Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ŞLEMLER VE MODERN KONVANSİYONLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ŞLEMLER VE MODERN KONVANSİYONLAR"— Sunum transkripti:

1 ŞLEMLER VE MODERN KONVANSİYONLAR
NE ZAMAN ŞLEM DÜŞÜNMEK GEREKİR? Şlem konvansiyonlarını incelemeye geçmeden önce, ne zaman şlem düşünmeniz gerektiğini ve şlem ilân etmek veya etmemek kararınıza dayanak olan sebeplerin neler olduğunu öğrenmenizi sağlayacak bazı genel prensip ve tavsiyelerden sözedelim. Garantili reçeteler yoktur. Masada çoğu zaman doğru kararı verebilmenizi sağlayacak olan daha çok tec­übe ve sağlam bir muhakemedir.

2 Muhakemenizi hangi kriterlere dayandıracaksınız
Muhakemenizi hangi kriterlere dayandıracaksınız? Bu bölüm size şlem bölgesine girip girmeyeceğinize, yani ortağınıza bir şlemin mümkün olduğunu bildirip bildirmeyeceğinize karar vermek konusunda rehber olacaktır. İşte bu bölümün planı 1.Şlem niçin ilân edilir? 2.Şlem ilân etmek için toplam puanlarınız en az ne kadar olmalıdır? 3.Bazı pratik tavsiyeler.

3 I. - ŞLEM NİÇİN İLÂN EDİLİR?
Bütün briçcilerin bildiği gibi, bir şlem ilân etmek ve kazanmakla çok önemli bir ek avantaj elde edilir. Pötişlem: zonda değilken 500 puan; zonda 750 puan kazandırır. Granşlem zonda değilken 1000 puan; zonda 1500 puan kazandırır.

4 Bu çok önemli prim ve bir şlem deklare edip yapmanın zevki birçok briçcileri bazı riskleri göze alarak başarı şansı tam olarak saptanamayan şlemleri ilân etmeye sürükler. İki eli görmeden önce, şunları İYİ BİLİN: En az % 50 yapma şansınız olan bir pötişlemi mutlaka deklare edin. Yaklaşık olarak üçte iki yapma şansınız olan bir granşlemi de deklare edin. ANCAK !!!!!! Gelişigüzel yani kötü bir şlem deklare edip de "batarsanız", manş avantajını ve ikramiyesini kaçırmış olursunuz.

5 II. - ŞLEM İLÂN ETMEK İÇİN TOPLAM PUANINIZ EN AZ NE KADAR OLMALIDIR?
Bir şlemin başarı şansı olması için, ilerde göreceğimiz bir dizi başka şartların dışında, OD puanlarınızın belirli bir toplama ulaşması gerekir. Koz pötişlemini toplam en az 33 OD puanıyla dek­lare edin. Koz granşlemini toplam en az 36 OD ile deklare edin. Sanzatu şlemlerine gelince, aynı sayılar geçerlidir, ama bu kez OD puanı yerine sadece O puanlarını hesaba katmak gerekir.

6 Yalnız manş deklare etmekle şlem deklare etmek arasında önemli bir fark vardır. Yeterli asgari OD puanınız ve sekiz kâğıtlık bir fitiniz olduğunu bildiğiniz andan itibaren mutlaka manş ilân etmeniz gerektiği halde, şlem, yani 6 ve 7 seviyesinde bir kontrat ilân etmek için minimum OD puanı ile ifade edilen bir gücün yanı sıra başka şartların da yerine gelmiş olmasına ihtiyaç vardır. Konuşma kademelerinin yüksekliği ortakların diyalog kurma olanağını biraz sınırlar, bu da şlemlerin ilânını manşların ilânına oranla daha zor ama daha dakik kılar.

7 Manş kontratları için, uvertür karşısında uvertür puanıyla manş ilân etmek gerektiğini biliyorsunuz.
Şlem söz konusu olduğu zaman, iki elin toplam gücünü nasıl tayin etmek gerekir? Bu 33 OD toplamını elde etmek için, örneğin: Ya çok kuvvetli bir açış (19-20 OD) karşısında uvertür puanı olan bir ortak; ya da minimum bir açış (14 OD) karşısında çok kuv­vetli bir eli olan (en az OD) bir ortak bulunması gerekir. Bu iki durumda masada 33 OD puanının teşhisi oldukça kolay olur. Ama iki ortağın gücü aşağı yukarı eşit (yaklaşık olarak 17'şer puan) olduğu zaman bu daha zor olur. Diyelim vasatın biraz üstünde bir uvertürü olan bir açıcı ile sıçramalı renk değişikliği için gerekli gücün alt limitinde olan bir ortak şlemi bulmak için nasıl anlaşacaklardır?

8 III. - PRATİK TAVSİYELER
Şlem deklare etmişseniz dışarıya sadece bir el verebilirsiniz. Rakipte bir rengin as ve Ruasının bulunmadığını nasıl öğrenebileceğimizi (kontrol konuşmaları ile) ve kendi kampınızın toplam as sayısını nasıl saptayabileceğinizi (Black-wood) öğreneceksiniz. Bunların hepsi kullanılması oldukça kolay teknik konvansiyonlardır. Ama bu konvansiyonları kullanabilecek duruma gelmeden, yani şlem bölgesi" denilen bölgeye girmeden önce, elinizi, yani gücünüzü değerlendirmeniz gerekir. Koz manşı için ortağınızla birlikte toplam sekiz kozunuzun olması yeterlidir. Ama şlem söz konusu olunca, fazla zorlanmadan manevra yapabilmek için, koz bakımından daha kuvvetli olmanız gerekir.

9 a) Dokuz koz Kampınızda en az dokuz koz olduğundan emin-seniz şlem öngörebilirsiniz. Örnek: Ortağınız 1 Körle açtı ve eliniz şöyle: Beşli majör uvertürü karşısında RV'den dört kozla, hattımızda en az dokuz parça olan iyi bir koz bulunduğunu bilirsiniz.

10 Sekiz kozlu şlemler Sadece sekiz kozla şlem yapmak daha zordur. Onun için ek bazı tedbirler almanız, yani ne kendi elinizin ne de ortağınızın elinin minimum olmadığına ve kozlarınızın sağlam olduğuna kanâat getirmeniz gerekir. Örnek:Ortağınız 1 SA ile açtı ve siz şu elle Stayman yaptınız: 2 Pik cevabı üzerine, şlem bölgesine girmek için yeterince kuvvetli olduğunuzu ve kozlarınızın sağlamlığını kabul edebilirsiniz.

11 b) Kampınızın koz dışında uzun ve sağlam bir rengi vardır.
Koz şlemleri sadece kup löveleriyle kazanılmaz. Çifte fit halinde, O puanı bakımından çok kuvvetli elleriniz olmadan da şlem yapabilirsiniz. Örnek olarak şu iki eli alalım: Şu konuşmalardan sonra 3 Pik desteğinin forsing destek olduğunu ve şlem umudu gösterdiğini hatırlayalım. Bu destek en az 16 destek puanı garanti eder. Ortağının uzun treflleri karşısında trefl ruasnıı elinde bulunduran açıcı bunun bir "anahtar" kâğıt olduğunu, yani şlem bölgesine girip girmemek konusunda kendisine rehber olacağını bilmesi gerekir.

12 Ortağınızın uzun renginden ikili bir ruanız olduğu zaman bunun en iyi tutuş olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Nitekim ortağınızda as beş parça ise bu renkten hiç kaybınız yok demektir. Damı beşli ise sadece asa bir el verirsiniz ve Black-wood sayesinde ortağınızın (ve dolayısıyla kampınızın) kaç ası olduğunu öğrenebilirsiniz. Buna karşılık, ortağınızın renginden ikili rua yerine ikili asınız varsa, durumu kesin olarak değerlendirmek daha zordur. Çünkü bu takdirde ortağınızın rengi damdan ise as dışında kaçınılmaz bir kaybınız daha var demektir. Ortak renklerinizin ve sizin uzun renginizin bütün onörleri şleme karar vermek bakımından çok önemlidir.

13 c) Konuşulmayan renkten bir singlton
Konuşulmayan renkten bir singltonunuz varsa, bu çoğu zaman belirleyici bir unsurdur. Yani operasyonların yönetimini elinize almanıza izin veren bir faktördür. Örnek: Şu konuşmalardan sonra

14 şöyle bir eliniz olduğunu varsayalım:
Pikiniz tektir ve ortağınızın bu renkten kuvvetli olmadığı anlaşılmaktadır (bir sanzatu kontratı aramamış olduğuna göre). Bu singltonunuz sizi şlem bölgesine girmeye teşvik etmelidir.

15 Örnek olarak iki eli verelim:
Konuşma sekansının tamamı şöyle olmalıdır:

16

17 şlemlerin iki ana konvansiyonu
Şlem için yeterli OD puanına (33) sahip olduğunuzu ve kozlarınızın yeterince sağlam olduğunu saptamayı başardığınızı kabul edelim. Şimdi, şlem ilân etmeden önce, şu iki şartın gerçekleştiğini saptamanız söz konusudur. Rakipleriniz herhangi bir renkten iki el alamamalıdırlar. Dışarda iki as olmamalıdır.

18 Bir renkten dışarıya iki el vermeyeceğinizi saptamak, yani koz dışındaki bütün renklerden ya bir asınız, ya bir ruanız (deklaranın elinde), ya bir singltonunuz, ya da bir şikanınız olduğu doğrulamak için kontrol konuşmalarına başvurmanız gerekir. Dışarda iki as olup olmadığını anlamak için ise bricin en eski konvansiyonlarından birini kullanacaksınız: BLACKWOOD konvansiyonunu.

19 I. - KONTROLLER Dikkat etmiş olacağınız gibi, kuvvetli ellerin konuşmalarında 3 seviyesindeki destek (forsing destek) 4 seviyesindeki destekten daha kuvvetlidir. Bunun da nedeni açıktır: ekonomik bir seviyede bilgi alışverişini kolaylaştırmak ve böylece iki ortağın da kontrollerini gösterebilmesini mümkün kılmak.

20 Açıklayalım: Şu konuşmalardan sonra: 3 Kör forsing desteği açıcıya şlem umudunu bildirir.

21 Ortağa açıkça şunu söyler: "Eğer minimum değilseniz, şlem mümkündür."
Şimdi de açıcının şöyle bir eli olduğunu farz edelim: 18 OD ve güzel bir koz rengiyle, açıcı şlem bölgesinde olduğunu bilir. Koz bulunmuştur ve iki oyuncunun toplam puanlar 33 OD'yi geçmektedir. Artık açıcıya şu iki sorunu çözmekten başka iş kalmamıştır: Kontrolleri saptamak. As sayısını öğrenmek.

22 İşte kontrol konuşmaları bu anda başlar
İşte kontrol konuşmaları bu anda başlar. Birazdan göreceğiniz gibi, Batının bu safhada 3 Pik diyerek en ekonomik kontrolünü göstermesi gerekir. Açıcı böylece şlem davetini kabul etmiş olur. Kontrol konuşmaları Kontrol konuşmaları destek konuşmalarından sonra başlar. KURAL: Açıcı desteklendikten sonra kontrol konuşmalarını başlatır. Genellikle kontrol konuşmaları 4 seviyesinde başlar

23 Örnekler: Bu iki sekansta da 4 Trefl bir kontrol konuşmasıdır.

24 Ama kontrol konuşmaları 3 seviyesinde de başlayabilir (bu bölümün ilk sekansında olduğu gibi):
İlk kontrol konuşmasını yapan oyuncu şunları bildi­rir: Şlem umudunu En ekonomik kontrolünü.

25 1. Şlem umudu İlk örneğimizi yeniden ele alalım:
3 Pik demekle Batı, ortağının konuşmalarına göre, kampının şlem arayacak kadar kuvvetli olduğunu bildirmektedir.

26 2. En ekonomik kontrol Yine aynı örneği alalım:
3 Pik demekle Batı piki kontrol ettiğini ve bunun en ekonomik kontrolü olduğunu göstermektedir.

27 Açıcının pik kontrolü olmasaydı, başka bir kontrol konuşması yapması gerekirdi. Meselâ açıcının elinin şöyle olduğunu farz edelim: 3 Kör üzerine açıcının 4 Trefl demesi gerekir. Böylece, önceki örnekte olduğu gibi:

28 şlem gördüğünü; trefli kontrol ettiğini fakat "atlanan" rengi, yani piki kontrol etmediğini göstermiş olur. KURAL: Bir rengi "atlamak" prensip olarak atlanan rengin kontrolünü inkâr eder. İstisnaî haller dışında kontrollerinizi sırayla göstermeniz ve buna çok dikkat etmeniz gerekir.

29 Bundan önceki örnekte Batıya verdiğimiz iki eli yeniden ele alalım ve Doğuya da şu eli verelim:
Doğu doğrudan 4 Kör demek için fazla kuvvetlidir ve forsing bir destek vermeden önce 2 Trefl diyerek renk değişikliği yapar.

30 Şimdi de Batının elleriyle Doğunun elini sırayla karşı karşıya getirelim:

31 Birinci örnekte Batı piki kontrol etmektedir, şlem deklare edilecektir.
İkinci örnekte ne Batı ne de Doğu piki kontrol etmemektedir. Cevapçı ne yapmalıdır? Konuşmaların bu safhasında cevapçı pikten iki el vermenin kaçınılmaz olduğunu bilir; onun için ister istemez manşta durur KURAL: Oyunculardan biri kontrollerden birinin eksik olduğunu anlar anlamaz kontrol konuşmalarını durdurmalı ve üzerinde anlaşılmış olan koz renginin en düşük seviyesine dönmelidir.

32 Şimdi de Doğuya başka bir el verelim:
3 Pik üzerine Doğu ortağının piki kontrol ettiğini öğrenir. Ama kendisi karoyu kontrol etmediği için tek başına daha ileri gitmek, yani Blackwood yapmak sorumluluğunu yüklenemez.

33 Ne yapması gerekir? Kontrol konuşmalarını sürdürmelidir. Konuşmalar şöyle olacaktır: 4 Trefl kontrol konuşması treflden çok uzun bir renk göstermez, sadece rengin kontrolünü gösterir. Muhtemelen karo kontrolü yoktur, çünkü minörlerin ikisini de kontrol etseydi belki doğrudan Blackwood'a geçerdi. Buna göre ortağına şu mesajı iletir: "Trefl kontrolüm var, siz de karoyu kontrol ediyor musunuz?"

34 KURAL: Kontrol konuşmalarını sürdürmek - genellikle bir kontrolün eksik olabileceğine işaret eder.

35 II. - BLACKWOOD İki ortak müşterek renklerini bulduktan ve şlem oynamak için yeteri kadar puanları olduğunu anladıktan sonra, ve ortaklardan biri bütün renklerin kontrol edildiğini öğrendikten sonra, bu oyuncu ve yalnız bu oyuncu kampındaki as sayısıyla ilgilenmelidir. As sayısını öğrenmek için BLACKWOOD konvansiyonunu kullanır. Bütün briççiler tarafından kullanılan bu konvansiyon önce ortağınızdaki as sayısını ve gerekirse daha sonra da rua sayısını öğrenmeye yarar. Blackwood yapmak demek konvansiyonel olarak 4 SA deklare etmektir.

36 İşte 4 SA Blackwood'a verilecek cevaplar:
Önceki örneklerden birini tekrar ele alalım:

37 Ve işte doğru konuşmaların tamamı:

38 Şikanla Blackwood’a verilecek konvansiyonel cevap
1 As ve bir şikanla 6 seviyesinde ekonomik bir sıçrama yapın. Sıçrama şikanın rengi olabileceği gibi, olmayabilir de. Açalım: Kozunuz olan körü destekledikten sonra, ortağınız Blackwood yaptı ve sizin bir asınız, bir de karo şikanınız var.

39 İşte bir örnek: Sorun yok, 6 Karo diye cevap verirsiniz ve böylece 1 As ve karo şikanını göstermiş olursunuz. Buna karşılık, şöyle bir eliniz olduğunu varsayalım:

40 Bir asınız ve pik şikanınız vardır ama 6 Pik diyemezsiniz, çünkü bu normal kontratınız olan 6 Körün seviyesini aşar ve sizi granşleme angaje eder (6 SA'ya oynayamayacağınıza göre!). Onun için 6 Kör diyin, ortağınız şikanınız olduğunu, ancak bunu gösteremediğinizi, dolayısıyla şikanınızın pikten olduğunu anlayacaktır. İki As ve bir şikanla: 5 SA diye cevap verin. Bu tabiî istisnaî bir cevaptır.

41 Rua Blackwood'u Granşlemi düşünüyor ve gözünüze kestiriyorsanız, 5 SA diyerek ortağınızın rua sayısını sorabilirsiniz. Cevaplar 4 SA Blackwood'unda olduğu gibidir: DİKKAT! Granşlem ilân edebilmek için 4 asınız olmalıdır. Dışarda as olmadığından emin olmadıkça 5 SA ile rua sormayın. Ruaları da tamamlarsanız Granşlem ilan edebilirsiniz.


"ŞLEMLER VE MODERN KONVANSİYONLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları