Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye Futbol Federasyonu MERKEZ HAKEM KURULU. RAPOR DÜZENLEMELERİ 1. DEĞERLENDİRME SKALASI AÇIKLAMALARI 2. ZORLUK DERECESİ 3. YENİ NOT DÜZENLEMESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye Futbol Federasyonu MERKEZ HAKEM KURULU. RAPOR DÜZENLEMELERİ 1. DEĞERLENDİRME SKALASI AÇIKLAMALARI 2. ZORLUK DERECESİ 3. YENİ NOT DÜZENLEMESİ."— Sunum transkripti:

1 Türkiye Futbol Federasyonu MERKEZ HAKEM KURULU

2 RAPOR DÜZENLEMELERİ 1. DEĞERLENDİRME SKALASI AÇIKLAMALARI 2. ZORLUK DERECESİ 3. YENİ NOT DÜZENLEMESİ

3 8.O - 8.4 ARALIĞI 8.3 ya da 8.4 Beklenildiği kadar iyi bir performans elde edildiğini, ancak iyileştirilebilecek birkaç küçük ayrıntı olabileceğini, performansın genel olarak iyi olduğunu gösterir. Bu not, hakemin gelecekte başka maçlarda görevlendirilmeye hazır olduğunu gösterir.

4 8.O - 8.4 ARALIĞI 8.2 Performansın kabul edilebilir olduğunu; ancak bazı konularda iyileştirme olması gerektiğini; maç kontrolünün kabul edilebilir bir derecede olduğunu, ancak bazı belirgin hata ya da hataların olduğunu gösterir.

5 8.O - 8.4 ARALIĞI 8.0 – 8.1 Hakemin maçın kontrolünü elinde tuttuğunu; ancak iyileştirme yapılması gereken bazı “ önemli “ alanlar olduğunu, bu iyileştirmelerin yapılmasının hakemin gelecekteki maçları için önemli olduğunu ve MHK’ nin bu hakemin gelecekteki görevlendirme aşamasında dikkatli olması gerektiğini gösterir.

6 ZORLUK DERECESİ KOLAY Maç içinde hakemleri zorlayıcı durum ya da pozisyonlar olmamıştır.

7 HAKEM VE YARDIMCI HAKEMLER İÇİN DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ PuanAçıklama 9.0 - 10Mükemmel Performans (Eksiksiz) 8.5 - 8.9Çok İyi (övgüye değer performans) 8.3 - 8.4İyi. Beklenen performans 8.2Tatminkar. Geliştirilecek küçük noktalar 8.0 - 8.1Tatminkar. Geliştirilecek önemli noktalar 7.9Bariz önemli bir hata, aksi takdirde 8.3+ 7.8Bariz önemli bir hata, aksi takdirde 8.0 - 8.2 7.5 - 7.7Tatminkar (iyileştirilmesi gereken önemli hususlar) 7.0 - 7.4Yetersiz (beklenenin altında) 6.0 - 6.9Zayıf performans (oldukça yetersiz) 5.0 - 5.9Çok zayıf performans (kabul edilemez) HAKEM / YARDIMCI HAKEMLER

8 HAKEM VE YARDIMCI HAKEMLER İÇİN DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ PuanAçıklama 9.0 - 10Mükemmel Performans (Eksiksiz) 8.5 - 8.9Çok İyi (övgüye değer performans) 8.3 - 8.4İyi. Beklenen performans 8.2Tatminkar. Geliştirilecek küçük noktalar 8.0 - 8.1Tatminkar. Geliştirilecek önemli noktalar 7.9Bariz önemli bir hata, aksi takdirde 8.3+ 7.8Bariz önemli bir hata, aksi takdirde 8.0 - 8.2 7.5 - 7.7Tatminkar (iyileştirilmesi gereken önemli hususlar) 7.0 - 7.4Yetersiz (beklenenin altında) 6.0 - 6.9Zayıf performans (oldukça yetersiz) 5.0 - 5.9Çok zayıf performans (kabul edilemez) HAKEM / YARDIMCI HAKEMLER

9 HAKEM VE YARDIMCI HAKEMLER İÇİN DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ PuanAçıklama 9.0 - 10 Mükemmel Performans (Eksiksiz) 8.5 - 8.9 Çok İyi (övgüye değer performans) 8.3 - 8.4 İyi. Beklenen performans 8.2 Tatminkar. Geliştirilecek küçük noktalar 8.0 - 8.1 Tatminkar. Geliştirilecek önemli noktalar 7.9 Bariz önemli bir hata, aksi takdirde 8.3+ 7.8 Bariz önemli bir hata, aksi takdirde 8.0 - 8.2 7.5 - 7.7 Beklentilerin altında, zayıf kontrol, geliştirilecek önemli noktalar 7.0 - 7.4 Hayal kırıklığı. Bariz önemli bir hata ile beklentinin altında veya 2 veya daha fazla bariz önemli hatalı performans 6.0 - 6.9 Kabul edilemez HAKEM / YARDIMCI HAKEMLER

10 DÖRDÜNCÜ HAKEM 4. HAKEM İÇİN DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ PuanAçıklama 9.0 - 10.0 Mükemmel Performans (Eksiksiz) 8.5 - 8.9Çok İyi (övgüye değer performans) 8.0 - 8.4İyi (etkin performans) 7.5 - 7.9Tatminkar (iyileştirilmesi gereken önemli hususlar) 7.0 - 7.4Yetersiz (beklenenin altında) 6.0 - 6.9Zayıf performans (oldukça yetersiz) 5.0 - 5.9Çok zayıf performans (kabul edilemez)

11 DÖRDÜNCÜ HAKEM 4. HAKEM İÇİN DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ PuanAçıklama 9.0 - 10.0Mükemmel Performans (Eksiksiz) 8.5 - 8.9Çok İyi (övgüye değer performans) 8.0 - 8.4İyi (etkin performans) 7.5 - 7.9Tatminkar (iyileştirilmesi gereken önemli hususlar) 7.0 - 7.4Yetersiz (beklenenin altında) 6.0 - 6.9Zayıf performans (oldukça yetersiz) 5.0 - 5.9Çok zayıf performans (kabul edilemez)

12 4. HAKEM İÇİN DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ PuanAçıklama 9.0 - 10.0Mükemmel Performans (Eksiksiz) 8.5 - 8.9Çok İyi (övgüye değer performans) 8.0 - 8.4İyi (etkin performans) 7.5 - 7.7Beklentilerin altında, zayıf kontrol, geliştirilecek önemli noktalar 7.0 - 7.4Hayal kırıklığı. Bariz önemli bir hata ile beklentinin altında veya 2 veya daha fazla bariz önemli hatalı performans 6.0 - 6.9Kabul edilemez DÖRDÜNCÜ HAKEM

13 LÜTFEN DİKKAT!

14  8.3 - 8.4 notları hakemin hiç hata yapmadı ğ ı anlamına gelmez. Aynı hata tekrarlanıyorsa, örne ğ in avantajda sık sık hata yapıyorsa not 8.2 olmalıdır.

15  Hakem veya Yardımcı hakeme 8.4’ün üstünde not verdi ğ inizde, dakika belirterek pozisyonu açıklamalısınız.  Yardımcı hakem, faul ne tarafa atılacaksa bayra ğ ı o taraftaki eline alttan alıp yukarıda sallayarak i ş aret vermelidir.

16  Hakem, yardımcı hakemin i ş aretine katılıp te ş ekkür etmede veya i ş aretine katılmamada, kolunu havaya kaldırarak, yardımcı hakemle ileti ş im kurmalıdır.

17  Yardımcı hakem, hakemin beden dilini kullanarak do ğ ru yaptı ğ ı uygulamaya ra ğ men, hatalı i ş aret verip hakemi yanıltırsa notu 8.1 - 8.2 olmalıdır.

18  Yardımcı hakem savunmanın geriye attı ğ ı topa, hücum eden takımın oyuncusundan geldi ğ ini zannederek bayrak kaldırırsa notu 8.1 olmalıdır. Hakem pozisyonu devam ettirmi ş se hakemin notu artırılmalıdır.

19  Bariz gol ş ansı dı ş ında, yardımcı hakem net ofsaytı tespit edememi ş se notundan 0.1 puan kesilmelidir.  Yardımcı hakem yakın pozisyonlarda faul yok anlamına gelen el i ş areti kullanmamalıdır. Bu bir tavsiye olmalı, nota etki etmemelidir.

20  Hakemi, her maçta, a ş a ğ ıdaki hususlardan, olumlu - olumsuz mutlaka de ğ erlendiriniz: •Etkin maç yönetimi •Ceza alanındaki iti ş – kakı ş lar •Serbest vuru ş yönetimi •Cesaret •Disiplin Uygulaması • İ tirazları - toplu itirazları engelleme •Penaltı

21  1-2 dakikalık kontrol kaybının,di ğ er bazı önemli eksikliklerle desteklenmesi halinde en fazla 7.7 verilmelidir. Sadece 1-2 dakika kontrol kaybı ya ş ayıp, ba ş ka herhangi bir eksiklik ya da hata görülmezse 8.1 - 8.2 verilebilir. Ancak uzun süreli kontrol kaybı ya ş ayan hakeme 7.3‘ten daha fazla not verilmemelidir.

22  Yardımcı hakemler, çatı ş malar dı ş ında oyun alanına girmemelidirler.  Sakatlanmalarda dördüncü hakem, sakatlı ğ ı geçen oyuncunun yanında bulunmalı ondan sorumlu olmalı, oyun alanına giri ş ine nezaret etmelidir.

23 BA Ş ARI D İ LEKLER İ M İ ZLE MERKEZ HAKEM KURULU


"Türkiye Futbol Federasyonu MERKEZ HAKEM KURULU. RAPOR DÜZENLEMELERİ 1. DEĞERLENDİRME SKALASI AÇIKLAMALARI 2. ZORLUK DERECESİ 3. YENİ NOT DÜZENLEMESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları