Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM PROJE DESTEKLERİ PROGRAMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM PROJE DESTEKLERİ PROGRAMI"— Sunum transkripti:

1 TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM PROJE DESTEKLERİ PROGRAMI
ÇOMÜ, Uluslararası Araştırma Destek Birimi tarafından hazırlanmıştır

2 Amaç Bilimsel oluşum, kavram ve yeniliklerin topluma tanıtılmasını, öğretilmesini ve sevdirilmesini sağlamak, Bu konuların ülke gündemine alınması ve böylelikle bilim kültürünün ülkemizde yaygınlaştırılmasını sağlamak

3 Proje Çağrıları 4001 – Doğa Eğitimleri
Doğayla ilgili konular çerçevesinde, bilimin popülerleşmesinin sağlanmasına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. 4002 – Bilim Kampları ve Bilim Okulları Hedef kitlenin bilimsel kavramları, süreçleri anlaması ve bunları uygulaması için olanak sağlayan, onları bilimin güler yüzüyle tanıştıran Bilim Kampları (konaklamalı) ve Bilim Okullarını (konaklamasız) ülkemizde yaygınlaştırmak amaçlanıyor.

4 Doğa Eğitimleri Çağrının Kapsamı:
Farklı ekosistemler, flora ve fauna elemanları, kayaçlar ve diğer yeryüzü şekilleri Sualtı biyoçeşitliliği ve ekolojik ilişkiler Türkiye’deki önemli gen havuzları ve korunma nedenleri Mağaraların oluşumu ve sahip oldukları biyoçeşitlilik; bilimsel mağaracılık Jeopark alanları Doğal kaynakların kullanımı, sürdürülebilirlik Su kaynaklarının önemi ve sürdürülebilir kullanımı Korunan alanlardaki doğal kaynaklar ve bunların birbirleriyle hassas ilişkileri Erozyon ve etkileri, bu etkileri azaltmaya ilişkin teknikler Çevre kirliliğinin doğadaki canlılar üzerine etkisi Küresel ısınmanın yol açtığı değişiklikler ve olası sonuçlar Atık yönetimi Doğa ve kültür ilişkisi Ekosistemlerin yerel yaşam ve geleneksel mimarideki yansımaları

5 Doğa Eğitimleri Uygulanacak yöntemler Gözlem, Uygulamalı anlatım,
Doğanın bir laboratuar olarak kullanımı, Teorik bilgilerin popüler bir dille anlatımı, Teorik ve arazi çalışmasının birbirini tamamlaması, Test kitleri kullanımı, Doğa oyunları, Drama tekniklerinin kullanımı, Çalıştaylar ile etkileşimli öğrenmenin sağlanması, Öğrenilen bilginin katılımcı tarafından yaygınlaştırılması için destekleyici bilgiler verilmesi ve yöntemlerin anlatımı.

6 Doğa Eğitimleri Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı öğretmenler
Hedef Kitle Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı öğretmenler İzci Lideri Öğretmenler Eğitim fakültelerinden Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri Diğer fakültelerden Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri İlköğretim öğrencileri Lise öğrencileri Yerel halk

7 Doğa Eğitimleri İstenenler : Eğitim programı ve içeriği
Eğitimci seçim kriterleri, belirlenmiş olan eğitimciler hakkında bilgi Güvenlik önlemleri Sağlık önlemleri Ölçme ve değerlendirme yöntemi Eğitimin kaliteli ve istenen bilim iletişimi özellikleri taşıdığına dair kapsamlı bilgi Katılımcı seçim kriterlerine ilişkin bilgi Konaklama ve eğitim koşulları ile ilgili bilgi

8 Her yıl iki defa proje çağrısı yapılacaktır.
Doğa Eğitimleri Son başvuru tarihi : 16 Nisan 2007 Proje süresi : En fazla 12 ay Her yıl iki defa proje çağrısı yapılacaktır.

9 Bilim Kampları ve Okulları
Doğa bilimleri; matematik ve bilgisayar bilimleri, astronomi ve uzay bilimleri, fizik, kimya, jeoloji, jeofizik, meteoroloji, deniz bilimleri, biyoloji ve genetik Mühendislik ve teknoloji alanları Tıbbi bilimler Tarımsal bilimler; ziraat, ormancılık, bahçecilik ve veterinerlik Sosyal bilimler; psikoloji, ekonomi, eğitim bilimleri, antropoloji, coğrafya, şehir planlaması ve kırsal planlama, yönetim, hukuk, dilbilimi ve sosyoloji Beşeri bilimler; tarih, arkeoloji, felsefe (bilim ve teknoloji tarihi de dahil), sanat tarihi ve müzik bilimi

10 Bilim Kampları ve Okulları
Uygulanması beklenen yöntemler : Gözlem Uygulamalı anlatım Popüler bir dille anlatım Program dahilindeki her etkinliğin ilgi çekici, merak uyandırıcı, yeni sorular sormayı cesaretlendirici ve eğlenceli bir içerikte hazırlanması Atölye çalışmalarının katılımcıların etkileşimini sağlayacak ve onlara aktif rol verebilecek şekilde tasarlanması Program ve içeriklerin güncel eğitim yöntemlerine uygun olarak hazırlanması Doğa oyunları Drama tekniklerinin kullanımı Atölye sonrası değerlendirme etkinliği yapılarak geri bildirimlerin alınması; atölye kazanımlarının pekiştirilmesi ve kalıcılığının sağlanması Sanat ve spor etkinliklerinin diğer atölye çalışmalarıyla bütünlük içinde olması ve değerlendirme etkinliği içerisinde yer alması

11 Bilim Kampları ve Okulları
Hedef Kitle 3-6 yaş grubu çocuklar (Okul öncesi) İlköğretim öğrencileri Lise öğrencileri Belirli bir hedef kitleye yönelik projelerde içerik ve yöntem belirlenirken, hedef kitlenin algı ve gereksinimlerinin dikkate alınması beklenmektedir. Bu doğrultuda hazırlanmış ve olabildiğince fazla sayıda kişiye ulaşabilecek projeler öncelikli olacaktır.

12 Bilim Kampları ve Okulları
İstenenler: Kamp/Okul programı ve içeriği Pilot çalışması yapılacak etkinlikler Eğitimci seçim kriterleri ve belirlenmiş olan eğitimciler hakkında bilgi Güvenlik önlemleri Sağlık önlemleri Ölçme ve değerlendirme yöntemi Kampın/Okulun kaliteli ve istenen bilim iletişimi özellikleri taşıdığına dair kapsamlı bilgi Konaklama ve eğitim koşullarına ilişkin bilgi

13 Bilim Kampları ve Okulları
Son başvuru tarihi 25 Mayıs 2007 Proje süresi: En fazla 24 ay Her yıl iki defa proje çağrısı yapılacaktır.

14 Kimler Başvurabilir? Kamu Kurum/Kuruluşları ile üniversitelerde çalışan personel proje yürütücüsü olarak başvurabilir. Bir uzman, aynı çağrı kapsamında en fazla 2 proje başvurusu içinde proje yürütücüsü olarak yer alabilir. Başvuru sahiplerinin, en az lisans derecesi sahibi olması gerekmektedir.

15 Destek Miktarı Destek Miktarı projenin içeriğine ve ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenir. 2007 yılı için üst limit Proje Teşvik İkramiyesi, Burslar ve Kurum Hissesi hariç yıllık YTL (KDV dahil) olarak belirlenmiştir.

16 Desteklenebilecek Maliyet Kalemleri
Makine /teçhizat, Sarf giderleri, Seyahat, hizmet alımı, Burs, Personel giderleri, Kongre katılım ücreti, Organizasyon giderleri

17 TÜBİTAK Danışmanlık Hizmeti
Kabul edilen projelerin daha etkin olmasını sağlamak amacıyla, proje yönetimi, bilim iletişimi, etkinlik organizasyonu gibi konularda eğitim verilebilecektir.

18 Nereye ve Nasıl Başvurulabilir?
TÜBİTAK Proje Önerisi Başvuru Formu doldurulur 1 basılı kopya ve 1 adet CD halinde hazırlanmalıdır. Kargo ya da posta yoluyla TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı’na gönderilerek başvuru yapılabilir.

19 Gerekli belgeler Proje başvuru için gerekli olan aşağıdaki belgelere adresinden ulaşılabilir. Başvuru Formu Özgeçmiş formu TÜBİTAK Bütçe Tablosu Ekonomik Kodlara İlişkin Açıklama TÜBİTAK Tarafından Desteklenen veya Yürütülen Bilim ve Toplum Proje ve Etkinliklerine İlişkin Yönetmelik İdari ve Mali Esaslar

20 Değerlendirme Yöntem ve Kriterleri
Projenin değerlendirilmesi TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından yapılır. TÜBİTAK, proje yürütücülerini görüşme ve sunuş yapmak üzere davet edebilir. Yapılan değerlendirme sonucunda projenin aynen kabulüne, gerekli revizyonların yapılması şartıyla kabulüne veya reddine karar verilebilir.

21 Genel Kurallar Bir kişi aynı Bilim ve Toplum proje çağrısına en fazla 2 proje ile başvurabilir. Proje yürütücüsü ve uzman personel toplam mesailerinin en az %10’unu (haftada 4 saat) projeye ayırmak zorundadır. Bu şartı sağlayamayan kişiler, proje ekibinde “Proje Danışmanı” olarak yer alabilirler. Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Enstitü veya Yüksekokul Müdürü proje yürütücüsü olamaz, ancak danışman veya uzman personel olabilirler.

22 Ödemeler Proje yürütücüsü, uzman personel ve yardımcı personele Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) verilir. Üst sınırları : Proje Yürütücüsü : YTL/ay Uzman Personel : 500.-YTL/ay Danışmanlara danışmanlık ücreti üst sınırı : Proje Danışmanı : YTL/yıl

23 Ödemeler Yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile doktoralı kişilere ise burs ödemesi   Bursiyer ücret karşılığı çalışmıyor ise: Y. Lisans Öğrencisi : YTL/ay Doktora Öğrencisi : YTL/ay Doktora Sonrası Araştırmacı : YTL/ay Bursiyer ücretli çalışıyor ise: Y. Lisans Öğrencisi : 300.-YTL/ay Doktora Öğrencisi : 400.-YTL/ay

24 YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL / BİLİM VE TOPLUM TOPLANTILARINA KATILIM
Yurtdışına yılda 1 kez/kişi ve proje süresince toplam 2 kez/kişi, proje konusuyla ilgili toplantılara katılmak veya proje konusu ile ilgili çalışma yapmak amacıyla seyahat yapılabilir. Toplantı/ziyaret başına 2007 yılı için en fazla YTL/kişi ödenek verilir. Yurt içinde yapılan toplantılara katılmak üzere yılda 1 kez/kişi ve proje süresince toplam 2 kez/kişi seyahat yapılabilir. Toplantı başına 2007 yılı için en fazla 500 YTL/kişi ödenek verilir.

25 KURUM HİSSESİ Kurum Hissesi, projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında kurumun imkânlarından faydalanılması karşılığında, TÜBİTAK tarafından gerekli görüldüğünde sağlanan, PTİ dışında kalan proje bütçesinin en fazla %10’una tekabül eden ödenektir.

26 Ayrıntılı Bilgi İçin TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı
Adres: Atatürk Bulvarı No: 221 06100 Kavaklıdere ANKARA Tel: E-Posta: Web :

27 ÇOMÜ Uluslararası Araştırma Destek Birimi
/ 1077 Uzman Banu Tekin


"TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM PROJE DESTEKLERİ PROGRAMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları