Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KURUMSAL DEĞERLENDİRME İÇİN BÜTÜNSEL YAKLAŞIM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KURUMSAL DEĞERLENDİRME İÇİN BÜTÜNSEL YAKLAŞIM"— Sunum transkripti:

1 KURUMSAL DEĞERLENDİRME İÇİN BÜTÜNSEL YAKLAŞIM
Salih ARIMAN, Sabancı Üniversitesi 22 Kasım 2006, Ulusal Kalite Kongresi

2 Yükseköğretimde Kalite Evrimine Paralel Olarak Değerlendirme Yöntemleri de Gelişmekte
Tüm Paydaşların Memnuniyetlerini İzleme; Stratejik Performans Yönetimi Akreditasyon, Progr. Amaçları, Öğrenim Çıktıları, Mezunlar Girdi Kontrol, Sınavlar, Tezler, Yayınlar vb. Kalite Yönetimi Kalite Güvence Kalite Muayene

3 Kurumsal Değerlendirme Nedir ?
Bir kurumun, yönetimsel ve işlevsel yaklaşımları ile paydaşlarının beklentilerine yönelik ulaştığı sonuçların “bir yönetim modeliyle” incelenip; Kapsamlı Sistematik Düzenli olarak gözden geçirildiği sürece: “Kurumsal Değerlendirme” süreci denir.

4 Kurumsal Değerlendirme Ne Amaçla Kullanılır ?
Özdeğerlendirme veya Dış Değerlendirmelerde kullanılan bir ölçüm aracı Kurumların gelişim yolculuklarında yol gösterici bir kılavuz Ödül, belgelendirme vb. süreçlerde, kurumların performansını belirlemeye yarayan bir ölçüt Kurumlararası Kıyaslama olanağı sağlar

5 Ülkemizde YÖ Alanında Tanınan Kurumsal Değerlendirme Modelleri
EUA - European University Association (1994) Kurumsal Değerlendirme Programı – 36 Ülkeden 150 Üniversite - 12 Türk EFQM - European Foundation for Quality Management (1997) - Mükemmellik Modeli – 11 Ülkeden 21 Eğitim Kurumu – 1 Türk YÖDEK - Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (2006) – Tüm Yükseköğretim kurumları

6 EUA - Kurumsal Değerlendirme Programı
4 Ana Kriter : Kurum Ne Yapmak İstiyor? (Değerler, Misyon) Kurum Nasıl Çalışıyor? (Liderlik, Süreçler, Karar Mekanizmaları) Kurum İyi Çalıştığını Nasıl Anlıyor? (Kalite İzleme ve Geliştirme) Kurum Değişime Açık mı? (Harici/dahili Değişim İhtiyaçları) Kısmen bütünsel; Akademik bakış açısı ağırlıklı Subjektif değerlendirme; deneyimli değerlendiriciler ön planda; Yerel, yöresel kültüre uzak değerlendiriciler Dış Değerlendirme aracı; Özdeğerlendirmeye uygun değil Yaklaşık bir yıllık süreç; yüksek maliyet + Takip ziyaretleri Ödül / Sertifikasyona uygun değil

7 EUA - Kurumsal Değerlendirme Programından Yararlananlar
Bugüne kadar bu değerlendirme programından yararlanan üniversitelerimiz: Ankara Üniversitesi Atatürk Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Istanbul Teknik Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Marmara Üniversitesi Ortadoğu Teknik Üniversitesi Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi Uludağ Üniversitesi 2001’de 3, 2005 ‘te 7, 2006’da 12 üniv.

8 YÖDEK - Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme
10 Ana – 130 Alt Kriter : - Girdiler - İdari / Destek - Kurumsal Nitelikler - Yönetsel (Yapısal) - Eğitim-Öğretim - Yönetsel (Davranışsal) - Araştırma-Geliştirme - Çıktılar / Sonuçlar - Uygulama-Hizmet - Misyonunu Başarma Bütünsel; Katılımcı; Şeffaf ; Örnek Uygulama Paylaşımı Mevcut durum / Son bir yıl odaklı değerlendirme Daha çok yeterlilik değerlendirme Değerlendirme metodu kanaata dayalı (1-5 Skala) Özdeğerlendirme aracı; Dış Değerlendirmeye uygun değil Kurum içi Değerlendirici yetişmesine imkan sağlıyor En fazla 1,5 - 2 ayda tamamlanabiliyor; sıfır ek maliyet Ödül / Sertifikasyona uygun değil

9 EFQM - Mükemmellik Modeli
Müşterilerle ilgili Sonuçlar Toplumla Temel Performans Sonuçları Çalışanlarla Sonuçlar Yenilikçilik ve Öğrenme Süreçler Politika ve Strateji Çalışanlar Liderlik İşbirlikleri ve Kaynaklar Girdiler EFQM: Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı, 1988’de 14 üye ile kuruldu. Bugün itibariyle (22’si Türk), 641 üyesi vardır. 25 Ülkeden 86 Eğitim Kuruluşu üyedir. 1992 yılında farklı sektörlerden uzmanların katkılarıyle oluşturulan bu Model, bugün itibariyle Avrupa sınırları dışına taşmış, Amerika, Afrika ve Asya’nın çeşitli ülkelerinde uygulanmaktadır. TEMEL KAVRAMLAR: Liderlik ve Amacın Tutarlılığı Çalışanların Katılımı ve Geliştirilmesi İşbirliklerinin Geliştirilmesi Süreçlerle ve Verilerle Yönetim Sonuçlara Yönlendirme Paydaş Odaklılık Kurumsal Sosyal Sorumluluk Sürekli Öğrenme, İyileştirme, Yenilikçilik

10 EFQM - Mükemmellik Modeli
9 Ana – 32 Alt Kriter : - Girdiler  Sonuçlar (dengesi) - Paydaşlar (dengesi) - Yenilikçilik ve Öğrenme odaklı Bütünsel; Katılımcı; Şeffaf Karşılaştırma ve Kıyaslama odaklı Son 3-5 yıl kapsamlı; çok boyutlu ve objektif değerlendirme (RADAR metodolojisi) Daha çok “etkinlik” değerlendirmesi Hem Dış Değerlendirmeye uygun; hem de etkin bir Özdeğerlendirme aracı Yerel, yöresel kültüre uyum sağlayacak değerlendiriciler Kurum içi Değerlendirici yetişmesine imkan sağlıyor En fazla 2 ayda tamamlanabiliyor; sıfır ek maliyet Ödül / Sertifikasyona uygun

11 Modelin Ülkemizde Kullanımı (KalDer)
Ulusal Kalite Hareketi Kapsamında: Özdeğerlendirme Ulusal Kalite Ödülü Yerel Ödül Programları Mükemmellik Aşamaları: Yetkinlik Sertifikası Dış Değerlendirme Hizmetleri (*) (*) Yetkinlik Sertifikası ile entegre edilmiştir.

12 EFQM - Mükemmellik Modeli
Dünyadaki Kalite Ödülleri : Deming Ödülü (Japonya) 1951 Malcolm Baldrige Kalite Ödülü (ABD) 1988 Avrupa Kalite Ödülü (EFQM) 1992 Ulusal Kalite Ödülü (TÜSİAD-KalDer) 1993 EFQM: * Ödül sürecine 1992 yılında büyük ölçekli kuruluşlar ile başlandı * 1997’de Kamu sektörü kategorisi ilan edildiğinden bugüne kadar Ödüle 21 Eğitim kurumu başvurmuş, 10 tanesi ödüllendirilmiştir. ÖDÜL KATEGORİLERİ: -İşletme Kategorileri . Büyük Ölçekli İşletmeler ( BÖİ ) . Operasyonel Birimler . Bağımsız KOBİ . Bağlı KOBİ - Kamu Sektörü . Eğitim Sektörü . Sağlık Sektörü . Kamu Yönetimi ve Hizmetleri - Sivil Toplum Kuruluşları ( STK )

13 Mükemmellikte Kararlılık
EFQM Mükemmellik Aşamaları Mükemmellik Aşamaları 2001 yılında ilan edildi KALİTE ÖDÜLÜ 5 Mükemmellikte Yetkinlik 4 3 The scheme has three basic levels as shown in the pyramid on the slide and 5 opportunities for recognition: Recognised for Committed to Excellence Recognised for Recognised for Excellence Award Finalist Award Prize Winner Award Winner Applicants may use this as a journey and progress through the levels or apply directly at a level appropriate to the organisations maturity. This presentation focuses on the Recognised for Excellence and Committed to Excellence Levels. Mükemmellikte Kararlılık

14 EFQM Ödül Sürecine Katılan Eğitim Kurumları
Avrupa’da Ödül’e başvuran 21 Aday olmuş, bunlardan 10’u ödüllendirilmiştir. The Danish Leadership Institute (DK) 1999-Award Foxdenton School and Integrated Nursery (UK) 2000-Prize Marmara University – Faculty of Engineering (TR) 2000-Finalist St Mary’s College Northern Ireland (UK) 2001-Award City Technology College, Kinghurst (UK) 2001-Finalist Runshaw College (UK) Award Begonaspi Ikastola (SPAIN) 2003-Finalist Kossuth Lajos Secondary Grammar School (HUNGARY) 2003-Finalist Colegio Ursulinas –Vitoria (SPAIN) 2004-Prize Lauaxeta Ikastola Sociedad Cooperativa (SPAIN) 2004-Finalist

15 Ulusal Ödül Sürecinde Başarılı Eğitim Kurumlarımız
Ödül sürecine 2000 yılından bugüne kadar 35 Kurum başvurmuş, 2’si Başarı Ödülü ile ödüllendirilmiştir. İstanbul, Kadıköy Anadolu Lisesi (2003) Eskişehir, Şehit Ali Gaffar İlköğretim Okulu (2005) Ayrıca Mükemmellik Aşamaları dalında, Sakarya Üniversitesi (2006) 3

16 ( 32 Alt Kriter için de geçerli )
EFQM - Çok Boyutlu Değerlendirme R esults Sonuçlar pproach Yaklaşım eployment - Yayılım ssessment - Değerlendirme eview Gözden geçirme A D A R Sonuçlardan yola çıkarak, politika ve stratejiler yeterince etkin mi? Hedeflenen sonuçlara erişebilmek için birbiriyle bütünleşmiş, sağlam temelli yaklaşımlar mevcut mu? Yaklaşımların, yaşama geçirilmesini sağlamak üzere, kurum içinde sistematik bir yayılım sağlanmış mı? Yaklaşımları düzenli olarak değerlendiren, gözden geçiren ve gerektiğinde iyileştirebilen bir mekanizma yerleşik mi? RADAR Yaklaşımı mükemmel bir kuruluşun aşağıdakileri günlük faaliyetlerinde gözettiğini varsayar. ( 32 Alt Kriter için de geçerli )

17 SONUÇLAR ( örnek )

18 GİRDİLER ( örnek )

19 EFQM - Değerlendirme Sonucunda Kurumun..
Kuvvetli Yönleri İyileşmeye Açık Alanları net olarak belirlenir, İyileştirme Ekipleri kurulur, İyileştirme Planları yapılır, Uygulamalar izlenir, raporlanır, Sonuçlar değerlendirilir, Gerekirse Strateji ve Planlar Gözden Geçirilir

20 EFQM - Değerlendirme Sürecinin > Kritik Başarı Faktörleri
Seçilen Değerlendirme yönteminin kurumun kültürüne uyum göstermesi, Değerlendiricilerin eğitilmesi, İyileştirme planları tasarlanırken kuruluşun olanakları ve beklentilerine uygun öncelikler belirlenmesi, Kurum liderlerinin süreci tam olarak anlamaları, benimsemeleri, sahiplenmeleri ve olabildiğince sürecin içinde yer almaları, Sürecin etkinliğinin gözden geçirilmesi, Sürecin her yıl tekrarlanması

21 YÖDEK ile uyumu  EFQM (1. Girdiler)
İnsan Kaynakları ve Öğrenci niteliğinde beklenen düzey; Mali kaynakların yeterliliği Bilgi teknolojileri ve kaynaklarının yeterliliği; Hizmet ve olanakların yeterliliği; İlişkiler: Sanayi, Toplum ve Kamu ile ilişkilerin yeterliliği; Mezunlar ile ilişkilerin yeterliliği; Çalışanlar ile ilgili ilişkilerin yeterliliği; Öğrenciler ile ilişkilerin yeterliliği; Ulusal YÖ kurumlarıyla ilişkilerin yeterliliği; Uluslararası YÖ kurumlarıyla ilişkilerin yeterliliği. Kriter 2 Kriter 4 Kriter 1

22 YÖDEK ile uyumu  EFQM (2. Kurumsal Nitelikler)
Çalışan Nitelikleri: Çalışan sayıları Çalışanların yaş ortalamaları Çalışanların kadınerkek dağılımı Çalışanların kıdem ortalamaları Akademik pesonelin ortalama ünvan düzeyi; İdari personelin eğitim düzeyi; Akademik Nitelikler: Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları ve yeterliliği; Öğrenci sayıları yeterliliği; Akademik Personel sayıları yeterliliği; Akad. birimlerin ve programların sayıları ve yeterliliği; Altyapısal Nitelikler: Kampus alanı (kapalı/açık) Topl. kapalı alan (Eğitim-öğrtm / Sosyal ve diğer hizmet alanları. Kriter 3 Kriter 5 Kriter 4

23 YÖDEK ile uyumu  EFQM (3. Eğitim-Öğretim)
Programlar: Paydaş ihtiyaçlarına uygunluğu; Eğitim hedeflerinin yeterliliği; Kapsamı ve nitelikleri (ders çeşitliliği, ders yükleri ve uyumluluğu) Anlaşılabilirliği ve ve hedeflerinin açıklığı; Bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği; Çıktılarının (programın kazandırması beklenen nitelikler) yeterliliği; Kaynaklarının (öğretim elemanı, ders notları vb.) yeterliliği; Diğer programlarla ilişkilerinin yeterliliği; İlgili ulusal ve uluslararası programlarla uyumdaki yeterlilik; Öğrencilere sunulan destek hizmetleri: Rehberlik/danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği; Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliği; Öğr. Değerl. araçlarının (sınav, ödev, proje vb.) yeterliliği; Yeni öğrencileri programlara hazırlama uygulamalarının yeterliliği; Eğitsel destek hizmetlerinin (Dil, IT teknolojileri vb.) yeterliliği; Kriter 2 Kriter 5,6

24 YÖDEK ile uyumu  EFQM (4. Araştırma-Geliştirme)
Çalışmalarının ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; Paydaşlarla kurulan ilişkilerin yeterliliği; Olanak ve kaynakların yeterliliği; Çalışmalarının yeterliliği; bütünlüğü ve devamlılığı Önceliklerin belirginliği; kurumun önceliklerine uygunluğu Çalışmalarının disiplinlerarası yapılabilmesindeki yeterlilik; Uluslararası boyutun yeterliliği; Özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği; Eğim-öğretim faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği; Sonuçlarının duyurulması ve paylaşılmasının yeterliliği; Hedefleri / Hedeflere ulaşıp-ulaşmadığı Sonuçların topluma faydaya dönüşmesindeki yeterlilik; Sonuçların kuruma/birime faydaya dönüşmesindeki yeterlilik. Kriter 2,4 Kriter 5 Kriter 6,9 ...

25 YÖDEK ile uyumu  EFQM (5. Uygulama ve Hizmet Süreçleri)
Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin paydaş ihtiyaçlarına uygunluğu/Paydaşlarla işbirliği Olanak ve kaynaklarının yeterliliği Faaliyetlerin düzeylerinin yeterliliği Öncelikleri belirginliği Faaliyetlerin disiplinlerararası yapılabilmesindeki yeterliliği Uluslararası faaliyetlerin yeterliliği Özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği Eğitim-öğretim ile araştırma-geliştirme bütünlüğü/işbirliği Sonuçların duyurulması ve paylaşılmasının yeterliliği Yaşam boyu eğitim faaliyetlerinin yeterliliği Toplumu bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yeterliliği Topluma sanatsal, kültürel ve sportif katkının yeterliliği Faaliyetlerin tolıma faydaya dönüşmesi Faaliyetlerin Kuruma faydaya dönüşmesi Faaliyetlerin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığı Kriter 2,4 Kriter 5 Kriter 6,8

26 YÖDEK ile uyumu  EFQM (6. İdari Süreçler ve Destek Süreçleri)
Öğrenci Çalışan Ortak Tanıtım ● Personel İşleri ● Temizlik Öğrenci kayıt-kabul vb ● Ulaşım Öğrenci Kulüpleri/Öğrenci Konseyi ● Yemek Yurtlar ● Spor Kariyer/Staj ● Sağlık Burs ● Kütüphane Uluslararası Değişim ● Yapı/Çevre ● Teknik Destek ● Bilgi Teknolojisi ● Hukuk ● Basın, Kültür Kriter 5,6 Kriter 3,7 Kriter 3,4,5,6,7

27 YÖDEK ile uyumu  EFQM (7. Yönetsel (Yapısal) Özellikler)
Organizasyon yapısı Görev ve sorumluluklarının tanımlarının açıklığı Görev yetkilerinin yeterliliği Stratejilerin varlığı ve yeterliliği Karar verme süreçlerinin yeterliliği Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve uygulama ve hizmet süreçlerindeki etik standartların yeterliliği Stratejik planlama ve izleme İş süreçlerinin yeterliliği Kalite geliştirme Bilgi teknolojileri yönetimi İnsan kaynakları yönetimi Finansal kaynakların yönetimi Öğrenci katılımı Kriter 2 Kriter 5

28 YÖDEK ile uyumu  EFQM (8. Yönetsel Özellikler)
Öğrenci memnuniyeti Çalışan (idari ve akademik) memnuniyeti Çalışanlar arasındaki işbirliği ortamının yeterliliği İş arkadaşlığı ve sosyal ortamın yeterliliği Ortak kültür ve değerlerin paylaşımı Liderlik yaklaşımlarının yeterliliği Yönetici yaklaşımlarının yeterliliği Akademik personelin idari ve yönetsel özelliklerinin yeterliliği İdari personel özelliklerinin yeterliliği Kriter 6 Kriter 7 Kriter 1

29 YÖDEK ile uyumu  EFQM (9. Çıktılar/Sonuçlar)
Öğrencilerle ilgili sonuçlar Araştırma-geliştirme ile ilgili sonuçlar Uygulama- ve hizmet faaliyetleriyle ilgili sonuçlar Kurumsal niteliklerle ilgili gelişmeler Yönetsel faaliyetlerle ilgili sonuçlar İdari faaliyetlerle ilgili sorunlar Toplum hizmetleri ile ilgili sonuçlar Kriter 6 Kriter 9 Kriter 8

30 YÖDEK ile uyumu  EFQM (10. Yükseköğrenim misyonunu başarma)
Tüm faaliyetler ve bunların sonuçlarının Evrensel misyona uygunluğu Ulusal misyona uygunluğu Kendi misyona uygunluğu Kriter 9

31 Modelleri Tekrar Karşılaştırırsak ..
EUA YÖDEK EFQM Kriter Sayısı 4 10 9 Tüm Paydaş ve Süreçlerle bütünleşik kısmen bütünsel YÖDEK Kriterleri ile Uyumu - Uygun Kurumsal Değerlendirme DışD ÖzD ÖzD + DışD Değerlendirme Metodolojisi Kanaat Kanaat, (1-5) Skala Objektif, RADAR Karşılaştırma / Kıyaslama Mevcut Değerlendirme Odağı Yeterlilik Yeterlilik + Etkinlik Değerlendirme Kapsamı Son bir yıl Son 3-5 yıl Değerlendiriciler Kurum Dışından Kurum İçi / Dışından Değerlendirme Süresi ~1 Yıl 1,5 - 2 Ay Maliyet Yüksek Ödül / Sertifikasyon Olanağı Kuruluş içinde “iyi uygulamalar” saptanabilir ve diğer bölümlere yayılımı sağlanabilir; Türkiye, Avrupa ve dünya ölçeğinde başarılı olan kuruluşlarla, kendi kurumunuzu kıyaslama olanağı sağlar; Ulusal ve Avrupa Kalite Ödül Süreçlerine, Mükemmellik Aşamalarına başvuruda bulunmadan önce hazır olmanızı sağlar.

32 EFQM Mükemmellik Modeli > Bütünsel bir Yaklaşım
Kurumlara mükemmelliğe giden yolun neresinde olduklarını, objektif kriterlerle ve çok boyutlu gösterebilen, Sadece eksikleri saptamayı değil, uygun çözümleri bulmayı da teşvik eden, Tüm iyileştirme faaliyetlerinin, kurumun strateji ve hedefleri ile ilişkilendirilmesini sağlayan, Kurumda, tüm birimlerce paylaşılacak ortak bir dil ve düşünce şeklinin temelini oluşturan, bir değerlendirme aracıdır.

33 EFQM Mükemmellik Modeli > Bütünsel bir Yaklaşım
Ayrıca .. Kurum içinde “iyi uygulamalar” saptanabilir ve diğer bölümlere yayılımı sağlanabilir; Türkiye, Avrupa ve dünya ölçeğinde başarılı olan kuruluşlarla, kendi kurumunuzu kıyaslama olanağı sağlar; Ulusal ve Avrupa Kalite Ödül Süreçlerine, Mükemmellik Aşamalarına başvuruda bulunmadan önce hazır olmanızı sağlar.

34 EFQM Mükemmellik Modeli , Kurumsal Değerlendirmenin Yanısıra..
Sektör ve büyüklük gözetmeksizin Kar amacı güden/gütmeyen her tür Kurum/Kuruluşa, Tüm Paydaşları için Başarılı sonuçlar Alabilme ve sürdürebilme Yeteneğini oluşturması ve geliştirmesi için, BÜTÜNSEL BİR YÖNETİM ANLAYIŞI sunmaktadır. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

35 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
Bu Anlayış .. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Planlı yönetilen kalite iyileştirme süreçleriyle kurumun performansının sürekli olarak gelişmesini sağlayan, katılımcı bir yaklaşımla; kalite, hizmet ve yenilik yaratan, paydaş odaklı, stratejik ve sistematik bir yönetim anlayışıdır.

36 Dileğim .. Yükseköğretim kurumlarımızın EFQM Mükemmellik Modeli ’ni
hem, ‘Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği ’ nin işaret ettiği: Özdeğerlendirme (ve/veya) Dış Değerlendirme aracı olarak, hem de: “Bütünsel bir Yönetim Aracı” olarak kullanmalarıdır. YÖK’ün Denetim Kılavuzuna katkı Paydaş Memnuniyet Araştırmaları Son 3 yıllık veriler Diğer üniversitelerle karşılaştırma Gözden geçirme İyileştirme

37 Teşekkür Ederim ..

38 KULLANMANIN YARARLARI
sariman: DESTEK SLAYTLAR EFQM MÜKEMMELLİK MODELİNİ KULLANMANIN YARARLARI

39 2000 yılında Dr. Vinod Singhal (1) ve Dr
2000 yılında Dr.Vinod Singhal (1) ve Dr.Kevin Hendricks (2)’in Kalite Ödülü kazanmış kuruluşlar üzerinde yürüttükleri 2000 yılına ait araştırma (3) hakkında bilgiler : Kalite Ödülü kazanmış 600 kuruluşta, 5 yıl süren çalışma bütünüyle, bu kuruluşların hisse değeri, işletme gelirleri, satışları ve satış karlılıklarında, istihdamda ve aktiflerinin büyümesinde anlamlı iyileştirmeler göstermiştir. 600 kuruluşun finansal sonuçları, benzer boyutta ve aynı endüstriyel kesimden belirlenen bir kontrol grubu ile karşılaştırıldığında elde edilen sonuçların özetleri şunlardır: (1) Dr.Vinod Singhal : Georgia Teknoloji Üniversitesi (2) Dr.Kevin Hendricks : Batı Ontario Üniversitesi (3) Araştırmanın tamamı, veya adreslerinden temin edilebilir ve Dr.Singhal’e adresinden ulaşılabilir.

40 PERFORMANS ÖLÇÜMLERİNDE ORTALAMA % DEĞİŞİM
İki grup, ödül kazananların ödülden bir yıl öncesine ve ödül kazandıktan 4 yıl sonrasını kapsayan 5 yıl boyunca izlenmiştir. Ödül kazananlar, birçok finansal performans ölçütünde ortalama olarak belirgin daha fazla iyileşme göstermişlerdir.

41 2005 yılında EFQM ve BQF sponsorluğunda;
Prof. Tony Bendell, Dr. Louise Boulter ve Hanida Abas, Centre of Quality Excellence, Leicester Üniversitesi, İngiltere Prof. Jens Dahlgaard, Linkoping Üniversitesi, İsveç Prof. Vinod Singhal, Georgia Institute of Technology’dan oluşan uluslararası bir akademik ekip tarafından yürütülen araştırma sonuçları; Avrupa’da Kalite Ödülü kazanmış 120 kuruluşun performansı, 11 yıllık dönem için değerlendirilmiştir. (+) Araştırma ile ilgili sorular için; adresinden ulaşılabilir.

42


"KURUMSAL DEĞERLENDİRME İÇİN BÜTÜNSEL YAKLAŞIM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları