Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SINIFLANDIRMA, AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME Kimyager: Sevda YÜKSEL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SINIFLANDIRMA, AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME Kimyager: Sevda YÜKSEL."— Sunum transkripti:

1 SINIFLANDIRMA, AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME Kimyager: Sevda YÜKSEL

2 • Biyosidal Ürünlerin Sınıflandırılması, ambalajlanması ve etiketlenmesi; 26.12.2008 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Söz konusu Yönetmeliğe göre biyosidal ürünler insan sağlığı ve çevre açısından tehlikeli olarak kabul edilir.

3 • 11.12.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanmas Hakkında Yönetmelik hükümleri maddeler için 1/6/2015, karışımlar için 1/6/2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

4 Sınıflandırma: • Sınıflandırmanın amacı, maddenin normal elleçleme veya kullanım sırasında risk oluşturabilecek, fiziko-kimyasal, toksikolojik ve ekotoksikolojik özelliklerini tanımlamaktır. Madde veya müstahzar, tehlike özelliği tanımlandıktan sonra, kullanıcıları, halkı ve çevreyi korumak için tehlikelerini gösterecek şekilde etiketlenmelidir.

5 • Maddelerin sınıflandırılması ve etiketlenmesi için gerekli bilgiler aşağıda belirtilen yollarla elde edilebilir: • - önceki testlerin sonuçları, • - tehlikeli maddelerin taşınması üzerine uluslararası kuralların gerektirdiği bilgiler, • - referans çalışmalar ve literatürden edinilen bilgiler, • - pratik deneyimlerden elde edilen bilgiler

6 FİZİKO-KİMYASAL ÖZELLİKEREE GÖRE GÖRE SINIFLANDIRMA • Patlayıcı • E • R2 • R3 6

7 FİZİKO-KİMYASAL ÖZELLİKERE GÖRE GÖRE SINIFLANDIRMA • Madde ve müstahzarlar, patlayıcı iseler, patlayıcı olarak sınıflandırılır ve patlayıcı tehlike özelliğine ait sembol ve işaret ile belirtilir. Bir risk ibaresi zorunludur, bu ibare aşağıdaki hususlara göre belirlenir: • R2Şok, sürtünme, alev ve diğer tutuşturucu kaynakları ile temasında patlama riski • R3 Şok, sürtünme, alev ve diğer tutuşturucu kaynakları ile temasında çok ciddi patlama riski

8 PATLAYICILAR İÇİN ETİKET UNSURLARI

9 Oksitleyici • Kendileri yanıcı olmadıkları halde bünyelerinde yanma için gerekli olan oksijeni bulundurduklarından yanabilen maddelerle temas edince reaksiyon veren maddeler bu grupta sınıflandırılır.

10 FİZİKO-KİMYASAL ÖZELLİKEREE GÖRE GÖRE SINIFLANDIRMA • Oksitleyici • O • R7 • R8 • R9 10

11 Oksitleyici • R7 Yangına neden olabilir • R8 Yanıcı maddelerle temasında yangına neden olabilir • R9 Yanıcı maddelerle karıştırıldığında patlayıcıdır •

12

13 Çok kolay alevlenir • Madde ve müstahzarlar, kolay alevlenebilen özellikte iseler çok kolay alevlenir olarak sınıflandırılır.

14 • Çok Kolay Alevlenir • F + • R12 14

15 • Madde ve müstahzarlar, kolay alevlenebilen özellikte iseler çok kolay alevlenir olarak sınıflandırılır. • R12 Çok kolay alevlenir

16

17 Kolay alevlenir • Bir ateş kaynağıyla kısa süreli bir temasla hemen yanabilen ve ateş kaynağının uzaklaştırılmasından sonra da yanmaya devam eden veya yanıp kül olan katı haldeki maddeler ve müstahzarlar. •

18 • Kolay Alevlenir • F • R11 • R15 • R17 Biyosidal Ürün Etiketleri - Çevre Mühendisi Selim ATAK Mesul Müdür Eğitimi - 25-30 Mart 2013 - Ankara 18

19 • Bir ateş kaynağıyla kısa süreli bir temasla hemen yanabilen ve ateş kaynağının uzaklaştırılmasından sonra da yanmaya devam eden veya yanıp kül olan katı haldeki maddeler ve müstahzarlar. • • R11 Kolay alevlenir • R15 Su ile temas halinde çok kolay alevlenir gazlar çıkarır • R17 Havada kendiliğinden alevlenir

20 Alevlenir • F • R10 Biyosidal Ürün Etiketleri - Çevre Mühendisi Selim ATAK Mesul Müdür Eğitimi - 25-30 Mart 2013 - Ankara 20 R10 Alevlenir

21 • R1Kuru halde patlayıcıdır • R4Çok hassas patlayıcı metalik bileşikler oluşturur • R5Isıtma patlamaya neden olabilir • R6Hava ile temasta veya havasız ortamda patlayıcıdır • R7Yangına neden olabilir • R14 Su ile şiddetli reaksiyon verir • R16Oksitleyicilerle karıştığında patlayabilir • R18 Kullanım sırasında alevlenir/patlayıcı buhar-hava karışımı oluşturabilir • R19Patlayıcı peroksitler oluşabilir • R30Kullanımı sırasında kolay alevlenebilir hale gelebilir • • R44 Kapalı ortamda ısıtıldığında patlayıcıdır.

22 TOKSİKOLOJİK ÖZELLİKLERE GÖRE SINIFLANDIRMA

23 Çok Toksik • T + • R26 • R27 • R28 • R39 Biyosidal Ürün Etiketleri - Çevre Mühendisi Selim ATAK Mesul Müdür Eğitimi - 25-30 Mart 2013 - Ankara 23

24 • R26Solunması halinde çok toksiktir • R27Cilt ile temasında çok toksiktir • R28Yutulması halinde çok toksiktir • R39Tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etki tehlikesi

25

26 Toksik • Toksik • T • R23 • R24 • R25 • R39 • R45 • R46 • R48 • R49 • R60 • R61 Biyosidal Ürün Etiketleri - Çevre Mühendisi Selim ATAK Mesul Müdür Eğitimi - 25-30 Mart 2013 - Ankara 26

27 • R23Solunması halinde toksiktir • R24Cilt ile temasında toksiktir • R25Yutulması halinde toksiktir • R39Tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etki tehlikesi • R 45 Kansere neden olabilir. • R46 Kalıtımsal genetik hasarlara neden olabilir şeklinde belirtilirler. • R48Uzun süreli maruziyette sağlığa ciddi hasar tehlikesi • R 49Solunması halinde kansere neden olabilir. • R60 Doğurganlığı azaltabilir ile belirtilir. • R61 Anne karnındaki çocuğa zarar verebilir ile belirtilir.

28 • Zararlı, Tahriş Edici • Xn, Xi • R20 • R21 • R22 • R36 • R37 • R38 • R41 • R65 Biyosidal Ürün Etiketleri - Çevre Mühendisi Selim ATAK Mesul Müdür Eğitimi - 25-30 Mart 2013 - Ankara 28

29 • R20Solunması halinde zararlıdır • R21 Cilt ile temasında zararlıdır • R22Yutulması halinde zararlıdır • R36Gözleri tahriş eder • R37Solunum sistemini tahriş eder • R38Cildi tahriş eder. • R41Gözde ciddi zarar riski • R65Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir

30 • Aşındırıcı • C • R34 • R35 Biyosidal Ürün Etiketleri - Çevre Mühendisi Selim ATAK Mesul Müdür Eğitimi - 25-30 Mart 2013 - Ankara 30

31 • R34Yanıklara neden olur • R35Ciddi yanıklara neden olur

32

33 Tahriş Edici • Tahriş Edici • Xi • R36 • R37 • R42 Biyosidal Ürün Etiketleri - Çevre Mühendisi Selim ATAK Mesul Müdür Eğitimi - 25-30 Mart 2013 - Ankara 33

34 • R36Gözleri tahriş eder • R37Solunum sistemini tahriş eder • Hassaslaştırıcı • R42Solunması halinde hassasiyet oluşturabilir. •

35 İNSAN SAĞLIĞINA OLAN ÖZEL ETKİLERE GÖRE SINIFLANDIRMA • Bu tür maddeler, sınıflandırma etiketleme amacıyla ve mevcut bilgi durumu göz önünde bulundurularak üç kategoriye ayrılır:

36 • • Kategori 1 • İnsanlar üzerinde kanserojen etkiye sahip olduğu bilinen maddeler. İnsanların bir maddeye maruziyeti ile kanserin gelişimi arasında bir neden-sonuç ilişkisi kurmak için yeterli delil bulunur. • Kategori 2 • İnsanlar üzerinde kanserojen etkisi varmış gibi kabul edilmesi gereken maddeler. Maddeye maruziyetin insanlar üzerinde kanserin gelişmesiyle sonuçlanacağına dair genellikle: • - uzun süreli uygun hayvan çalışmaları, • - diğer ilgili bilgilere dayalı olarak güçlü bir varsayım sağlayacak yeterli delil vardır. •

37 Kanserojen kategori 1,2 • T Biyosidal Ürün Etiketleri - Çevre Mühendisi Selim ATAK Mesul Müdür Eğitimi - 25-30 Mart 2013 - Ankara 37

38 • Kategori 3 • Muhtemel kanserojen etkileri nedeniyle insanlarda endişeye neden olabilen, ancak bu açıdan tatminkar bir değerlendirme yapabilmek için yeterli bilginin mevcut olmadığı maddeler. Uygun hayvan araştırmalarından elde edilen bazı deliller bulunmakla birlikte, bu deliller maddeyi kategori 2’ye dahil etmek için yeterli değildir.

39 • Kanserojen kategori 3 • Xn Biyosidal Ürün Etiketleri - Çevre Mühendisi Selim ATAK Mesul Müdür Eğitimi - 25-30 Mart 2013 - Ankara 39

40 Kategori 1 ve 2 Mutajen: • Mutajen kategori 1 veya 2 olarak sınıflandırılan maddeler, T sembolü ve risk ibaresi R46 Kalıtımsal genetik hasarlara neden olabilir şeklinde belirtilirler. •

41 • Mutajen kategori 1,2 • T • R46 Biyosidal Ürün Etiketleri - Çevre Mühendisi Selim ATAK Mesul Müdür Eğitimi - 25-30 Mart 2013 - Ankara 41

42 Mutajen kategori 3 • Mutajen kategori 3 olarak sınıflandırılan maddeler Xn sembolü ve risk ibaresi R68 Tedavisi mümkün olmayan etki olası riski ile belirtilirler.

43 • Mutajen kategori 3 • Xn • R68 Biyosidal Ürün Etiketleri - Çevre Mühendisi Selim ATAK Mesul Müdür Eğitimi - 25-30 Mart 2013 - Ankara 43

44 • ÜREME SİSTEMİNE TOKSİK • Kategori 1 ve 2 • T • R60 Doğurganlığı azaltabilir ile belirtilir. • • R61 Anne karnındaki çocuğa zarar verebilir ile belirtilir. Biyosidal Ürün Etiketleri - Çevre Mühendisi Selim ATAK Mesul Müdür Eğitimi - 25-30 Mart 2013 - Ankara 44

45 ÜREME SİSTEMİNE TOKSİK • İnsan doğurganlığı için kaygıya neden olan maddeler için: • Üreme sistemine toksik kategori 3 olarak sınıflandırılan maddeler Xn sembolü ve risk ibaresi R62 Doğurganlığı azaltma olası riski ile belirtilir. • Muhtemel gelişimsel toksik etkileri yüzünden insanlar için endişeye neden olan maddeler: • Üreme sistemine toksik kategori 3 olarak sınıflandırılan maddeler Xn sembolü ve risk ibaresi R63 Doğmamış çocuğa zarar verme olası riski ile belirtilir. •

46 • ÜREME SİSTEMİNE TOKSİK • Kategori 3 • Xn • R62 Doğurganlığı azaltma olası riski ile belirtilir. • R63 Doğmamış çocuğa zarar verme olası riski ile belirtilir. Biyosidal Ürün Etiketleri - Çevre Mühendisi Selim ATAK Mesul Müdür Eğitimi - 25-30 Mart 2013 - Ankara 46.

47

48 ÇEVREYE OLAN ETKİLERE GÖRE SINIFLANDIRMA • Çevre İçin Tehlikeli • N • R50 • R51 • R52 • R53 Biyosidal Ürün Etiketleri - Çevre Mühendisi Selim ATAK Mesul Müdür Eğitimi - 25-30 Mart 2013 - Ankara 48

49 • Sucul ortam • R50Sucul organizmalar için çok toksik • R51Sucul organizmalar için toksiktir • R52Sucul organizmalar için zararlı • R53Sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir

50 • Sucul Olmayan Çevre • • R54Flora için toksiktir. • R55Fauna için toksiktir. • R56Toprak organizmaları için toksiktir. • R57Arılar için toksiktir. • R58Çevrede uzun süreli ters etkilere neden olabilir. • R59 Ozon tabakası için tehlikelidir

51 • GÜVENLİK İBARELERİNİN SEÇİMİ • Tehlikeli maddeler ve müstahzarlar için güvenlik ibareleri (S-ibareleri) aşağıda yer alan genel kriterlere göre belirlenir. • Maddeler ve müstahzarlar için güvenlik ibareleri • • S1Kilit altında muhafaza edin. • S2Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. • S3Serin yerde muhafaza edin. • S4Yerleşim alanlarından uzak tutun. • S5....... içinde muhafaza edin (uygun sıvı üretici tarafından belirlenir) • S6....... içinde muhafaza edin (inert gaz üretici tarafından belirlenir.) • S7Kabı sıkıca kapatılmış halde muhafaza edin • S8Kabı kuru halde muhafaza edin

52 • S9Kabı çok iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin • S12Kabı tamamen kapalı olarak muhafaza etmeyin • S13Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun • S14......... ’dan uzak tutun (temasından sakınılan madde üretici tarafından belirlenir). • S15Isıdan uzakta muhafaza edin • S16 Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin – Sigara içmeyin

53 • S17Yanıcı maddelerden uzakta muhafaza edin • S18Kap dikkatlice taşınmalı ve açılmalıdır • S20Kullanım sırasında yemeyin veya içmeyin • S21Kullanım sırasında sigara içmeyin • S22Tozlarını solumayın • S23Gaz/Duman/Buhar/Aerosollerini solumayın (Uygun ifade üretici tarafından belirlenir) • S24Cilt ile temasından kaçının

54 • S25Göz ile temasından kaçının • S26Göz ile temasında, derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun • S27Bu maddenin bulaşmış olduğu tüm giysiler derhal çıkarılmalıdır • S28Cilt ile temasında derhal bol...... (üretici tarafından belirlenir) ile iyice yıkayın • S29Kanalizasyona boşaltmayın • S30Bu ürüne kesinlikle su eklemeyi • S33Statik elektrik boşalımlarına karşı önlem alın

55 • S35Bu malzeme ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir • S36Uygun koruyucu giysi giyin • S37Uygun eldiven giyin • S38Yetersiz havalandırma şartlarında uygun solunum cihazı takın • S39Koruyucu gözlük / maske kullanın

56 • S40Bu malzemenin bulaşmış olduğu tüm eşyaları ve zemini........ (üretici tarafından belirlenir) ile temizleyin • S41Patlaması ve/veya yanması halinde yayılan dumanı solumayın • S42Tütsüleme (fümigasyon)/püskürtme yaparken uygun solunum cihazı takın • (uygun ifade üretici tarafından belirlenir) • S43Alevlenmesi durumunda.......... (boşluğa yangın söndürme ekipmanının tam tipini belirtin) kullanın. Su, riski artırıyorsa “Kesinlikle su kullanmayın” ifadesini ekleyin

57 • S45Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktor başvurun (mümkünse etiketi gösterin) • S46Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin • S47...... °C’yi (üretici tarafından belirlenir) aşmayan sıcaklıklarda muhafaza edin • S48....... ile ıslatın (uygun madde üretici tarafından belirlenir) • S49Yalnızca orijinal kabında muhafaza edin • S50....... (üretici tarafından belirlenir) ile karıştırmayın • S51Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın

58 • S52Geniş yüzey alanlarında dahili kullanımı tavsiye edilmez • S53Maruziyetten sakının, kullanmadan önce özel kullanma talimatını elde edin • S56Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin • S57Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın • S59Geri kazanım/yeniden kullanım hakkındaki bilgiler için üreticiye/tedarikçiye başvurun

59 • S60Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin • S61Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına/Güvenlik Bilgi Formuna başvurun • S62Yutulması halinde kusturmayın: Derhal ilk yardım servisine başvurun, kabı veya etiketi gösterin. • S63 Kazara solunması halinde: Kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve dinlenmesini sağlayın. • S64Yutulması halinde, ağzı su ile yıkayın (sadece kişinin bilinci yerinde ise). •

60 Ambalajlama • Ambalajlama • Ambalajlama şartları • Zararlı maddeyi veya karışımı içeren ambalajlar aşağıdaki koşulları sağlar: • a) Ambalaj, içindekileri dışarıya sızdırmayacak şekilde tasarlanır ve üretilir. • b) Ambalajı ve kapatma aksamını oluşturan malzemeler, ambalajın içindekilerin neden olacağı hasarlara karşı hassas veya içindekiler ile birlikte zararlı bileşikler oluşturmaya yatkın olamaz. • c)Ambalaj ve kapatma aksamı, elleçlemenin normal şiddetini ve yükünü güvenli bir şekilde karşılayacak ve gevşemeyecek şekilde sağlam ve dayanıklı olur.

61 • ç) Değiştirilebilir kapatma aksamı ile donatılmış olan ambalajlar, içindekiler dışarıya çıkmadan yeniden kapatılabilecek şekilde tasarımlanır. • d) Çocukların merakını cezbedecek veya uyandıracak veya tüketicileri yanlış yönlendirecek şekilde ve tıbbi ürünlerde, kozmetik ürünlerde, gıda veya hayvan yemlerinde kullanılan sunuş ve tasarım özellikleriyle karışıklığa yol açarak tüketicileri yanlış yönlendirebilecek şekilde olamaz.

62 • e) Değiştirilebilir kapatma aksamıyla donatılmış konteynerler, ambalaj içeriği dışına çıkmadan yeniden kapatılabilecek şekilde tasarımlanır. • f) Halka sunulan veya satılan ve 5 inci maddede tanımlandığı gibi “çok toksik”, “toksik” veya “aşındırıcı” olarak etiketlenmiş maddeleri içeren kaplar; kapasitelerine bakılmaksızın çocukların açmasına dayanaklı kapatma aksamı ile kapatılır ve dokunsal tehlike işareti taşır.

63

64 • g) Halka sunulan veya satılan ve “zararlı”, “çok kolay alevlenir” veya “kolay alevlenir” olarak etiketlenmiş maddeleri içeren kaplar; kapasitelerine bakılmaksızın kriterlere uygun dokunsal tehlike işareti taşır. •

65

66 66

67 Etiketleme • Bir biyosidal ürünün piyasaya arz edilebilmesi için Ek-XII’deki Ürün Etiket Örneğinde belirtilen niteliklere uygun etiket hazırlanması ve Bakanlıkça onaylanması zorunludur. Biyosidal ürünün etiketlenmesinde başvuru sahibi ve onunla birlikte ruhsat veya tescil sahibi sorumludur.

68 • Biyosidal ürünün kullanım amacı ve nitelikleriyle ilgili olarak alıcının aldatılmasına sebep olacak ve böylelikle ürüne ilişkin abartılı bir izlenim yaratacak şekilde; yanlış, yanıltıcı ya da eksik bilgi verilmesi ve ürünün gerçek niteliklerinin saklanması yasaktır. Ayrıca biyosidal ürünün etiketinde ‘düşük riskli biyosidal ürün’, ‘toksik değildir’, ‘zararsızdır’ gibi ifadelerin bulunması yasaktır.

69 Etiket üzerindeki bilgilerin konumu • Etiket, ambalaj normal konumdayken üzerindeki bilgiler yatay olarak okunabilecek şekilde ambalajın bir veya birkaç yüzeyine sıkıca yapıştırılır. • (2) Etiketin rengi ve sunumu, zararlılık işaretlerinin net olarak görünebileceği şekilde olur. • (3) Etiket bilgileri açık ve silinemez biçimde yazılır. Bunlar arka plandan net şekilde görülebilecek ve kolaylıkla okunabilecek boyut ve aralıkta olur.

70 • (4) Zararlılık işaretleri, zararlılık ifadeleri, önlem ifadeleri ve uyarı kelimesi etiket üzerinde bir arada bulunur. • (5) Tedarikçi, etiket üzerindeki zararlılık ifadelerinin ve önlem ifadelerinin sırasına karar verebilir. Ancak tüm zararlılık ifadeleri ve önlem ifadeleri, etiket üzerinde dil bazında gruplandırılır. •

71 Etiket üzerinde • a) Biyosidal ürünün ticari adı ve ürünü tanıtıcı her türlü tanımları, • b) Ruhsat veya tescil sahibinin adı veya unvanı, adresi ve telefon numarası, • c) Her aktif maddenin adı ve metrik birim olarak konsantrasyonu, • ç) Türkiye’de verilen ruhsat veya tescil numarası,

72 • d) Sıvı konsantreler, granül, toz, katı gibi müstahzarın tipi, • e) Ahşap koruma, dezenfeksiyon, yüzey biyositi, çürüme önleyici gibi biyosidal ürünün ruhsat veya tescil için kullanım amacı, • f) Ruhsat ya da tescilde belirtilen her kullanım için kullanım talimatları ve metrik birimlerle belirtilmiş kullanılacak doz miktarları,

73 • g) Olası istenmeyen doğrudan ya da dolaylı yan etkileri, • ğ) İlkyardım talimatları, • h) Biyosidal ürünün yanında bir broşür veriliyorsa “kullanmadan önce kullanma talimatlarını okuyunuz” ibaresi, • ı) Biyosidal ürünün güvenli bertarafı ve ambalajlanmasına, bunun yanı sıra ambalajın tekrar kullanımının önlenmesiyle ilgili talimatlar, • i) Ürünün şarj numarası veya parti adı veya tanımı,

74 • j) Normal saklama veya depolama koşullarında geçerli olan son kullanma tarihi, • k) Biyosidal ürünün kullanımında etkili olması için gereken süre, tekrar uygulanması için gereken bekleme süresi, • l) Ürünün ilk kullanımı ile bir sonraki kullanımı arasındaki zaman aralığı ya da biyosidal ürünün kullanıldığı alana insan ve hayvanların bir sonraki girişi için uygun ve aşağıdakileri de içeren zamanlamanın verilmesi;

75 • 1) Uygulama yapılan alanın arındırma yolları ve havalandırılması için gereken süre, • 2) Ekipmanın temizlenmesine ilişkin ayrıntılı bilgiler, • 3) Kullanım, depolama ve taşıma veya nakliye sırasında uygulanacak önleyici tedbirler açısından kişisel korunma ekipmanları ve elbiseleri, yangından korunma önlemleri, mobilyaların kaplanması, gıda ve yem maddelerinin kaldırılması ve hayvanların ürüne maruz kalmasının önlenmesine yönelik talimatların etiket üzerinde bulunması zorunludur.

76 • (5) Kullanılan ürün ve kullanım amacına göre ürün etiketlerinde aşağıdaki hususlar belirtilir. • a) Biyosidal ürünü kullanması kısıtlanan kullanıcı kategorileri, • b) Hedef dışı organizmaların korunması ve suların kirlenmesinin önlenmesiyle ilgili bilgiler başta olmak üzere, çevrede oluşması muhtemel tehlikeler hakkında bilgi,

77 • c) Mikroorganizma olan ya da mikroorganizma içeren biyosidal ürünler üretim izinlerinde Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun bilgiler, • ç) Ruhsat veya tescilde belirtilen bütün ek bilgiler. • Piyasaya arz edilecek Biyosidal ürün etiketleri Türkçe hazırlanır. Biyosidal ürünlerin ihracatında, etiket, ihracatın yapılacağı ülkenin resmi dilinde veya dillerinde hazırlanır.

78 Etiket üzerinde; • Üretim ve son kullanma tarihleri ay ve yıl olarak belirtilmeli • Şarj numarası • Sağlık Bakanlığı ruhsat tarihi ve numarası • Kullanılacağı zararlı organizmalar tablo halinde açık ve net olarak belirtilmeli • Kullanma şekli,kullanıcının anlayacağı şekilde açıklanmalı • Üretici firmanın ve ruhsat sahibi firmanın adı ve adresi Ticari Sicil Gazetesi ile birebir aynı olacak şekilde yazılmalı

79 • Net miktarı birimi (kg, l, m 3 vb) yazılarak belirtilmeli • Raf ömrü ürüne göre belirtilmeli • Kullanıcı grubu (uzman personel, genel halk, sanayi için) belirtilmeli • Firma adı ve amblemi, ürünün ticari adı belirtilmeli • Formülasyon şekli (SC, birket, CS vb.) belirtilmeli • Aktif madde(ler)nin ve yardımcı maddelerin adı, CAS numarası, ürün içindeki miktarları birimleriyle birlikte belirtilmeli

80 • Güvenlik ve risk ibareleri yazılmalı • Boş ambalajın imha şekli 26.12.2008 tarihinde yayımlanan Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre belirtilir. • Ürün tipi

81 • İlk yardım önlemleri; 26.12.2008 tarihli yayımlanan Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara ilişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın açtığı kurslara katılarak Güvenlik bilgi formu hazırlamaya hak kazanmış serifikalı kişiler tarafından hazırlanan Güvenlik Bilgi Formuyla birebir aynı olarak yazılmalı

82 Biyosidal Ürün Etiket Örneği 82


"SINIFLANDIRMA, AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME Kimyager: Sevda YÜKSEL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları