Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI"— Sunum transkripti:

1 TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI
DESTEKLEME KURUMU

2 TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU
2

3 TKDK Kuruluş: 18 Mayıs 2007 Yetki Devri: 29 Ağustos 2011
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU 5648 SAYILI KANUNLA KURULMUŞ KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİNİ HAİZ İDARİ VE MALİ ÖZERKLİĞE SAHİP ÖZEL BÜTÇELİ GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI’NIN İLGİLİ KURULUŞUDUR.

4 DENETLEME SÜRECİ AKREDİTASYON SÜRECİ
Öz Değerlendirme: İç Denetim Koordinatörlüğü Ulusal Akreditasyon:Hazine Müsteşarlığı- Ulusal Yetkilendirme Görevlisi Yetki Devri: Avrupa Komisyonu AKREDİTASYON SÜRECİ Kurum personelinin sektör-konu hakimiyeti ve bilgisi Kurum Personelinin prosedürlere hakimiyeti Fiziksel şartlar Bilgi Sistemleri Düzeyi ve Kullanabilme Kabiliyeti

5 YETKİ DEVRİ SÜRECİ YETKİ DEVRİ BAŞVURU SÜRECİ
Yetki Devri Başvurusu (20 il)     Yetki Devri Başvurusu (17 il)   Yetki Devri Başvurusu (3 il)   Yetki Devri Başvurusu (9 il) Yetki Devri Başvurusu (19 il)   Yetki Devri Başvurusu (22 il)   KOMİSYON YETKİ DEVRİ KARARLARI VE TARİHLERİ Yetki Devri (17 İK) – 1. Aşama tedbirlerinin 17 ilde uygulanmasına dair  ( )- (Afyon, Amasya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Hatay, Isparta, K. Maraş, Kars, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Ş. Urfa, Tokat, Trabzon, Yozgat) Yetki Devri (3 İK) – 1. Aşama tedbirlerinin 3 ilde uygulanmasına dair  ( )- (Erzurum, Ordu, Van) Yetki Devri (9 İK) – 2. Aşamadan gelen ilave tedbirlerin 20 ilden 9’unda uygulanmasına dair ( )- (Afyon, Erzurum, K.Maraş, Ş.Urfa, Isparta, Malatya, Ordu, Van, Yozgat)

6 Genel Koordinatörlüğü Genel Koordinatörlüğü İL KOORDİNATÖRLÜKLERİ
TKDK -MERKEZ TEŞKİLAT YAPISI MERKEZ TEŞKİLATI BAŞKAN ANA HİZMET BİRİMLERİ DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ DESTEK HİZMETLERİ BİRİMLERİ Destek Hizmetleri Genel Koordinatörlüğü Proje Hizmetleri Genel Koordinatörlüğü İç Denetim Koordinatörlüğü Proje Yönetimi Koordinatörlüğü Hukuk Müşavirliği İnsan Kaynakları ve İdari İşler Koordinatörlüğü Proje İzleme ve Yerinde Kontrol Koordinatörlüğü Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğü Finansman Genel Koordinatörlüğü TAŞRA TEŞKİLATI Ödeme Koordinatörlüğü Tahakkuk Koordinatörlüğü İL KOORDİNATÖRLÜKLERİ Muhasebe Koordinatörlüğü

7 İL KOORDİNATÖRLÜKLERİ TEŞKİLATI
TKDK - İL KOORDİNATÖRLÜKLERİ TEŞKİLAT YAPISI IPARD AJANSI İL KOORDİNATÖRLÜKLERİ TEŞKİLATI İL KOORDİNATÖRÜ Proje Başvuru Yönetimi Birimi Yerinde Kontrol Birimi Ödeme Talep İşlemleri Birimi Destek Hizmetleri Birimi

8 TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU
PERSONEL DURUMU TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU YÖNETİCİLER Başkan 1 Genel Koordinatör 3 I.Hukuk Müşaviri Koordinatör (Merkez) 8 İl Koordinatörü 42 TOPLAM: 55 PERSONEL  UZMAN DESTEK DENETÇİ MÜTERCİM DAĞILIMI KADRO FİİLİ ÇALIŞAN MERKEZ 116 212 30 20 13 1 - I.FAZ İK 693 616 120 118 II.FAZ İK 856 769 132 TOPLAM 1665 1597 282 281 Norm Kadro Toplam : Yönetici+Denetçi+Uzman+Destek Personeli+ Mütercim 2023 Toplam İstihdam: 1954

9 ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI YAŞA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI
PERSONEL DURUMU IPARD AJANSI ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI YAŞA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI YAŞ GRUBU PERSONEL SAYISI 21-30 YAŞ 1046 31-40 YAŞ 765 41-50 YAŞ 137 51-60 YAŞ 6

10 BAŞVURU KOŞULLARI 10

11 KIRSAL ALAN NEDİR? DAĞLIK ALAN NEDİR?
IPARD KAPSAMINDA KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRRİLMESİ TEDBİRİ KAPSAMINDA YATIRIMLAR KIRSAL ALANDA YER ALMALIDIR …. KIRSAL ALAN NEDİR? Nüfusu 20 binden az olan yerleşim kırsal alan kabul edilmektedir. DAĞLIK ALAN NEDİR? IPARD Programı’nın uygulamaları kapsamında dağlık alan: 1000 metre rakımdan yüksek ya da rakımı metre arasında eğimi ise %17’den fazla olan alanlardır.

12 Kimler Başvurabilir? Kamu tüzel kişilikleri hariç olmak üzere, ulusal kanunlarca tanınmış gerçek ve tüzel kişiler (Kamu hissesi %25’den fazla olan tüzel kişilikler uygun değildir) Başvuramayacak olanlar kimler? TTK kapsamında İflas/tasfiye edilenler Sosyal sigorta primi veya vergi borcu bulunanlar Kesinleşmiş yargı kararı TKDK ile yapılan sözleşmeyi ciddi ihlal Sağlanması Gereken Genel Koşullar 65 yaş sınırı Mesleki yeterlilik Ulusal Vergi Sistemine kayıtlı olma Vergi borcu SGK Prim borcu Adli Sicil Kaydı

13 BAŞVURU ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER
13

14 BİR BAŞVURU PAKETİNİN İÇERİSİNDE NELER OLMALIDIR?
BAŞVURU FORMU VE EKLERİ B İŞ PLANI C TEKNİK PROJE BİR BAŞVURU PAKETİNİN İÇERİSİNDE NELER OLMALIDIR? BAŞVURU PAKETİ 1 ASIL 2 KOPYA TESLİMAT: YATIRIMIN YAPILACAĞI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ’NE TKDK MERKEZ’E(ANKARA) YAPILACAK BAŞVURULAR İLE POSTA, FAKS, ELEKTRONİK POSTA YA DA DİĞER YÖNTEMLERLE GÖNDERİLEN YA DA BAŞKA ADRESLERLE TESLİM EDİLEN BAŞVURULAR KABUL EDİLMEYECEKTİR.

15 BAŞVURULARIN KABULÜ VE DEĞERLENDİRMESİ
15

16 Başvuru Paketini Teslimi İdari ve Uygunluk Kontrol İşlemleri
İl ve Merkez de Başvuru Kabul İşlemleri Başvuru Paketini Teslimi İdari ve Uygunluk Kontrol İşlemleri Yerinde Kontroller İl KoordinatörlükleriBaşvuru Kabul İşlemleri MALİ DEĞERLENDİRME Projenin Mali Sürdürülebilirliğinin Değerlendirilmesi Proje Karlılığının Değerlendirilmesi Duyarlılık Analizi BAŞVURU SAHİBİNİN YÖNETİM VE TEKNİK KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PAZARLAMA KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Merkez Başvuru Değerlendirme İşlemleri Başvurunun Teknik, Mali ve Ekonomik Değerlendirmeye Alınması Bütün uygun projeler, IPARD Proje Seçimine Esas Sıralama Kriterleri puanına ve İş Planı Değerlendirmesi Sonucu alınan puana göre sıralandırılırlar Sıralama tedbir ve alt tedbirler baz alınarak yapılır.

17 SÖZLEŞME 17

18 Destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri ile Sözleşme imzalanır.
SÖZLEŞME AŞAMASINDA: Sözleşme imzalama aşamasında, başvuru sahibinin uygunluk şartları ve başvuru paketinde sunmuş olduğu belgelerin geçerliliği yeniden kontrol edilecektir. Yapılan değerlendirmeler sonucu uygun olan Projeler IPARD sıralama kriteri ve İş Planından alınan puanlarına göre sıralanarak PDSK ya sunulur ve bütçe olanaklarının elverdiği kadar proje desteklenmek üzere PDSK tarafından belirlenir. Destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri ile Sözleşme imzalanır.

19 ÖDEME TALEBİ, ÖDEME ÖNCESİ YERİNDE KONTROL VE ÖDEMELER
19

20 ÖDEME ÖNCESİ YERİNDE KONTROL
ÖDEME İŞLEMLERİ ÖDEME TALEBİ Başvuru sahibi tarafından yatırımını uyguladıktan sonra yaptığı harcamalara ilişkin Kurumumuza ödeme talep paketi sunulur. Taksit sayısına göre başvuru sahibi en fazla 3 tane ÖTP sunabilecektir. ÖDEME ÖNCESİ YERİNDE KONTROL Ödeme Öncesi Yerinde Kontroller faydalanıcının sözleşmesinde yer alan yükümlülüklerini ve Ödeme Talep Paketinde yer alan yatırım ve harcamaların gerçekleştirip gerçekleştirilmediğini kontrol etmek için yapılır. ÖDEMELER Ödeme talep paketinin eksiksiz olarak il koordinatörlüğüne teslim edilmesinden sonra, azami 3 ay içersinde ödemeler gerçekleştirilir.

21 UYGULAMA SONRASI YERİNDE KONTROL VE İZLEME
21

22 UYGULAMA SONRASI YERİNDE KONTROL
iZLEME UYGULAMA SONRASI YERİNDE KONTROL Uygulama sonrası yerinde kontrolün amacı; ödemesi yapılmış projelerin; TKDK ve faydalanıcı arasında imzalanan Sözleşme ve eklerindeki şartların devam edip etmediğini kontrol etmektir. İZLEME YATIRIM TAMAMLANDIKTAN VE SON ÖDEME YAPILDIKTAN SONRAKİ İZLEME SÜRESİ 5 YILDIR.

23 BİR BAŞVURU PAKETİNİN KURUM İÇİ İŞLEMLERİ
BİLGİLENDİRME VE TANITIM İZLEME SÜRECİ BAŞLAR (5 YIL SÜRECİNDE EN AZ İKİ KEZ) YERİNDE KONTROL (Uygulama Sonrası) MERKEZ BAŞVURU SAHİBİ ÖRNEKLEME + İKİNCİL KONTROLLER TAHAKKUK ÖDEME MUHASEBE BAŞVURU PAKETİNİ SUNAR MERKEZ BAŞVURU KAYIT İDARİ KONTROL UYGUNLUK KONTROLÜ YERİNDE KONTROL (Sözleşme Öncesi) İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÖDEME TALEBİ KAYIT BELGE ve FATURA KONTROLÜ ÖN TAHAKKUK YERİNDE KONTROL (Ödeme Öncesi) İK ÖDEME TALEBİ PAKETİ ÖRNEKLEME + İKİNCİL KONTROLLER İŞ PLANI MALİ ANALİZİ SIRALAMA SEÇİM (PDSK) SÖZLEŞME MERKEZ FAYDALANICI PROJEYİ GERÇEKLEŞTİRİR

24 PROTOKOL İMZALANAN BANKALAR VE KGF
24

25 PROTOKOL İMZALANAN BANKALAR VE KGF
ALBARAKA TÜRK ASYA DENİZBANK FİNANSBANK ŞEKERBANK T.C. ZİRAAT BANKASI TÜRK EKONOMİ TÜRKİYE FİNANS TÜRKİYE GARANTİ TÜRKİYE HALK BANKASI TÜRKİYE İŞ BANKASI TÜRKİYE VAKIFLAR YAPI VE KREDİ TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ PROJESİ İÇİN KREDİ KULLANMAYI PLANLAYAN BAŞVURU SAHİPLERİ, kurumumuzun talep etmiş olduğu KREDİ NİYET MEKTUBUNU söz konusu BANKALARIN YALNIZCA BİR TANESİNDEN temin edebilirler. IPARD kapsamında TKDK’dan destek almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin kredi taleplerinde teminat problemlerinin giderilmesi amacıyla; KREDİ GARANTİ FONU, TKDK ile protokol imzalayan bankalar arasında ayrı bir protokol imzalamış ve IPARD kapsamında gelen talepler için öncelikli ve özel bir uygulama oluşturulmuştur.

26 BİLGİ KAYNAKLARI  26

27 EN ÖNEMLİ KAYNAĞIMIZ HER ALT SEKTÖR İÇİN AYRI AYRI HAZILANMIŞ
BAŞVURU ÇAĞRI REHBERLERİMİZDİR

28 Tüm bilgi ve dokümanlara ulaşmak için www.tkdk.gov.tr

29 Program ve başvurular hakkında detaylı bilgi için:
İletişim Bilgileri Program ve başvurular hakkında detaylı bilgi için: Merkez ve İl Koordinatörlükleri Yardım Masaları 444 TKDK

30 TEŞEKKÜRLER Teşekkürler


"TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları