Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BAYSİAD Bayburt Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneği

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BAYSİAD Bayburt Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneği"— Sunum transkripti:

1 BAYSİAD Bayburt Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneği

2 BAYSİAD BAYBURT YÖNETİCİ SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
Vizyonumuz BAYSİAD genelde ‘Sivil Toplum Kuruluşu’, özelde “Bayburt sanayici, yönetici ve işadamları derneği” olarak; hakkın ve adaletin, huzurun, güvenin, fırsat eşitliğinin, refahın ve mutluluğun, serbest rekabete dayalı ekonomik sistemin sağlandığı; tarihe ve topluma mal olmuş yerel, yöresel ve evrensel değerlerin korunup gözetildiği kendi içerisinde bütün, bölgesel etkin, ülkemizde saygın bir BAYBURT’UN oluşturulma mücadelesine katkıda bulunarak Bayburt’un ve Bayburtlunun evrensel değerler içinde kimliğini ve kültürünü muhafaza ederek Türkiye de hak ettiği yerde temsilini sağlamaktır.

3 BAYSİAD BAYBURT YÖNETİCİ SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
Misyonumuz Başta özdeğerlerimiz olmak üzere, halkımızın tarihine, kültürüne, kimliğine saygıyı esas alarak;ulusal ve uluslar arası düzeyde öz kimliğimizin muhafazası. Bölgemizin ekonomik kalkınmasını gerçekleştirip, gelişmiş bölgeler seviyesine yükselmesi yolunda çaba harcamak, bu doğrultuda serbest rekabetçi bir ekonomik ortamın oluşması için organizasyonlar yapmak. Üyelerimizin iş hacmini artırmalarına yardımcı olmak, bu doğrultuda ulusal ve uluslar arası pazarda rekabet güçlerini yükseltici, sürekli gelişmelerini sağlayıcı bilgi akışını gerçekleştirmek ve bunun için gerekli ar-ge çalışmalarını yapmak. Yüksek teknolojiye dayalı, üretimi esas alan bir anlayış doğrultusunda, uluslar arası standartlara uymayı ve çevreye duyarlı davranmayı müessese kültürü haline getirmek. Güçlüde olsa haksızın karşısında olmak, zayıf da olsa haklının yanında yer almak.

4 BAYSİAD BAYBURT YÖNETİCİ SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
Hür teşebbüsü esas alarak, ekonomik faaliyetlerin tüm aşamasında girişimci ruhu harekete geçirmek ve yaygınlaşmasını sağlamak. Ülke kaynakları ve insanlığın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak sürekli kalıcı ve faydalı projeler üretmek; bu projeleri hayata geçirmek için, üzerimize düşen görevi yerine getirmek. Sermayedar, üretici ve proje sahibini bir araya getirerek, global pazarda etkili olacak üretimin gerçekleşmesine öncülük etmek.

5 BAYSİAD BAYBURT YÖNETİCİ SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
Amaçlar 1-KİŞİSEL GELİŞİM (İnsan Unsurunun Geliştirilmesi) İşadamlarının ve istihdam ettikleri elemanlarının kişisel donanımlarını artırmak, onların sanayiinin ve ticaretin tüm fonksiyonları bakımından daha olumlu ve verimli insanlar haline gelmesine katkıda bulunmak.İç derinliği olan, kişisel ve mesleki açıdan yetişmiş, dayanışma nosyonuna sahip nitelikli bir insan topluluğunun ortaya çıkmasına katkıda bulunmak.

6 BAYSİAD BAYBURT YÖNETİCİ SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
2-KURUMSAL GELİŞİM (İş Ve İşleyiş Sistemlerinin Geliştirilmesi) Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin iş ve işleyiş sistemlerinin geliştirilmesine; insan, bilgi, para unsurlarının denge ve uyum içinde daha iyi sevk ve idare edilerek, toplum kalite standardının yakalanmasına katkıda bulunmak. Grup ruhunun gelişmesini sağlayarak, kişilerin üstünde, kurumsal yapıların öne çıkmasını destekleyerek, yönlendirmek ve böylece daha köklü müesseselerin ortaya çıkmasına katkıda bulunmak.

7 BAYSİAD BAYBURT YÖNETİCİ SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
3-SEKTÖREL GELİŞİM (Piyasanın Geliştirilmesi) Tüm sektörler için, iç ve dış pazarların-piyasaların artırılmasına, geliştirilmesine,üreticiden tüketiciye, satıcıdan-alıcıya uzanan yolların açılmasına;üyelerimiz için, uygun şartlarda iş yapabilecekleri ortamların oluşturulmasına, geliştirilmesine katkıda bulunmak. Sektörler arasında iletişim kurarak ülke ekonomisinin sektörel bazdaki makro dengelerin sıhhatli bir tarzda oluşması için gerekli çalışmaları yapmak. Dünya ölçeğinde gelişen gerileyen sektörler ile ilgili çalışma yaparak bu bilgi ve araştırma sonuçlarını üyelerine ve ülke insanına duyurmak.

8 BAYSİAD BAYBURT YÖNETİCİ SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
4-KÜLTÜREL GELİŞİM (Değer Ölçülerinin Geliştirilmesi) İş dünyasının yatay ve dikey boyutlardaki tüm kesimlerini kuşatan geniş bir yelpaze içinde; kişisel, kurumsal, toplumsal, evrensel düzeydeki tüm kazançları ve kayıpları aynı eksen üzerinde ele alan bir anlayışla, toplumumuzun geçmişten bugüne getirdiği kültürel manevi değerlerle beslenmiş, ortak bir iş ahlakının ve örnek bir iş adamı yahut işletme modelinin oluşmasına, gelişmesine katkıda bulunmak.

9 BAYSİAD BAYBURT YÖNETİCİ SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
5-TOPLUMSAL GELİŞİM (Ülkenin Ve Toplumun Kalkınması) Kişilerin ve kurumların kazanması ve kalkınması ile birlikte ülkemizin ve toplumumuzun da sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik, bilimsel,ve teknolojik yönlerden kazanması ve kalkınmasına; daha mutlu, müreffeh daha güçlü ve muteber bir ülke düzeyine çıkmasına katkıda bulunmak.

10 BAYSİAD BAYBURT YÖNETİCİ SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
ve BAYSİAD’ın resmi web sitesi. Düzenli olarak güncellenen sürekli haberlerin-duyuruların yayınlandığı web portalımız…

11 BAYSİAD BAYBURT YÖNETİCİ SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
BAYSİAD DERGİ’nin ve BAYSİAD E-BÜLTEN’in yayınlandığı RAPORLAR’ın yer aldığı web sayfamız…

12 BAYSİAD BAYBURT YÖNETİCİ SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
Tel Fax : Adres :Hoca Uveyz Mah Albay Cemil Cad.No:1Fatih / İSTANBUL


"BAYSİAD Bayburt Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneği" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları