Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye’de Orman Döner Sermaye İşletmelerinin Etkinlik Analizi: Sorunlar, Çözümler ve Politika Önerileri Doç.Dr. Mehmet BAŞAR Yard. Doç.Dr. Şebnem TOSUNOĞLU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye’de Orman Döner Sermaye İşletmelerinin Etkinlik Analizi: Sorunlar, Çözümler ve Politika Önerileri Doç.Dr. Mehmet BAŞAR Yard. Doç.Dr. Şebnem TOSUNOĞLU."— Sunum transkripti:

1 Türkiye’de Orman Döner Sermaye İşletmelerinin Etkinlik Analizi: Sorunlar, Çözümler ve Politika Önerileri Doç.Dr. Mehmet BAŞAR Yard. Doç.Dr. Şebnem TOSUNOĞLU Yard. Doç.Dr. Yılmaz KILIÇASLAN

2 KONU ve KAPSAM

3 PROJE DESTEKLERİ

4 TÜBİTAK DESTEĞİ

5

6 Projenin Amacı Bu çalışma betimleyici ve ekonometrik analizlere dayanarak OGM’ye bağlı işletmelerin yapısı, fonksiyonları ve etkinlikleri hakkında bulgular sunmak amacıyla yapılmıştır.

7 BAŞLANGIÇ NOKTAMIZ: 1 ORMANLARIN FONKSİYONLARI VE ÖNEMİ

8

9 BAŞLANGIÇ NOKTAMIZ: 2

10 ÇALIŞMANIN BÖLÜMLERİ

11 Proje Süresince Yapılanlar

12

13 İŞLETME ZİYARETLERİ İŞLETME ZİYARETLERİ

14

15 İşletmelerin Mevcut Durumları

16

17 O GM döner sermaye işletmelerinin diğer döner sermayeli işletmelerden önemli farklılıkları olduğu mutlaka dikkate alınmalıdır. OGM döner sermaye bütçesinden sadece üretim ve pazarlama ile ilgili harcamalar gerçekleştirilmemekte, birçoğu kamusal nitelikte olan toplumun tümü için faydalar oluşturan çok önemli faaliyetler de döner sermaye bütçesi aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

18 Mevcut Durum Döner sermaye uygulaması, sistemin işleyişini kolaylaştırması ve ormancılığa fon sağlaması bakımından gereklidir. Döner sermayenin var olmadığı durumda, özel bütçe ile karşılanabilecek faaliyetlerde önemli bir sınır bulunacaktır. Bu nedenle özel bütçenin gelir kaynaklarının arttırılarak istikrara kavuşturulması ve OGM’nin hazine yardımı almayan bir kuruluş haline getirilmesi gerekmektedir.

19 Mevcut Durum OGM döner sermayeli işletmelerinin önemi, döner sermaye bütçesi ile elde edilen gelirlerin yeniden ormancılık faaliyetleri için kullanılabilmesine olanak sağlamasıdır. Bir diğer ifadeyle orman döner sermaye işletmelerinin ormancılık faaliyetleri açısından faydaları tartışılamaz boyuttadır.

20 Mevcut Durum Orman döner sermaye işletmelerinin bağlı bulundukları kurumun faaliyetlerine yaptıkları bu derece büyük katkıların dışında, hazineye ve diğer ormancılık faaliyetlerine yaptıkları mali katkıların da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

21 Döner Sermaye İşletmelerinin 2002–2007 Yılları Arası Hazine Hissesi Olarak ve Yılsonu Karı Olarak Aktarılan Tutarları (YTL) YILLAR HAZİNE HİSSESİ OLARAK AKTARILAN YILSONU KARI OLARAK HAZİNEYE AKTARILAN 2002386.641.99412.075.274 2003606.946.38022.253.280 20041.071.074.69012.917.255 20051.404.367.63664.061.000 20061.684.871.04847.801.129 2007856.153.34762.508.504

22 Diğer Katkılar 200220032004200520062007TOPLAM Hazine Hissesi 3.073.9318.247.96311.761.6499.753.87412.842.68412.386.15658.066.257 Kurumlar Vergisi 11.138.66137.437.49160.023.89643.148.11632.802.67131.845.074216.395.909 ORKÖY Hissesi 4.086.53611.991.71317.764.03814.068.68616.122.95115.570.66479.604.588 AGM Fonu202.521748.7501.200.478862.962656.053636.9014.307.665 18.501.64958.425.91790.750.06167.833.63862.424.35960.438.795358.374.419 200220032004200520062007TOPLAM AGM Fonu (%6) 18.804.25526.626.93033.092.49435.705.31458.846.47767.446.779240.522.249 AGM Fonu (Bakan Yetkisi) 6.997.82612.399.00015.817.744 35.214.570 25.802.08139.025.93048.910.23835.705.31458.846.47767.446.779275.736.819

23 Mevcut Durum Döner sermaye işletmelerinin, orman köylülerine yarattıkları istihdam ve ekonomik katkının büyüklüğü de açıktır.

24 Bölgelere Göre Toplam Kırsal Katkı (1000 YTL, 2002–2006)

25 Mevcut Durum Şefliklerin iş yükleri birbirinden farklılık göstermektedir. Kadastro çalışmalarının tamamlanmış olması ormancılık faaliyetleri açısından büyük önem taşımaktadır. Kırsal kalkınmanın orman işletmeleri tarafından desteklenmesi hedefi belirlenen amaçlar doğrultusunda devam ettirilmelidir.

26 Mevcut Durum Ülkenin her yerinde, çoğunlukla zor şarlarda görev yapan OGM personelinin de döner sermaye bütçesinden katkı payı alması, personelin motivasyonu ve işgücü verimliliği üzerinde faydalı olacaktır. Orman işletmelerin etkinliğinin değerlendirilmesi ve arttırılmasında bilgi, beceri, uzmanlaşma, araştırma ve eğitim gibi konular önemlidir.

27 Mevcut Durum Türkiye’de ormanlık alanların (verimli ve bozuk) dağılımı bölgeler arasında önemli farklılıklar göstermektedir. Bu durum işletmelerin üretim miktarlarını ve üretim çeşitliliklerini de önemli ölçüde belirlemektedir. Toplam orman alanı içerisinde verimli orman alanı düşük olan bölgelerde silvikültür faaliyetlerine ağırlık verilerek bozuk orman alanlarının verimli hale getirilmesi konusu üzerinde önemle durulmalıdır.

28 Bölgenin Toplam Orman Alanı İçerisinde Verimli Orman Alanın Oranı (%, 2006)

29 Mevcut Durum Bölgeler arasında üretim çeşitliliği açısından da farklılıklar bulunmaktadır. İşgücü verimlilikleri bölgeler arasında oldukça farklıdır. Ancak bu durumun, üretimde bulunan işgücünden çok işletmelerin çalışma koşulları, bölgenin gelişmişliği, bölgedeki orman varlığı ve köylü sayısı ile ilgili olduğu unutulmamalıdır.

30 Bölgelere Göre Ortalama İşgücü Verimliliği (m 3 /çalışan sayısı, 2002–2006)

31 Bölgelere İşgücü Verimliliği (m 3 /çalışan köylü sayısı, 2002–2006)

32 Mevcut Durum Orman suçlarının azaltılması ormancılık faaliyetleri açısından çok önemlidir. Orman muhafaza memurlarının sayı olarak az olmaları işletme şeflerinin iş yükünü önemli ölçüde arttırmaktadır. Yangın konusunda özel önem verilmesi gereken bölgelere personel desteği sağlanmalıdır.

33 Mevcut Durum İşletmelerde gerçekleştirilen dikili satışların arttırılması gerekmektedir. Orman işletmeciliğinde dikili satışlar kadar erken üretim faaliyetlerinin arttırılması, maliyetlerin azaltılması ve karlılığın arttırılması açısından son derece önemlidir.

34 Bölgelere Göre Toplam Dikili Satış Miktarları (m 3, 2002–2006)

35 Bölgelere Göre Toplam Erken Üretim Miktarları (m 3, 2002– 2006)

36 Mevcut Durum Genel yönetim giderlerinin satışlar içerisindeki oranının diğer işletmelere göre yüksek olduğu işletmelerin hem gider hem de gelir yapıları açısından gözden geçirilmesi gerekmektedir.

37 Genel Yönetim Giderlerinin Satışlar İçerisindeki Oranı (%, 2002–2006)

38 Döner Sermaye Uygulamasının Gerekliliği

39 ETKİNLİK ANALİZİ(STOKASTİK ÜRETİM SINIRI YAKLAŞIMI)

40 ETKİNLİK ANALİZİ(DEĞİŞKENLER) ETKİNLİK ANALİZİ(DEĞİŞKENLER)

41

42

43

44 Etkinsizlik etkileri modeli tahmin sonucuna göre; ANLAMLI VE POZİTİF İLİŞKİ

45 Etkinsizlik etkileri modeli tahmin sonucuna göre; ANLAMLI VE NEGATİF İLİŞKİ

46 SONUÇLAR Aynı bölge içerisinde etkinlik değerleri, bölgenin diğer işletmelerinden oldukça düşük olan bazı işletmelerin de var olduğu göze çarpmaktadır. Aynı bölge içerisinde etkinlik değerleri birbirinden çok farklı olan işletmeler üzerine, bunun nedenlerinin neler olabileceği konusunda özel önem verilmesi gerekmektedir. Bu işletmelerdeki sorunların neler olabileceği bölge yöneticileri tarafından mutlaka araştırılmalıdır.

47 Adana Bölgesi Orman İşletmeleri Ortalama Etkinlik Değerleri (%, 2002– 2006)

48 Amasya Bölgesi Orman İşletmeleri Ortalama Etkinlik Değerleri (%, 2002– 2006)

49 Antalya Bölgesi Orman İşletmeleri Ortalama Etkinlik Değerleri (%, 2002– 2006)

50 Artvin Bölgesi Orman İşletmeleri Ortalama Etkinlik Değerleri (%, 2002– 2006)

51 Elazığ Bölgesi Orman İşletmeleri Ortalama Etkinlik Değerleri (%, 2002– 2006)

52

53 Erzurum Bölgesi Orman İşletmeleri Ortalama Etkinlik Değerleri (%, 2002– 2006)

54 Konya Bölgesi Orman İşletmeleri Ortalama Etkinlik Değerleri (%, 2002– 2006)

55 EN YÜKSEK ETKİNLİK DEĞERİNE SAHİP OLAN ON İŞLETME (2002-2006 Ortalaması)

56 TEŞEKKÜR EDERİZ.


"Türkiye’de Orman Döner Sermaye İşletmelerinin Etkinlik Analizi: Sorunlar, Çözümler ve Politika Önerileri Doç.Dr. Mehmet BAŞAR Yard. Doç.Dr. Şebnem TOSUNOĞLU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları