Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AÇICININ İKİNCİ KONUŞMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AÇICININ İKİNCİ KONUŞMASI"— Sunum transkripti:

1 AÇICININ İKİNCİ KONUŞMASI
1 renk ile açtınız ve ortağınız cevap verdi. İki durumdan biri: Ortağınız renk değişikliği yapmış, yani forsing bir deklare vermiştir. Ortağınız açış renginizi desteklemiş veya sanzatu cevabı vermiştir. Bu takdirde pas geçmeye hakkınız vardır.

2 Önce birinci durumu, yani ortağınızın forsing bir konuşma yaparak sizi bir daha konuşmaya mecbur ettiği durumu inceleyelim. Açıcının: Destekle, Dengeli bir elle, İki renkli bir elle, Tek renkli bir elle yaptığı ikinci konuşmayı (ki buna "rebid" denir) bu dört başlık altında ayrı ayrı ele alacağız.

3 Ama daha önce, briçin temel amacının 8 kozlu bir majör kontratı bulmak olduğunu hatırlatalım.
Ortağınız bir renk gösterdiği zaman, onu destekleye-biliyorsanız desteklemelisiniz. Renk değişikliği en az dört kâğıt garanti eder, onun için desteklemek için o renkten en az dört kâğıdınızın bulunması şarttır. Demek ki desteklemek esastır, yani öncelik taşır. Ortağınız açış konuşmanıza cevap verdiği zaman, ilk yapacağınız şey, onu desteklemeye hakkınız olup olmadığına bakmaktır.

4 AÇICININ ORTAĞININ RENGİNİ DESTEKLEMESİ HALİNDE YAPACAĞI REBİD
Cevapçı gibi, açıcı da elini DK (destek) puanı bakımından yeniden değerlendirmelidir. Özellikle olağanüstü bir dağılımı varsa.

5 BASİT DESTEK (14—16 DK) Açıcının bu asgarî rebidi vasat bir uvertür ve 4 koz gösterir (14—16 DK). İşte iki örnek:

6 SIÇRAMALI DESTEK (17—19 DK)
Daha kuvvetli bir uvertürle basit bir destekle yetinemezsiniz ve sıçramalı bir destek vermeniz gerekir. Bu cesaret verici fakat forsing olmayan bir konuşmadır. İşte iki örnek:

7 ÇİFT SIÇRAMALI DESTEK (20—22 DK puanı)
Sadece 1’e 1 majör cevaplarında kullanılan çift sıçramalı destek güçlü bir uvertür gösterir, çünkü sadece 6 OD puanı olabilecek bir ortak karşısında manş empoze eder. İşte iki örnek:

8 DAHA KUVVETLİ DESTEK ELLERİYLE
Eliniz ortağınızın cevabından sonra değerlenmiş olabilir. Örneğin, şöyle bir eliniz olsun: Oyunu açarken elinizin değeri 20 OD puanından ibaretti. Ama ortağınız 1 Pik diye cevap verince, dört pikiniz ve karo şikanımızla elinizin değeri 23 destek puanına çıkmıştır.

9 4 Pik demek için fazla kuvvetli olan bu elle yeni bir forsing renk deklare etmeniz gerekir.
Burada 2 Kör. "Forsing yeni renk" veya "yeni renk forsingi" kavramını ilerde inceleyeceğiz (bk. s. 86). NOT. l'e 2 cevabından sonra (en az 11 OD), güzel bir renk ve iyi bir destekle bazen direkt destek vermek için fazla kuvvetli olabilirsiniz. İşte bir örnek: Bu elle de, yukarıdaki gibi, pahalı bir ikinci renginiz varmışçasına, 2 Pik diye cevap vermeniz gerekir.

10 AÇICININ DENGELİ BİR ELLE YAPACAĞI REBİD
Dengeli dağılımları hatırlatalım: Bu tip ellerle açıcının genel kural olarak sanzatu re-bidi yapması gerekir.

11 I- ORTAK 1’E 1 CEVAP VERDİ Ortağınızın rengini desteklemiyorsanız, belki 1 seviyesinde kalarak gösterebileceğiniz dörtlü bir majörünüz vardır. İşte bir örnek: 1 Treflle açtınız ve ortağınız 1 Kör cevabını verdi. Dört körünüz yok ama dört pikiniz var. Destekten sonra, ikinci öncelik: 1’e 1 olarak dörtlü majörünüzü gösterin. 1 pik deyin.

12 Şimdi de, ne desteği ne de 1 seviyesinde gösterilebilecek majörü olan ellerle meşgul olabiliriz. Rebidiniz sanzatu olacaktır. A. 1 SA REBİDİ ( ) Bu rebid dengeli bir el gösterir ve pekâlâ konuşulmayan renkten keser olmadan da yapılabilir.

13 B. SIÇRAMALI 2 SA REBİDÎ (19-20 O)
1 SA ile açmak için fazla kuvvetli ve 2 SA ile açmak için yeterince kuvvetli olmayan ellerle yapılır.

14 Özel bir durum: 1 Kör —1 Pik sekansından sonra aşağıdaki üç ele bakın: Soldaki elle (14 O puanı) 1 SA rebidini yapın. Ortadaki elle (19 O puanı) 2 SA rebidini yapın. Sağdaki elle (16 O puanı) ne demeniz gerekir? 1 SA ile açamazdınız, çünkü beşli bir majörle bu açışın yasak olduğunu öğrendiniz. Onun için şimdi 2 Trefl rebidini yapmanız gerekir. (sadece üç kağıtla ekonomik ikinci renk)

15 II. ORTAĞINIZ 1' E 2 CEVAP VERDİ
2 SA rebidi şimdi orta kuvvette bir uvertür (15-17 O), yani aşağı yukarı 1 SA açışının değerlerini gösterir. İşte iki örnek:

16 Dengeli bir dağılımınız ve 13-14 O değerinde
minimum bir açışınız varsa, renginizi tekrar etmekten başka çareniz yoktur. Örnek: Ortağınızın her halükârda en az 10 puanı vardır. Mutlaka bir daha konuşacaktır.

17 İSTİSNA (Bu istisnanın sebebi şudur: açıcı dörtlü ve hattâ üçlü olabilecek olan karosunu - ya da treflini - tekrar edemeyeceğine ve dörtlü majörünü söylemesi en az 18 OD puanı gösteren bir "reverse" teşkil edeceğine göre, 2 SA rebidini yapmaktan başka çaresi yoktur )

18 Şunu da belirtelim ki, 2 SA rebidinden sonra, açıcı O (istisnaî durum dışında) ve cevapçı da en az 10 O göstermiş olduğuna göre, toplam puanlarınız = asgarî olacağından, ortağınızın pas geçmeye hakkı yoktur. Daha kuvvetli ellerle (18-20 O), 3 SA deklare edin:

19 AÇICININ İKİ RENKLİ BİR ELLE İKİNCİ KONUŞMASI (REBİDİ)
YENİ RENK Bundan önceki bölümde, açıcının çok kuvvetli veya oldukça kuvvetli ellerle yeni bir renk kullanabileceğini görmüştünüz. İşte yeni rengin tanımı: Bir renk göstermiş olan bir oyuncu, bir sonraki turda başka bir renk okursa, bu ikinci renge yeni renk denir.

20 Örnek: Genellikle, ikinci bir renk okuyan oyuncunun "iki renkli" ("bicolore") denilen, yani dağılımı 5-4, 5-5, 6-4, 6-5, vs. olan bir eli vardır. Birazdan göreceğiniz gibi, iki renkli elin değeri ortağın cevap vermek zorunda kaldığı seviyeye göre değişir.

21 ÜÇ TÜRLÜ İKİNCİ RENK Ekonomik ikinci renk (14-19 OD, FORSİNG DEĞİL)
Ekonomik ikinci renk 2 seviyesinde açış rengine dönülmesine izin verir. Pahalı ikinci renk (18-23 OD, BİR TUR İÇİN FORSİNG) Pahalı ikinci renk, ortağı, açış rengine dönmek için 3 seviyesine çıkmak zorunda bırakır. Sıçramalı ikinci renk (20-23 OD, MANŞA KA­DAR FORSİNG) Adından da anlaşılacağı gibi, açıcı ikinci bir rengi sıçrayarak söyler ama bu arada cevapçının 3 seviyesinde açış rengine dönmesine imkân verir.

22 Bu kurallardan sonra, daha basit bir açıklama yapalım:
1. Ekonomik ikinci renk Örnek: Cevapçı 2 Köre düzeltebilir, yani seviyeyi yükseltmeden kontratın ekonomik olarak 2 Köre oynanmasını sağlayabilir. Örnek:

23 2. Pahalı ikinci renk (“Reverse")
Örnek: Bu ikinci renk sıçramasız söylenmiştir. Şimdi de cevapçının şöyle bir eli olduğunu varsayalım: Açıcının renginde oynamak için, cevapçının 3 Karo demesi, yani 3 seviyesine çıkması gerekir.

24 3. Sıçramalı ikinci renk Örnek: Şu elle:
cevapçı, isterse, 3 seviyesinde açış rengine dönebilir. Sekans o zaman şöyle olur:

25 Ve konuşmalar devam eder
Ve konuşmalar devam eder. Sıçramalı ikinci rengin manşa kadar forsing (veya "manş forsingi") olduğunu hatırlatalım. Açıcının iki renkli bir elle sahip olduğu olanakları gözden geçirmeden önce, yeni bir rengin sıçramalı olarak ve ortağı, desteklemek istiyorsa, 4 seviyesinde konuşmak zorunda bırakacak şekilde deklare edilmesinden bahsetmek istiyorum. İşte bir örnek: Bu konvansiyonel konuşma olağanüstü güçlü bir destek gösterir. (SÜPER FORSİNG'tir.)

26 İki renkli bir eli olan açıcının her zaman gücünü ve dağılımını gösterebilme imkânı olmayabilir.
Bazen, konuşmaların kademesi ve elinin gücü açıcının ikinci rengini göstermesine izin vermez. Örnek: Aşağıdaki eli 1 Trefl ile açtınız. Ortağınız: 1 Karo diye cevap verirse, sorun yoktur, ı Kör dersiniz; 1 Kör diye cevap verirse, rengini desteklemeniz gerekir.

27 Ama ya 1 Pik diye cevap verirse?
Eliniz 15 OD değerindedir; farz edelim ki 2 Kör dediniz ("reverse"); ortağınız, dört körü yoksa, 3 Trefle düzeltmek zorunda kalacaktır. Onun için buna hakkınız yoktur: pahalı ikinci renginizi ancak 18 OD puanından itibaren gösterebilirsiniz. O halde tek seçeneğiniz renginizi tekrar etmektir. Tabiî ortağınızın buna pas geçmeye hakkı vardır.

28 Öte yandan, OD puanlık ellerle de gücünüzü, yani pahalı bir ikinci renk değerini ilk turda göstermek imkânını bulamayabilirsiniz. Bu bir önceki örneğin tersi gibidir. Şöyle bir eliniz olduğunu varsayalım: 1 Pik üzerine rahatça 2 Kör dersiniz ve böylece bir defada kuvvetinizi (en az 18 OD) ve dağılımınızı (beş trefl ve dört kör) göstermiş olursunuz.

29 Şimdi de ortağınızın 1 Treflinize 1 Karo diye cevap verdiğini farz edelim. Sadece 19 OD puanınız olduğundan, sıçrayarak 2 Kör diyecek kadar kuvvetli değilsiniz (bunun için OD gerekir.) Onun için, sanki minimum bir uvertürünüz varmış gibi, 1 Kör demekle yetinirsiniz. Konuşmalar da şöyle bir seyir izler:

30 ÖZET TABLO İKİ RENKLİ ELLER


"AÇICININ İKİNCİ KONUŞMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları