5 Ergimiş haldeki Dünya’da....Katmanlar yoktu Elementlerin en ağırı olan demir damlacıklar halinde dünyanın merkezine doğru inip burada yoğunlaştı.. Çekirdek oluştu Farklılaşma devam ettikçe katmanlar oluşmaya başladı Günümüz 4.6 my önce

6 # Yüzey soğudukça… # Volkanlardan çıkan gazlarla…. # Dünyaya çarpan, gaz ve buzdan oluşan kuyruklu yıldızlar sayesinde… su buharı oluştu

7 # Su buharı atmosferin daha soğuk olan üst kesiminde yoğunlaşarak bulutları oluşturdu… # Su, sıcak yağmurlar halinde yer yüzüne indi, ancak yüzey çok sıcaktı, tekrar buharlaştı… # Bu işlemler tekrar ettikçe yerkabuğu soğumaya başladı, kabuk soğudukça su buharları yoğunlaştı ve yağan yağmurlarla okyanuslar oluştu

8 # Önce sadece okyanus ve okyanusal kabuk vardı… # Okyanusal kabuk kırıldı, dalma-batma zonları oluştu, ada yayları gelişti… # Adayayları su üstüne erişince… ilk karalar oluştu, bunlar volkanik adalardı

9 # Adayaylarının çarpışması veya dalma-batma zonunun dönmesiyle protokıtalar oluştu # Protokıtalar çarpışarak mikrokıtaları meydana getirdi # Mikro kıtalar çarpışarak süperkıtaları meydana getirdi mikrokıta adayayı protokıta

10 1 milyar 100 my önceki bir süperkıta RODİNYA # Süperkıtalar parçalandı…..birleşti…. parçalandı….. birleşti….. parçalandı birleşti…………….

11 600 my önceki bir süperkıta PANNOTİYA # Süperkıtalar parçalandı…..birleşti…. parçalandı….. birleşti….. parçalandı birleşti…………….

12 Yer: Grönland Yaş: 3.800.000.000 yıl Bilinen en yaşlı sedimanter kayaç

13 İlk yaşam Sularda,prokaryotik tek hücreliler - BAKTERİLER -

14 3.5 milyar yıl önce….. Atmosferin mimarları: CYANOBACTERIA Siyanobakteriler fotosentez yaparak CO2 tüketip O2 ürettiler… Bu sayede önce denizlerde sonra atmosferde oksijen birikmeye başladı

15 3.5-1.8 milyar yıl arasında : dünyaya prokaryotik hücreliler (siyanobakteriler, bakteriler) egemen oldu 2.5-1.8 milyar yıl arasında: hidrosfer ve atmosferdeki önemli değişimler ökaryotik hücrelerin gelişmesini sağladı.

16 Proterozoyik sonları…… Dünya donarak yer tarihindeki en şiddetli buzul çağına girdi.

17 Milyonlarca yıl süren ısınma-buzullaşma, yaşamı hemen hemen yok olma noktasına getirdi. Ancak....Buzul dönemini takiben… Çok hücreli yumuşak gövdeli organizmalar ortaya çıktı

18 Proterozoyik sonlarında yumuşak gövdeli çok hücreli hayvanlar sığ denizlerde yaşamaya başladı. Mawsonites, deniz anası benzeri, Australia Yer: Avustralya, Edikara alanı Yaş: 590-700 milyon yıl

19 Yaklaşık 542 milyon yıl önce….. KAMBRİYEN devrinin başlangıcında, belli başlı hayvan gurupları birdenbire ortaya çıktı ve çeşitlendi. Bu ani evrimsel gelişme Kambriyen patlaması olarak adlandırılır. Yeryüzünde, Kambriyen’in ne öncesinde nede sonrasında böyle bir olay meydana gelmedi Yaşam yine tamamıyla denizlere sınırlıydı.

20 Dünyanın oluşumu……..4.600.000.000 yıl En yaşlı kayaç…………..3.800.000.000 yıl En yaşlı fosil……………..3.500.000.000 yıl Kambriyen patlaması....542.000.000 yıl ……milyon yıllarla konuşmak yerine…. “4.600.000.000 yılın takvimi” JEOLOJİK ZAMAN ÇİZELGESİ

21 PROTEROZOYİK 2.500-542 my Kambriyen Ordovisiyen Siluriyen Devoniyen Karbonifer Permiyen PALEOZOYİK 542-251 my MESOZOYİK 251-66 my SENOZOYİK 66-0 my FANEROZOYİK DevirZamanÜst Zaman ARKEEN 4.600-2.500 my Ökaryotik çok hücreliler Ökaryotik tek hücreliler Bakteriler-(prokaryotik hücreli) Dünyanın oluşumu Kretase Jura Triyas Neojen Paleojen Yaşamda ani gelişme

22 Geçmiş zamanın takvimini oluşturabilmek için gereken bilgiyi bize kimler verdi?

23 Dünya mezar taşları kayalardan ibaret olan geniş bir mezarlıktır. Burada yatan ölüler kitabelerini bizzat kendileri yazmışlardır Louis Agassiz

24 Kitabelerini yazan ölüler

25 Adımız Pleurodictyum, Biz bir mercan cinsiyiz Bireyler bir araya gelerek koloni oluşturduk. Gördüğünüz kolonimizdir Erken Devoniyen’de sığ sıcak denizlerde, kendimizi deniz tabanına bağlayarak yaşadık. Erken Devoniyen sonunda yer yüzünden silinip gittik. Bizimde bir zamanlar var olduğumuzu bilin diye size fosilimizi bıraktık. Not: nasıl fosilleştiğimizi çözebilirseniz size sedimanter ortam koşullarını da anlatırız

26 Adım Crioceratites Ben bir ammonit cinsiyim. Erken Kretase’de açık denizlerde yüzerek yaşadım. Kendi ürettiğim dikenli bir kabuğum vardı. Ölünce derin deniz tabanına indim. Gövdem çürüdü, kabuğumun içine o ortamdaki çökeller doldu. Kabuğum aragonit mineralinden olduğu için o da zamanla çözüldü gitti. Gördüğünüz kabuğumun iç kalıbıdır.

27 Adımız Planorbis Biz, görünüşte benzemesekte, bir gastropod cinsiyiz. Bizim cinsimiz ilk kez Jura’da ortaya çıktı, o günden beri varız. Tatlı su göllerinde yaşadık-yaşarız. Fosillerimizi bulmak isterseniz gölsel kireçtaşlarında veya marnlarda arayın.

28 Fosiller…….... Geçmişte yaşamış organizmaların günümüze kadar korunabilmiş kalıntıları veya izleri Latince “fossilis= yerden çıkarılmış”

29 Onlar yazdıkları kitabelerde bize ne zaman, nerde, nasıl yaşadıklarını, nasıl öldüklerini, nasıl gömüldüklerini anlatırlar. Bununla da kalmayıp yaşadıkları dönemde dünyada neler olup bittiğini hikayelerine eklerler. Kendilerine özgü dilleri vardır, öğrenebilirsek, sessizce anlattıkları “dünyanın tarihi” ni anlayabiliriz Onların dillerini bilmeyenler, anlattıklarını anlayamadıkları için, doğal olarak değerlerini de bilemezler.

30 Yunanca, paleos = eski, ontos = yaşam, logos = bilim “eski yaşam bilimi” Paleontoloji, fosilleri inceleyerek geçmişte yeryüzünde var olmuş canlıları, bunların alan ve zamandaki dağılımlarını araştıran bilim dalıdır.

31 Paleontoloji dersinde fosillerini inceleyeceğimiz bazı gruplar

32 SÜNGERLER

33 Çok hücreli organizmaların en basit tiplerini kapsarlar Hücre düzeni süngerlerden daha ileri derecededir

34 Filum BRYOZOA yosun hayvanlar

35 Filum BRAKİYOPODLAR

36 Filum MOLLUSCA Filum MOLLUSCA Sınıf Bivalvia Sınıf Gastropoda Sınıf Cephalopoda GASTROPODLAR, BİVALVLER, SEFALOPODLAR

37 Sınıf AsteroideaSınıf Ophiuroidea Sınıf Echinoidea Sınıf Holothuroidea Sınıf Crinoidea Filum Echinodermata DERİSİ DİKENLİLER

38 Filum TRİLOBİTLER PALEOZOYİK

39 Filum GRAPTOLİTLER

40 Tarihsel Jeoloji, Jeolojik devirler boyunca dünyada meydana gelen levha hareketlerini, orojenezleri, yaşamı, kitlesel yok olumları ve iklimsel değişimleri inceler. Geleceği anlayabilmek için “GEÇMİŞE YOLCULUK” yapar.

41 Geçmişten- Günümüze Dünya’nın coğrafyası nasıl değişti ? Son 600 milyon yıl

42 GEÇ PROTEROZOYİK (600 my önce ) http://www4.nau.edu/geology/master.html?http://www4.nau.edu/geology/blakey.html

43 GEÇ PROTEROZOYİK (560 my önce) Sibirya Lavrensiya Baltika

44 ERKEN KAMBRİYEN (540 my önce) Lavrensiya Sibirya Baltika

45 GEÇ KAMBRİYEN (500 my önce) Lavrensiya

46 ORDOVİSİYEN ORTASI (470 my önce ) Baltika Lavrensiya Sibirya

47 GEÇ ORDOVİSİYEN (450 my önce ) Baltika Lavrensiya Sibirya Avalonta

48 SİLURİYEN (430 my önce) Lavrensiya Sibirya

49 ERKEN DEVONİYEN (400 my önce) Sibirya Lavrusya Gondwana

50 GEÇ DEVONİYEN (370 my önce) Sibirya Gondwana Lavrusya

51 ERKEN KARBONİFER (340 my önce) Gondwana Lavrusya

52 GEÇ KARBONİFER (300 my önce)

53 ERKEN PERMİYEN (280 my önce)

54 GEÇ PERMİYEN (260 my önce) PANJEA

55 ERKEN – ORTA TRİYAS (240 my önce) PANJEA

56 GEÇ TRİYAS (220 my önce)

57 ERKEN JURA (190 my önce)

58 ORTA JURA (170 my önce)

59 GEÇ JURA (150 my önce )

60 ERKEN KRETASE (120 my önce)

61 GEÇ KRETASE (99 my önce)

62 GEÇ KRETASE (90 my önce)

63 KRETASE – TERSİTER sınırı (65.5 my önce)

64 EOSEN (50 my önce)

65 OLİGOSEN (30 my önce)

66 MİYOSEN (20 my önce)

67 PLEYİSTOSEN (1.8 my önce) Son Buzul Dönemi

68 GÜNÜMÜZ

69 Paleontoloji dersinde işlenecek konular: Bacteria Bölüm (?Filum) Cyanobacteria: Mavi-yeşil bakteriler Eukarya Alem Animalia Filum Porifera - süngerler Filum Archaeocyathida -arkeosiyatidler Filum Cnidaria – mercanlar Filum Bryozoa - bryozoerler Filum Brachiopoda – brakiyopodlar Filum Mollusca – bivalvler, gastropodlar, sefalopodlar Filum Echinodermata – deniz kestaneleri, deniz laleleri Filum Arthropoda - trilobitler Filum Hemichordata - graptolitler Alem Protoctista Filum Sarcomastigophora -foraminiferler

70 Tarihsel dersinde işlenecek konular: Arkeen Proterozoyik Fanerozoyik Paleozoyik Kambriyen Ordovisiyen Siluriyen Devoniyen Karbonifer Permiyen Mesozoyik Triyas Jura Kretase Senozoyik Paleojen Neojen Kronolojik sıra içinde levhasal hareketler, belli başlı orojenezler, yaşam, kitlesel yok olumlar, iklimsel değişimler.


"Füsun Alkaya “Zaman içinde yeryüzü ve yaşam ” 1. Dersin Tanıtımı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları