Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PUAN HESABI Puan hesabı, bir konuşma yapmaya hazırlanan her oyuncunun vazgeçilmez silahıdır. Pierre Albarran tarafından ortaya atılıp yaygınlaştırılmış.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PUAN HESABI Puan hesabı, bir konuşma yapmaya hazırlanan her oyuncunun vazgeçilmez silahıdır. Pierre Albarran tarafından ortaya atılıp yaygınlaştırılmış."— Sunum transkripti:

1

2 PUAN HESABI Puan hesabı, bir konuşma yapmaya hazırlanan her oyuncunun vazgeçilmez silahıdır. Pierre Albarran tarafından ortaya atılıp yaygınlaştırılmış olan onör puanları ve dağılım puanları bugün hâlâ elinize değer biçmenin tek basit ve etkili yoludur.

3 I. - ONÖR PUANLARI Bunlar onörlerin değerlerini verir 10 da bir onördür. İlerde onlunun bir artı-değer olabileceğini göreceğiz, ama O puanı olarak bir değeri yoktur.

4 II. - DAĞILIM PUANLARI Biraz tecrübeniz varsa, kâğıtlarınızı elinize alır almaz, "distribüsyonel bir eliniz", yani iyi bir dağılımınız, olup olmadığını çabucak anlarsınız. Meselâ: uzun ve sağlam bir renk dengeli bir dağılımdan daha çok hoşunuza gidecektir. İşte bu fark puanla ölçülür. Bunlar dağılım puanları, D puanlarıdır. D PUANLARININ DEĞERİ

5 Ayrıca, bir rengin altıncıdan itibaren her kâğıdı için de bir puan ekleyin. Toplam puanlarınızı öğrenmek için O puanlarına D puanlarını ekleyin: İşte iki örnek:

6 OD puanlarını hesaplayalım. Soldaki el için: 12 O puanı + 1 D puanı Toplam = 13 OD puanı Sağdaki el için: 12 O Puanı + 3 D puanı trefl şikanı için + 1 D puanı altıncı pik için Toplam = 16 OD puanı

7 Soldaki elle sağdaki elin O puanı bakımından değeri aynıdır. Ancak, dokusu daha iyi olan sağdaki elin OD puanı bakımından değeri daha yüksektir.

8 AÇMAK İÇİN Sek Onörler: Sek onörler elin değerini biraz düşürür. Sek bir RUA için 3 OD puanı Sek bir Dam veya Vale için 2 OD puanı sayın. Dikkat: Açarken, sek bir onörünüz olsa bile 13 O puanıyla açın.

9 Örnek: 13 O puanı açmak gerekir.

10 ARTI-DEĞERLER I.Sanzatu kontratları Yukarda da işaret ettiğimiz gibi, elinizdeki bir 10 bir artı-değer teşkil edebilir. Gerçekten de, sanzatu açışlarında, bir sekans oluşturan bir kaç ortanca kâğıt 1 puan olarak değerlendirebileceğiniz bir artı-değer teşkil eder. Böylece 15 O puanını 16 puan olarak kabul edebilir ve oyunu 1 SA ile açabilirsiniz.

11 Ortanca kâğıtların dışında, güzel bir beşli minör de bir artı-değer oluşturur ve sanzatu kontratlarında 1 puan olarak değerlendirilebilir. İşte iki örnek: 1 O puanı ekleyin

12 2. Koz kontratları Artık, altıncı kâğıttan itibaren her kâğıt için bir puan eklemek gerektiğini biliyorsunuz. Bazen yoğun onörlü iki renkli bir eliniz olacaktır: güzel bir iki-renkli ile 1 puan ekleyin; olağanüstü bir iki-renkli ile 2 puan ekleyin. İşte iki örnek:

13 Bazen sadece 12 onör puanı içeren elleri de açmak mümkündür. Artı-değerlerle: ortanca kâğıtlar (10, 9, 8), alıcı löveler, yoğun onörler Dabltonda zait puanlar bulunmayan, ya da en azından 4-3 iki majörü olan ellerle:

14 Beşli renkten bir büyük onörle:

15 AÇIŞLAR TEMEL KURALLAR SÜPER Beşli Majör'ün üç kuralı başlıca açışları kolaylıkla öğrenmenizi sağlayacaktır: 1 Kör veya 1 Pik ile açmak için en az beş kâğıdınız olması gerekir. Sisteme BEŞLİ MAJÖR denmesinin nedeni budur. Beşli bir majörünüz yoksa, 16-18 onör puanı ve dengeli bir dağılımla 1 SA ile açın. Beşli majörünüz yoksa ve 1 SA ile de açamıyor- sanız, daha uzun minörünüzle açın.

16 Başlıca açışlar 1 SANZATU AÇIŞI (16-17-18 O) Bu açış çok kesin olup dengeli bir dağılım vaat eder. Söz konusu olan sadece şu üç dağılımdır: 4-3-3-3 4-4-3-2 5-3-3-2 beşli bir minörle Nitekim, bugün bütün büyük Fransız şampiyon- lar, beşli bir majörle de 1 SA açmayı sistemlerinden çıkarmışlardır. Onörsüz küçük bir dabltonun bulunması 1 SA açışına hiç bir zaman engel değildir.

17 İşte 1 SA açışına üç Örnek: Bundan önceki bölümde, sanzatu kontratları için, ortanca kâğıtlar ve güzel bir beşli minör gibi açık artı- değerlerin mevcudiyeti halinde 1 puan eklemeniz gerektiğini görmüştük.

18 İşte, 15 onör puanınız olmasına rağmen 16 puan sayarak 1 SA ile açmanız gereken iki el:

19 Şimdi de şu elleri birlikte inceleyelim: Soldaki el, 4-3-3-3 dağılımlı olmasına rağmen, ara kâğıtların (10, 9) çokluğu sayesinde, 18 puanın çok üstünde bir değer taşır. Sağdaki el de, güzel renginden dolayı (beşli ve dört onörlü karo) 18 puanın üstündedir.

20 Aslında bu iki el 19 puanlık ellere asimile edilmeli ve 1 SA ile açmak için fazla kuvvetli sayılarak 1 renk ile açılmalıdır. İlerde soldaki eli 1 Trefl ve sağdaki eli 1 Karo ile açmak gerektiğini öğreneceksiniz. ÖZET OLARAK: 16, 17 veya 18 O puanı ve dengeli bir dağılımla, beşli bir majörünüz yoksa 1 SA ile açın.

21 2 SANZATU AÇIŞI 1 SA açışının aynıdır. Sadece onör puanları bakımından şartları başkadır. 21 veya 22 onör puanı ve dengeli bir dağılımla ve yine beşli bir majör olmamak şartıyla 2 SA ile açın.

22 İşte iki örnek: 2 SA ile açmak için fazla kuvvetli olan 22 puanlık elleri 2 Trefl ile açmanız gerekecektir.

23 "KUVVETLİ 2" AÇIŞLARI - 20-23 OD puanı ve sağlam bir altılı renkle - 22-23 OD puanı ve en az iki büyük onörü olan beşli bir renkle, ve 1 renk ile açmak için O puanı bakımından fazla kuvvetli ellerle "KUVVETLİ 2" İLE AÇIN.

24 İşte "kuvvetli 2" açışına üç örnek: Dikkat: Belirgin bir şekilde iki renkli bir eli "kuvvetli 2" ile açmayın

25 Ama çok güzel bir altılı renk ve yanında bir de dörtlü renkle "kuvvetli 2" açışı tercih edilmelidir. İşte iki örnek: Soldaki eli dörtlü pikinize rağmen, 2 Körle açın. Sağdaki eli de, dört körünüze rağmen, 2 Karo ile açın. "Sek onörlü" ellerin değeri biraz düşürülmelidir. "Kuvvetli 2" ile açıp açmamaya karar verirken bunu dikkate almanız gerekir.

26 2 TREFL" AÇIŞI Standart Fransız briçinin tek artifisyel (yapay) açışı budur. Konvansiyonel olarak, ortağı manştan önce pas geçmemeye zorlar. "2Treft ortağı konuşmak zorunda bırakan tek açıştır. Diğer bir deyişle, tek "forsing" açıştır. 23 O veya 24 OD puanından itibaren 2 Trefl ile açmak şarttır. Bu açışın üst limiti yoktur

27 İşte "2 Trefl" açışına üç örnek: Beşli Majör'de kuvvetli 2 Trefl açışı, yani 20-23 OD puanı ile trefl rengine dayanan bir açış yoktur. Bu takdirde 1 Trefl ile açmaktan başka çareniz yoktur.

28 1 RENK AÇIŞI Bu en çok sık rastlanılan açıştır. 13 onör puanından veya 14 OD puanından 23 OD puanına kadar uzanan ellerle yapılır. 20-23 OD puanına rağmen 1 renk ile açılan eller, yukarda da değindiğimiz gibi, şunlardır: Tek uzun ve sağlam rengi trefl olan eller. "Kuvvetli 2" ile açılabilecek kadar uzun ve sağlam bir rengi içermeyen eller.

29 AÇIŞ RENGİNİN SEÇİMİ Beşli Majörün üç temel kuralını daha önce gördük: Beşli olmadıkça majörle açmamak. 16-18 O puanı ve dengeli bir elle 1 SA açmak. Beşli majör yoksa en uzun minörle açmak.

30 Eşit uzunlukta iki renginiz varsa bir sorun ortaya çıkabilir. Açış kurallarını iki ayrı bölümde inceleyeceğiz: Beşli bir majörünüz yoksa. Beşli bir majörünüz varsa.

31 En az dörtlü iki renkle her zaman 1 Karo ile açın. Üç trefl ve üç karo ile her zaman 1 Trefl ile açın. İşte bir kaç örnek: 1 Karo ile açın 1 Karo ile açın 1Trefl ile açın MİNÖR AÇIŞINA İLİŞKİN KURALLAR (TREFL VEYA KARO)

32 Dikkat: Bunlar kesin kurallardır. Örneğin, üç karo ve üç trefle, 1 Trefl yerine 1 Karo ile açacak olursanız, konuşmaların sonraki seyrini bozarsınız. Bu tavsiyemizi izleyin: başkaları tersini söylerlerse onları dinlemeyin. İşte minör açışlarına üç örnek daha: 1 Karo ile açın 1 Karo ile açın 1Trefl ile açın

33 BEŞLİ BİR MAJÖRLE AÇMAYA İLİŞKİN KURALLAR Eşit sayıda kör ve pikle: 1 PİK AÇIN. Biri majör diğeri minör olmak üzere iki renkli bir elle eşit uzunlukta renklerle: majörle açın; minörünüz daha uzunsa:16 OD puanına kadar majörle açın, 18 OD puanından itibaren minörle açın.

34 İşte bir kaç örnek: 5-5 iki renkle (biri majör biri minör)majörle 1 Pik açın 16 OD puanına kadar majörle açın: 1 pik Bu güçlü 6-5 iki renkli ile 1 trefl ile açın

35 Beşli Majör sisteminde beş trefl ve beş pikle 1 Trefl açmak klasiktir. Ama yine de minimum bir uvertür ve güzel bir pikle, 1 Pik açmanızı tavsiye ederim. Bunun amacı rakiplerinizi zorlamaktır.

36 İşte iki örnek: Soldaki eli kurala göre 1 Trefl ile açın. Sağdaki eli 1 Pikle açın. Bu daha agresiftir ve zayıf bir elle rakiplerin körle araya girmesini engellemek iyi bir şeydir.

37 AÇIŞ TABLOSU

38


"PUAN HESABI Puan hesabı, bir konuşma yapmaya hazırlanan her oyuncunun vazgeçilmez silahıdır. Pierre Albarran tarafından ortaya atılıp yaygınlaştırılmış." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları