Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖRGÜT VE ÇEVRESİ RAQİF QASIMOV. ÇEVRENİN TANIMLANMASI BİR ÖRGÜTÜN ÇEVRESİ, ÖRGÜTÜN PERFORMANSIN ETKİLEYEN İÇ VE DIŞ FAKTÖRLERİN TOPLAMINDAN OLUŞUR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖRGÜT VE ÇEVRESİ RAQİF QASIMOV. ÇEVRENİN TANIMLANMASI BİR ÖRGÜTÜN ÇEVRESİ, ÖRGÜTÜN PERFORMANSIN ETKİLEYEN İÇ VE DIŞ FAKTÖRLERİN TOPLAMINDAN OLUŞUR."— Sunum transkripti:

1 ÖRGÜT VE ÇEVRESİ RAQİF QASIMOV

2 ÇEVRENİN TANIMLANMASI BİR ÖRGÜTÜN ÇEVRESİ, ÖRGÜTÜN PERFORMANSIN ETKİLEYEN İÇ VE DIŞ FAKTÖRLERİN TOPLAMINDAN OLUŞUR.

3 İşletmenin Dış Çevresi Genel/Makro çevre Politik çevre Yasal çevre Ekonomik çevre Teknolojik çevre Sosyokültürel çevre Demografik çevre Uluslararası çevre Sektör/İş çevresi Rakipler Tedarikçiler İkame ürünler Müşteriler Tüketiciler İşletmenin İç Çevresi Çalışanlar Kurum Kültürü Yönetim yapı ve sistemleri Davranış, ilişkiler ve dinamikler ©2004 S.K.Mirze

4 Genel Çevre Sektörel çevre İşletme İçi Çevre Demografik Uluslararası Teknolojik Politik Yasal Ekonomik Sosyokültürel Rakipler Tedarikçiler Tüketiciler Müşteriler Çalışanlar Kurum Kültürü Davranış, İlişkiler, Dinamikler Yönetim Yapısı Sistemler

5 Dış Çevre: Genel/Makro Çevre ve Endüstri/İş Çevresi Genel/Makro Ç evre Hukuk Sosyal Yapı Siyasi Teknoloji Ekonomi İşletme Tedarik ç ilerİkameler Alıcılar Muhtemel Rakipler  Sektör/İş Ç evresi

6 Çevresel Belirsizlik Değişen faktörlerin sayısı Faktörlerin değişme hızı Y D DY Yüksek Belirsizlik Düşük Belirsizlik Değişme Hızı Faktör Sayısı

7 Genel Çevresel Unsurların Konumlandırılması Y D DY Değişim Hızı Faktör Sayısı Teknolojik Politik Ekonomik Uluslararası Demografik Sosyokültürel Yasal

8 Genel Çevre Analizi Örgütün dış çevresinde yer alan faktörlerin incelenmesinde geliştirilen analiz yöntemlerinden bir tanesi PEST (Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik) analizidir. POLİTİK ÇEVRE YASAL ÇEVRE EKONOMİK ÇEVRE SOSYO KÜLTÜREL ÇEVRE DEMOGRAFİK ÇEVRE TEKNOLOJİK ÇEVRE ULUSLAR ARASI ÇEVRE

9 POLİTİK ÇEVRE “ İŞLETMENİN FAALİYETTE BULUNDUĞU ÜLKEDE, MERKEZİ VE YEREL RESMİ MAKAMLARIN VE BUNLARIN BAĞLI KURULUŞLARININ SİYASİ OTORİTESİNİ SAĞLADIĞI VE KULLANDIĞI ORTAM”

10 REJİMLER İKTİDAR-MUHALEFET İLİŞKİLERİ GÜÇ DENGELERİ POLİTİK İSTİKRAR POLİTİK SAYGINLIK İŞ HAYATINA MÜDAHALE ÖZELLİŞTİRME EĞİLİMLERİ …. vb.

11 YASAL ÇEVRE “POLİTİK ÇEVRE UNSURLARININ SOMUT KURALLAR HALİNE DÖNÜŞMÜŞ ŞEKLİ” KAMU HUKUKU CEZA HUKUKU İDARE HUKUK VB. ÖZEL HUKUK MEDENİ HUKUK TİCARET HUKUKU BORÇLAR HUKUKU VB.

12 EKONOMİK ÇEVRE MAL ve HİZMETLERİN sınırlı kaynaklarla üretildiği, tüketildiği Kaynakların, Mal ve hizmetlerin, Gelirin bölüşüldüğü ortam.

13 Ekonomik çevre unsurları: GSMH enflasyon verimlilik oranları işsizlik ödemeler dengesi faiz oranları vergi oranları müşterilerin gelir, borçlanma, harcama göstergeleri Ekonomik konjoktör devreleri Kriz dönemi Canlanma dönemi Refah dönemi Gerileme dönemi

14 SOSYO KÜLTÜREL ÇEVRE İnsanların değer yargılarını, Tutum ve davranışlarını, Kültürel alışkanlıklarını, Yaşam biçimlerini oluşturan ve etkileyen unsurların bulunduğu çevre.

15 DEMOGRAFİK ÇEVRE Nüfusun yapısı Özellikleri, Trendleri

16 TEKNOLOJİK ÇEVRE Yeni ürünler Süreçler Yeni yaşam biçimleri.. Bankacılık.. İletişim Gen teknolojisi..fırsat / tehdit ? İş hayatı.. rekabet avantajı Teknolojik gelişme.. Diğer çevresel unsurlarda değişim …

17 ULUSLAR ARASI ÇEVRE Ülke dışındaki fırsat ve tehditleri barındıran politik, yasal, ekonomik ve sektörel olaylar ve oyuncuları kapsar. Savaş olasılıkları Ülkeler arası birleşme / ayrılmalar Serbest ticaret bölgeleri Gümrük birliği antlaşmaları Ortak Pazar antlaşmaları Globalleşme eğilimleri Ambargolar ve kotalar

18 SEKTÖR/İŞ ÇEVRESİ ANALİZİ “işletmenin girdilerini temin ettiği, üretim faaliyetinde bulunarak ürettiği mal ve hizmetleri müşterilerine sattığı ve benzer mal üreten rakipleri ile mücadele ettiği çevredir”

19 Sektör/İş çevre analizi 1. Ana Pazar İncelemesi Pazarın yapısı; firma sayısı,rekabet durumu, pazara giriş zorluk derecesi Pazarın sınırları; ürün yapısının özelliği, coğrafi konum … misyonda yer alır. Pazarın gelişme hızı ve Pazar hayat evresi;

20 2. Rekabet Analizi (5 Güç Faktörü) a. Olası rakiplerin tehdidi b. İkame ürünlerin tehdidi c. Tedarikçilerin gücü d. Müşterilerin gücü e. Rakipler arası rekabetin şiddeti

21 3. Rakip Firma Analizi Esas rakip (rakipler).. Coca cola – Pepsi,Kodak-Fuji,Nike – Adidas,Ülker– Eti, İçim Süt – Pınar Süt … Misyonları, amaçları Vizyonları Stratejileri Yetenekleri

22 5 güç faktörüne göre cazip sektör Sektöre yeni firma girişlerinin zor olduğu İkame sektörlerin önemli alternatif olmadığı Tedarikçilerin ve Müşterilerin pazarlık gücünün düşük olduğu Rakipler arası rekabetin şiddetli olmadığı sektörlerdir.

23 Örnek: Freşa’nın Yakın Çevresi Freşa Rakipler Akmina Anatolia Alıcılar Bireyler Toptancılar Zincir mağazalar Bayiler Tedarikçiler Meyve aroması Şişe cam Metal kapak Etiket Ambalaj Potansiyel Rakipler Sabancı Ülker Coca Cola Pepsi Sodacılar İkame Ürünler  Kolalar  Ayran  Su  Sodalar  Meyve suları İç Çevre Endüstri Çevresi

24 REAKTİF / UYUMCUL YAKLAŞIM (İŞLETME ……… DIŞ ÇEVREYE UYUM) PROAKTİF / DÜZENLEYİCİ YAKLAŞIM GERÇEK DIŞ ÇEVRE ALGILANAN DIŞ ÇEVRE İŞLETME ……… DIŞ ÇEVRE

25 İÇ ÇEVRE Örgütün iç çevresinin analizi ile üstünlüklerin ve zayıflıkların belirlenmesi mümkün olur. Etkin strateji oluşturmak için yönetici örgütü tanımak zorundadır. İç çevre faktörleri örgütün bünyesinde yer alan ve örgütün performansını yakından etkileyen güçlerdir. İç çevre analizinin yapılması ile örgütün hem güçlendirilmesi gereken yönleri, hem de öz yetkinlikleri (rakiplerine karşı üstün olduğu alanlar) belirlenir.

26 Örgütsel Faktörler İK Faktörleri Pazarla ma Faktörle ri Üretim Faktörleri Finansal Faktörler İletişim ağı Örgütsel yapı Hedefler Başarılar Politika, kurallar Yönetim yeteneği Çalışma ilişkileri İnsan Kaynakları temini Eğitim programları Teşvik sistemi İşgücü devri ve devamsızlık Pazar segmenti Üretim str. Fiyatlam a str. Tutundur ma str. Dağıtım str. Fabrika faaliyet şeması AR-GE Teknoloji Hammadd e alımı Stok kontrolü Taşeron kullanımı Finansal durum Karlılık Faaliyetler Yatırım fırsatları Örnek İç Çevre Faktörleri

27 Varsayım / tahmin Sayısal olmayan – kalitatif Sayısal Yaratıcı tahmin teknikleri Senaryo Planlaması FÜTZ (SWOT) ANALİZİ DIŞ ÇEVRE ANALİZİNDE YARARLANILAN TEKNİKLER

28 SWOT ANALİZİ S : Strength Organizasyonun güçlü/üstün olduğu yönlerinin tespit edilmesi demektir. W :Weakness Organizasyonun güçsüz/zayıf olduğu yönlerinin tespit edilmesi demektir. O :Opportunity Organizasyonun sahip olduğu fırsatları ifade etmektedir. T :Threat Organizasyonun karşı karşıya bulunduğu tehdit ve tehlikeleri ifade etmektedir.

29 FIRSATLAR ÜSTÜNLÜKLER TEHDİTLERZAYIFLIKLAR Rekabet Üstünlüğü Faaliyetlerin Terki…

30 DIŞ ÇEVRE VE PAZAR STRATEJİK KARARLAR FIRSATLAR TEHDİTLER DIŞ ÇEVRE

31 STRATEJİK KARARLAR ÜSTÜNLÜKLER ZAYIFLIKLAR İŞLETMENİN KAYNAKLARI

32 YARARLI OLMASI DİLEĞİYLE…..


"ÖRGÜT VE ÇEVRESİ RAQİF QASIMOV. ÇEVRENİN TANIMLANMASI BİR ÖRGÜTÜN ÇEVRESİ, ÖRGÜTÜN PERFORMANSIN ETKİLEYEN İÇ VE DIŞ FAKTÖRLERİN TOPLAMINDAN OLUŞUR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları