Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Füsun Alkaya Fanerozoyik 1. Erken Paleozoyik. (EONS) F A N E R O Z O Y İ K PALEOZOYİKMESOZOYİKSENOZOYİK 542 my251 my65.5 my 0 ZAMANLAR(ERAS)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Füsun Alkaya Fanerozoyik 1. Erken Paleozoyik. (EONS) F A N E R O Z O Y İ K PALEOZOYİKMESOZOYİKSENOZOYİK 542 my251 my65.5 my 0 ZAMANLAR(ERAS)"— Sunum transkripti:

1 Füsun Alkaya Fanerozoyik 1. Erken Paleozoyik

2 (EONS) F A N E R O Z O Y İ K PALEOZOYİKMESOZOYİKSENOZOYİK 542 my251 my65.5 my 0 ZAMANLAR(ERAS)

3 Üst Zaman (Eon)Zaman (Era)Devir (Period) (milyon yıl) FANEROZOYİK SENOZOYİK Neojen Paleojen MESOZOYİK Kretase Jura Triyas PALEOZOYİK Permiyen Karbonifer Devoniyen Siluriyen Ordovisiyen Kambriyen

4 PERMİYENKARBONİFER DEVONİYEN SİLURİYEN ORDOVİSİYEN KAMBRİYEN Erken Paleozoyik Geç Paleozoyik

5 ZAMAN BİRİMLERİ ZAMAN DEVİR DEVRE ÇAĞ ZAMAN -STRATİGRAFİ BİRİMLERİ ÜSTSİSTEM SİSTEM SERİ KAT Stratigrafi Birimleri - Hatırlatma

6 KAMBRİYEN DEVRİ 542 My 488.3 My Erken Orta Geç KAMBRİYEN SİSTEMİ Alt Orta Üst ZAMAN BİRİMLERİ ZAMAN DEVİR DEVRE ÇAĞ ZAMAN -STRATİGRAFİ BİRİMLERİ ÜSTSİSTEM SİSTEM SERİ KAT

7 - Kambriyen Paleozoyik’in ilk devridir. - 1831 yılında İngiliz jeolog Adam Sedwick Galler’de (Wales) incelediği istifi bölgenin eski adı olan Cambria’ya izafeten, Kambriyen sistemi olarak adlamıştır KAMBRİYEN KAMBRİYEN ( 542 – 488.3 my)

8 SİSTEM / DEVİRSERİ / DEVRE KAT / ÇAĞYerel adlamaKuzey Amerika KAMBRİYENKAMBRİYEN Üst / Geç Şidertiniyen PostdamiyenKroksiyen Turiyen Orta Mayan AkadiyenAlbertan Amgan Lenan Alt / Erken Aldeniyen JorjiyenVokoban (ezberlenmeyecek) KAMBRİYEN KAMBRİYEN Devri / Sistemi

9 - Ordovisiyen Paleozoyik’in ikinci devridir - 1879 yılında İngiliz jeolog Charles Lapworth Galler’de incelediği istifi eski bir Gal kavmi olan Ordovices’e izafeten Ordovisiyen Sistemi olarak adlamıştır ORDOVİSİYEN ORDOVİSİYEN (488.3 – 443.7 my)

10 Tremadosiyen Arenigiyen Lanvirniyen Landeliyen Alt / Erken Karadosiyen Aşgiliyen Üst / Geç ORDOVİSİYEN KAT / ÇAĞSERİ / DEVRESİSTEM / DEVİR ORDOVİSİYEN ORDOVİSİYEN Devri / Sistemi

11 - Siluriyen Paleozoyik’in üçüncü devridir. - 1835 yılında, Galler’de çalışan Murchison Galler’de incelediği istifi bu bölgede yaşamış olan Silures kavmine izafeten Siluriyen Sistemi olarak adlamıştır SİLURİYEN SİLURİYEN ( 443.7 - 416 my)

12 Landoveriyen Venlokiyen Alt / Erken Ludloviyen Pridoliyen Üst / Geç SİLURİYEN KAT / ÇAĞSERİ / DEVRESİSTEM / DEVİR SİLURİYEN SİLURİYEN Devri / Sistemi

13 KAMBRİYEN ÖNCESİ PANNOTİYA Pannotiya parçalandı 1.Gondwanaland 2. Lavrensiya 3. Baltika 4. Sibirya 5. Çin 6. Kazakistanya KAMBRİYEN

14 KAMBRİYEN- ORDOVİSİYEN - tektonik 1. Lavrensiya’nın güneyinde, Iapetus okyanusu’nda: TAKONYA ada-yayının gelişmesi. Lavrensiya-Takonya çarpışması, TAKONİYEN OROJENEZİ 2.Gondwana’nın kuzey kenarında: AVALONYA-KADOMİYA alanının gelişmesi, REYİK OKYANUSU’ nun açılması

15 KAMBRİYEN- ORDOVİSİYEN - tektonik 1. Lavrensiya’nın güneyinde, Iapetus okyanusu’nda: TAKONYA ada-yayının gelişmesi. Lavrensiya-Takonya çarpışması, TAKONİYEN OROJENEZİ

16 TAKONYA adayayı’nın coğrafik konumu Orta Kambriyen

17 A B A B Orta Kambriyen’de Lavrensiya’nın güneyinde (bu günkü kuzey Amerika’nın doğusu) bir ada yayı (veya yayları) gelişti. TAKONYA adayayı KD GB

18 ADAYAYI MODELİ

19 Enine kesit Blok diyagram TAKONYA adayayı KD GB

20 Orta Kambriyen Geç Kambriyen KG Geç Kambriyen’de bu ada yayı (veya yayları) bir mikro kıtayla (veya mikro kıtalarla) çarpışarak Takonya karasını oluşturdu

21

22

23 ErkenOrdovisiyen GeçOrdovisiyen TAKONİYEN OROJENEZİ ( LAVRENSİYA-TAKONYA çarpışması)

24 KAMBRİYEN- ORDOVİSİYEN - tektonik 2.Gondwana’nın kuzey kenarında: AVALONYA-KADOMİYA alanının gelişmesi, REYİK OKYANUSU’ nun açılması

25 KAMBRİYEN ÖNCESİ 600 milyon yıl önce Afrika ve Güney Amerika’nın kuzey sahili açıklarında gelişen dalma- batmaya ilişkin volkanik yay oluştu AVALONYA-KADOMİYA alanı PANNOTİYA

26 KAMBRİYEN ÖNCESİ PANNOTİYA Avalonya-Kadomiya Pannotiya

27 AVALONYA KAMBRİYEN

28 REYİK AVALONYA ERKEN ORDOVİSİYEN

29 - Adını Newfoundland’in Avalon yarım adasından almıştır -Bileşenleri dalma-batma ile ilişkili mağmatik kompleksler ve bunlardan türeyerek marjinal havzalarda biriken sedimanterlerden oluşur. -Avalonya’da bu günkü İngiltere, Galler, Belçika (Avrupa’nın parçaları), Doğu Newfoundland, Kuzey Nova Skotiya, Yeni Brunsvik, Doğu Masaşusets (Kuzey Amerika’nın parçaları) yer almaktaydı. AVALONYA

30 -Avalonya, Geç Proterozoyik ve Kambriyen’de Gondwanaland’in kuzey kenarının bir bölümüydü Erken Ordovisiyen’de Gondwanaland’den koparak kuzeye doğru hızla kaymaya başladı. -Avalonya ile Gondwana arasında açılan okyanus Reyik Okyanusudur. -Avalonya, Ordovisiyen sonunda (Aşgiliyen) Baltika ile çarpıştı Bu çarpışma ile Erken Kaledoniyen (Şelviyen) deformasyonları meydana geldi. AVALONYA

31 YAY ARDI RİFTLEŞME MODELİ

32 GONDWANA GONDWANA nın kuzeyi AVALONYA REYİK OKYANUSU Prototetis-Iapetüs

33 REYİK AVALONYA

34

35

36 KAMBRİYEN- ORDOVİSİYEN - tektonik 2.Gondwana’nın kuzey kenarında: AVALONYA-KADOMİYA alanının gelişmesi,

37 Kadomiya alanı (=Batı Kipçak yayı) intraokyanusal (okyanus içi) bir yaydır. KADOMİYA

38 Kadomiya Batı Kipçak yayı KADOMİYA

39 A B

40 Kadomiya alanı Geç Ordovisiyen-Erken Siluriyen’de Gondwana’ya eklendi. Geç Ordovisiyen Erken Siluriyen

41 Ordovisiyen sonu Siluriyen başı Kadomiya alanı (sarı renkli)

42 SİLURİYEN - tektonik 1. Lavrensiya ile Baltika+Avalonya müşterek kıtasının çarpışmaya başlaması KALEDONİYEN OROJENEZİ 2.Gondwana’nın kuzey kenarında: PALEOTETİS’ in açılmaya başlamasıyla HUN KITASI’ nın ayrılması

43 SİLURİYEN - tektonik 1. Lavrensiya ile Baltika+Avalonya müşterek kıtasının çarpışmaya başlaması KALEDONİYEN OROJENEZİ

44 SİLURİYEN - tektonik -Erken Ordovisiyen’de Gondwanaland’den ayrılan Avalonya kıtası Ordovisiyen sonu-Siluriyen başında Baltika kıtasına eklendi.

45 SİLURİYEN - tektonik -Iapetus okyanusu kapanmaya devam ettikçe Baltika+Avalonya müşterek kıtası ile Lavrensiya birbirlerine yaklaştılar.

46 SİLURİYEN - tektonik Erken Siluriyen’de, Avalonya-Baltika kıtası Lavrensiya ile çarpışmaya başladı. Lavrensiya Baltika Avalonya Iapetus Reyik okyanusu ÇARPIŞMA

47 SİLURİYEN - tektonik Geç Siluriyen’de Baltika’nın İskandinavya-İngiltere bölümü ile Lavrensiya’nın Grönland-İskoçya bölümü çarpıştı. Bu çarpışmayla Kaledoniyen orojenezi meydana geldi.

48 SİLURİYEN - tektonik Kaledoniyen orojenezi’nin en şiddetli dönemi Geç Siluriyen-Erken Devoniyen’dir

49 SİLURİYEN - tektonik 2. Gondwana’nın kuzey kenarında: PALEOTETİS’ in açılmaya başlamasıyla HUN KITASI’ nın ayrılması

50 PALEOTETİS’İN AÇILMASI Geç Ordovisiyen-Erken Siluriyen Geç Ordovisiyen-Erken Siluriyen’ de Kadomiya Gondwana’ya eklendi. Paleotetis Paleotetis okyanusu yay ardı riftleşme ile açılmaya başladı. Hun kıtası Paleotetis’in açılmasıyla Hun kıtası Gondwana’dan ayrıldı

51 Ordovisiyen sonu Siluriyen başı Kadomiya alanı (sarı renkli)

52

53 Zo: Zonguldak İs: İstanbul Ko: Konya To: Toridler

54

55

56 Lavrensiya Baltika Avalonya Gondwana

57

58

59

60

61

62


"Füsun Alkaya Fanerozoyik 1. Erken Paleozoyik. (EONS) F A N E R O Z O Y İ K PALEOZOYİKMESOZOYİKSENOZOYİK 542 my251 my65.5 my 0 ZAMANLAR(ERAS)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları