Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KAYIT YENİLEME

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KAYIT YENİLEME"— Sunum transkripti:

1 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KAYIT YENİLEME
17 Eylül 2013

2 Cari Hizmet Maliyetine Öğrenci Katkı Payı Ödemesi
‘’ Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar’’ 31 Ağustos 2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Normal öğrenim süresini okuyan öğrenciler katkı payı yatırmayacaktır. Öğrenim ücreti ödeyecek öğrenci grupları ve Öğretim Yılı Güz Dönemi itibari ile normal öğrenim süresini aşan öğrenciler katkı payı tutarını, öğrenim ücreti ödeyecek öğrenci gurupları ise öğrenim ücretini ödedikten sonra kayıt sistemi açılacaktır. Normal öğrenim süresini aşan ve öğrenim ücreti ödeyecek öğrenciler ödemeleri gereken tutarı, T.C. kimlik numaralarını  “  adresinden girerek görebilecek ve ödemelerini bankaya yapabileceklerdir.

3 KAYIT ONAYI Güz Döneminde öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini; Eylül 2013 tarihleri arasında internet üzerinden üniversite içinden veya dışından 09:00-23:00 saatleri arasında ve kayıt yarıyılına göre ders seçimlerini tamamlamalıdırlar. Ekle-sil haftası Eylül 2013 olarak ilan edilmiştir. Kayıt yenileme tarihlerinde kaydını danışmanına onaylattıran öğrenci, yeniden bir değişiklik yapması gerektiğinde ekle-sil haftası içinde danışmanı ile birlikte işlem yapacak (kayıt onayı kaldırıldıktan sonra) ve tekrar kayıt onayı alacaktır. Öğrenci için yapılacak her türlü değişiklik danışman onayı ile olmak zorundadır. Kayıt belgelerinin bir nüshası öğrencide, bir nüshası da danışmanında kalacak ve onaylanmış kayıt belgeleri danışman tarafından 30 Eylül 2013 Pazartesi günü öğrenci işleri birimine toplu halde teslim edilecektir. Ekle sil haftasında dersler yürütülecek ve öğrencilerin devam durumları dikkate alınacaktır.

4 KAYIT ONAYI Öğrenciler Not Durum Belgesinde (Transkript) yer alan “Durum” bilgisini de dikkate alarak ders seçim işlemini yapmalıdır. Kayıt yenileme haftası süresince tüm öğrenciler ders seçimi işlemlerini tamamlamalı ve ders seçimleri danışmanı tarafından onaylanmalıdır. ANCAK, DERS SEÇİMİ İLE ÜNİVERSİTEYE KAYIT İŞLEMİ MEVCUT SİSTEMDE BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLMADIĞINDAN, YÖNETMELİK VE UYGULAMA ESASLARIMIZA UYGUN OLMAYAN DERS SEÇİMLERİNİN DANIŞMAN TARAFINDAN ONAYLANMAMASI GEREKİR. Ders seçimini danışmanına onaylattırmayan öğrencilerin kayıtları sistem tarafından pasif duruma alınacaktır. (Kayıt yenilememe nedeni ile üniversiteden ilişik kesme yeni yönetmelik ile kalkmıştır). 4

5 YERİNE İŞLEMİ Seçmeli bir dersin yerine farklı kodda başka bir seçmeli ders alınıyor ise “yerine” işlemi mutlaka sistem üzerinden yapılmalıdır. Zorunlu bir dersin yerine, farklı koddaki bir başka zorunlu ders alınmak isteniyorsa sistemde “yerine” işlemi yapılamayacağından, kayıt onayından sonra öğrencinin bir dilekçe ile birlikte ilgili birime başvurması gerekmektedir. (Eşdeğerliği kabul olan derslerin yerine işlemi yapılır.) Kayıt-yenileme haftasından sonra “yerine” işlemi yapılması için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 5

6 HAZIRLIK Hazırlık öğrencilernin kayıt yenilemediği dönem hazırlık sınıfı öğrenim süresinden sayılır. Hazırlıkta yüz yüze eğitim hakkı 2 yıl olmakla birlikte, iki öğretim yılı derslere devam eden ancak başarısız olan öğrenciler kendi imkanları ile dil becerilerini geliştirir ve dönem sonunda Yabancı Dil sınavına girebilirler.

7 ERASMUS/FARABİ Herhangi bir ders seçimi yapılmadan akademik danışmanları tarafından kayıt onayı verilmesi gerekmektedir (Boş Kayıt Onayı). Bu öğrencilerin kayıt onayından sonra “Cari Hizmet Maliyeti Öğrenci Katkı Payı Tutarı”nı yatırmaları gerekmektedir.

8 ÇİFT ANADAL veya YANDAL ÖĞRENCİLERİ
Sisteme giriş yaptıkları anda karşılarına birimlerin bir listesi gelecek ve bu listeden kayıt yenilemek istedikleri birimi tıklayarak ders seçimini yapabilecektir. Bu sayfadan sonra yapılacak bütün işlemler anadal kaydı için yapılan işlemlerle aynıdır. Çift Anadal veya Yandal Programında ders seçim işlemi için, öğrenciler o birimin ders seçim sayfasına girerek ders adının sağ tarafındaki Çift Anadal veya Yandal yazısının üzerine tıklayarak derslerini seçeceklerdir.

9 ÇİFT ANADAL veya YANDAL ÖĞRENCİLERİ
Anadal danışmanı tarafından onaylanan ve imzalanan ders seçim formu Çift Anadal veya Yandal için atanan danışmanına da İnternet üzerinden mutlaka onaylattırılacaktır. Çift Anadal veya Yandal Programlarına kayıtlı olup, kendi anadalından Öğretim Yılı Bahar yarıyılı sonu itibariyle mezun olan öğrenciler, Çift Anadal veya Yandal Programına kayıtlı oldukları birimi seçerek kayıtlarını yaptırabilecek ve normal öğrenim süresini aşan öğrencilerin o birime ait Cari Hizmet Maliyeti Öğrenci Katkı Payı tutarını ödeyeceklerdir.

10 DERSTEN ÇEKİLME Uygulama Esasları:
Bir dönemde en fazla bir 1 olmak üzere bir öğrenci lisans öğrenimi boyunca en çok 8 dersten çekilebilir. Aynı zamanda İkinci Anadal eğitimi yapan öğrencilerin, çekildikleri ders her iki anadalda da sayılıyor ise, çekildikleri ders her iki transkriptte “ÇK” notu ile gösterilir. Öğrenciler ekle-sil haftasından sonraki üç hafta içinde, danışmanın onayı ile dersten çekilebilir. Dersten çekilme için son tarih: 25 Ekim 2013 Zorunlu dersten çekilenler, çekildikleri dersleri; seçmeli derslerden çekilenler ise çekildikleri dersi veya başka bir seçimlik dersi almak zorundadır. Dersten çekilen öğrencinin not bildirim belgesinde (transkript) o dersin karşısında “ÇK” notu kullanılacak ve genel not ortalamasına katılmayacaktır.

11 DERSTEN ÇEKİLME Genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla daha önce aldığı bir dersten çekilen öğrencinin, çekildiği dersten sorumlu tutulmaması, o dersten çekilmeden önceki dönemde almış olduğu başarı notunun not durum belgesinde geçerli olması ve notun genel not ortalamasına katılması için, öğrencinin dilekçe ile birimine başvurması gerekir. Mezuniyet için gerekli seçmeli veya mesleki seçmeli ders kredisini tamamladıktan sonra, fazladan ders alan mezun durumundaki öğrenciler, daha önce çekilmiş oldukları ders sayısına bakılmaksızın bu derslerden ilgili dönemim sonuna kadar çekilebilirler. Bu dersler için SD notu kullanılır. Erasmus ile yurt dışına giden öğrenciler bu maddenin kapsamı dışındadır. Dikey geçiş yaparak Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, lisans öğrenimi boyunca en çok 4 dersten çekilebilir. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenciler, en çok 6 dersten çekilebilirler. Kurumlararası yatay geçiş yaparak Üniversiteye kayıt olan öğrenciler, kayıt yaptıkları yarıyıl göz önünde bulundurularak 3 (VII. YY) - 7 (II. YY) dersten çekilebilir.

12 ÖNEMLİ HUSUSLAR tarihli Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla; Normal öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin ise ikinci öğretim programlarından bir dönemde en fazla iki ders alabilmelerinin uygunluğuna karar verilmiştir. Meslek Yüksek Okullarından ancak aynı kodlu derslerin alınmasına izin verilebilmektedir.

13 (Ders Çakışmaları ve Tekrar Dersleri)
ÖNEMLİ HUSUSLAR (Ders Çakışmaları ve Tekrar Dersleri) Ders çakışmalarında öğrencilerin öncelikle alttan alması gereken dersleri seçmesi teşvik edilmelidir. Ders kayıtları sırasında birbiriyle ilişkili ve birbirinin devamı niteliğindeki derslerin seçiminde önce alınması gereken dersten başarısız olan öğrenciye (FF/ YZ/ DZ notu almış olan öğrenciler) söz konusu dersin devamı niteliğindeki derslerin verilmemesine özen gösterilmesi gerekmektedir.

14 ÖNEMLİ HUSUSLAR Ortak kodlu dersler öğrenciye verilirken, her bölümün kendi ders programında görünen gruba öğrencinin kayıt olmasını sağlaması esastır (Bkz. Yönlendirme Tablosu). Zorunlu haller ve özel durumlarda Dekanlık görüşü ile farklı gruptan ders aldırılabilir. Aşağıdaki dersler YÖK seçmeli dersleri arasında olduğundan, lisans öğrenimi süresinde bunlardan en az birisinin seçmeli ders kapsamında öğrenci tarafından mutlaka alınması gerekmektedir. Dersin Kodu Dersin Adı BEÖ 155 Beden Eğitimi MÜZ 157 Türk Sanat Müziği SNT 155 Sanat Tarihi KÜL 199 Kültürel Etkinlikler

15 CALCULUS DERSLERİ 2013–2014 Öğretim Yılı Güz Döneminde; MAT 193 Calculus I dersi 5 grup halinde;  Bilgisayar, Kimya ve Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümlerinde İngilizce olarak,  Endüstri ve Çevre Mühendisliği Bölümlerinde ise Türkçe olarak açılmıştır. MAT 194 Calculus II dersi daha önce bu dersten kalan öğrenciler için tek grup halinde Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde açılmıştır.

16 ORTAK KODLU DERSLER (THU 203)
2. sınıf ve üzerindeki öğrencilerin seçebileceği (0 + 2) 3 ECTS kredilik THU 203 Topluma Hizmet Uygulamaları dersi Bilgisayar Müh. Bölümünde tek grup, Çevre Müh. Bölümünde ise 2 grup olarak açılmıştır. Bu derse kayıt olmak isteyen öğrencilerin kayıt öncesinde dersin hocasıyla görüşmesi gerekmektedir. Ders kapsamında önerilen proje isimlerinin öğrencilere duyurulması, Bölüm Başkanlıkları aracılığı ile ‘’Topluma Hizmet Uygulamaları Yönergesi’’ne uygun olarak yapılması beklenmektedir. Ayrıca, bölümde kayıt yapan tüm akademik danışmanlar Bölüm Başkanlığı tarafından bu dersler hakkında bilgilendirilmelidir.

17 ORTAK KODLU DERSLER (İŞL 321)
3. sınıf ve 4. sınıf öğrencilerin seçebileceği (3 + 1) 5 ECTS kredilik İŞL 321 Uygulamalı Girişimcilik dersi İİBF, İşletme Bölümü ile İşletme (İ.Ö.) bölümlerinde 4 grup olarak açılmıştır. Her bir grupta Fakültemiz öğrencileri için 10 kontenjan (Birim Dışı) ayrılmıştır. 80 saatlik bir sertifika programına sahip olan bu derse kayıt olmak isteyen öğrencilerin kayıt öncesinde dersin hocasıyla görüşmesi gerekmektedir.

18 ORTAK KODLU DERSLER (KÜL 199)
ÖĞRENCİLERİN KÜLTÜREL FAALİYETLERE KATILIMININ SAĞLANMASINA YÖNELİK SENATO KARARI EKİ KÜL 199 Kültürel Etkinlikler dersi (0+2 2 ECTS) YÖK seçmeli dersleri grubunda olup bu dersi seçen öğrencilerde ders çakışması aranmamaktadır. Öğrenciler yalnızca katıldıkları etkinliklerin sayısı ile orantılı olarak not alacaklardır. Bu ders, 1. sınıf öğrencileri için YÖK seçmeli dersleri, üst sınıflar için seçmeli ders grubu içinde değerlendirilecektir. Harflendirme, katılınan etkinlik sayısıyla orantılı olacak ve harf notu aşağıdaki çizelgeye göre belirlenecektir. Etkinlik sayısı Harf Notu 14 AA 13 AB 12 BA 11 BB 10 BC 9 CB 8 CC 7 CD 6 DC 5 DD 4-0 FF  Fakülte Seminer Salonunun girişine optik okuyucu takıldı.  Bölüm Başkanlıkları tarafından bu ders kapsamına dahil edilmesi istenen etkinliklerin en az 1 ay öncesinden Dekanlığa bildirilmesi gerekmektedir.  Halkla İlişkiler Birimi de bu etkinliklerin öğrencilere duyurulmasını sağlayacak.

19 Bölümün yarıyıllar bazındaki Katalog dersleri;
MEZUNİYET KOŞULLARI Bölümün yarıyıllar bazındaki Katalog dersleri; Zorunlu (Z), Mesleki Seçmeli (MS) ve Seçmeli (S) ders statüsünde Üniversitemiz web sayfasında öğrencilere ilan edilmiştir. (A.Ü. web sayfasından Öğrenci İşleri/Üniversite Kataloğu/Mühendislik Fakültesi) Bu bilgiler, Akademik Danışmanlar tarafından da biliniyor olmalıdır. Bir öğrencinin mezuniyeti için; Asgari toplam 240 ECTS’lik ders alması, Z, MS ve S derslerinde bölümün belirlediği asgari ders sayısı ve asgari ECTS kredisi koşullarını sağlaması gerekir.

20 Akademik Danışmanların Kayıtlar Sırasında Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
Son sınıf öğrencilerinin alması gereken derslerin tamamlanıp tamamlanmamış olduğunun kontrolünün öğrenci, akademik danışman ve bölüm yönetimi tarafından zamanında yapılması çok önemlidir. Aksi söz konusu olduğunda öğrencinin mezuniyeti gecikebilmektedir. Zamanında yapılmayan yerine işlemleri, daha sonraki dönemlerde öğrencinin not durum belgesinde (transkript) geriye dönük işlemlerin yapılmasını gerektirdiğinden, büyük sorunlara neden olabilmektedir.

21 Dikkat Edilecek Diğer Hususlar
Aşağıdaki gruplardan herhangi birine giren öğrencilerin ders kayıtları sırasında çok daha dikkatli olunması gerekmektedir: Çift Anadal ve Yandal, Erasmus, Dikey Geçiş, Kurumlararası ve Kurum İçi Yatay Geçiş Mümkünse bu tür öğrencilerin kayıtlarının, ilgili yönetmeliğe hakim bir öğretim üyesi tarafından yapılmasının sağlanması önerilmektedir. Mezun durumda olmayan öğrencilere bitirme projesi derslerinin verilmemesi. Yeni açılan seçmeli dersler konusunda (örneğin Uygulamalı Girişimcilik, Disiplinlerarası Uygulamalar) öğrencilere bilgi verilmesi, yönlendirilmesi.

22 YÖNETMELİK Not Ortalamaları
MADDE 19: Güz dönemi veya akademik yılsonunda 2.00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrenciye, yazılı olarak akademik yetersizlik uyarısı yapılır. Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrencinin, bir sonraki dönemin sonundaki genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Öğrencinin kayıt yenilediği ilk dönemde, açılması halinde yaz okuluyla birlikte, öncelikle FF, YZ ve DZ notu olan dersleri almak koşuluyla, CC’nin altında not aldığı derslerden istediklerini tekrar ederek genel not ortalamasını en az 2.00’a yükseltmesi gerekir. Zorunlu bir dersten FF, YZ veya DZ notu olan öğrenci, bu dersi, dersin verildiği ilk dönemde tekrar almak zorundadır. Seçimlik bir dersten FF, YZ veya DZ notlarından birini alan öğrenci, bu dersi tekrarlar veya danışmanının onayıyla, bu ders yerine başka bir seçimlik dersi alabilir.

23 YÖNETMELİK Öğretim Süresi MADDE 6:
Lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süre 4 yıllık lisans programları için 7 yıldır. 4 yıllık lisans programı için öğrenim süresi 4 yıldır. (Hazırlık sınıfı ve kayıt dondurduğu yıllar hariç) 2547 sayılı Kanunun 44. maddesi hükümlerine göre, öğrenimini normal veya azami süreler içerisinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanların, ilgili döneme ait öğrenci katkı payını ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam edebilirler. Azami süresi dolan öğrencilerin, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında geçirilen süreler hariç, kayıt yenilenmeyen dönemler program süresi ve azami öğrenim süresinden sayılır.

24 YÖNETMELİK Kredi ve Not Transferi MADDE 12:
Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarı notu en az CC ve YT olan dersler için kredi ve not transferi talebinde bulunabilir. Bu öğrenciler, hazırlık sınıfı dahil, Üniversiteye kesin kayıt yaptırılan ilk dönemin ilk haftası sonuna kadar, bir dilekçe ile birlikte kredi ve not transferine esas oluşturabilecek belgeleri, ilgili birime vermek zorundadır. Kredi ve not transferi talepleri; ilgili birim yönetim kurulu tarafından incelenerek, Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre öğrencinin bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

25 YÖNETMELİK Dikey Geçiş Öğrencileri
 Yeni yönetmelik kapsamında Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı uygulanmayacaktır. İntibak yapılarak ders seçimi yapılacaktır. İntibak programı ders transferi yaklaşımı esas alınarak hazırlanacaktır. Öncelik alt sınıftaki derslere verilmekle beraber, danışman onayı ile öğrenciye üst sınıflardan da ders verilebilecektir. Lisans programlarına dikey geçişle kayıt yaptıracak öğrencilerin, ön lisans eğitimleri sırasında alıp başarmış oldukları eşdeğer kabul edilen derslere muafiyet verilerek bu derslerin kredilerine göre programdan alınması gereken dersler belirlenir. Öğrencilerin ön lisans programında almış olduğu derslere MU notu verilir. MU notu genel not ortalamasına katılmaz. Ancak eşdeğerliği kabul edilen derslerin kredileri mezuniyet için gerekli krediye eklenir. Daha önceki kurumda yapılan staj ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile kabul edilir. Genel not ortalaması, mezuniyet koşulunu sağlaması kaydıyla lisans programında alınmış olunan derslere göre belirlenir. Muaf olmadığı ilave dersleri için geçecek süre, öğrencinin azami öğrenim süresinden sayılır.

26 YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ
İptal Edilen-Eklenen Maddeler MADDE 9: Güz ve bahar yarıyıllarında bir öğrenci danışmanının onayını almak kaydıyla en çok 45, yaz okulunda açılan derslerden ise en çok 18 AKTS kredi değerlik derse kayıt yaptırabilir. Ancak yaz okulu sonu itibariyle mezun olma durumundaki öğrenciler, 22,5 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir. Minimum 20 ECTS’lik ders alma koşulu kaldırılmıştır.

27 ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ Görev Dağılımı Çalışanlar Dahili Tel:
Genel Koordinasyon Gökben DEMİRCİ Hayri AKAN 6326 6319 Erasmus/Farabi Programlarının Koordinasyonu Hatice DEMİR 6320 Çevre Mühendisliği Emine BALKAN 6321 İnşaat Mühendisliği Fahri GÖÇKON Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Güray NİŞANCIOĞLU Kimya Mühendisliği Semih AYDOĞDU 6324 Endüstri Mühendisliği Burcu SARI/Nurcan ÇELİK KOÇ Bilgisayar Mühendisliği Hulusi ÇAKIR Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ruşen AKIN

28 SORUNSUZ BİR KAYIT HAFTASI
GEÇİRMEMİZ DİLEĞİYLE


"MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KAYIT YENİLEME" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları