Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MÜDEK Mühendislik Değerlendirme Kurulu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MÜDEK Mühendislik Değerlendirme Kurulu"— Sunum transkripti:

1 MÜDEK Mühendislik Değerlendirme Kurulu
Prof. Dr. Bülent E. Platin MÜDEK Başkanı Makina Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara Doğu Akdeniz Üniversitesi 30 Ocak 2004, Gazimağusa, KKTC

2 Sunum İçeriği Türkiye’de ABET ve MÜDEK
MÜDEK – Kuruluş, Amaç, İşlev, Görev, Özellikleri, Yapısı MÜDEK Değerlendirmeleri Değerlendirme Ölçütleri Değerlendirme bulgu ve sonuçları Doğu Akdeniz Üniversitesi Ocak 2004, Gazimağusa, KKTC

3 Türkiye’de Mühendislik Programlarının Akreditasyon Etkinliklerini Yürüten Kuruluşlar
ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology, Inc.) “Substantial Equivalency” MÜDEK (Mühendislik Değerlendirme Kurulu) “Yetkinlik” Doğu Akdeniz Üniversitesi Ocak 2004, Gazimağusa, KKTC

4 Ülkemizdeki ABET Değerlendirme Etkinlikleri
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1994 Kimya, Maden 1996 Elektrik-Elektronik, İnşaat, Makina, Metalurji 2002 Bilgisayar, Çevre, Endüstri, Gıda, Havacılık, Jeoloji, Petrol ve D.Gaz [EC 2000] 2004 + Elektrik-Elektronik, İnşaat, Kimya, Maden, Makina, Metalurji ve Malzeme (2. kez) [EC 2000] Bilkent Üniversitesi 1995 Endüstri 1997 Elektrik-Elektronik Endüstri (2. kez) Boğaziçi Üniversitesi 1999 Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Endüstri, İnşaat, Kimya, Makina 2003 Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Endüstri, İnşaat, Kimya, Makina (2. kez) [EC 2000] İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Teknolojisi, Endüstri, Gemi İnşaatı, Gıda, Jeofizik, Kimya, Maden, Makina, Metalurji ve Malzeme, Tekstil, Uçak, Uzay [EC 2000] Bilgisayar, Çevre, Elektrik, Elektronik ve Haberleşme, İnşaat, Jeodezi, Jeoloji, Petrol ve Doğal Gaz [EC 2000] Doğu Akdeniz Üniversitesi Ocak 2004, Gazimağusa, KKTC

5 ABET Değerlendirmeleri ve Türkiye’deki Mühendislik Programları
Değerlendirmesi Türkiye + KKTC Toplamı (2003) Üniversite 4 70 Fakülte 11 87 Program Türü 20 48 Program Sayısı 41 506 Doğu Akdeniz Üniversitesi Ocak 2004, Gazimağusa, KKTC

6 MÜDEK Mühendislik Değerlendirme Kurulu
Ocak 2001: Mühendislik Dekanları Konseyi (MDK) kurulması ve çalışma grupları oluşturulması Mayıs 2001 – Mart 2002: Mühendislik Eğitimini Değerlendirme Grubu çalışmaları Ocak 2002: Ulusal Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Sistemi’nin MDK tarafından benimsenmesi Mayıs 2002: MÜDEK’in kuruluşu Doğu Akdeniz Üniversitesi Ocak 2004, Gazimağusa, KKTC

7 MÜDEK Mühendislik Değerlendirme Kurulu
TEMEL AMAÇ Mühendislik eğitimini teşvik edip ve ilerletmek; böylece daha iyi eğitilmiş, kalitesi yüksek mühendisler yetiştirilmesini sağlayarak toplum refahını ileri götürmek TEMEL İŞLEV Mezunlarına “mühendis” derecesi verilen MDK bünyesindeki mühendislik programları için ayrıntılı bir değerlendirilme programı düzenlemek ve uygulamak Doğu Akdeniz Üniversitesi Ocak 2004, Gazimağusa, KKTC

8 MÜDEK Mühendislik Değerlendirme Kurulu
TEMEL GÖREVLER Mühendislik programlarının değerlendirilmesi. Değerlendiricilerin seçimi ve eğitimi. Program yöneticilerinin ve öğretim üyelerinin program değerlendirmesi konusunda bilgilendirilmesi ve eğitimi. Değerlendirme ölçütlerinin gözden geçirilmesi ve yenilenmesi. Doğu Akdeniz Üniversitesi Ocak 2004, Gazimağusa, KKTC

9 MÜDEK TEMEL ÖZELLİKLER Yönetsel özerklik
Nesnel ölçütlere dayalı değerlendirme Açıklık, şeffaflık   kurumsal gizlilik Değerlendirmelerde son karar organı Üniversite yönetimleri ile ilişkisiz kadro Hafızalı kadro değişimi Doğu Akdeniz Üniversitesi Ocak 2004, Gazimağusa, KKTC

10 MÜDEK Yapısı MDK MÜDEK Değerlendirme Takımı Eğitim Çalışma Grubu
Doğu Akdeniz Üniversitesi Ocak 2004, Gazimağusa, KKTC

11 MÜDEK Üyeleri Toplam sekiz üye
4 üniversite öğretim üyesi 1 TMMOB temsilcisi 1 KalDer temsilcisi 2 sanayi temsilcisi Gönüllülük temeline dayalı görevlendirme MDK üyeleri MÜDEK üyesi olarak görev yapamıyor 2 yıllık görev süresi (ardışık en çok 3 dönem) Aralarından 3 üye: Başkan Başkan yardımcısı (bir sonraki dönemin başkanı) Önceki başkan Doğu Akdeniz Üniversitesi Ocak 2004, Gazimağusa, KKTC

12 MÜDEK Değerlendirme Takımları
Değerlendirilecek programları yürüten her fakülte için ayrı bir TAKIM TAKIM BAŞKANI (MÜDEK Üyesi) Değerlendirilen her program için en az bir PROGRAM DEĞERLENDİRİCİSİ Doğu Akdeniz Üniversitesi Ocak 2004, Gazimağusa, KKTC

13 MÜDEK Program Değerlendiricileri
Alanlarında yetkin kişiler. Değerlendirici adayları, değerlendirici eğitimi görmek zorunda. Gönüllülük temeline dayalı görevlendirme. MDK üyeleri MÜDEK değerlendiricisi olarak görev yapamıyor. Takımlar değerlendirici havuzundan seçilen üyelerce oluşturuluyor. Kurumla organik bağı ya da çatışması olan değerlendiriciler o kurum için takım üyesi olamıyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Ocak 2004, Gazimağusa, KKTC

14 MÜDEK Değerlendirmelerinin Temel Özellikleri
SIRALAMA değil DEĞERLENDİRME ÜNİVERSİTE, FAKÜLTE, BÖLÜM değil PROGRAM değerlendirme Eğitimli değerlendirme TAKIMLARI DOKÜMANTASYON’a dayalı, BİLİNEN (açık - gizli olmayan) değerlendirme ÖLÇÜTLERİ ve SÜRECİ Kurumca hazırlanan ÖZDEĞERLENDİRME RAPORLARI Takımca yapılan rapor incelemesi ve KURUM ZİYARETİ Takım değerlendirmesi süreci  TASLAK RAPOR MÜDEK’çe son değerlendirme  SONUÇ RAPORU Doğu Akdeniz Üniversitesi Ocak 2004, Gazimağusa, KKTC

15 MÜDEK Değerlendirme Süreci Takvimi [2004-2005 Değerlendirme Dönemi]
MÜDEK'e başvuru (Dekanlıklar) [15 Ocak 2004] Özdeğerlendirme Raporlarının (ÖDR) hazırlanması ve MÜDEK’e teslimi (Dekanlık + Bölümler) [01 Ağustos 2004] ÖDR incelenmesi, kurumlardan ek bilgi istenmesi (Değerlendirme Takımları) [Eylül-Ekim 2004] Kurum ziyareti (Değerlendirme Takımları) [Kasım-Aralık 2004] Değerlendirme raporları (Değerlendirme Takımları) [Ocak-Şubat 2005] Değerlendirmenin sonuçlandırılması (MÜDEK) [Mart-Haziran 2005] Doğu Akdeniz Üniversitesi Ocak 2004, Gazimağusa, KKTC

16 Değerlendirme Sürecinin Evreleri
Ziyaret öncesi etkinlikler Kurum ziyareti (3 gün) Ziyaret sonrası etkinlikler I Eylül-Ekim II Kasım-Aralık Ziyaretin son günü III 60 gün Doğu Akdeniz Üniversitesi Ocak 2004, Gazimağusa, KKTC

17 MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri
Öğrenciler Program Eğitim Amaçları Program Çıktıları ve Değerlendirme Eğitim Programı Öğretim Kadrosu Altyapı Kurumsal Destek ve Parasal Kaynaklar Programa Özgü Ölçütler Doğu Akdeniz Üniversitesi Ocak 2004, Gazimağusa, KKTC

18 MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri
Bu ölçütler, dinamik ve rekabetçi bir ortamda paydaşların beklentilerini karşılamak üzere mühendislik programlarının kalite güvencesini sağlamayı ve bu programların sürekli iyileştirilmesini desteklemeyi amaçlar. Bir mühendislik programının değerlendirilmesi için başvuruda bulunan yükseköğretim kurumu, söz konusu programın bu ölçütleri yerine getirdiğini kanıtlamakla yükümlüdür. Doğu Akdeniz Üniversitesi Ocak 2004, Gazimağusa, KKTC

19 MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri
Öğrenciler Doğu Akdeniz Üniversitesi Ocak 2004, Gazimağusa, KKTC

20 Ölçüt 1 - Öğrenciler Kurum, program amaçlarını yerine getirmedeki başarısını belirlemek üzere, öğrencilerini değerlendirmek, yönlendirmek ve izlemek zorundadır. Kurumun, yatay geçişle öğrenci kabulü ve başka kurumlardan alınmış derslerin sayılması yönünde politikaları olmalıdır. Kurum, öğrencilerinin, programın tüm gereklerini yerine getirip getirmediğini izleyecek yöntemler geliştirmiş ve uyguluyor olmalıdır. Doğu Akdeniz Üniversitesi Ocak 2004, Gazimağusa, KKTC

21 Ölçüt 1 - Sorunlar Öğrenci danışmanlığı ile ilgili sorunlar (Genelde Ölçüt 5 ile beraber ortaya çıkar): Sürekliliği olmayan ve sorun çıktıkça yapılan danışmanlık Etkin ve tutarlı olmayan danışmanlık Danışmanların eğitim programını kavramadaki yetersizlikleri (özellikle çok opsiyonlu programlarda) Etkin olmayan izleme Sürekliliği olmayan ve soruna dayalı izleme Ders saydırmada eksik belgelendirme Önkoşullara uymama Yatay geçiş yapan öğrencilerle ilgili sorunlar Yatay geçiş kredilerinin değerlendirilmesinde kurallar bulunmaması Yatay geçiş kredilerinin sayılmasında belge bulunmaması (özellikle mühendislik alanlarındaki derslerde) Doğu Akdeniz Üniversitesi Ocak 2004, Gazimağusa, KKTC

22 MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri
Öğrenciler Program Eğitim Amaçları Doğu Akdeniz Üniversitesi Ocak 2004, Gazimağusa, KKTC

23 Ölçüt 2 - Program Eğitim Amaçları
Mezunlardan programı bitirmelerini izleyen bir kaç yıl içinde gerçekleştirmeleri beklenenleri tanımlayan ifadeler Kurum, fakülte ve bölümün özgörevleri ile uyumlu olmalı. Ayrıntılı bir şekilde yayınlanmış olmalı. Paydaşların gereksinimlerine dayalı olarak program eğitim amaçlarını belirlemeye ve düzenli olarak değerlendirmeye yönelik bir sistem bulunmalı. Öğrencileri bu amaçlara ulaşmaya hazırlayacak bir eğitim programı bulunmalı ve uygulanıyor olmalı. Bu amaçlara ulaşıldığını kanıtlayacak ve sonuçlarının programın etkinliğini geliştirmek üzere kullanıldığı sürekli bir değerlendirme ve iyileştirme mekanizması bulunmalı. Ölçme ve değerlendirmeler 3-5 yıllık dönemlerle yapılır ve genellikle mezunlar, işverenler vb. dış paydaşlar kullanılır. Doğu Akdeniz Üniversitesi Ocak 2004, Gazimağusa, KKTC

24 Ölçüt 2 - Sorunlar Eğitim amaçları yayınlanmamış ya da kamuya açık değil Paydaş girdisi yok ya da kısıtlı Eğitim amaçları yalnızca öğretim kadrosunca belirlenmiş Eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve/veya dönemsel değerlendirmesinde paydaş girdisi kanıtlanmamış Eğitim amaçları öğretim kadrosunca benimsenmemekte ve/veya desteklenmemekte Eğitim amaçları sistematik bir süreçle değerlendirilmemekte Eğitim amaçlarına erim değerlendirmesinin kanıtları yok Değerlendirme süreçleri var ama henüz tümüyle hayata geçirilmemiş Süreçler tanımlanmamış, belgelenmemiş, çoğunluğu sistematik değil Sürekli iyileştirme bulunmamakta ya da çok az düzeyde Sürekli ölçme-değerlendirme için sistematik bir süreç yok İyileştirmeler sistematik bir süreç yerine sorun çıktıkça yapılmakta Eğitim amaçlarına ulaşıldığını göstermek için çok az mezun ve/veya veri bulunmakta Doğu Akdeniz Üniversitesi Ocak 2004, Gazimağusa, KKTC

25 MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri
Öğrenciler Program Eğitim Amaçları Program Çıktıları ve Değerlendirme Doğu Akdeniz Üniversitesi Ocak 2004, Gazimağusa, KKTC

26 Program Çıktıları ve Değerlendirme
Öğrencilerin programdan mezun oluncaya kadar bilmeleri ya da yapabilmeleri beklenenleri tanımlayan ifadeler Program çıktılarına erişim, öğrencilerin program eğitim amaçlarına erişmek için yeterli alt yapı kazandığı anlamına gelir. Program çıktıları MÜDEK tarafından listelenen 14 niteliği bir şekilde içermelidir. Doğu Akdeniz Üniversitesi Ocak 2004, Gazimağusa, KKTC

27 Program Çıktıları ve Değerlendirme
Mühendislik programları, yeni mezunlarının en azından aşağıdaki niteliklere sahip olduğunu kanıtlamalıdır. matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi deney tasarımlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi istenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama becerisi disiplinlerarası takımlarda çalışabilme becerisi mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi mesleki ve etik sorumluluk bilinci etkin iletişim kurma becerisi mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi çağın sorunları hakkında bilgi mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi Doğu Akdeniz Üniversitesi Ocak 2004, Gazimağusa, KKTC

28 Program Çıktıları ve Değerlendirme
Her programın sonuçları belgelenmiş bir değerlendirme yöntemi olmalıdır. Değerlendirme yönteminin, program çıktılarının ölçülmesini sağladığı kanıtlanmalıdır. Sonuçların, programın geliştirilmesi ve iyileştirilmesi yönünde kullanıldığının kanıtları sunulmalıdır. Ölçme ve değerlendirmeler 1-2 yarıyıllık dönemlerle yapılır ve genellikle genellikle öğrenciler, öğretim üyeleri vb. iç paydaşlar kullanılır. Doğu Akdeniz Üniversitesi Ocak 2004, Gazimağusa, KKTC

29 Ölçüt 3 - Sorunlar Bir ya da daha fazla program çıktısının göz önüne alındığına dair kanıt bulunmamakta Çıktılar (öğrenci performansları) yansız olarak ölçülmemekte Ölçüm sonuçları yerine söylentiler ve duyumlar kullanılıyor Çıktı değerlendirmesinde ders başarı notlarına aşırı ağırlık verilmekte Öz değerlendirmelere (örneğin: anketler) aşırı ağırlık verilmekte Sistematik bir ölçme-değerlendirme süreci bulunmamakta Süreç yok ya da süreç belgelenmemiş Planlar geliştirilmiş ancak uygulanmamış Sürece öğretim kadrosunda destek ya yok ya da çok az Değerlendirme sürecinin sonuçlarının programı iyileştirmek için kullanılmakta olduğuna dair kanıt yok Değişiklikler sorun çıktıkça sistemsiz yapılmakta; değerlendirme sonuçları kullanılmıyor Ölçme-değerlendirme-iyileştirme çevrimi kapatılmamış Doğu Akdeniz Üniversitesi Ocak 2004, Gazimağusa, KKTC

30 MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri
Öğrenciler Program Eğitim Amaçları Program Çıktıları ve Değerlendirme Eğitim Programı Doğu Akdeniz Üniversitesi Ocak 2004, Gazimağusa, KKTC

31 Ölçüt 4 – Eğitim Programı
Eğitim programı, kurum ve program amaçları ile uyumlu olmak üzere gerekli bileşenleri içermeli ve bu bileşenlere yeterli zaman ayrılmalı. Öğrenciler, önceki derslerde edindikleri bilgi ve becerileri kullanacakları, mühendislik standartlarını ve gerçekçi koşulları içerecek bir ana tasarım deneyimiyle mühendislik uygulamasına hazırlanmalı. Bir yıllık matematik ve temel bilim içeriği bulunmalı. Bir buçuk yıllık temel mühendislik bilimleri ile öğrencinin alanına uygun mühendislik tasarımı eğitimi bulunmalı. Eğitim programının teknik içeriğini bütünleyen, kurum ve program amaçları doğrultusunda genel eğitim bileşeni bulunmalı. Doğu Akdeniz Üniversitesi Ocak 2004, Gazimağusa, KKTC

32 Ölçüt 4 - Sorunlar Ana tasarım deneyiminin kalitesi
Üst düzey bir tasarım deneyiminin bulunmaması Tasarım yerine analiz ya da araştırma Kısmen tasarım içeren bir çok ders Aralarında önemli farklılıklar olan birden fazla tasarım dersinden yalnızca biri alınabilmekte Tasarım deneyimi bir çok tasarım ögesine değinmemekte Mühendislik konuları seçmeli derslerle karşılanmakta, ancak verilen danışmanlık her öğrenci için uygun bir ders planını garanti etmemekte Doğu Akdeniz Üniversitesi Ocak 2004, Gazimağusa, KKTC

33 MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri
Öğrenciler Program Eğitim Amaçları Program Çıktıları ve Değerlendirme Eğitim Programı Öğretim Kadrosu Doğu Akdeniz Üniversitesi Ocak 2004, Gazimağusa, KKTC

34 Ölçüt 5 - Öğretim Kadrosu
Öğretim kadrosu sayıca yeterli olmalı ve programın tüm alanlarını kapsamalı. Her biri yeterli düzeyde olmak üzere, öğretim üyesi-öğrenci ilişkisini, öğrenci danışmanlığını, üniversiteye hizmeti, mesleki gelişimini ve sanayi, mesleki kuruluşlar ve işverenlerle ilişkiyi sürdürebilecek sayıda öğretim üyesi bulunmalı. Öğretim kadrosu yeterli niteliklere sahip olmalı ve programın sürdürülmesini, değerlendirilmesini, geliştirilmesini ve iyileştirilmesini sağlamalı. Doğu Akdeniz Üniversitesi Ocak 2004, Gazimağusa, KKTC

35 Ölçüt 5 - Sorunlar Yetersiz sayıda öğretim kadrosu
Önemli alanlarda derinleşme sağlanamamakta Seçmeli dersler açılamamakta Zorunlu derslerde şubeler kalabalık Öğrenci danışmanlığı verilememekte Programı olumsuz etkileyen güdülenme eksikliği Profesyonel gelişimde yetersizlik Kuruma-programa sahip çıkmama Ağır ders yükü Yeniliklere-atılımlara kapalı, aşırı tutucu Öğretim kadrosu kalitesi Tasarım dersleri yalnızca 1-2 öğretim üyesince yürütülmekte Aşırı sayıda ek görevli kullanımı Alt yapı çeşitliliği yok In-breeding Doğu Akdeniz Üniversitesi Ocak 2004, Gazimağusa, KKTC

36 MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri
Öğrenciler Program Eğitim Amaçları Program Çıktıları ve Değerlendirme Eğitim Programı Öğretim Kadrosu Altyapı Doğu Akdeniz Üniversitesi Ocak 2004, Gazimağusa, KKTC

37 Ölçüt 6 - Altyapı Derslikler, laboratuarlar ve diğer teçhizat, program amaçlarına ulaşmak için yeterli ve öğrenmeye yönelik bir atmosfer hazırlamaya yardımcı olmalı. Öğrencilerin modern mühendislik araçlarını kullanmayı öğrenecekleri olanaklar Öğrenci ve öğretim üyelerinin mesleki gelişimleri ile kurumun ve programın eğitim amaçlarını destekleyen, yeterli düzeyde bilgisayar ve enformatik altyapısı Doğu Akdeniz Üniversitesi Ocak 2004, Gazimağusa, KKTC

38 Ölçüt 6 - Sorunlar Yetersiz ve uygun olmayan mekan Laboratuarlar
Bakımsız ve kötü koşullardaki derslikler ve laboratuarlar Aşırı kalabalık derslikler ve laboratuarlar Çağdaş öğretim araç-gereç eksikliği Laboratuarlar Güvenlik önlemleri alınmamış ortamlar Çalışmayan düzenekler Çağdaş teçhizat eksikliği Yenileme için kaynak yetersizliği (Ölçüt 7 ile ilgili) Bilgisayar ve enformatik altyapısı Yetersiz sayıda kullanıcı ara yüzü Doğu Akdeniz Üniversitesi Ocak 2004, Gazimağusa, KKTC

39 MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri
Öğrenciler Program Eğitim Amaçları Program Çıktıları ve Değerlendirme Eğitim Programı Öğretim Kadrosu Altyapı Kurum Desteği ve Parasal Kaynaklar Doğu Akdeniz Üniversitesi Ocak 2004, Gazimağusa, KKTC

40 Ölçüt 7 - Kurum Desteği ve Parasal Kaynaklar
Üniversitenin desteği, parasal kaynaklar ve yapıcı liderlik, programın sürdürülebilmesi ve niteliği için yeterli düzeyde olmalıdır. Nitelikli bir öğretim kadrosunu çekecek, tutacak ve mesleki gelişimini sürdürmesini sağlayacak yeterlilikte kaynak Program için gereken altyapıyı temin etmeye, bakımını yapmaya ve işletmeye yetecek parasal kaynak Program gereksinimlerini karşılayacak destek personeli ve kurumsal hizmetler Sürekli kalite iyileştirme çabalarına destek ve kaynak Doğu Akdeniz Üniversitesi Ocak 2004, Gazimağusa, KKTC

41 Ölçüt 7 - Sorunlar Programları olumsuz etkileyen yönetim uygulamaları
Uzunca süre vekaleten yürütülen Dekanlık ve Bölüm Başkanlıkları Üniversite üst yönetimi ve Mühendislik Fakültesi yönetimlerinde çok sık değişiklikler Yönetim kademelerinde dikey ve yatay uyumsuzluklar Yetersiz bütçeler Olumsuz etkilenen derslik, laboratuar ve enformatik altyapıları Öğretim üyesi kadrosunu çekmede, tutmada ve mesleki gelişimini sürdürmesini temin etmede yetersizlikler Yetersiz destek personeli Araştırma görevlileri, uzmanlar Laboratuar ve bilgisayar teknisyenleri İdari kadro ve sekreterler Doğu Akdeniz Üniversitesi Ocak 2004, Gazimağusa, KKTC

42 MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri
Öğrenciler Program Eğitim Amaçları Program Çıktıları ve Değerlendirme Eğitim Programı Öğretim Kadrosu Altyapı Kurum Desteği ve Parasal Kaynaklar Programa Özgü Ölçütler Doğu Akdeniz Üniversitesi Ocak 2004, Gazimağusa, KKTC

43 Ölçüt 7 - Programa Özgü Ölçütler
Değişik mühendislik disiplinleri için farklı ek ölçütler bulunmakta Örnek: Makina Mühendisliği “Eğitim programı, mezunların, aşağıdaki niteliklere sahip olduğunu kanıtlamalıdır: en az birinde derinlik kazanmak üzere kimya ve matematiğe dayalı fizik bilgisi; çok değişkenli matematik ve türevsel denklemleri de kapsayacak biçimde ileri matematik bilgisi; istatistik ve lineer cebir konularına aşinalık; bu tür sistemlerin tasarım ve gerçekleştirilmesi de dahil olmak üzere hem ısıl sistemler hem de mekanik sistemler alanlarında çalışabilme yeteneği.” Örnek: Endüstri Mühendisliği: “Öğretim kadrosu mesleki uygulamalar ve güncel konular hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Öğretim kadrosu, ayrıca, program amaçlarını belirleme, gözden geçirme, uygulama ve sonuca ulaştırma konularında yeterli sorumluluk bilincine ve otoriteye sahip olmalıdır.“ Doğu Akdeniz Üniversitesi Ocak 2004, Gazimağusa, KKTC

44 Değerlendirme Bulguları
Olumlu Yönler Olumsuz Yönler Eksiklik: Bir ölçütün sağlanmadığının bildirimidir. Program ölçütler ile uyum içinde değildir. Zayıflık: Bir ölçütün sağlandığını, ancak bu durumun zorlukla elde edildiğini ve bir sonraki genel değerlendirmeye kadar programın niteliğinde bir bozulma olmayacağı garantisi vermediğini gösterir. Ölçütlerin daha kuvvetli bir şekilde sağlanması için kurumca düzeltici önlemler alınması gereklidir. Kaygı: Bir ölçütün halen sağlandığını, ancak bu durumun yakın bir gelecekte değişme potansiyelinin olduğunu ve bu ölçütün ileride sağlanmayabileceğini gösterir. Ölçütlerin sağlanmasının devamını garanti etmek için kurumca olumlu bir girişim yapılması gerekmektedir. Gözlem: Değerlendirmede kullanılan ölçütler ile doğrudan ilgili olmayan bir yorum ya da öneridir. Kurumun programlarını daha da geliştirmek için gösterdiği sürekli çabalara yardımcı olmak üzere önerilmiştir. Doğu Akdeniz Üniversitesi Ocak 2004, Gazimağusa, KKTC

45 Değerlendirme Sonuçları
Eksiklik ya da zayıflık yok  Yetkinlik (6 yıl sonraki genel değerlendirmeye kadar uzatma) Eksiklik yok, ancak zayıflık var  Yetkinlik (2 yıl sonraki ara rapor ya da ara ziyarete kadar şartlı uzatma) Eksiklik var  Kanıt Göster (1 yıl sonra ziyaret yenilenecek) “Kanıt Göster” sonrası eksiklik var  Yetkinlik Vermeme Doğu Akdeniz Üniversitesi Ocak 2004, Gazimağusa, KKTC

46 MÜDEK http://mudek.me.metu.edu.tr/ TEŞEKKÜRLER
Doğu Akdeniz Üniversitesi Ocak 2004, Gazimağusa, KKTC


"MÜDEK Mühendislik Değerlendirme Kurulu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları