Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. YAKUTİYE KAYMAKAMLIĞI İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. YAKUTİYE KAYMAKAMLIĞI İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 T.C. YAKUTİYE KAYMAKAMLIĞI İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ
01/01/2006 T.C. YAKUTİYE KAYMAKAMLIĞI İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KARDEŞ AİLE PROJESİ 01/01/2006

2 Yakutiye İlçe Müftülüğü
01/01/2006 PROJE ÖZETİ Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce hayata geçirilen Kardeş Aile Projesi, Yakutiye Müftülüğümüzce farklı bir boyuta taşınmıştır. Yakutiye Müftülüğü olarak bir yıl içerisinde Alipaşa, Mecidiye, Kavak, Abdurrahman Ağa, Emin Kurbu, Yeğen Ağa, Köse Ömer, Derviş Ağa, Kadana, Cedit, Hacı Cuma, Taş Mescit Veyis Efendi,Gaziler, Şehitler, Sanayi Mahallelerinde maddi durumları iyi olmayan aileler, İlçemizde bulunan 165 cami ve 60 Kur'an Kursumuzla kardeş yapılacaktır. Yakutiye İlçe Müftülüğü 01/01/2006

3 Yakutiye İlçe Müftülüğü
01/01/2006 PROJE ÖZETİ Bu proje kapsamında her cami ve Kur'an Kursu görevlileri, kendisine kardeş edilen aileleri Müftülüğümüz bünyesinde teşekkül ettirilen Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu görevlileriyle işbirliği içerisinde ziyaretler gerçekleştirecek, ailelerin maddi ve manevi problemleri tespit edilerek bu problemlerin çözümüne yardımcı olunacaktır. Yakutiye İlçe Müftülüğü 01/01/2006

4 Yakutiye İlçe Müftülüğü
01/01/2006 UYGULAMA ADIMLARI Proje aşağıda belirtilen faaliyetlerle yürütülecektir: 1-Camii ve Kur'an Kursu görevlilerimizle toplantılar gerçekleştirilmesi 2-Kardeş Ailelerin, Cami, Kur'an Kursu ve AİRB görevlilerimizce tespiti 3-Cami ve Kur'an Kursu görevlilerimizin, AİRB görevlileri ile koordineli olarak aile ziyaretlerin gerçekleştirilmesi 4-Yapılan ziyaretlerde problemlerin tespiti 5-Maddi problemlerin çözülmesi noktasında cemaatle veya Kur'an Kursuna iştirak eden Kursiyerlerle beraber imkanların oluşturulması 6-Kur'an veya Din Eğitimi almak isteyenlere yönelik evde Din Hizmeti verilmesi 7-Proje ve uygulamaların aylık raporlar hazırlanması ve raporların değerlendirilmesi 8-Projenin kapatılması Yakutiye İlçe Müftülüğü 01/01/2006

5 Yakutiye İlçe Müftülüğü
01/01/2006 PROJE ALANI Bu Proje Yakutiye İlçemizde, Alipaşa, Mecidiye, Kavak, Abdurrahman Ağa, Emin Kurbu, Yeğen Ağa, Köse Ömer, Derviş Ağa, Kadana, Cedit, Hacı Cuma, Taş Mescit Veyis Efendi, Gaziler, Şehitler, Sanayi mahallelerimizdeki ailelere yönelik uygulanacaktır. Yakutiye İlçe Müftülüğü 01/01/2006

6 Yakutiye İlçe Müftülüğü
01/01/2006 AMAÇ VE HEDEFLER Projenin amacı; Bir yıl süreyle proje kapsamına alınan mahallelerimizde, sosyo-ekonomik problemi olan bölgelerde maddi imkansızlıklar ve eğitim yetersizliği sebebiyle problem yaşayan ailelerimizin maddi ve manevi sıkıntılarını gidererek, Cami ve Kur'an Kursu ile ailelerin buluşmasını sağlamaktır. Yakutiye İlçe Müftülüğü 01/01/2006

7 Yakutiye İlçe Müftülüğü
01/01/2006 AMAÇ VE HEDEFLER Yapılacak Faaliyetlerle aşağıdaki sonuçlara ulaşılması hedeflenmektedir. -Cami görevlilerimizin cemaatiyle, Kur'an Kursu öğreticilerimizin kursiyelerle beraber sosyal hayatın içinde aktif rol almalarının sağlanması, -Özellikle maddi ve manevi olarak geri kalmış ailelere bu hususlarda azami destek verilmesi -Cami ve Kur'an Kursu görevlilerimizin kendi görev mahallinde daha etkin rol alması, -Özellikle geri kalmış mahallelerde bulunan vatandaşlarımızın aidiyet bilincinin canlı tutulması, -Cami cemaatimizin ve Kur’an Kursunda eğitim-öğretime devam eden kursiyerlerimiz birer Gönül Elçisi olması Yakutiye İlçe Müftülüğü 01/01/2006

8 MEVCUT DURUM, İHTİYAÇLAR VE PROBLEMLER
01/01/2006 MEVCUT DURUM, İHTİYAÇLAR VE PROBLEMLER 1.Aile toplumun temel taşı. Her devirde korunması gereken en temel unsur. Geçmişten getirdiğimiz mirasın geleceğe aktarılması için en önemli yatırım aile. Bu sebeple aile için yapılacak her türlü proje hangi çağda olursa olsun önem arz etmektedir. 2.Projenin uygulanacağı mahalleler İlimizde sosyal-ekonomik, maddi-manevi açıdan geri kalmış bir yapı arz etmektedir. Bu durumda o mahallelerde yetişen çocukların şuça itilme olasılıklarını artırmakta, bilgi ve becerileri bulunan eğitim-öğretim noktasında kapasiteleri olan çocukların hem kendilerine, hem ailelerine hemde topluma fayda vermeleri gerekirken bu değerler minumum seviyede ortaya çıkmaktadır. Yakutiye İlçe Müftülüğü 01/01/2006

9 MEVCUT DURUM, İHTİYAÇLAR VE PROBLEMLER
01/01/2006 MEVCUT DURUM, İHTİYAÇLAR VE PROBLEMLER 3 Erzurum Valiliğimiz tarafından pılanlanan “Mahallebaşı Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Dönüşüm Projesi“ kapsamında kurum ve kuruluşlar çeşitli etkinliklerle yer almakta, Yakutiye Müftülüğü ise bu projede en aktif rolü üstlenmektedir. 4.Mahallebaşı, Şehitler, Dağ Mahallesi, Sanayi bölgemizde sosyo-ekonomik dönüşüm sağlanacaksa bunun en temel ayağını aile oluşturmaktadır. Bu sebeple ailelere mutlaka ulaşılmalı, onların sıkıntılarıyla hemhal olunmalıdır. Yakutiye İlçe Müftülüğü 01/01/2006

10 FAYDA SAĞLANACAK GRUPLAR
01/01/2006 FAYDA SAĞLANACAK GRUPLAR Bu proje kapsamında 204 aileye doğrudan maddi-manevi destek sağlanacaktır. Yakutiye İlçe Müftülüğü 01/01/2006

11 GRUPLARIN SEÇİLME NEDENİ
01/01/2006 GRUPLARIN SEÇİLME NEDENİ Aile tüm bireyleri kapsamaktadır. Bu bağlamda bir aileye el uzatmak sadece bir insanı değil o aileyle ilişkisi olan tüm bireyleri etkileyecektir. Bu proje kapsamında 204 aileye karşı maddi-manevi destek vermek için çaba gösterilecektir. Bununla beraber her ailede 3-4 bireyin olduğu düşünülürse hizmet alanının ne kadar büyük ve gerekli olduğu ortaya çıkacaktır. Yakutiye İlçe Müftülüğü 01/01/2006

12 PROJE UYGULAMA ADIMLARI
01/01/2006 PROJE UYGULAMA ADIMLARI 1.Literatür Taraması 2.Cami ve Kur'an Kursu görevlilerimizin konuyla ilgili bilgilendirilmesi 3.Çalışılacak mahallelerin tespiti 4.Cami ve Kur'an Kursu görevlileri, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Yakutiye Kaymakamlığımız ve Mahalle Muhtarlarımızla beraber kendilerine yardım edilecek ailelerin tespiti. 5. Cami ve Kur'an Kursu, AİRB görevlilerince evlere ziyaretlerin yapılması 6.Yapılan ziyaretlerde ailelerin ihtiyaçlarının tespiti 7.Cami-cemaat, Kur'an Kursu-kursiyer katkılarıyla maddi ihtiyaçların giderilmesi. 8.Kur'an-ı Kerim veya Din bilgileri eğitimi almak isteyenlerin tespiti ve onlara yönelik mahalle cami imam-hatiplerin, müezzin-kayyımların, Kur'an Kursu öğreticilerin görevlendirilmesi. 9.Yapılan tüm faaliyetlerin Aile İrşat ve Rehberlik Bürosunca takip edilmesi 10.Faaliyetlerle ilgili raporların hazırlanması 11.Faydalı ve eksik yönlerin tespitiyle beraber bir sonraki yıla projenin aktarılması için çaba gösterilmesi Yakutiye İlçe Müftülüğü 01/01/2006

13 PROJEYİ YÜRÜTME METODU
01/01/2006 PROJEYİ YÜRÜTME METODU Bu projemizle öncelikle aileler evlerinde ziyaret edilecek ve kendileriyle yüz yüze görüşülecektir. Soru-cevap ve sohbet metotlarıyla ailede bulunan problemler tespit edilecek ve bu problemlerin çözümüne yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir. Cami Cemaatimiz ve Kur’an Kursuna iştirak eden kursiyerlerimizle Kardeş Aileler arasında manevi kardeşlik oluşturulacaktır. Yakutiye İlçe Müftülüğü 01/01/2006

14 PROJE İZLEME MEKANİZMASI
01/01/2006 PROJE İZLEME MEKANİZMASI Projemiz, Yakutiye Müftülüğümüz bünyesinde oluşturulan Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu görevlilerince takip edilecek, aylık periyotlarla proje İlçe Müftümüz başkanlığında İlçe Vaizleri ve Mahalle İmam, Müezzin-Kayyımları ve Kur'an Kursu öğreticileri ile değerlendirilecek ve yapılan değerlendirmeler bir rapor haline getirilecektir. Yakutiye İlçe Müftülüğü 01/01/2006

15 PROJE EKİBİ VE GÖREV TANIMLARI
01/01/2006 PROJE EKİBİ VE GÖREV TANIMLARI İlçe Müftüsü ve İlçe Vaizleri: Evlere yapılacak ziyaretlere iştirak etmeleri, yapılan çalışmalarla ilgili aylık toplantıları takip ederek gerekli koordinasyonu sağlaması vazifelerini icra edeceklerdir. Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu: Yapılan faaliyetlerin takip altına alınması, ev ziyaretlerine iştirak edilmesi ve çalışmaların rapor haline getirilmesi görevlerini icra edecektir. Cami Görevlileri ve Kur'an Kursu Öğreticileri: Belirlenecek kardeş ailelere yönelik yapılacak ev ziyaretlerinde bulunmaları, ailelerin ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında çalışmalarda bulunmaları görevlerini icra edeceklerdir. Projenin Uygulanacağı Bölgede Görev Yapan İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyımlar: Evlerinde ziyaret gerçekleştirilecek aileleri önceden bilgilendirme, evlere yapılacak ziyaretlerde bulunmaları, gerekli olması halinde evlerde din eğitiminin sunulması vazifelerini icra edecektir. Yakutiye İlçe Müftülüğü 01/01/2006

16 Yakutiye İlçe Müftülüğü
01/01/2006 LİTERATÜR Dr. Mediha ÜRKMEZ, Dr. Semin Güler OĞURTAN "Aile Kurmak, Aile Olmak" Çizgi yayınları Foksiyonları zaman içinde değişse de tüm kültürler de aile kurmak önemsenmiştir. Birey ve toplum arasındaki temel bağı oluşturan doğumdan itibaren hayata dair temel düşünce ve davranış tarzlarını çocuğa öğreten ailesi yada bu görevi üstlenmiş yakınlarıdır. Sorumluluk alma, güven duyma, desteklenme ve hayata karşı mücade gücü kazanma gibi özellikle edinmeyi en yakınılarımızı gözleyerek öğrenir ve bizde yaşamın zorluklarına karşı bizimle beraber yola çıkacak uzun soluklu bir yol arkadaşı ararız. Bireylerin aileye bakışı, hayata bakışları kadar farklı ve bir o kadarda benzerdir. Bakış açımızı netleştirmek ancak ne istediğimizi ve bunun ne kadarını yapabildiğimiz bilmekle mümkündür. Yakutiye İlçe Müftülüğü 01/01/2006

17 Yakutiye İlçe Müftülüğü
01/01/2006 LİTERATÜR "Cami, Kadın ve Aile" DİB yayınları "Bugün cami, kadın ve aile konusunda bizlere düşen, Rasul-i Ekrem'in Medine'de yeşerttiği ezeli hikmet ve mutlak hakikat ölçülerini esas almak ve insanlığa bu esasları takdim etmek olmalıdır..." Doç. Dr. İsmail KARAGÖZ "Ayet ve Hadisler Işığında Sevgi ve Dostluk", DİB: yayınları İnsan; Allah'ın yeryüzünde kendisine ibadet etmesi için yaratıp halife yaptığı, yerde ve göklerde bulunan herşeyi hizmetine sunduğu en değerli yaratığıdır. Sevgi, insanda doğuştan var olan bir duygudur. İnsanı işinde, mesleğinde ve görevinde motive eden insanlarla kaynaşmayı, yaratıklara ve doğaya karşı hoşgörülü olmayı sağlayan, fert aile ve toplumlara huzur ve mutluluk veren manevi bir güçtür. Yakutiye İlçe Müftülüğü 01/01/2006

18 Yakutiye İlçe Müftülüğü
01/01/2006 LİTERATÜR Doç. Dr. Fikret KARAMAN "Din ve Sosyal Hayat", DİB yayınları Zaman, bir nehir gibi kendi mecrasında akıp gidiyor. bu akışı durdurmak veya geriye döndürmek mümkün değildir. Bu durumda biz, bazen geriye dönüp kalıcı bir eser ve hizmetimizin olup-olmadığına bakarız. Lütfi DOĞAN, "Toplumun Temelini Sarsan Belli Başlı Problemler" DİB yayınları Beşeriyetin huzura ermesi; dünya hayatında insanların, hak ve fazilet ölçülerine içtenlikle riayet etmelerine bağlıdır. İnsanların iyiliklerde ve her çeşit zararlardan korunmada birbirleriyle yardımlaşma halinde bulunmaları hayati bir zarurettir. Bu da insanların ancak hak ve fazilet ölçülerine samimiyetle uymaları ile gerçekleşir. Yakutiye İlçe Müftülüğü 01/01/2006

19 Yakutiye İlçe Müftülüğü
01/01/2006 TEŞEKKÜRLER… Osman YAZICI Yakutiye İlçe Müftüsü Yakutiye İlçe Müftülüğü 01/01/2006


"T.C. YAKUTİYE KAYMAKAMLIĞI İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları