Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BELİRLİ BİR KURALA GÖRE DİK ÜÇGENLERİ KULLANARAK ÇOKGENLERİN İNŞASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BELİRLİ BİR KURALA GÖRE DİK ÜÇGENLERİ KULLANARAK ÇOKGENLERİN İNŞASI"— Sunum transkripti:

1 BELİRLİ BİR KURALA GÖRE DİK ÜÇGENLERİ KULLANARAK ÇOKGENLERİN İNŞASI
ÜÇGENDEN ÇOKGENLER BELİRLİ BİR KURALA GÖRE DİK ÜÇGENLERİ KULLANARAK ÇOKGENLERİN İNŞASI

2 GİRİŞ Herhangi bir geometri probleminde öğrenciler şekilleri anlamaya çalışır öğrendiği teorileri kullanır sonra da problemi çözer ve bu tür problem grupları için genelleme yapar. Bu çalışmada, verilen bilgiler doğrultusunda kendisinden istenen şekilleri arar daha sonrada kullanır. Üstelik, bu çalışmada öğrenciler verilen malzemeyi kullanarak özgün şekiller geliştirmek için kendi kurallarına göre çalışma disiplini kazanır.

3 6. SINIF GEOMETRİ ÖĞRENME ALANININ ALT ÖĞRENME ALANLARI VE KAZANIMLARI
Alt öğrenme AlanI : ÇOKGENLER KAZANIMLAR: Çokgenleri İnşa eder.

4 BECERİLER: İletişim, ilişkilendirme, akıl yürütme DAVRANIŞ ÖRÜNTÜSÜ: 1. Karenin, dikdörtgenin, üçgenin ve bir çokgenin köşe ve kenarları gösterilir. 2. Kare, dikdörtgen, üçgen ve çokgen modelleri oluşturulur.

5 ÖĞRETME – ÖĞRENME – YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:
Anlatım Tartışma Soru – cevap Problem çözme Gösteri

6 KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ – ARAÇ, GEREÇ VE KAYNAKÇA:
FON KARTONUNDAN KARE MAKAS

7 ÖĞRENME ÖĞRETME: (EĞİTSEL PLAN) GİRİŞ:
Bir kare her iki köşegenini de belirlemek için katlanır ve bir köşegeninden kesilerek iki eş dik üçgene ayrılır.

8 ÖĞRENME ÖĞRETME: (EĞİTSEL PLAN) GİRİŞ:
Daha sonra ikizkenar dik üçgenlerden bir tanesi kat yerinden kesilerek iki küçük ikizkenar dik üçgen elde edilir.

9 GELİŞME KURALLAR Şekillerin hepsi kenarları kullanarak birleştirilir. (Birbirinin üstüne gelemezler) Her birleşme sonunda en az bir çift köşe birbirine temas etmek zorundadır

10 YukarIdakİ kurallara göre;
DOĞRU YANLIŞ

11 YukarIdakİ kurallara göre;
DOĞRU YANLIŞ

12 Öğrencilerden üçgen, kare, dikdörtgen, paralelkenar ve yamuk oluşturmaları istenir

13 DİKDÖRTGEN PARALELKENAR YAMUK

14 ve daha karmaşık kapalı çokgenler elde edilir.

15 1.

16 2.

17 3.

18 Bu şekillerin nasıl oluşturulduğu öğrencilere sorulur
Bu şekillerin nasıl oluşturulduğu öğrencilere sorulur. Öğrenciler bu şekiller üzerinde grup olarak bir süre tartışırlar.

19 Her öğrenciye bir çalışma kağıdı verilerek öğrencilerin ellerindeki malzemeyi kullanarak verilen şekilleri yapmaları istenir.

20 ÇALIŞMA KAĞIDI: Çalışma kağıdı aşağıdaki şekillerin oluşturulmasıyla başlar ve sorularla devam eder.

21 1. şekİl

22 2. şekİl

23 3. şekİl

24 ÇALIŞMA KAĞIDI 1. Şekilleri oluştururken izlediğiniz aşamaları bir şema haline getirerek açıklayınız. 2. Bu üç parçayı kullanarak her çokgeni oluşturabildiniz mi? Neden? 3. Oluşturabildiğiniz şekillerin isimlerini biliyorsanız yazınız. 4. Sizler de yukarıdakilerden farklı olacak şekilde yeni şekil modelleri geliştiriniz ve bu şekillerin ne tür özellikler kazandığını tartışınız.

25 ÇALIŞMA KAĞIDI 5. Kare aşağıdaki şekilde kesilerek parçalanıyor. Yukarıdaki şekillerin oluşturulması mümkün mü? Arkadaşlarınızla tartışınız

26 farklI şekİl modellerİ
Sizler de kareyi özgün bir şekilde keserek farklı şekil kalıpları oluşturabilirsiniz.

27 SONUÇ ÖLÇME – DEĞERLENDİRME :
Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik ölçme ve değerlendirme Öğrenciler bireysel olarak hangi şekilleri oluşturdular? Tablodaki şekilleri verilen yönerge doğrultusunda oluşturarak özelliklerini gözlemlediler mi? Şekilleri kurallara uygun olarak çeşitlendirdiler mi?

28 ÖLÇME – DEĞERLENDİRME :
Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik ölçme ve değerlendirme Öğrenciler bir grup olarak şekillerin tamamlanmasına yönelik bir strateji geliştirebildiler mi? Öğrenciler gruplara ayrılarak şekil araştırmasını yapabildiler mi?

29 ÖLÇME – DEĞERLENDİRME :
Ek ölçme ve değerlendirme etkinlikleri Çokgenlerin bu şekilde parçalardan oluşturulmasının sebepleri nelerdir? Bu şekilde çokgenler parçalı oluşturmak başka hangi alanlara katkı sağlar? Tartışınız. Öğrencilerin tamamlamakta zorluk çektiği şekilleri sınıflandırınız. Bu şekillerin ortak özellikleri yada birbirinden ayıran özellikleri nelerdir? Bir şekli oluşturmanın birden fazla yolu olabilir mi? Neden?

30 SONUÇLAR Verilen şekiller görme yeteneği, algılama, tanımlama ve uygulama gerektirdiğinden dolayı, bazı öğrenciler zorlandılar. Etkinliği tamamlamada, alandan – bağımsız öğrencilerden daha çok alana – bağımlı öğrenciler etkinlikte zorlandılar.

31 SONUÇ-1 Zorlanan öğrenciler iki şekilde etkinliği tamamladı. Bunlardan ilki; farklı öğrenme stiline sahip öğrencilerin bir araya getirilerek grup halinde çalışmaları sağlandı.

32 SONUÇ-1 Grup çalışmasında alandan – bağımsız öğrenciler şekilleri görme konusunda alana – bağımlı öğrencilere rehberlik ettikleri gözlemlendi.

33 SONUÇ-2 İkincisinde ise öğrencilere bazı şekillerin kopyası çıkarıldı ve bir kalıp üzerinde çalışıldı. Bu kalıp üzerinde parçalar hareket ettirildi ve yerleştirildi.

34 SONUÇ-3 Bu işlem öğrencilerin sadece şekli tanımlamalarına değil aynı zamanda bir şeklin belirli bir kurala göre parçalanması için ilkeler geliştirmesini sağladı.

35 KAYNAKLAR http://nrich.maths.org/
Johanson as part of the Illuminations Summer Institute. G. Williams, which appeared in the March‑April edition of Mathematics Teaching in the Middle School. Güven, B.,Öğretimde Bireysel Farklılıklara Bakış:Bilişsel Stiller, EDU7, C.2, S.2,2007

36 SABIRLA BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM…
EŞREF GÜREL MATEMATİK ÖĞRETMENİ DENİZLİ BİLİM VE SANAT MERKEZİ


"BELİRLİ BİR KURALA GÖRE DİK ÜÇGENLERİ KULLANARAK ÇOKGENLERİN İNŞASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları