Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

«MUTLU AİLE HUZURLU TOPLUM» PROJESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "«MUTLU AİLE HUZURLU TOPLUM» PROJESİ"— Sunum transkripti:

1 «MUTLU AİLE HUZURLU TOPLUM» PROJESİ
MANİSA İL MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

2 PROJE EKİBİ VE GÖREV TANIMLARI
Proje Yöneticisi: Manisa İl Müftüsü Sinan CİHAN Proje Yürütücüsü: Manisa İl Müftü Yardımcısı Sevinç TEPEKAYA - Kur’an Kursu Öğreticisi Mukaddes DİLBAZ Eğitim Seminerleri Sorumlusu: Kur’an Kursu Öğreticisi Mukaddes DİLBAZ Kahvehane Sohbetleri Sorumlusu: Manisa İl Vaizi Mustafa Şerif YENİÇAĞ

3 PROJE EKİBİ VE GÖREV TANIMLARI
Aile Rehberliği Sorumlusu: Kur’an Kursu Öğreticisi Gönül KARTAL Sosyal Hizmetler Sorumlusu: Kur’an Kursu Öğreticisi Ruhşen ÖZDEMİR Aile Ziyaretleri ve Yazışma Sorumlusu V.H.K.İ. Birsen ÇETİN

4 Proje Başlangıç Tarihi: 14 Mart 2014
Proje Bitiş Tarihi: 30 Kasım 2014 PROJENİN AMACI İlimizde ailelerde,toplumsal gelişmenin ve değişmenin neden olduğu sorunlara çözüm bulabilmek ve ailelerin sorun çözme kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirmek, Aileyi, neslin devamını sağlayan kültürel kimliğin, insani ve manevi değerlerinin koruyucusu ve taşıyıcısı olarak değerlendirdiğimizde, üstlenilen bu temel işlevi dini ve manevi değerlerle desteklemek,

5 PROJENİN AMACI Etkili bir aile içi iletişimi sağlamak,
Aile üyelerinin karşılıklı olarak birbirlerinin duygu ve düşüncelerini anlamalarının yanı sıra uyum içinde yaşamalarına katkıda bulunmak , Eğitim seminerleri düzenleyerek; sağlıklı iletişimlerin gerçekleştiği aile ortamlarının sayılarını artırmak hedeflenmiştir.

6 MEVCUT DURUM, İHTİYAÇLAR VE PROBLEMLER
Manisa ili; tarım toplumu olma özelliği yanında, sanayi şehri olarak da hızlı bir gelişim ve değişim göstermektedir. İlimiz merkezinde ilçe ve köylerden kaynaklanan göçün yanı sıra diğer illerden göç almak ve nüfus artışı yaşamakla beraber, sosyo- kültürel cereyanlardan kaynaklanan aile problemleri yaşamaktadır.

7 MEVCUT DURUM, İHTİYAÇLAR VE PROBLEMLER
Öncelikli olarak ailenin; korunmasına, güçlendirilmesine, karşılaştığı problemlerle baş etme ve çözme noktasında desteklenmeye ihtiyacı söz konusudur. Hedef kitle ile sağlıklı buluşma noktasında; vardiya, mesai saatleri vb. sebeplerden kaynaklanan sorunlar gözlemlenerek çözüm yolları araştırılmaktadır.

8 MEVCUT DURUM, İHTİYAÇLAR VE PROBLEMLER
Ailenin sosyo-kültürel açıdan geçirdiği hızlı değişim kavram karışıklığına ve değer çatışmasına neden olmakla birlikte, aile içi iletişimi de olumsuz etkilediği gözlemlenmektedir. Manisa’da evliliklerinin ilk yıllarında problem yaşayan çiftleri gözlemlediğimizde, iş ve ev arasındaki dengeyi kurmada ve ebeveyn ile ilişkilerde sorunlar yaşanmaktadır.

9 MEVCUT DURUM, İHTİYAÇLAR VE PROBLEMLER
Evlilik ve evlilik öncesi “Aile Eğitim” seminerlerinde iletişim ve çatışma ile ilgili konuların ele alınmasının; problemleri önleme noktasında faydalı olacağını düşünmekteyiz. Günümüzde aileye yönelik çok ciddi bir kültürel dejenerasyon söz konusu olup bu durum; dini referanslarla kavram odaklı “aile iletişim becerileri eğitimi” yapmak suretiyle, aile üzerinde farkındalık oluşturarak çözümlenebilir kanaatindeyiz.

10 MEVCUT DURUM, İHTİYAÇLAR VE PROBLEMLER
Yaşanan aile problemlerine karşın, Manisa İl Müftülüğü AİRB olarak dini referanslarla, kavram odaklı yeni ve ortak bir dil oluşturmamız gerektiğine inanıyoruz.

11 PROJE FAALİYETLERİNİN ANA BAŞLIKLARI
1-«Ailemi Kavramlarla Anlıyor ve Anlamlandırıyorum» 2-«Öncesi ve Sonrasıyla Evlilik Okulu» 3-«Nerede Hata Yaptık » Ana- Baba Okulu 4-«Eşini ve İşini Bulan Mutludur» 5-«Yaşanmış Yıllar» 6-«Şimdiki Aklım Olsaydı» 7-«Örnek Çiftler» 8-“ Dünü ve Bugünü ile Aile” konulu Panel

12 «AİLEMİ KAVRAMLARLA ANLIYORUM» EĞİTİM SEMİNERLERİ KONU BAŞLIKLARI

13 AİLEMİ KAVRAMLARLA ANLIYORUM» EĞİTİM SEMİNERLERİ KONU BAŞLIKLARI
1. Dünü Bugünü ve Yarınıyla Aile 2. Ailenin Kurulması ve Doğru Eş seçimi 3. Resmi ve Dini Nikah 4. Ailede Mahremiyet 5. Ailede Dini Hayat 6. Aile İçi İletişim 7. Ailede Hayat Boyu Değişen Rollere Uyum 8. Ailede Problem Çözme Becerileri 9. Aile Hakemliği ve Arabuluculuk 10. Aile ve Medya 11.Aile ve Bağımlılıklar 12.Öfkenin Aileye Yansıması ve Boşanma

14 «ÖNCESİ VE SONRASIYLA EVLİLİK OKULU» EĞİTİM SEMİNERLERİ KONU BAŞLIKLARI

15 ÖNCESİ VE SONRASIYLA EVLİLİK OKULU FAALİYETLERİNİN ANA BAŞLIKLARI
1. Aile ve Evlilik Kurumu 2. Evlilik Öncesi Yaşam Becerileri ve İlişkiler 3. Eş Seçimi 4. Evlilikte Temel Kavramlar (Muhabbet- Meveddet-Güven- Nikah- Bağlanma kuramı- Sadakat- İffet) Aile ve Evlilik Kurumu 5. Kadın ve Erkek Farklılıkları 6. Evlilikte ilk yıllar ve çatışmalar 7. Evlilik ve Çocuk 8. Evlilik ve Ebeveyn İlişkisi 9. Eşler Arası Sağlıklı İletişim 10. Evlilikte Yaşanan Sorunlar ve Başa Çıkma Yolları 11. Boşanma ve Sebepleri 12. Evlilikte İleri Yıllar «Boş Yuva Sendromu»

16 «NEREDE HATA YAPTIK?» EĞİTİM SEMİNERLERİ KONU BAŞLIKLARI

17 NEREDE HATA YAPTIK EĞİTİM SEMİNERLERİ KONU BAŞLIKLARI
1. Karı-Koca İlişkisinin Çocuk Üzerindeki Etkileri, 2. Ailenin Çocuk Yetiştirme Konusunda Karşılaştığı Sorunlar 3. Hatalı Anne – Baba Tutumları 4. Çocuk Hakları

18 «İŞİNİ VE EŞİNİ BULAN MUTLUDUR» EĞİTİM SEMİNERLERİ KONU BAŞLIKLARI

19 «İŞİNİ VE EŞİNİ BULAN MUTLUDUR» FAALİYETLERİNİN ANA BAŞLIKLARI
1. Temel Ailede Yaşam Becerileri Sağlıklı İş Seçimi Sağlıklı Eş Seçimi 2. Aile İle İlgili Temel Kavramlar 3. İç Göçün Ailede Oluşturduğu Uyum Sorunları 4. Kültür ve Geleneksel Algıların Aile İçi İlişkilerdeki Olumsuz Etkileriyle Başa Çıkma Yolları 5. Medyanın ve Teknolojinin Aileye Etkileri 6. Toplumsal Cinsiyet Algısının Aile Üzerindeki Etkileri

20 Projeden Fayda Sağlayacak Gruplar
-Anne- Babalar, -Büyükanne ve büyükbabalar, -Evlilik Hazırlığı Yapan Genç ve Yetişkinler, -Din Görevlileri ve Aileleri, -Çocuğa Bakım Hizmeti Verenler, -Tek Ebeveynli Aileler ( bir ebeveyn ve ona bağımlı çocuk/çocuklardan oluşan aileler), Engelli ve Özel Durumu Olan Aileler, -İmam Hatip ve Diğer Liselerde Okuyan Gençlerimiz, -Üniversitede Okuyan Gençlerimiz, Kur’an Kursu Öğrencileri

21 PROJEDE UYGULAMA ADIMLARI
Projenin uygulamasında çalışacak olanlara yönelik, toplantı konuları, uygulama süreçleri, sorun analizi ve iletişim konularında Manisa İl Müftülüğü konferans Salonunda bir gün sürecek bir eğitimin verilmesi, İl Merkezi ve ilçelerde yapılması planlanan toplantı, konferans, panel, aile ziyaretleri ve eğitim seminerlerinin tarih, mekan ve organizasyonlarının yapılması

22 PROJEDE UYGULAMA ADIMLARI
İl Merkezi ve ilçelerinde bilgilendirme toplantılarının ve konferanslarının yapılması, Toplantı yapılacak Manisa İli ve ilçelerde bulunan yerel medya ile iletişim sağlanarak projenin ve proje çalışmalarının bölge halkı ile paylaşılmasının sağlanması, Proje sonuçlarını içeren raporun hazırlanması olarak belirlenmiştir

23 PROJE İZLEME MEKANİZMASI
Proje Yöneticisi ve yürütücüsü tarafından ayda bir olmak üzere toplanarak bilgi paylaşımı ve projenin seyri değerlendirilecektir. Eğitim Seminerleri düzenleyen ve rehberlik hizmetlerinde bulunan görevliler tarafından kayıt altına alınacak olan eğitim raporları,Eğitim seminerleri, bilgi toplantıları ve konferanslar sırasında kaydedilen ses veya görüntü kayıtları, Projenin izleme mekanizması olarak ifade edilebilir.

24 “MUTLU AİLE HUZURLU TOPLUM”PROJESİ ÇALIŞMA PLANI
SN PROJE KONULARI FAALİYET TÜRÜ HEDEF KİTLE HAZIRLANACAK DÖKÜMAN   UYGULAMA TARİHLERİ KONUŞMACI / PAYDAŞ KURUM KOORDİNATÖR ve GÖREVLİLER 1 "Ailemi Kavramlarla Anlıyorum” Eğitim Semineri Din Görevlileri Kuran Kursları İmam-Hatip Lisesi SUNUM EKİM KASIM 1-Gönül ÇULLU 2-Mukaddes DİLBAZ 3- Emine GÖZCÜ 2 “Öncesi ve Sonrasıyla Evlilik Okulu”      Eğitim Semineri     Evlilik Hazırlığı Yapan ve Evli Çiftler EL BROŞÜRÜ EYLÜL 1-Gönül KARTAL 2- Mukaddes DİLBAZ 3- Şengül TEKİN 3 “Nerede Hata Yaptık” (Ana-Baba Okulu”     Din Görevlileri Aileleri Yaz Kursu Velileri Sevgi Evi Anneleri AĞUSTOS 1-Ayşegül ÇAM 3-Nüride EŞLİK 4 “Eşini ve İşini Bulan Mutludur”      Kahvehane Sohbetleri Kahvehane İşyeri ve Fabrikalar - 1-M.Şerif YENİÇAĞ 2- 3- 5 “Mutlu Aile Huzurlu Toplum” PANEL Manisa Halkı 1-Sevinç TEPEKAYA 3-Zeynep YAĞIZ 6 “Yaşanmış Yıllar” ZİYARET Belediye Huzur Evi Vakıf Dinlenme Evi RÖPORTAJ 1-Birsen ÇETİN 2-Necmiye KOÇ 7 “Şimdiki Aklım Olsaydı” Cezaevi Kadın Konuk Evi  RÖPORTAJ 2-Birsen ÇETİN 8 “Örnek Çiftler”  KİTAPÇIK 2-Aysun YILMAZ 4-Gönül KARTAL

25 AİLE ZİYARETLERİ Manisa İli ve ilçelerinde yaşantıları ve evlilikleri ile örnek olmuş büyüklerimize ziyaret düzenlenmesi planlanmıştır. Ziyaret edilen ailelerin, ibret verici ve örnek davranış içeren yaşanmış hayat öykülerinden oluşan bir kitap hazırlamak hedeflenmiştir.

26 “NEREDE HATA YAPTIK ”(ANA-BABA OKULU) EĞİTİM SEMİNERİ ÇALIŞMA TAKVİMİ
“NEREDE HATA YAPTIK ”(ANA-BABA OKULU) EĞİTİM SEMİNERİ ÇALIŞMA TAKVİMİ SN KONUŞMACI TARİH SAAT YER   KATILIMCILAR KONU KOORDİNATÖR ve GÖREVLİLER 1 AYŞE HAFSA SULTAN K.KURSU YAZ KURSU ÖĞRENCİ VELİLERİ HATALI ANNE-BABA TUTUMLARI 1-Ayşe DERELİ 2 M.SALİH OKUTKAN K.KURSU 1-Gülizar YAVRU 3 Mukaddes DİLBAZ K.K.Ö. YUNUS EMRE K.KURSU 1-Asiye KESKİN 2- Aynur İpekcan 4 VEYSEL KARANİ 1-Aysun YILMAZ 2- 3- 5 ŞEKERCİ HÜSEYİN DEDE K.KURSU 1-Feruzan YILDIRIM 6 KARLIPINAR 1-Hatice YİĞİT 7 NURLUPINAR 1-Nurgül İŞBAY 8 GÖNÜL KARTAL MALTA CAMİİ 1-Gönül KARTAL

27 Projenin uygulanması Manisa İlinde ,biri merkez ilçeler olmak üzere toplam 4 koordinatör ilçe ile yürütülmesi planlanmaktadır. Projenin her bir koordinatör ilçe ile ,İlçe Müftüsü başkanlığında 8 faaliyet alanına göre 8 koordinatör ve toplamda 25 kişilik bir ekip ile en az 8 noktada yürütülmesi düşünüldüğünde; İl genelinde yaklaşık 25x4= 100 kişilik bir ekiple her bir faaliyet 8x8= 64 noktada etkinlik, 4 koordinatör ilçe ile yürütüldüğünde toplamda 64x4= etkinlik yapılması öngörülmektedir.


"«MUTLU AİLE HUZURLU TOPLUM» PROJESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları