Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FranceAgriMer Sunumu www.franceagrimer.fr Michel Ferret FranceAgriMer Paris.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FranceAgriMer Sunumu www.franceagrimer.fr Michel Ferret FranceAgriMer Paris."— Sunum transkripti:

1 FranceAgriMer Sunumu www.franceagrimer.fr
Michel Ferret FranceAgriMer Paris

2 FranceAgriMer Yapılandırmanın Nedenleri
Yapılandırma öncesi 6 « Ofis » : Her biri tarım ana sektöründen sorumlu olan kamu kurumları (hububat / şeker; süt / et; balıkçılık; şarap / sebzeler…) AB – ve ulusal görevler Yapılandırmanın nedenleri kamu harcamalarını rasyonelleştirme amaçlı devlet girişimi Tarım sektörleri arasındaki sinerjileri geliştirmek 1 Ocak 2008 : « Önceden Fikir Edinme » Tüm « ofisler » aynı yerde = Paris yakınındaki Montreuil Çalışma grupları : birlikte çalışmayı öğrenmek ve yeni organizasyonun tasarımını yapmak için çeşitli « Ofislerin » personeli 1 Nisan 2009 : FranceAgriMer yürürlüğe giriyor

3 FranceAgriMer : Personel
Bir Fransız Devlet Kurumu Tarım ve Maliye Bakanlıkları tarafından denetlenmektedir Balıkçılık ve tıbbi bitkiler de dâhil olmak üzere tüm tarım sektörlerini (yaklaşık 30) kapsamına alır 1300 personel Paris'te 850 kişi (Merkez) « Bölgelerde » 450 kişi Tarım Bakanlığının Bölge bürolarında yerleşik 1 Genel Müdür 6 Müdür Tüm kamu görevlileri 1 «Kurum muhasebecisi » Muhasebe dairesi başkanı Daima Maliye Bakanlığından gelir İşletme bütçesi : 140 milyon € Yönetilen bütçe (yardımlar) : 1,5 milyar €

4 FranceAgriMer : Örgüt Şeması

5 I – Ulusal Görevler

6 Ulusal Görevler Ulusal Görevler:
Yönetim ve özel sektör arasındaki ve özel sektör içindeki diyalog yeri olmak İstatistik bilgilerin toplanması ve S/D bilançolarının hazırlanması (hububat ve şeker) Günlük resmi fiyat « tespiti » (meyveler ve sebzeler) Piyasa analizi ve bilgisi İhracatçıların sağlık koşullarına dair bilgiler Hububat için ürün oranı ve kalite etütleri Uluslararası işbirliği Deneyim ve lojistik gelişimler için teşvikler Hububat laboratuarı: Yıllık kalite etüdü / araştırma Toptancılar tarafından satın alınan hububat finansmanı için garantör (« Kefalet »)

7 « Meslektaşlar » ile « Danışma» (diyalog ve genel teşvikler)
Her bir ana sektör (11 ana sektör) için bir « Uzmanlar Konseyi » Temsilcilerin geldiği yerler Tarım ve Maliye Bakanlıkları FranceAgriMer Meslektaşlar Üyeler : « sektörün » önemine göre kişi Toplantı sıklığı Hububat : 1x/ay ; yağlı tohumlar 1x/3 ay Üstünde Durulan Konular Piyasanın durumu Genel teşvikler (lojistik, promosyon, ..) Yapılması gereken çalışmalar / etütler … AB yönetmelikleri hakkında bilgiler…

8 Yönetim : « Yönetim Kurulu »
11 adet «Uzmanlar Konseyi» başkanları arasından seçilen bir Başkan Tarım Bakanı tarafından atanır 34 üye (Bakanlıklardan 6, Parlamentodan 2 temsilci) Ehliyet FranceAgriMer’s işletme bütçesini onaylar « sektörler » arasındaki anlaşmazlıkları hakemlik yoluyla çözümler Örneğin, çalışmalar ve etütler için fonların tahsis edilmesi

9 Fransa hububat sektörü
İş hacmi 54 milyar € (otomobil : 60 milyar €) hububat çiftliği 9 milyon ha Ortalama hububat üretimi : 65 Mt Piyasada satılan 55 Mt (=« Alım ») 11 büyük « Alıcı » 10 kooperatif 1 hububat tüccarı (Soufflet) 3 Alımcı 2 Mt / yıl üzerinde bir alım ve satım yapmaktadır CA : de la production à la transformation ; automobile 60 mia € 3 groupes : Axereal (Agralys et Episcentre) : 4,5 Mt Soufflet : 3,1 Mt Champagne céréales : 2,5 Mt Oléagineux / protéagineux : 2,4 Mha dont 0,2 pour protéagineux 7 à 8 Mt de production 6 Mt de trituration >> 2,5 Mt d’huiles 9

10 « onaylanmış alıcılar » için yükümlülükler
Üreticilerin hububat teslimatlarına karşılık ödemeyi peşin yapmalıdır İdari denetimleri kabul etmelidir (muhasebe kayıtları, hububat stokları…) Hububatı sınıflandıracak ekipmana sahip olmalıdır Hububat stokları, akışı ve varış yerleri hakkında aylık istatistik raporlar hazırlamalıdır Hububat resim ve vergilerini toplamalıdırlar. FranceAgrimer için vergi: 0,36 €/t

11 X BANKA 300 000 hububat çiftliği PİYASALAR 3 2 7 1 4 6 5
Senetlerin Geri Ödemesi hububat çiftliği Onaylanmış hububat alıcıları (kabaca 800 « alıcı » ; hem kooperatifler hem de tüccarlar) FranceAgriMer’in finansal garantisi (« Kefalet » işlemi) Hububat satışları (un, yem, nişasta ve diğer sanayiciler…) PİYASALAR Hububat Akışları Para Akışları Hububatın “Alıcılar”a satış zorunluluğu 1 7 Müşterilerin ödemeleri 6 Nakit Kredi Akışı 3 Ödeme Senedi 2 Hububat alımına karşılık yapılan peşin ödeme 4 Hububat Satışları 5 Serbest Hububat Ticareti Düzenli Hububat Ticareti HUBUBAT DEPOLAMA VE TİCARETİ « Alıcılar » tarafından yapılacak alımların finansmanında garantör olarak FranceAgriMer X Garanti 35

12 II-AB- Görevler

13 AB-Görevler FranceAgriMer : Onaylanmış ödeme kurumu
Gümrük vergilerinin alınması dışında tüm piyasa mekanizmasının yürütülmesi Müdahale, özel depolama, ithalat / ihracat lisanslarının düzenlenmesi, AB ihracat sübvansiyonlarının ve diğer çeşitli yardımların ödenmesi Promosyon AB-Yönetim Komitesine katılım (Reg.1234/2007)

14 AB - Görevler : Müdahale kurumu nedir ?
Üye bir ülkede AB destekleme planlarının yürütülmesi ile görevli kamu kurumu Genel olarak müdahale + diğer AB görevleri ile görevlendirilmiş (Ulusal bütçe ve) AB (EAGF)’den gelen parayı yönetir « onaylanmış » (= kamu parasını yönetebileceğine hükmedilmiş) olmalıdır Onaylama ulusal otoritelerce verilmelidir (Avrupa Birliği Komisyonuna karşı sorumluluğu olan) Onaylama koşulları Bir sonraki slayta bakınız

15 AB - Görevler : Onaylama Koşulları
Görev dağılımı Yetkilendirme ve ödeme arasındaki görevlerin ayrılması İşlemlerin kitapçıkları İç denetim Bilgisayar sistemlerinin güvenliği Ulusal makamlarca belirlenmiş ödeme kurumlarının onaylanması « ulusal hesap kontrolü komisyonu » tarafından hesapların yıllık olarak onaylanması

16 AB - Görevler : Hesapların İbrası
AB bütçe yılı : 16/10/- takip eden yılın 15/10/ Tüm EAGF (Avrupa Tarımsal garanti Fonu) uygun ödemeleri için: Ulusal ödeme kurumu tarafından yapılan avans ödemesi Ödeme kurumu tarafından yapılan ödemeyi takip eden ikinci ayın başında EAGF tarafından yapılan geri ödeme Hesapların yıllık ibrası

17 İstatistik durum örneği
ONIGC Hatırlatma numarası Öğütme faaliyeti Buğday Yıl Ay Tahıl Geleneksel buğday Organik buğday 00 – Başlangıç stoku 01- İç Pazar ve mübadele girişleri 02-AB alımları ve üçüncü ülke ithalatları 03- Fazlalıklar 04-Kullanılan tahıllar 05-Stok ayarlamaları 06-Nihai stok Un 10- Başlangıç stoku 11- Saf üretilen un 12- Katkılar 13- Un satın alımı 14- Tekrarlar 15- Toplam girişler 20- Fırınlar ve zanaat kurumları 21- Fırınlar – Pastaneler 22- Büyük yüzeyli fırın ve pastane atölyeleri 23- Kamu sektörü (ordu, hastaneler) 40- Çuvallama 41- Çuvallı Satış 50- Gıda kullanım endüstrileri 51- Muhtelif gıda kullanımları 52- Kullanıma hazır malzeme yapıcıları 53- Kullanıma hazır malzeme imalatı 54- Un tüccarı 55- Değirmen işlemleri 60- Hayvan besleme ve gıdasal nitelikte olmayan diğer kullanımlar 61- ***** 62- ***** 63- ***** 64- ***** 65- Toplam çıkışlar 70- Nihai stok Ekmek Diğer sektör

18 Liman çıkışları takip örneği

19 Toplanan Ekmeklik Buğdayın Takibi (Milyon ton olarak)


"FranceAgriMer Sunumu www.franceagrimer.fr Michel Ferret FranceAgriMer Paris." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları