Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Bülent YILMAZ Ar ş. Gör. Nevzat ÖZEL BBY 206 Bilginin Organizasyonu Uygulama II.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Bülent YILMAZ Ar ş. Gör. Nevzat ÖZEL BBY 206 Bilginin Organizasyonu Uygulama II."— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Bülent YILMAZ Ar ş. Gör. Nevzat ÖZEL BBY 206 Bilginin Organizasyonu Uygulama II

2 Dewey Onlu Sınıflama Sistemi

3 Dewey Onlu Sınıflama Sistemi’nde  Edebiyat kitapları  Tarih kitapları  Co ğ rafya kitapları  Biyografi kitapları için numara verme i ş lemi farklılık gösterebilir.

4 Edebiyat Kitapları İçin Numara Verme  800 Edebiyat  (Ülke Edebiyatı+Edebi Tür+Dönem No)  8 Edebiyat temel numarası  81 Ülke numarası  82 Ülke numarası  83 Ülke numarası  811 Edebi Tür numarası  812 Edebi Tür numarası  813 Edebi Tür numarası

5 Edebiyat Kitapları İçin Numara Verme  Ülke edebiyatları DOS’ta her ülkenin edebiyatları 10’a bölünmü ş tür.  810 Türk Edebiyatı  820 İ ngiliz Edebiyatı  830 Alman Edebiyatı  840 Fransız Edebiyatı  850 İ talyan Edebiyatı  860 İ spanyol Edebiyatı  870 Latin Edebiyatı  880 Yunan Edebiyatı  890 Di ğ er Dillerin Edebiyatı

6 Edebiyat Kitapları İçin Numara Verme  Edebi Türler  -1 Ş iir  -2 Tiyatro  -3 Roman ve Hikaye  -4 Denemeler  -5 Söylevler  -6 Mektuplar  -7 Hiciv ve mizah  -8 Çe ş itli edebiyatlar

7 Edebiyat Kitapları İçin Numara Verme  Dönem Numarası Edebiyat eserinin yazarının ya ş adı ğ ı yılları kapsar. Her ülke edebiyatı için ayrı dönem tabloları vardır. Türkçe Edebiyat İ çin Dönem Tablosu  -1 İ slamiyet'ten önce 9.yüzyıla kadar  -2 İ slamiyet’ten sonra  -21 9.-10.yy.  -22 11.12.yy.  -23 13.-15.yy.  -24 16.-18.yy.  -3 19.yüzyıl  -31 1800-1849  -32 1850-1899  -4 20.yüzyıl  -41 1900-1922  -42 1923-

8 Edebiyat Kitapları İçin Numara Verme  Örne ğ in; Ya ş ar Kemal’in A ğ rı Da ğ ı Efsanesi Romanı  810 Türkçe Edebiyat  -3 Roman ve Hikaye  -42 1923-  813.42

9 Edebiyat Kitapları İçin Numara Verme  Örne ğ in; 17.yüzyılda ya ş amı ş bir Türk yazarın deneme türündeki eseri  810 Türkçe Edebiyat  -4 Denemeler  -24 16.-18.yy.  814.24

10 Coğrafya Kitapları İçin Numara Verme  910 Co ğ rafya ve seyahat Ülkeler hakkında bilgileri içeren co ğ rafya ve seyahat eserleri (Co ğ rafya No+T2’den Ülke No)

11 Coğrafya Kitapları İçin Numara Verme  Örne ğ in; Türkiye ile ilgili hazırlanmı ş seyahat kitabı için  (Co ğ rafya No+T2’den Ülke No)  91+561  915.61

12 Coğrafya Kitapları İçin Numara Verme  Örne ğ in; Londra ile ilgili co ğ rafya kitabı  91 Co ğ rafya  -421 2 Londra (T2’den)  914.212

13 Tarih Kitapları İçin Numara Verme  Tarih kitapları için  (9+T2’den ülke kodu)  9 Tarih  -561 Türkiye (T2’den)  956.1 Türkiye Tarihi

14 Tarih Kitapları İçin Numara Verme  Örne ğ in; Fatih Sultan Mehmet’in İ stanbul’u fethi ile ilgili tarih kitabı  Türk tarihi oldu ğ u için  9+561= 956.1  Bu numara bulunduktan sonra ilgili ş emada (3.Cilt) bu numaraya gidilir. İ stanbul’un fethi aranır.  956.101 521

15 Tarih Kitapları İçin Numara Verme  Örne ğ in; Fransız ihtilalini anlatan bir tarih kitabı  9 Tarih  -44 Fransa (T2’den)  9+44=944 numarasına gidilir. Fransız ihtilali aranır.  944.04 Devrim Dönemi, 1789-1804

16 Biyografi Kitapları İçin Numara Verme  Biyografi eserleri için numara vermede 2 yol izlenir.  1.Yol 92+Konu Numarası ( Ş emalardan) Örne ğ in; Cahit Arf’ın hayatını anlatan bir eser (Matematikçi) 92+510= 925.1 (sondaki sıfır dü ş er)

17 Biyografi Kitapları İçin Numara Verme  2.Yol  Ana konu numarasına Tablo 1’den ki ş iler numarası eklenir. 510 Matematik (2.Ciltten) -092 Ki ş iler 510.092

18 Biyografi Kitapları İçin Numara Verme  Örne ğ in; Oktay Sinano ğ lu’nun hayatını anlatan bir kitap (Kimyacı)  1.Yol’a göre 92+540= 925.4  2.Yol’a göre 540+092= 540.92  (Sıfırın gitmesinin nedeni kimya konusunda ait standart alt bölümlemenin sıfırsız kullanılmasını istemesidir)

19 Prof. Dr. Bülent YILMAZ Ar ş. Gör. Nevzat ÖZEL BBY 206 Bilginin Organizasyonu Uygulama II 6.Hafta


"Prof. Dr. Bülent YILMAZ Ar ş. Gör. Nevzat ÖZEL BBY 206 Bilginin Organizasyonu Uygulama II." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları