Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ünal ÖZTÜRK OMÜ Güzel Sanatlar E ğ itimi Resim-i ş Ö ğ retmenli ğ i Bölümü 2.Sınıf Ö ğ rencisi Hazırlayan;

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ünal ÖZTÜRK OMÜ Güzel Sanatlar E ğ itimi Resim-i ş Ö ğ retmenli ğ i Bölümü 2.Sınıf Ö ğ rencisi Hazırlayan;"— Sunum transkripti:

1 Ünal ÖZTÜRK deletedark@hotmail.com OMÜ Güzel Sanatlar E ğ itimi Resim-i ş Ö ğ retmenli ğ i Bölümü 2.Sınıf Ö ğ rencisi www.müzikegitimcileri.net Hazırlayan;

2 Joseph-Maurice RAVEL (1875 - 1937) Fransız Besteci ve Piyanist 7 Mart 1875, Fransa 28 Aralık 1937, Fransa www.muzikegitimcileri.net

3 Ravel, Fransa’nın Bask bölgesinde, İ spanya sınırındaki bir küçük köy olan Cibore’da dünyaya geldi, ancak Paris’te büyüdü. Annesi Bask’lı idi, babası ise İ sveçli bir sanayiciydi. Müzik yetene ğ ini ve detaylara dü ş künlü ğ ünü babasından aldı. Babası Annesi Çocuklu ğ u

4 7 Yaşında piyano dersleri almaya ve 5-6 yıl sonra beste yapmaya başladı. Konservatuarda 14 yıl boyunca dönemin en ünlü müzik eğitimcilerinden Gabriel Fauré ile çalıştı. www.muzikegitimcileri.net Çocuklu ğ u

5 İleriki yıllarda, detaycılığı nedeniyle besteci Stravinsky onu Müziğin İsveç-saati Yapımcısı diye nitelemiştir. Bestelerinde, bir saatin parçaları gibi küçük müzik “blok”ları yaratıp, onları birleştirerek daha karmaşık yapılar oluşturmaktaydı. 1910-1920 yıllarında Paris’te bulunan Rus besteci Stravinsky ve Rus Balesi Topluluğu onun bestelerini etkiledi; daha geleneksel bir tarza yöneldi ve neo-klasik eserler verdi. Stravinsky ile

6 Güney Fransa’nın espri dolu evladı Ravel, bütün Fransız müzisyenlerinin gittiği yolu takip etti. Tahsilini meşhur Paris Konservatuarında yaptı. O zamanki gençliğin hocası olan Gabriel Fauré, ona besteciliğin sırlarını öğretti. Bu bilgilerle teçhiz olduktan sonra Eric Satie’nin tesiri altında kalan Ravel ortaya çıktı ve yeni yollar aramaya başladı. www.muzikegitimcileri.net

7 Ravel, çekingen ve içine kapanık bir karaktere sahipti.Bu denli ba ş arılı olmasının da nedeni belki de buydu. Duygularını bestelere böylesine ba ş arıyla aktaran ender bestecilerdendir Ravel. Form, renk, tınlayı ş ve ruh bakımından Fransız müzi ğ inin öz kayna ğ ı olan bu eserlerden ilham alarak kendi sanat dilini yarattı. Ressamlıktaki cereyanlara uyarak bu dile PUVANT İ L İ ZM, EMPRESYON İ ZM denildi. www.muzikegitimcileri.net

8 Ravel kendine mahsus yollarda, kendisinden daha ya ş lı olan vatanda ş ı Debussy’nin de vardı ğ ı hedeflere ula ş tı. İ nce bir filigran gibi bükülerek yayılan akorlarında (armonilerinde), bilhassa piyano eserlerinde, keza oda müzi ğ i eserlerinde, balelerinde ve operalarında hassasiyet, espri ve güzellik canlanır. Orkestrasyon tekni ğ i renklerle doludur (mesela ritim bakımından çok tesirli olan BOLERO, dansın sembolü olan VALSE adlı senfonik poemi, Mussorgsky’nin B İ R SERG İ DEN TABLOLAR adlı eserinin orkestrasyonu). Fakat 1. dünya sava ş ının ikinci yılında yazılan me ş hur piyano triyo ile, besteciyi daha derli toplu ve kesin bir ifadeye götüren istihale ba ş ladı. Bu ifadeye artık düzgün tınlayı ş lar de ğ il, melodinin hatları hakim oldu. Bu, Ravel’in son stilidir. www.muzikegitimcileri.net

9 Bolera isimli eseri ile tanınan Fransız besteci ve piyanist. 20. yüzyılın en önemli bestecilerinden birisidir. Özellikle Orkestrasyon konusunda çok ba ş arılı olan Ravel’in Bolero kadar ünlü bir di ğ er çalı ş ması, 1922’de Rus besteci Modest Muggorsky’nin eseri Bir Sergiden Resimler adlı piyano eserinin orkestrasyonudur Ravel, 1921’de Fransız hükümetinin kendisine vermek istedi ğ i Légion d'Honneur ödülünü reddettiyse de 1931’de Oxford Üniversitesi’nin verdi ğ i onursal doktorayı kabul etti.

10 Ravel,çok başarılı bir besteci olsa da içe dönük bir karaktere sahipti. Bu yüzden, onu anlayanların takdirine rağmen çok yalnız kaldı.Ravel, 1927’de bazı nörolojik problemler yaşamaya başladı. Birkaç yıl sonra kas problemleri ve afazi (söz yitimi) problemi işe karşılaştı. Zamanla bunama belirtileri oluştu ve 1932’de geçirdiği bir trafik kazası ile durumu ağırlaştı. Tüm bu rahatsızlıklar nedeniyle eser veremez oldu.1937’de geçirdiği başarısız beyin ameliyatı sonucu hayatını kaybetti. www.muzikegitimcileri.net

11

12 Bolero From "Gaspard de la Nuit" Le Gibet (16k) Peter R. Wolfe Ondine (43k) Robert Finley Scarbo (81k) Frank Lin Introduction and Allegro for Harp, Flute, Clarinet and String Quartet (123k) David Siu, M.D. Jeux d'Eau (52k) Jack Sirulnikoff Le Tombeau de Couperin, Menuet, piano solo version (12k) Ramón Pajares Box Le Tombeau de Couperin, Menuet, full orchestra version (38k) Ramón Pajares Box Le Tombeau de Couperin (Orch. 1st Mov't) (26k) Peter Elliott Le Tombeau de Couperin (Piano) (148k) Gary D. Lloyd Le Tombeau de Couperin, 6. Toccata (35k) Lyndon Meyer Ma Mere L'Oye 1. Pavane de la Belle au bois dormant (4k) Jof Lee 4. Les Entretiens De La Belle Et De La Bete (21k) Jof Lee 5. Le jardin feerique (23k) Jof Lee Miroirs No.1 (Noctuelles) (44k) Jack Sirulnikoff No.2 (Oiseaux Tristes) (16k) Jack Sirulnikoff No.3 (Une barque sur l'ocean) (73k) Jack Sirulnikoff No.4 (Alborada del gracioso) (80k) Jack Sirulnikoff No.5 (La vallee des cloches) (22k) Jack Sirulnikoff Pavane Pour Une Infante Defunte (24k) Frankie Ho Pavane Pour Une Infante Defunte - Orchestral version (29k) Jack Sirulnikoff Piano Concerto in Gmaj 1st Mov't. (94k) Gary Goldberg / Remapped and Edited by David Siu, M.D. 3rd Mov't. (82k) David Siu, M.D. Piano Sonatine, 2nd Mov’t. (Guitar Trio Arrangement) (11k) © Jeff Covey Rapsodie Espagnole 1.Prelude a la nuit (30k) Jack Sirulnikoff 2.Malagueña (42k) Jack Sirulnikoff 3.Habanera (22k) Jack Sirulnikoff 4. Feria (244k) Jack Sirulnikoff

13 Ravel’in müzikal-komedi niteli ğ inde iki operası vardır. L'heure espagnole ve L'enfant et les sortilèges. Birincisi, 18. yüzyıl İ spanya’sında, bir saat üreticisinin sadakatsiz e ş inin bir gününü anlatır; ilk defa 1911’de Paris’te sahnelenmi ş tir. İ kincisinin liberettosunu romancı Collette yazmı ş tır; yaramaz bir çocu ğ un çevresindeki hayvanlar ve mobilyalar tarafından cezalandırılması anlatır; ilk defa 1925’te Monte Carlo’da sahnelenmi ş tir. Ravel, Daphnis et Chloé balesini Rus opera yöneticisi Dyagilev’in sipari ş i üzerine bestelemi ş tir. Koreografik senfoni olarak tanımlanan eser helenistik bir romana dayanır. Ma mère l'oye, Valses nobles et sentimentales ve koreografik ş iir La Valse piano düeti olarak bestelenmi ş, bale müzi ğ i olarak uyarlanmı ş tır. Besteledi ğ i son bale müzi ğ i ise Bolero’dur. www.muzikegitimcileri.net

14 Ravel’in en bilinen orkestra eseri İspanyol Rapsodisi’dir. İki piyano konçertosundan ilkini savaşta sağ kolunu yitiren piyanist Paul Wittgenstein’in isteği üzerine 1930’da sadece sol el için bestelemiştir; 1931’de tamamlanan ikinci piyano konçertosu, 2 el içindir. Vokal eserleri arasında en göze çarpanı Şehrazat’tır. Bu eser, mezzo-soprano ve orkestra için yazılmıştır. Don Quichotte à Dulcinée ise bir film müziği olarak bestelenmiştir. www.muzikegitimcileri.net

15

16

17 TEŞEKKÜRLER! Hazırlayan: ÜNAL ÖZTÜRK Müzik Eğitimcileri Sitesi ©2006


"Ünal ÖZTÜRK OMÜ Güzel Sanatlar E ğ itimi Resim-i ş Ö ğ retmenli ğ i Bölümü 2.Sınıf Ö ğ rencisi Hazırlayan;" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları