Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İSTANBUL Nisan 2009 TEHLİKELİ MADDELERİN VE MÜSTAHZARLARIN SINIFLANDIRILMASI EĞİTİMİ Haydar HAZER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İSTANBUL Nisan 2009 TEHLİKELİ MADDELERİN VE MÜSTAHZARLARIN SINIFLANDIRILMASI EĞİTİMİ Haydar HAZER."— Sunum transkripti:

1 1 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İSTANBUL Nisan 2009 TEHLİKELİ MADDELERİN VE MÜSTAHZARLARIN SINIFLANDIRILMASI EĞİTİMİ Haydar HAZER

2 2 MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE ETİKETLENMESİ Madde Üreticileri veya İthalatçıları Madde SAE yönetmeliği ek- 2 de var mı ? EVET HAYIR Ek-2 Sınıflandırma Bilgilerini ( tehlike sembolleri ve R- ibareleri ) kullan Madde İle İlgili Bilgi Topla -SNIF dosyaları -IUCLID dosyaları - Literatür bilgileri - Testler(Ek- 3) - Fiziko kimyasal özellikler: SAE Ek-1 Bölüm 2 -Toksikolojik özellikler: SAE Ek-1 Bölüm 3, 4 (CMR) - Ekotoksikolojik özellikler: SAE Ek-1 Bölüm 5 Kullanarak sınıflandırınız

3 3 MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE ETİKETLENMESİ (DEVAM) Madde SAE yönetmeliği ek-2 de Sınıflandırılmış mı ? EVET HAYIR Ek-2 Etiketleme Bilgilerini ( tehlike sembolleri, R-ibareleri ve S-ibareleri ) kullanarak Ek-1 Bölüm 7 ve Bölüm 8’e uygun etiketle Ek-1 Bölüm 6 dan uygun S-ibarelerini seç ve Ek-1 Bölüm 7 ve Bölüm 8’e uygun olarak geçici etiketle Maddeyi Ek-1 Bölüm 2,3,4,5 uygun sınıflandırdın mı? EVET

4 4 SINIFLANDIRMA i: Madde 5’de belirtilen tehlike kategorileri: 1.Patlayıcı 2.Oksitleyici 3.Çok kolay alevlenir 4.Kolay alevlenir 5.Alevlenir 6.Çok toksik 7.Toksik 8.Zararlı 9.Aşındırıcı 10.Tahriş edici 11.Hassaslaştırıcı 12.Kanserojen 13.Mutajen 14.Üremeye toksik 15.Çevre için tehlikeli

5 5 TEHLİKE SEMBOL VE İŞARETLERİ (EK-4) E PatlayıcıT+ Çok ToksikC Aşındırıcı O OksitleyiciT ToksikXi Tahriş Edici F+ Çok Kolay AlevlenirXn Zararlı F Kolay Alevlenir N Çevre İçin Tehlikeli

6 6 RİSK İBARELERİ (EK-5) R 1-Kuru halde patlayıcıdır. R 2-Şok, sürtünme, alev ve diğer tutuşturucu kaynakları ile temasında patlama riski. R 3-Şok, sürtünme, alev ve diğer tutuşturucu kaynakları ile temasında çok ciddi patlama riski. R 4-Çok hassas patlayıcı metalik bileşikler oluşturur. R 5-Isıtma patlamaya neden olabilir. R 6-Hava ile temasta veya havasız ortamda patlayıcıdır. R 7-Yangına neden olabilir. R 8-Yanıcı maddelerle temasında yangına neden olabilir.

7 7 RİSK İBARELERİ (EK-5) R 9-Yanıcı maddelerle karıştırıldığında patlayıcıdır. R 10-Alevlenir. R 11-Kolay alevlenir. R 12-Çok kolay alevlenir. R 14-Su ile şiddetli reaksiyon verir. R 15-Su ile temas halinde çok kolay alevlenir gazlar çıkarır. R 16-Oksitleyicilerle karıştığında patlayabilir. R 17-Havada kendiliğinden alevlenir. R 18-Kullanım sırasında alevlenen patlayan buhar- hava karışımı oluşturabilir. R 19-Patlayıcı peroksitler oluşabilir.

8 8 RİSK İBARELERİ (EK-5) R 20-Solunması halinde zararlıdır. R 21-Cilt ile temasında zararlıdır. R 22-Yutulması halinde zararlıdır. R 23-Solunması halinde toksiktir. R 24-Cilt ile temasında toksiktir. R 25 -Yutulması halinde toksiktir. R 26-Solunması halinde çok toksiktir. R 27-Cilt ile temasında çok toksiktir.

9 9 RİSK İBARELERİ (EK-5) R 28-Yutulması halinde çok toksiktir. R 29-Su ile temasında toksik gaz çıkarır. R 30-Kullanımı sırasında kolay alevlenebilir hale gelebilir. R 31-Asitlerle temasında toksik gaz çıkarır. R 32 -Asitlerle temasında çok toksik gaz çıkarır. R 33- Biriktirici etki tehlikesi R 34-Yanıklara neden olur. R 35-Ciddi yanıklara neden olur.

10 10 RİSK İBARELERİ (EK-5) R 36-Gözleri tahriş eder. R 37-Solunum sistemini tahriş eder. R 38 - Cildi tahriş eder. R 39- Tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etki tehlikesi. R 40-Kanserojenik etki için sınırlı delil. R 41-Gözde ciddi hasar riski. R 42-Solunması halinde hassasiyet oluşturabilir. R 43-Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir. R 44-Kapalı ortamda ısıtıldığında patlama riski.

11 11 RİSK İBARELERİ (EK-5) R 45-Kansere neden olabilir. R 46-Kalıtımsal genetik hasarlara neden olabilir. R 48-Uzun süreli maruziyette sağlığa ciddi hasar tehlikesi. R 49-Solunması halinde kansere neden olabilir. R 50-Sucul organizmalar için çok toksiktir. R 51-Sucul organizmalar için toksiktir. R 52-Sucul organizmalar için zararlıdır. R 53-Sucul ortamda uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

12 12 RİSK İBARELERİ (EK-5) R 54-Flora için toksiktir. R 55-Fauna için toksiktir. R 56-Toprak organizmaları için toksiktir. R 57-Arılar için toksiktir. R 58-Çevrede uzun süreli ters etkilere neden olabilir. R 59-Ozon tabakası için tehlikelidir. R 60-Doğurganlığı azaltabilir. R 61-Doğmamış çocuğa zarar verebilir.

13 13 RİSK İBARELERİ (EK-5) R 62-Doğurganlığı azaltma olası riski. R 63-Doğmamış çocuğa zarar verme olası riski R 64- Emzirilen bebeklere zarar verebilir. R 65-Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir. R 66-Tekrarlanan maruziyette deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir. R 67-Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir. R 68-Tedavisi mümkün olmayan etki olası riski

14 14 R-İBARELERİNİN KOMBİNASYONU (EK-5) R 15/29-Su ile temasında toksik ve kolay alevlenir gaz çıkarır. R 23/24/25-Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda toksiktir. R 26/27/28-Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda çok toksiktir. R 36/37/38-Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.

15 15 R-İBARELERİNİN KOMBİNASYONU (EK-5) R 39/23/24-Toksik: Solunduğunda ve cilt ile temasında tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilerin görülme tehlikesi. R39/23/24/25-Toksik: Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda tedavisi mümkün Olmayan çok ciddi etkilerin görülme tehlikesi. R 50/53-Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

16 16 GÜVENLİK İBARELERİ (EK-6) S 1-Kilit altında muhafaza edin. S 2-Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. S 3-Serin yerde muhafaza edin. S 4-Yerleşim alanlarından uzak tutun. S 5-....... içinde muhafaza edin. (Uygun sıvı üretici tarafından belirlenir) S 6-....... içinde muhafaza edin. (İnert gaz üretici tarafından belirlenir) S 7-Kabı sıkıca kapatılmış halde muhafaza edin.

17 17 GÜVENLİK İBARELERİ (EK-6) S 15-Isıdan uzakta muhafaza edin. S 16-Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin.– Sigara içmeyin. S 17-Yanıcı maddelerden uzakta muhafaza edin. S 18-Kap dikkatlice taşınmalı ve açılmalıdır. S 20-Kullanım sırasında yemeyin veya içmeyin. S 21-Kullanım sırasında sigara içmeyin. S 22-Tozlarını solumayın.

18 18 GÜVENLİK İBARELERİ (EK-6) S 25-Göz ile temasından sakının. S 26-Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. S 27-Bu maddenin bulaşmış olduğu tüm giysiler derhal çıkarılmalıdır. S 28-Cilt ile temasında derhal bol...... (üretici tarafından belirlenir) ile iyice yıkayın. S 29-Kanalizasyona boşaltmayın. S 30-Bu ürüne kesinlikle su eklemeyin. S 33-Statik elektrik boşalımlarına karşı önlem alın.

19 19 GÜVENLİK İBARELERİ (EK-6) S 35-Bu madde ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir. S 36-Uygun koruyucu giysi giyin. S 43-Alevlenmesi durumunda.......... (boşluğa yangın söndürme ekipmanının tam tipini belirtin) kullanın. Eğer su, riski artırıyorsa ‘Kesinlikle su kullanmayın’ ifadesini ekleyin. S 46-Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

20 20 Fiziko-Kimyasal Özelliklere Göre Sınıflandırma (Ek-1,Bölüm 2) Fiziko- Kimyasal Özellikler SEMBOL- İŞARET-RİSK İBARESİ F+ FYok O E Parlama noktası < 0 oC ve kaynama noktası ≤ 35 oC R12 Parlama noktası < 21 oC R 11 Parlama noktası ≤ 55 oC R 10 Su ile temasında çok kolay alevlenir gazlar çıkarır; hız > 1 l/kg/saat R 15 Havada kendiliğinden alevlenir R 17 Kolay Alevlenir Katılar R 11 Çok kolay alevlenir gaz R 12

21 21 Fiziko-Kimyasal Özelliklere Göre Sınıflandırma (Ek-1,Bölüm 2) Fiziko- Kimyasal Özellikler SEMBOL- İŞARET-RİSK İBARESİ F+ FYok O E - > 5% organik peroksit veya, -Organik peroksitlerden elde edilebilir > 0,5% O2 ve > 5% H2O2 -Diğer Oksitleyici maddeler R 7 R 8-9 Patlayıcı özellikler R1 R4 R5 R6 R9R2 R3

22 22 Toksikolojik Özelliklere Göre Sınıflandırma (Ek-1, Bölüm 3) SEMBOL- İŞARET Toksikolojik Özellikler – Risk ibareleri Soluma LC 50 - Gaz-buhar -aerosol Cilt Teması LD 50 Yutma LD 50 Tek Maruz Kalma Tedavisi Mümkün Olmayan Etki Uzun Süreli Maruz K Ciddi Hasar T+  0,5 mg/l/4h  0,25 mg/l/4h R26  50 mg/kg R27  25 mg/kg R28 R39/26/27/28 - T  2 mg/l/4hr  1 mg/l/4hr R23  400 mg/kg R24  200 mg/kg R25 R39/23/24/25 R48/23/24/25 Xn  20 mg/l/4hr  5 mg/l/4hr R20  2000 mg/kg R21  2000 mg/kg R22 R68/20/21/22 R48/20/21/22 YokR67R66

23 23 Toksikolojik Özelliklere Göre Sınıflandırma (Ek-1, Bölüm 3) SEMBOL- İŞARET Toksikolojik Özellikler –Risk ibareleri GözSolumaDeri CPh≤ 2 veya Ph≥11,5 MK < 3 dak. DT R35 MK< 4 sa. DT R34 XnR42 XiR36 R41 R37MK< 4 sa.-24 sa.kalan deri İltihaplanması -R38 R43 MK:Maruz Kalma DT: Deri Tahribatı

24 24 İnsan Sağlığına Olan Özel Etkilere Göre Sınıflandırma (Ek-1, Bölüm 4) SEMBOL- İŞARET CMR – Risk ibareleri KanserojenMutajen Üreme Sistemine Toksik (Doğurganlık ) Üreme Sistemine Toksik (Gelişimsel Toksisite ) T Kat 1,2 R45,R49 Kat 1,2 R46 Kat 1,2 R60 Kat 1,2 R61 Xn Kat 3 R40 Kat 3 R68 Kat 3 R62 Kat 3 R63 CMR: Kanserojen,Mutajen, Üreme Sistemine Toksik

25 25 Xn R65 S62 Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir. - > % 10 hidrokarbon - Düşük viskozite 1-3mm ISO kabında <30 sn akış zamanı 2- 40 o C de < 7x10 -6 m 2 /sn kinematik viskozite - Yüzey gerilimi 25 o C < 33 mN/m

26 26 R66 ve R67 (Ek-1 bölüm 3) R 66-Tekrarlanan maruziyette deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir. -Normal elleçleme ve kullanım sonrası pratik deneyimler -R35-34-38 > R66 R 67-Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir. - Narkotik etkiler,letarji,refleks kaybı,kas koordinasyonsuzluğu gibi merkezi sinir sistemi deprosyonu belirtileri gösteren hayvan çalışmaları * Konsantrasyon≤ 20 mg/L/4 saat veya, ≤ 4 saat MK etki kosantrasyunu doymuş buhar konsantrasyonu oranı 20 o C ≤ 1/10 veya insan üzerindeki pratik deneyimler -R20-23-26, R68/20, R39/23, R39/26 > R67

27 27 Eko-toksikolojik Özelliklere Göre Sınıflandırma (Ek-1, Bölüm 5) SEMBOL- İŞARET Eko-toksikolojik Özellikler – Risk ibareleri Sucul Ortam BitkilerHayvanlarToprak Organiz. Arılar Ozon N R50 Çok Toksik N R51 Toksik N R59 Tehlikeli Yok R52 Zararlı R53 Uzun süreli etki R54 Toksik R55 Toksik R56 Toksik R57 Toksik

28 28 ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ Toksisitemg/L Balık96sa.LC 50 Su piresi (Dafniya)48sa.EC 50 Algler72sa.IC 50 Biyolojik Bozunma Çözünmüş organik karbon testi28 gün %70 O 2 tüketilmesi/CO 2 üretilmesi28 gün %60 BOD 5 /COD (g/g)≥ 0.5 Biyolojik Birikim BCF> 100 log P ow≥ 3

29 29 Çevreye Olan etkilere Göre Sınıflandırma (Ek-1, Bölüm 5) LC 50/ EC 50/ IC 50 C ≤1mg/L1 100 veya Log P ow ≥ 3 hayırevetevet/ hayır evetevet/ hayır evet/ hayır evet/ hayır SınıflandırmaN R 50 N R 50/53 SYN R51/53 SYR52/ 53 Not: suda çözünürlüğü 100) R 53 olarak sınıflandırılır. SY: Sınıflandırılamaz

30 30 Tehlike Sembolleri Önceliği Fiziko-kimyasalİnsan Sağlığı Çevre ET+N OT F+C FXn Xi Öncelik Azalır

31 31 TEŞEKKÜRLER


"1 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İSTANBUL Nisan 2009 TEHLİKELİ MADDELERİN VE MÜSTAHZARLARIN SINIFLANDIRILMASI EĞİTİMİ Haydar HAZER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları