Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KAYIT YENİLEME VE DERS KAYITLARI ÖNCESİ HAZIRLIK TOPLANTISI 27/01/2015 Sunum: Bilgi İşlem Dairesi ve Öğrenci.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KAYIT YENİLEME VE DERS KAYITLARI ÖNCESİ HAZIRLIK TOPLANTISI 27/01/2015 Sunum: Bilgi İşlem Dairesi ve Öğrenci."— Sunum transkripti:

1 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KAYIT YENİLEME VE DERS KAYITLARI ÖNCESİ HAZIRLIK TOPLANTISI 27/01/2015 Sunum: Bilgi İşlem Dairesi ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlıkları tarafından hazırlanmıştır.

2 Uzaktan Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları……………:09-13 Şubat 2015 Ders Değiştirme ve Bırakma:16-20 Şubat 2015

3 DERS KAYIT SÜREÇLERİ:

4 1-Yeni dönemin tanımlanması: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından Akademik İşlemler ≈ Akademik Dönem Tanımları menüsünden tanımlanır.

5 2-Akademik Takvimin oluşturulması: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından Akademik İşlemler ≈ Akademik Takvim menüsünden tanımlanır

6 3- Müfredatların oluşturulması: Bölümler tarafından Ders İşlemleri ≈ Müfredat İşlemleri ≈ Ekle Menüsünden oluşturulur. Not: Geçmiş dönem müfredatlarında değişiklik gerçekleşmiş ise yeni bir müfredat oluşturulur. Herhangi bir değişiklik söz konusu değilse önceki müfredat aktif olarak kullanılır.

7 4- Müfredat derslerinin oluşturulması: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan müfredata dersler tek tek eklenebileceği gibi geçmiş dönem müfredatlarından da dersler eklenebilir.

8 a) Derslerin oluşturulup müfredata eklenmesi: Ders İşlemleri ≈Müfredat İşlemleri≈ Müfredat Dersleri menüsü kullanılarak Ekle, Değiştir, İncele, Ön Koşul Tanım vb. butonlarla açılan pencerelerdeki bilgiler doldurularak dersler oluşturulup müfredata eklenir. b) Geçmiş dönem dersleri referans alınarak müfredata ders eklenmesi: Ders İşlemleri ≈Müfredat İşlemleri≈ Müfredat Dersleri menüsü kullanılarak geçmiş dönem müfredatındaki dersler seçilerek « Seçilenleri Ekle» butonu kullanılarak oluşturulan yeni müfredat ders eklenir.

9 Müfredat oluşturmada dikkat edilecek hususlar: a) Sınıf ve Dönemlerine göre derslerin kontrol edilmesi. b) Ders kodlarının, adlarının, zorunlu/seçmeli durumlarının ve AKTS’lerinin kontrol edilmesi. c) Varsa Önkoşul tanımlarının yapılması. d) Pasif Müfredatlar için (eski öğrenciler) son aktif ders kodlarının kontrolü ve düzenlenmesi.

10 5- Öğrencilerin Sınıflarının Atlatılması: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından, Öğrenci İşlemleri ≈ Sınıf Atlatma İşlemleri menüsünden yapılır. Not: Sınıf atlatma işleminden önce müfredat sınıf dönem tanımları sorunlu olan öğrenciler düzeltilmelidir.

11 6- Müfredat Sınıf Dönem Tanımları: Bölümler tarafından, Ders İşlemleri ≈ Müfredat Sınıf Dönem Tanımları menüsünden yapılır. Sınıf ve dönem tanımları oluşturularak öğrencilerin bağlı olduğu müfredata ders kayıt kuralları tanımlanır. Bu kurallar tanımlanmadan öğrencilerin ders kaydı yapamayacağı için bu kuralların tanımlanması önemlidir.

12 Müfredat Sınıf – Dönem Tanımlarında dikkat edilecek hususlar: a) Ders Kayıt İşlem Türü seçimi. b) Sınıf ve Dönem eklenmesi. c) Müfredat dönem bilgilerinin girilmesi. Not: Müfredat dönem bilgileri öğrencilerin ders kayıtları sırasında alabilecekleri dersleri ve %10 harç hesaplamalarını doğrudan etkilemektedir.

13 7- Ders açma işlemleri: Bölümler tarafından, a) Ders İşlemleri ≈ Ders Aç (Müfredat) menüsünden yapılır. Oluşturulan derslerin öğrenci tarafından görülüp ders kayıtlarının yapılabilmesi için derslerin sistemde açılması gereklidir. Bir fakültedeki ders diğer fakültelerde de verilecekse Ders Aç (Müfredat) ekranındaki T.Bölümler butonu ile toplu olarak istenilen fakültelere de açılabilir. Açılan dersler için bölüm içi ve bölüm dışı öğrenci kontenjanları mutlaka tanımlanmalıdır.

14 b) Ders İşlemleri ≈ Ders Aç (Hareket) menüsü kullanılarak yapılır. Dersler müfredattan açılabileceği gibi önceki dönemlerde açılan dersler referans alınarak da açılabilir. Bunun için hangi dönemdeki ders açılmak isteniyor ise o dönem seçilip listelenen derslerden istenilen ders seçilerek « Seçilenleri Ekle» butonu ile yeni dönemde açılmış olur. c) Ders İşlemleri ≈ Ders Aç (Hareket) menüsü kullanılarak ortak zorunlu, özel ilgi alanı dersleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından açılır.

15 8- Şubelendirme işlemleri: Bölümler tarafından, Ders İşlemleri ≈ Şubelendirme İşlemleri menüsünden yapılır.

16 Şubelendirme işlemlerinde: a) Her şubeye ayrı öğretim elemanı tanımlanabilir. b) Bir şubeye normal ve ikinci öğretim bölüm/program atanabildiği gibi, tek bir bölüm/program için birden çok şube de tanımlanabilir. c) Aynı şubeye farklı Bölüm/Programlar için farklı Ders Kodu ve AKTS ataması yapılabilir. d) Şubeler arası öğrenci transferi yapılabilir. e) Her şubenin farklı kontenjanı olabilir.

17 9- Ders Görevlendirmesi: Açılan derslere bölümler tarafından dersi verecek öğretim elemanın isimleri Ders Açma İşlemleri menüsünden ders seçilerek atanır.

18 10- Danışman atama: Bölümler tarafından, Öğrenci Rehber ≈ Toplu Danışman Atama Bölüm İşlemleri ≈ Toplu Danışman Atama menüleri kullanılarak yapılabilir.

19 D ERS KAYDI YAPILAMAYACAK DURUMLAR Öğrencinin bulunduğu bölüme ve yarıyıla derslerin açılmaması. Açılan derslerin doğru tanımlanmaması veya kotasının dolması. Varsa ders saydırmalarının (İntibaklarının) müfredattan yapılmamış olması. Öğrenciye danışman atanmaması. Rektörlüğe bağlı bölüm derslerinin veya ortak derslerin bölümler butonu ile ilgili bölümler için seçilmemiş olması. Dersin yarıyılının ve yılının yanlış tanımlanmış olması.

20 Öğrencinin yarıyılının atlatılmamış olması. Öğrencinin hazırlık sınıfı öğrencisi olması. Dersin kapatılmış veya pasif olması. Yeni açılan dersin önceden açılmış farklı bir dersin kodu ile açılması. Dersin kodunun hatalı açılmış olması.

21 K ATKI P AYI VE Ö ĞRENIM Ü CRETLERI a)Normal öğrenim süreleri içinde: Birinci Öğretim öğrencisi: Katkı Payı devlet tarafından karşılanır. Öğrenci ücret ödemez. İkinci Öğretim Öğrencisi: Kayıtlı olduğu bölüm program için tanımlanmış İkinci Öğretim Ücretini öder. Uzaktan Eğitim öğrencisi: Kayıtlı olduğu bölüm program için tanımlanmış Uzaktan Eğitim Ücretini ve materyal ücretini öder.

22 a)Normal öğrenim süreleri sonunda: Birinci Öğretim öğrencisi: Öğrenci Katkı Payını, İkinci Öğretim Öğrencisi: İkinci Öğretim Ücretini, Uzaktan Eğitim öğrencisi: Uzaktan Eğitim ve Materyal Ücretini öder. Öğrenciler, bu ücretlere ilaveten kayıt yaptıracakları dersler için kredi başına belirlenen katkı payı veya öğrenim ücretinin %50 fazlası ile ders ücreti öder.

23 D ERS ÜCRETI HESAPLAMA Bahar yarıyılında 12 kredilik ders kaydı yaptıracak İİBF İktisat NÖ Bölümü 5. sınıf öğrencisinin ödeyeceği öğrenci katkı payı ve ders ücreti. Dönemlik Katkı Payı:156,50TL. Kredi başına ödenecek Katkı Payı: (156,50:30)x1,50=7,83 TL. Öğrencinin ödeyeceği ders ücreti: 7,83x12=93,96 ≈ 94,00 TL. Toplam Ödenecek ücret: 156,50+94,00=250,50TL

24 Ü CRETLERIN T AHSILI VE DERS KAYITLARI a) Normal öğrenim süresi içinde * Birinci Öğretim öğrencileri, hiçbir ücret ödemeden akademik takvimde belirtilen ders kayıt süreleri içinde uzaktan ders kayıtlarını yapıp ders kayıt sürelerinin son gününe kadar danışman onaylarını yaptırabilirler. *İkinci öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri ikinci öğretim ücretini, uzaktan eğitim ve materyal ücretlerini ders kayıt süreleri içinde ödeyerek uzaktan ders kayıtlarını yapıp ders kayıt sürelerinin son gününe kadar danışman onaylarını yaptırabilirler.

25 b) Normal öğrenim süresi sonunda Birinci öğretim, ikinci öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri, öğrenci katkı payı, ikinci öğretim ücretini, uzaktan eğitim ve materyal ücretlerini öderler. Uzaktan ders kayıtlarını yapıp onaylayan öğrenciler oluşan ders ücretlerini bankaya yatırırlar. Ders ücretlerini de bankaya yatıran öğrenciler ders kayıtlarının son gününe kadar danışman onaylarını yaptırabilirler. Ders ücretlerini bankaya yatırmayan ve danışman onayı almayan öğrencilerin ders kayıtları iptal edilir. Ders kayıtlarını tamamlayan öğrenciler ders alma bırakma süreleri içinde ücretini ödediği derslerin yerine eşit kredili ya da daha düşük kredili ders alabilirler. Daha yüksek kredili ders almak isteyen öğrenciler ilave ders ücreti yatırmaları halinde ancak ders değişikliği yapabilirler.

26 Dinlediğiniz ve katkılarınız için TEŞEKKÜR ederiz. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI


"2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KAYIT YENİLEME VE DERS KAYITLARI ÖNCESİ HAZIRLIK TOPLANTISI 27/01/2015 Sunum: Bilgi İşlem Dairesi ve Öğrenci." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları