Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2008-2009’da gerçekleştirilenlerle ilgili rapor 2009-2010 için odaklanılması gereken alanlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2008-2009’da gerçekleştirilenlerle ilgili rapor 2009-2010 için odaklanılması gereken alanlar."— Sunum transkripti:

1 2008-2009’da gerçekleştirilenlerle ilgili rapor 2009-2010 için odaklanılması gereken alanlar

2 Gerçekleştirilenler 2008 - 2009

3 Alan 1: Politika, planlama ve kalitenin sağlanması CIS ve NEASC akreditasyon süreci başlamıştır. Eylülde gerçekleştirilen ilk ziyaretten sonra başlayan 18 aylık öz değerlendirme çalışması devam etmektedir. Okulun tüm politikaları gözden geçirilmekte ve bir araya getirilmektedir. Enka Misyonu’nun gözden geçirilmesine devam edilmektedir.

4 Alan 2: Öğretme ve Öğrenme Müfredat geliştirmeyle ilgili önemli çalışmalar, önümüzdeki iki yıl boyunca sürecek online (çevrim-içi) haritalandırma ile başlamıştır. Mevcut ilköğretim müfredatlarının tümü online olmuş, çalışanlar Ağustos SITE 09’da konuyla ilgili eğitim almıştır. Müfredat, IB felsefesine/metoduna göre gözden geçirilmektedir. Ünite yazımında daha yüksek standardı sağlayan, IB ve okul felsefesi ile amaçlarını içeren tüm okul tarafından kullanılabilecek müfredat ünite şablonu geliştirilmiştir.

5 Kural ve yeni kaynaklar doğrultusunda üstün ve özel yetenekli öğrenci programı oluşturulmaktadır. Öğretim metodlarında sürekli gelişim için Koçluk (akran koçluğu) geliştirilmeye ve kültürün bir parçası olmaya devam etmektedir. Öğrenme ortamını zenginleştiren ana dili destekleme konusundaki dil öğrenme imkanları geliştirilmektedir.

6 2009’da konuyla ilgili bir uzmanın ziyaretiyle daha önce ilköğretim orta kademede ve 4. sınıfta denenen ve 5. sınıfta devam edilen E-portfolyoların kullanımı yaygınlaştırılmakatdır. Yeni idari yazılımın (Okulnet) kurulması, tüm okul topluluğu için bilgiye daha iyi erişimde önemli fırsatlar sunacaktır. Kütüphane için uygulanan Destiny Yazılımı, herkesin kütüphaneye erişimini artırmıştır ve ileride daha çok online (çevrimiçi) müfredatlarla birlikte erişim daha fazla genişletilecektir.

7 İlköğretimdeki İngilizce dramaya katılımda ileride göreceğimiz artışlar, lisede katılımın daha çok olmasını sağlayacaktır. 4. ve 7. sınıflardaki tüm öğrenciler için müzik derslerinin artırılması gelecekteki müzik olanaklarını da artırmıştır. Öğrencilerin sanat sergileri artmakta ve sanata daha yüksek değer kazandırmaktadır. Matematik, fen ve farklı spor dallarındaki başarılar, Greenhouse ve bilim inovasyon merkezi ile desteklenecektir.

8 Alan 3: Kayıt-kabul 3 yaş sınıfının kayıtları yapılmış, yedek listeler başlatılmıştır. Kayıt-kabul politikası, SLT (üst düzey liderlik takımı) tarafından gözden geçirilmiştir.

9 Alan 4: Finans Bütçe sürecinde mali dengeleri desteklemeye yönelik uzun dönem planları görüşülmüş ve değerlendirilmiştir.

10 Alan 5: İletişim OAB, okul ve kulüplerle olumlu ve yararlı ilişkiler kurmaktadır. Mezunlar, sayısı gittikçe artan Resmi Organizasyonlar düzenlemekte ve okuldaki bir takım etkinliklerle desteklenmektedir. Okul tanıtım toplantısı (Open House) güncellenmiştir ve artık okulu ve aktivitelerini görsel açıdan daha iyi temsil etmektedir. Çalışanlar ve idare arasındaki iletişim artmaya devam etmektedir. Uluslararası ve Türk çalışanlar arasındaki iletişimi geliştirmek için sosyal aktiviteler bu yıl artırılmıştır.

11 Alan 6: Mesleki Konular Velileri teşvik edecek Veli Eğitimleri geliştirilmektedir. Çalışanlar arasında koçluk ve akran işbirliğine odaklanan mesleki gelişime devam edilmektedir. Olumlu geribildirimler gelişimin devam ettiğini göstermektedir. Başka okullar ve öğretmenler için GEMS eğitimleri geliştirilmeye devam edilmektedir. Enka öğretmenleri, öğretim metodolojilerine ilişkin fikirlerini paylaşmak üzere çalıştaylar düzenlemeye devam etmektedir.

12 Alan 7: Sağlık ve Güvenlik Okulun risk analizi bazı alanlarda sorun olduğunu göstermiştir. Bu sorunların hepsi SLT’de ele alınmış, bu sorunların çoğuna öneriler doğrultusunda ilgilenilmesine karar verilmiştir. Bazı sorunlar, oyun alanları için normalde risk olarak kabul edildiği için önerilere göre çözümlenmesi yönünde karara varılmamıştır. İlk yardım eğitimi konusunda eğitim alan çalışan sayısı artmıştır. Okulun yeni doktoru çalışanlara ilk yardım eğitimi verebilmektedir.

13 Alan 8: Tesisler 1. sınıfların oyun alanının düzenlenmesi tamamlanmıştır. Anaokulunda 3 yaş oyun alanı tamamlanmıştır. Mavi alanın zemininin yenilenmesi 2009 yazında tamamlanmıştır. ÇAS’ın çatısı, Prue Walsh’ın Lise öğrencilerinin oyun alanı için tavsiyeleri doğrultusunda kaplanmıştır. Daha hızlı internet erişimi ve kablolama çalışmaları devam etmektedir.

14 Temiz içme suyu çeşmeleri takılmıştır. Öğretmenler odası daha iyi hale getirilmiştir. ÇAS ve D bloktaki ısıtma sistemi iyileştirilmiştir.

15 2009 – 2010 yılında daha çok odaklanılacak alanlar Gelişim Planı’ndan Alan 1: CIS/NEASC sürecinin desteklenmesi Alan 2: Tüm okul müfredatının haritalandırılması Farklılaştırmanın daha ileri seviyede uygulanması Öğretmen/öğrencilerin başarısının daha iyi olması için koçluğun daha derin bir şekilde okul kültürünün bir parçası haline getirilmesi İki veya daha çok dile hakim bir çevrenin oluşturulması Öğretmenlerin üstün yetenekli öğrencileri desteklemesi için özel ihtiyaçları olan özellikle de özel yeteneklilere yönelik mesleki gelişimin sağlanması

16 Alan 2 devamı: Okulda teknolojinin daha çok geliştirilmesi ve ileride uygulanacak dizüstü bilgisayar programının araştırılması Daha çok konuların yer aldığı sınıf ve derslere ait web sayfalarının oluşturulması Internette ders ve ev ödevlerle ilgili daha çok bilginin yer alması Alan 4: Dengeli bir bütçe için uzun dönemli finans planının taslak haline getirilmesi ve görüşülmesi Maaş ve koşullardaki eşitsizliğin mümkün olduğunca giderilmesi

17 Alan 5: Okulun web sayfasının ve paylaşılan mevcut bilgilerin güncellenmesi Okulun web sitesindeki 8. ve 12. sınıflara yönelik Mezunlar bölümünün tamamlanması OAB’nin veliler arasında topluluk oluşturma çalışmalarının artarak devam etmesi

18 Alan 6: Enka Okulları’na gelerek eğitim verecek ve sunum yapacak uluslararasıeğitimcilerin araştırılmasına devam edilmesi Özel Eğitim Koordinatörünün tanıştırılması Mesleki gelişim önerileriyle birlikte kariyer gelişiminin ana hatlarının taslak haline getirilmesi Alan 7: Acil Durum Dosyasının 7. Baskısının taslağının hazırlanması

19 Alan 8: Enka Store’un kampüs dışına taşınması konusunun değerlendirilmesi İbrahim Betil Oditoryumu’nun iyileştirilmesi /genişletilmesinin araştırılması Oyun alanlarında ve çevrede Liseye yönelik teneffüs alanlarının en iyi ne şekilde desteklenebileceğinin planlanması ve planın uygulanması ‘Yeşil’ ve çevre bilincine sahip olmanın gerekliliği konusunda farkındalığın artılması

20 Gelişim Planına Ek Olarak Alan 1: Akademik Dürüstlük Politikasının taslağının hazırlanması ve üzerinde fikir birliğine varılması Nakil Sınavları Politikasının taslak haline getirilmesi ve üzerinde fikir birliğine varılması Alan 3: Her sınıf düzeyinde nakil sınavları ve kayıt işlemleriyle ilgili karışıklıkların giderilmesi konusuna daha çok odaklanılması Alan 4: Dengeli bir bütçe için uzun dönemli finans planının uygulanması ve geçmişteki açıkların kapatılması


"2008-2009’da gerçekleştirilenlerle ilgili rapor 2009-2010 için odaklanılması gereken alanlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları