Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 VE 2 SANZATU AÇIŞLARINA CEVAPLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 VE 2 SANZATU AÇIŞLARINA CEVAPLAR"— Sunum transkripti:

1 1 VE 2 SANZATU AÇIŞLARINA CEVAPLAR

2 1 VE 2 SANZATU AÇIŞLARI Bunlar briçin en belirgin ve kesin açışlarıdır. Daha önce de belirttiğimiz gibi, beşli majörsüz dengeli bir dağılım garanti ederler. 1 ve 2 sanzatu açışlarını hatırlayalım: 1 sanzatu (16-18 Onör Puanı) 2 sanzatu (21-22 Onör Puanı)

3 1 SA AÇIŞINA CEVAPLAR 1 SA açışı üzerine (16-18 O), cevapçı manş umudu olup olmadığını anlamakta güçlük çekmez. İŞTE MÜMKÜN OLAN ÜÇ BÖLGE 0-7 OD: manş umudu yok; 8-9 OD: manş umudu; 9 O veya 10 OD'den itibaren: manş kesin

4 "Manş kesin" derken, manşın, mutlaka deklare edilmesi gerektiğini söylemek istiyoruz, yoksa mutlaka kazanılacağını değil... 1 SA açışı üzerine şleme nasıl gidileceğini daha sonra inceleyeceğiz. 1 SA açışından sonraki gelişmelerin incelenmesine geçmeden önce, iki büyük konvansiyonu ele alacağız 1. STAYMAN 2. TEXAS Bugün briç oyuncularının büyük çoğunluğu STAYMAN ve TEXAS konvansiyonlarını kullanmaya başlamışlardır.

5 1. STAYMAN STAYMAN 1 ve 2 SA açışları üzerine kullanılır.
STAYMAN'a sadece 4 cevap vardır. 1 SA üzerine 2 Trefl Stayman ile cevap vermek, açıcıya şu soruyu yöneltmektir: Dörtlü bir majörünüz var mı? İşte bu soruya verilecek dört cevap:

6 İşte Stayman'a verilecek cevaba ilişkin iki örnek:
Konuşmalar: Soldaki elle, 2 Trefl'e 2 Kör diye cevap verirsiniz. Sağdaki elle, 2 SA diyerek iki dörtlü majörünüzü gösterirsiniz.

7 STAYMANIN KULLANILMASI
Stayman'ı dörtlü bir majörle 8 OD puanından itibaren kullanın. Manşı mümkün veya kesin gördüğünüz bütün durumlarda, eliniz bir koz kontratına elverişli ise, STAYMAN'ı kullanmanız gerekir. Ortağınızın dengeli bir dağılımı olduğunu unutmayın.

8 II – TEXAS TEXAS'ı kullanmak demek, transfer yapmak demektir. Yani ortağınızdan konuştuğunuz rengin üstündeki rengi söylemesini istemektir. 1 SA açışı üzerine TEXAS beşli bir majörle klasik biçimde kullanılır.

9 Cevapçı: Disiplinli bir oyuncu, açıcı olarak, bunun bir üs-tündeki rengi konuşmakla yükümlüdür: Yani:

10 TEXAS niçin kullanılır ve büyük süksesini neye borçludur?
Konvansiyonun sade ve basit oluşunun dışında, iki önemli yararı vardır: TEXAS 1 SA ile açanın daima majör kontratlarının deklaranı olmasını ve dolayısıyla açılışın ona doğru yapılmasını (yüksek puanlı elin yere açılmamasını) sağlar. TEXAS konuşmaların gelişmesine büyük bir esneklik getirir. Bu arada, iki renkli ellerin ekonomik bir şekilde, yani 3 SA seviyesini aşmadan, gösterilmesini sağlar.

11 İşte bir örnek: Yukardaki gibi bir eliniz olduğunu farz edelim. Ortağınız 1 SA ile oyun açtı ve siz 2 Kör diyerek pike transfer istediniz, açıcı da 2 Pike düzeltti. Şimdi ikinci renginizi (trefli) gösterebilirsiniz ve bu % 100 forsingtir. Ve konuşmalar devam eder.

12 MİNÖR TEXAS'LARI (tecrübeli oyunculara mahsustur)
TEXAS konvansiyonunu kullanarak minör renklerden birini göstermek de mümkündür. Bunun için size şu cevapları vermenizi tavsiye ederim: Konuşmalar şöyle başlayacaktır: Birinci durumda:

13 İkinci durumda: 1 SA ile açan zorunlu olarak birinci durumda 3 Trefle ve ikinci durumda 3 Karoya düzeltir ve cevapçı eli müsaitse konuşmaları sürdürebilir.

14 1 SA açışı üzerine TEXAS bahsini kapatmadan önce şunu hatırlatalım ki TEXAS, STAYMAN'dan farklı olarak, cevapçının minimum gücü hakkında hiç bir bilgi vermez. Nitekim, TEXAS'ı, açıcıyı 2 Kör veya 2 Pike oynatmak için yapabileceğiniz gibi (ki bu halde sadece 1-2 puanınız olabilir), kuvvetli bir elle de yapabilirsiniz. TEXAS sadece uzunluk gösterir: Majör TEXAS’ında en az beşli bir renk; Minör TEXAS’ında en az altılı bir renk.

15 ÖZEL BİR DURUM 1 SA ile açanın:
'Texas" renginden en az dört kâğıttan oluşan kuvvetli bir desteği; maksimum bir sanzatu açışı; As ve Rualar bakımından zengin bir eli vardır. Bu takdirde: diyebilir. Bu hareket tarzı mükemmel manş kontratlarının bulunmasını mümkün kılar.

16 İşte bir örnek: Ortağının eli hakkında iyi bilgilendirilmiş olan cevapçı manş ilan eder.

17 1 SA AÇIŞINDAN SONRA "STAYMAN" VE "TEXAS" İLE KONUŞMALARIN GELİŞMESİ

18 I- CEVAPÇININ MAJÖRÜ YOK
Daha önce gördüğümüz üç bölgeyi ayrı ayrı inceleyelim: 0-7 OD; 8-9 OD; 9 O veya 10 OD ve üstü — OD Manş umudu yoktur. 1 SA açışı üzerine pas geçmek gerekir. Altılı bir minörünüz varsa ve ortağınızla TEXAS oynuyorsanız, bu rengi Texas'la gösterin: 2 Pik veya 3 trefli diyerek.

19 — OD 2 SA diye cevap verin. Örnek: Bu bir manş teklifidir ve açıcı eline göre karar verecektir.

20 2 SA cevabı üzerine açıcının eli şu ikisinden biri olsun:
Soldaki elle, açıcı "iyi" 17 O puanına güvenerek 3 SA demekte bir zorluk çekmez. Sağdaki elle, sadece 16 O puanı, yani minimum bir açışı olduğu için pas geçmelidir. — 9 0 veya 10 OD ve üstü 3 SA ya bağlayın.

21 II. - CEVAPÇININ DÖRTLÜ MAJÖRÜ VAR
Dörtlü bir majörle, minimum 8 OD puanınız varsa (manş umudu) STAYMAN yapın. • 8-9 puanla (OD), cevapçı 2 Trefl der.

22 Şimdi de açıcının buna verebileceği cevapları inceleyelim:
2 Karo Siz 2 SA deyin. Açıcı karar versin. 2 Kör Siz 3 Kör deyin(forsing değil). 2 Pik Yine 2 SA dersiniz ve açıcı karar verir. 2 SA Açıcının iki dörtlü majörü vardır (yeni STAYMAN'a göre), 3 Kör diyin. Açıcı maksimum ise manş ilân eder.

23 •9 O veya 10 OD puanından itibaren, sorun en iyi manşı bulmaktır
•9 O veya 10 OD puanından itibaren, sorun en iyi manşı bulmaktır. Önce 2 Trefl diyerek STAYMAN yaparsınız: 4-4 bir majör fiti bulursanız 4 Kör veya 4 Pik ilân edersiniz. Diğer hallerde 3 SA deklare edersiniz.

24 III. - CEVAPÇININ BEŞLİ BİR MAJÖRÜ VAR
Genel kural olarak, TEXAS konvansiyonunu kullanın. Cevapları bir kez daha hatırlatalım:

25 Açıcının düzeltmesi üzerine:
0-7 puanla: 2 Kör veya 2 Pike pas geçin. İşte bir örnek:

26 — 8 O veya 9 OD ile, yani manş umuduyla, bir daha konuşmak gerekir.
Dengeli bir dağılımla 2 SA Dengesiz bir dağılımla majörün 3'ünü söyleyin. Açıcı nihaî kontratı tayin eder. İşte bir örnek: 2 SA üzerine, maksimum sanzatu açışı ve üç körü olan Batı manş ilân etmelidir.

27 NOT: Cevapçının 3 Kör üzerine pas geçmeye hakkı var­dır.
— 10 OD'den itibaren manş kesindir. Cevapçı: Dengeli bir elle 3 SA der; Altılı bir majörle 4 Kör veya 4 Pik der; İki renkli bir elle yeni bir renk gösterir.

28 İşte üç örnek: 1° : 3 SA deyin. Açıcı nihaî kontratın ne olacağına karar verir. 2° : 4 Pik deyin. Açıcı bunun üzerine pas geçecektir. 3° : İkinci renginizi gösterin: 3 Karo. Açıcının en az uç piki varsa sizi destekleyecektir (4 Pik).

29 IV. - CEVAPÇININ HEM BEŞLİ BİR MAJÖRÜ HEM DE DÖRTLÜ BİR MAJÖRÜ VAR
0-7 OD: TEXAS'ı kullanın. İşte bir örnek:

30 8 veya 9 OD ile: STAYMAN yapın.
İşte bir örnek ve konuşma sekansının tamamı: Beş piki olan cevapçı eline yeniden değer biçer ve doğrudan manş ilân eder.

31 10 OD'den itibaren: STAYMAN yapın
Ortağınız bir majör söylerse manşa sıçrayın. Ortağınız 2 Karo diye cevap verirse, iki imkân vardır. Klasik biçimde beşli majörünüzü gösterin, yani: deyin. Dağılımınız ve kuvvetiniz hakkında tam bir bilgi edinmiş olan ortağınız en isabetli nihaî kontratı seçe­cektir.

32 İKİ MAJÖRLE TEXAS İki majörle TEXAS konsantre onörleri olan kuv­vetli bir el gösterir.

33 5-5 ve kuvvetli bir iki renkli elle, önce pik TEXAS’ı yapın ve sonra körleri gösterin.

34 1 SA ÜZERİNE VERİLECEK CEVAPLARIN TABLOSU

35 2 SA AÇIŞINA CEVAPLAR Bugün, 1 SA ve 2 SA açışları üzerine 4 cevaplı STAYMAN ve TEXAS konvansiyonlarının benimsenme­siyle, 1 SA ve 2 SA açışlarından sonraki konuşmalar aynı seyri takip eder. Modern briçte oyuncular majör kontratların bulunmasına gitgide daha büyük bir önem atfetmektedir­ler. Şampiyonlar ayrıca 1 SA ve özellikle 2 SA açışın­dan sonra elin açıcı tarafından oynanmasında çok büyük bir yarar bulunduğunun farkına varmışlardır. İşte STAYMAN'ın bu iki avantajı vardır.

36 I. - STAYMAN İşte STAYMAN 3 Trefline verilecek dört cevap:
Bu cevaplar, 1 SA açışından sonra STAYMAN'a verilecek cevapların tıpkısıdır. Yalnız bir kademe daha yüksektirler. Bu benzerlik cevapları daha kolay aklınızda tutma­nızı sağlayacaktır.

37 İşte 2 SA üzerine yapılan STAYMAN'a verilecek ce­vaplara iki örnek:
• Dörtlü majörü olmayan açıcı 3 Karo diye cevap ve­rir.

38  İki dörtlü majörle açıcı 3 SA der.
2 SA açılışı üzerine 5-6 OD puanından itibaren ve dörtlü bir majörle Stayman yapın.

39 II. — TEXAS İki majör TEXAS'ını oynamak yeterlidir
Böylece kör ve pik kontratlarını açıcıya oynat­mış olursunuz. Ayrıca, çok zayıf bir eliniz varsa 3 Kör veya 3 Pikte durabilirsiniz.

40 İşte bir örnek: Cevapçı V 10’dan beşli piki ve bomboş eliyle ortağını 3 Pike oynatmak ister ve bu kuşkusuz 2 SA' dan daha iyi bir kontrattır.

41 2 SA AÇIŞINDAN SONRA GELİŞMELER
Plan 1 SA açışından sonraki planın aynıdır. 1. DÖRTLÜ BİR MAJÖR YOKSA 0-4 puanla: pas geçin. 5 OD puanından itibaren: mümkün olan tek bir cevap vardır: 3 SA Minörünüzü göstermek (3 Karo) gereksizdir.

42 2. DÖRTLÜ BİR MAJÖRLE 0-4 OD ile: pas geçin. 5 OD'den itibaren: 3 Trefl diyerek STAYMAN ya pın. 2 SA açışı üzerine şöyle bir eliniz olduğunu farz edin:

43 3 Trefl STAYMAN yaptıktan sonra:
Ortağınız 3 Karo diye cevap verirse, 3 SA'ya bağlayın. Ortağınız 3 Kör diye cevap verirse, burada yine 3 SA'ya bağlayın. Ortağınız 3 Pik diye cevap verirse, fit bulunmuştur, 4 Pik deklare edin. Ortağınız 3 SA diye cevap vererek iki dörtlü majör gösterirse: ya 4 Pike bağlayın; ya da açıcıyı oynatmak için TEXAS'ı kullanın: 4 körle 4 trefl, 4 pikle 4 karo deyin.

44 3.BEŞLİ BİR MAJÖRÜNÜZ VARSA
Ondan sonra, açıcının düzeltmesi üzerine: 0-4 OD ile: pas geçin.

45 5 OD puanından itibaren: dengeli veya yarı dengeli bir elle 3 SA deklare edin.
Örnek: Açıcı 4 Kör ile 3 SA arasında karar verir.

46 Körden veya pikten altı kâğıtla: 4 Kör veya 4 Pik deyin.
Örnek:

47 İki renkli bir elle: şlem görüyorsanız (10 OD pu­anından itibaren) yeni bir renk söyleyin.
İşte bir örnek: Bu konuşma % 100 forsingtir. Açıcı, renklerinizi tutup tutmadığına göre, ya cesaret verici ya da cesaret kırıcı bir konuşma yapacaktır.

48 4.BEŞLİ BİR MAJÖRÜNÜZLE DÖRTLÜ BİR MAJÖRÜNÜZ VARSA
4 OD puanına kadar TEXAS yapın. 5 OD puanından itibaren 3 Trefl STAYMAN ya­pın. Ortağınız dörtlü bir majör gösterirse: 4 seviyesinde destekleyin. Ortağınız 3 Karo diye cevap verirse, yani dörtlü ma­jörü yoksa, 1 SA açışı üzerine olduğu gibi, iki seçene­ğiniz vardır: 1.Klasik biçimde beşli majörünüzü göstermek, yani 3 Kör veya 3 Pik demek.

49 İşte bir örnek: Konuşmalar şöyle başlayacaktır: Ve gerekli bilgileri edinmiş olan açıcı nihaî kontrata karar verir.

50 2 SA ÜZERİNE CEVAP TABLOSU

51


"1 VE 2 SANZATU AÇIŞLARINA CEVAPLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları