Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

+ BETT IN LONDON. + BETT PROGRAMI + Big Ben Londra'da Westminster Sarayı'nın yanındaki ünlü saat kulesidir. Dünyanın en büyük ikinci dört taraflı saatidir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "+ BETT IN LONDON. + BETT PROGRAMI + Big Ben Londra'da Westminster Sarayı'nın yanındaki ünlü saat kulesidir. Dünyanın en büyük ikinci dört taraflı saatidir."— Sunum transkripti:

1 + BETT IN LONDON

2 + BETT PROGRAMI

3 + Big Ben Londra'da Westminster Sarayı'nın yanındaki ünlü saat kulesidir. Dünyanın en büyük ikinci dört taraflı saatidir.  17-21 KASIM 2013

4 + BETT Thames Nehri  17-21 KASIM 2013 BETT PROGRAMI İ ngiltere'nin güneyinde nehir. Londra'nın içinden geçerek Kuzey Denizi'ne dökülür. Thames Nehri İ ngiltere'de çok önemli bir nehirdir. Ço ğ u zaman sadece "Nehir" olarak anılır  17-21 KASIM 2013

5 + BETT Picadilly Meydanı  17-21 KASIM 2013 BETT PROGRAMI Ünlü Eros Heykeli ve bir çok sinema, müzik ma ğ azası ve Pepsi Trocadero, Madame Tussauds Rock Circus'un bulundu ğ u londranın ünlü meydanı.  17-21 KASIM 2013

6 + BETT Leicester Meydanı  17-21 KASIM 2013 BETT PROGRAMI Londra'nın batı kısmında yanlızca yayaların girebildi ğ i bir meydandır. Meydanın ortasında küçük bir park bulunur. Bu parkta William Shakespeare adına yapılmı ş bir çe ş me bulunmaktadır.

7 + BETT Amiral Nelson  17-21 KASIM 2013 BETT PROGRAMI Napolyon Sava ş larında sava ş mı ş İ ngiliz deniz subayıdır. Norfolk'da do ğ up Trafalgar sava ş sırasında hayatını kaybetmi ş tir. İ ngilizlerin ünlü denizcisidir. Heykeli trafalgar Meydanı’nda bulunmaktadır.  17-21 KASIM 2013

8 + Trafalgar Meydanı  17-21 KASIM 2013 BETT PROGRAMI Londra'nın merkezinde, bulunan önemli meydan. Adını, Amiral Horatio Nelson komutasındaki İ ngiliz donanmasının Fransız ve İ spanyol donanmalarını yendi ğ i Trafalgar Sava ş ı'ndan alır.  17-21 KASIM 2013

9 + BETT Thames Nehri  17-21 KASIM 2013 BETT PROGRAMI İ ngiltere'nin güneyinde nehir. Londra'nın içinden geçerek Kuzey Denizi'ne dökülür. Thames Nehri İ ngiltere'de çok önemli bir nehirdir. Ço ğ u zaman sadece "Nehir" olarak anılır  15-19 MAYIS 2013 Buckingam Sarayı İ ngiliz kraliyet ailesinin Londra'da oturdu ğ u saray. Westminster'da bulunan saray, adını 18. yüzyıl ba ş larında Buckingham dükleri için yapılan evden alır. III. George'un 1761'de e ş i için satın aldı ğ ı ev, kraliçenin evi olarak anılmaya ba ş ladı.

10 +  17-21 KASIM 2013 BETT PROGRAMI  15-19 MAYIS 2013 Pratik İ ngilizce

11 + İ ngiliz Müzesi  17-21 KASIM 2013 BETT PROGRAMI İ ngiltere'nin Londra ş ehrinde Dünya'nın her yanından getirilen seçkin Eskiça ğ yapıtları ve etnografya koleksiyonlarını kapsayan müze.  17-21 KASIM 2013

12 + Oxford Circus  17-21 KASIM 2013 BETT PROGRAMI  15-19 MAYIS 2013 Oxford Circus Londra'nın en batısında en i ş lek Regent Sokak ve Oxford Sokak arasında kalmaktadır.

13 + Covent Garden  17-21 KASIM 2013 BETT PROGRAMI  15-19 MAYIS 2013 Londra'nın en batısında bulunan St. Martin ve Drury geçitleri arasında kalmaktadır. Eski meyve ve sebze pazarı merkez meydanda bulunmaktadır ve ş imdilerde popüler bir alı ş veri ş merkezi ve turizm alanı haline gelmi ş tir.

14 + BETT  17-21 KASIM 2013 BETT PROGRAMI  15-19 MAYIS 2013 Londra'nın batı kısmında yanlızca yayaların girebildi ğ i bir meydandır. Meydanın ortasında küçük bir park bulunur. Bu parkta William Shakespeare adına yapılmı ş bir çe ş me bulunmaktadır.

15 + BETT  17-21 KASIM 2013 BETT PROGRAMI Fransız ihtilâlinden sonra 1793 senesinde, Fransa'da açılan ilk devlet müzesi. Paris'te bulunan bu müze emsalleri arasında en ünlülerindendir

16 + London Eye  17-21 KASIM 2013 BETT PROGRAMI 35 metre yükseklikte, Avrupa'da bilinen en yüksek dönme dolaptır. Birle ş ik Krallık'ın en popüler turistik mekanı olmak üzere yılda üç milyona yakın turist ziyaret eder.  17-21 KASIM 2013

17 + Oxford Üniversitesi  17-21 KASIM 2013 BETT PROGRAMI İ ngiltere'nin Oxford kentinde bulunan bir üniversitedir. 11. yüzyılda kurulan okul, Anglo-sakson dünyanın en eski üniversitelerinden biridir. Günümüzde de dünyanın en saygın e ğ itim kurumlarındandır. Üniversite yakla ş ık 130 ülkeden 18000'den fazla ö ğ renciye e ğ itim vermektedir.  17-21 KASIM 2013

18 + Greenwich  17-21 KASIM 2013 BETT PROGRAMI Londra`nın güneydo ğ usunda yer alan bir semt adıdır. Boylamların derecelendirilmesinde 0 olarak kabul edilir. İ ngiltere'nin en büyük 2.gözlemevidir. 51° 28 ′ 44 ″ kuzey enlemleri ve 0º 0' 0" do ğ u/batı boylamlarında bulundu ğ u varsayılır.  17-21 KASIM 2013

19 + Milli Müze  17-21 KASIM 2013 BETT PROGRAMI Londra'da 1824 yılında kurulan, 2300'den fazla parçanın oldu ğ u koleksiyona sahip müze. Müze, on üçüncü yüzyıl yirminci yüzyıl aralı ğ ında pek çok tabloya sahiptir.  17-21 KASIM 2013

20 + Madam Tussaud  17-21 KASIM 2013 BETT PROGRAMI Merkezi Londra'da bulunan balmumu heykel müzesidir. Balmumundan heykel ustası Marie Tussaud tarafından kurulmu ş tur.  17-21 KASIM 2013

21 + www.majole.com info@majole.com 02163242425


"+ BETT IN LONDON. + BETT PROGRAMI + Big Ben Londra'da Westminster Sarayı'nın yanındaki ünlü saat kulesidir. Dünyanın en büyük ikinci dört taraflı saatidir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları