Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÜTÜNÜN BİR PARÇASI OLARAK BİZDE VARIZ..!

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÜTÜNÜN BİR PARÇASI OLARAK BİZDE VARIZ..!"— Sunum transkripti:

1 BÜTÜNÜN BİR PARÇASI OLARAK BİZDE VARIZ..!
KARTAL BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 2009 BÜTÜNÜN BİR PARÇASI OLARAK BİZDE VARIZ..!

2 GENEL BİLGİLER ORGANİZASYON ŞEMASI
01/01/ /07/2009 tarihleri arasında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ nün içerisinde yer alan Ruhsat ve Denetim Şefliği, 08/05/2009 tarihinde 61 sayılı Meclis Kararına istinaden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden ayrılarak, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü olarak kurulmuştur yılı için belirlenmiş birim hedefleri ise, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü arasında ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde ayrıştırılmıştır. 01/07/2009 tarihi itibariyle, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, yeni müdürü ve personelleri ile, ilgili birim hedeflerini gerçekleştirmeye devam etmiş, 2009 yılını başarıyla tamamlamıştır. ORGANİZASYON ŞEMASI Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü İbrahim GÜRBÜZ Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Şefi Mehmet GÖKALP Denetim Elemanı Engin AKTOPRAK Çevre Mühendisi Orhan TOPAL Ahmet Zeyti MUTLU Özlem ŞEKERCİ Makine Mühendisi Murat ÖZBEK Elektrik Mühendisi Selahattin ERASLAN Su Ürünleri Teknikeri İdil GÜVEN Yönetici Asistanı Fatma Tuğba ÇIKLAÇİFTÇİ Alo Çevre Hattı Papatya TOZAR STAJYERLER Şöför Dinel YILDIRIM

3 UYGULANAN MEVZUAT 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında Kanun 2872 sayılı Çevre Kanunu ve sair yönetmelikler 3194 sayılı İmar Kanun 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun 4857 sayılı İş Kanunu 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 5393 sayılı Belediye Kanunu 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 7201 sayılı Tebligat Kanunu 25325 Gürültü Yönetmeliği 25569 sayılı Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği 25791 sayılı Bitkisel Atık Yağlarının Kontrolü Yönetmeliği 25883 sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 26357 sayılı Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği 26562 sayılı Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği 26809 sayılı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

4 STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER
**Strateji No: 3. DENİZ VE SAHİL KENTİ STRATEJİSİ: Kartal’ın bir deniz ve sahil kenti olması özelliğini öne çıkartarak, deniz ve sahil kenti imajını artırmak ve denizin ulaşım, spor, deniz ürünleri vb. gibi imkânlarından faydalanmak. **Strateji No: 4. KENTSEL GELİŞİM VE YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTME STRATEJİSİ: Kartal’da kentsel gelişim süreci etkin olarak yürütülecek, yaşam kalitesini yükseltme merkezlerini yaygınlaştırmak suretiyle Kartal sanat, kültür, turizm, spor, sağlık ve ticaret alanlarında İstanbul’un yeni merkezi haline getirilecektir. **Strateji No: 5. HİZMETTE MÜKEMMELLİK STRATEJİSİ : Kartal’da vatandaş odaklı, hizmette toplam kalite yönetimini esas alan, süreçlere ve performansa dayalı bir yönetişim sergilenerek, kurumsal gelişim süreci yönetilecektir. **Strateji No: 7. ÇALIŞAN ODAKLI YÖNETİM STRATEJİSİ: Kartal Belediyesi’nde çalışanlar, hizmetleri en etkin şekilde üretebilmelerini sağlayacak çalışma ortamlarına kavuşturulacak, çalışan memnuniyeti esas alınarak, çalışanların sosyal ve teknik açıdan hizmetlerini gerçekleştirmelerini engelleyen her türlü unsur ortadan kaldırılacaktır. Motivasyon sürekli artırılarak kurum misyon ve vizyonu sürekli canlı tutulacaktır. **Strateji No: 8. ÇEVRE STRATEJİSİ : Kartal ilçesinde, sahip olduğu doğal güzellikler, orman, Aydos Dağı, deniz ve kentsel alanları ile temiz, yeşil ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak için her türlü faaliyet ve proje gerçekleştirilecektir. **Strateji No: 9. GELİRLERİ YÖNETME STRATEJİSİ: Kartal Belediyesi sınırlı olan kaynakları ile azami faydayı üretecek hizmetleri gerçekleştirmek durumundadır. Yeni gelir kaynaklarının oluşturulması, belediye gelirlerinin artırılması ve mevcut mali olanakların etkin bir şekilde yönetilmesi için günün koşulları ile uyumlu sistemler geliştirilecek ve uygulanacaktır. **Strateji No: 10. TEKNOLOJİ YÖNETİMİ STRATEJİSİ: Kartal Belediyesi yerel yönetimler ile ilgili teknolojileri sürekli izleyecek, bilişim teknolojiler başta olmak üzere her türlü teknolojiyi hizmet üretiminde en etkin bir şekilde kullanacaktır. **Strateji No: 11. TANITIM STRATEJİSİ: Kartal Belediyesi vatandaşlarına sunduğu hizmetlerden maksimum faydayı sağlayabilmek amacıyla ürettiği hizmetleri en etkin şekilde tanıtabilmek için her türlü aracı kullanacaktır. **Strateji No: 12. AVRUPA BİRLİĞİ UYUM STRATEJİSİ Kartal Belediyesi Avrupa Birliğine uyum süreci içinde etkin olarak rol alacaktır.

5 NO Birim Hedefleri Hedef Değer Gerçekleşen Değer Tamamlanma Yüzdesi Açıklama 1 Çevre bilincinin geliştirilmesi ile ilgili topluma yönelik bir eğitim uygulanması 4 adet 5 adet %100 Gerçekleşti. 2 5 Haziranda Dünya Çevre Günü etkinlikleri düzenlenmesi 1 adet 3 Deniz ve çevresinde teknik ve sosyal çalışmaların takibi ve sezondaki durumu için aylık rapor hazırlanması (mayıs-haziran-temmuz-ağustos) 4 rapor 4 Ayda 10 adet muhtelif çevre denetimi yaparak tespit edilen bilgileri ilgili müdürlüğe bildirmek 10 adet 5 Müdürlüğün önemli faaliyetlerinin basında ve kurumun web sitesinde haber olabilmesi için Aylık Basın Yayın ve Bilgi İşlem bilgi raporunun hazırlanması 12 rapor 6 Tüm çalışanlar ile birlikte aylık iş değerlendirme toplantılarının yapılması 12 toplantı 7 Her ay en az 1 adet iyileştirme yapılması 12 adet 8 Ayda 5 adet işyerine gürültü ölçümü yapılarak değerlendirilmesi 9 Bacalı üretim yapan ve filtresi olmayan tesislerden her ay 3 adedine filtre uygulamasının yaptırılması 3 adet 10 Birimin aylık denetim ve faaliyet raporlarının her ay Başkanlığa sunulması 11 Bilgi edinme kanunu çerçevesinde gelen talepleri 7 iş gününde geri bildirmek 7 gün 12 Birime gelen dilekçelere 20 gün içinde cevap verilmesi 20 gün 13 Yılda 2 kez birim yöneticisinin de katıldığı takım çalışmalarının yapılması 2 adet 14 Müdürlük veri yedekleme takibinin yapılması 15 Vatandaş Takip Sisteminden gelen taleplerin 2 gün içinde cevaplanması ve aylık raporlanması 16 Müdürlük Veri Analizi Raporu hazırlanması 17 Her ay 1 adet DÖFİ yapılması 18 Kartal Belediyesi Çevre Sağlığı ve Güvenliği Raporu hazırlanması 19 Ölçüm ekipmanlarının kalibrasyonlarının yaptırılması 20 Kartal genelinde Gürültü Kirliliği ölçüm takibinin yapılması 21 Birim çalışanlarına ait Bireysel Performans Sistemi ile ilgili formların 60 gün içerisinde ilgili birime eksiksiz teslim edilmesi 22 Müdürlük risklerinin güncellenmesi 23 Merkez ve prestij caddeleri üzerindeki olumsuz görüntülerin ortadan kaldırılmasının denetiminin yapılması ve başkanlığa raporlanması 24 Bitkisel Atık Yağ üreten iş yerlerinde toplum ve çevre sağlığı, gıda hijyeni yönünden atık yağ sözleşmelerinin kontrolü 25 Bitkisel Atık Yağ üreten iş yerlerinde kullanılan yağların toplum ve çevre sağlığı, gıda hijyeni yönünden uygunluğunun kontrolü

6 Faaliyet/Proje(Birim Hedefi) Performans Göstergesi
NO Faaliyet/Proje(Birim Hedefi) Performans Göstergesi Hedef Değer Gerçekleşen Değer Tamamlanma Yüzdesi Tamamlanma Zamanı Açıklama 29 İş yerleri, kamu kurum ve kuruluşları ile önemli sitelere pil kutusu konulması Pil kutusu sayısı 200 adet 273 adet %100  Gerçekleşti. 30 Okullarda öğrencilere atıkların ayrı toplanması ve geri dönüşüm bilincinin kazandırılması amacı ile eğitim verilmesi Eğitim verilen okul sayısı 25 adet okul 8 adet okul %32 Okulların ilkbahar döneminin yerel seçim sürecine, sonbahar döneminin ise dünya çapında yaşanan domuz gribi salgınına denk gelmesinden dolayı, okullara yeterli sayıda eğitim verilememiştir. 31 Konutlarda atıkların kaynağında ayrıştırılması konusunda Apartman ve Site Yöneticilerine bilgilendirme eğitimi verilmesi Yapılan bilgilendirme sayısı 5.000 konut konut Uğur Mumcu, Esentepe, Kordon Boyu ve Orhantepe Mahallelerindeki tüm apartman ve sitelere eğitim verilerek, ambalaj atıkları toplanmaya başlanmıştır. Böylece, "Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması Projesi" kapsamında 2. aşama tamamlanmıştır. 32 Avrupa Birliği uyum yasaları gereği geri dönüşüm, toplama ayrıştırma gibi konularda uyum programı yapılması Tamamlanma yüzdesi 04/08/2009 tarihinde "Atık ve Geri Kazanım Yönetmeliklerinin" Belediyelere verdiği yetki-görev kapsamındaki yazışma ve yaptırımların Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce yapılmasına Başkanlık Makamı tarafından karar verilmesinden dolayı, birim hedefinin tamamlanma zamanı 31/12/2009 tarihine uzatılmıştır. 33 Kartal İlçesi Kurban Komisyonunda, Belediyemiz adına ilgili her türlü çalışmanın yapılması, koordinasyonun sağlanması 34 Elektrikli ve elektronik atıkların toplanması ile ilgili, 2010 yılında yürütülmesi planlanan projenin ön hazırlıklarının tamamlanması 35 Enerji verimlilği ile ilgili, 2010 yılında yürütülmesi planlanan projenin ön hazırlıklarının tamamlanması

7 EĞİTİM ÇALIŞMALARIMIZ
** 15/07/2009 tarihinde Petrol-İş Mah. Arzum Sitesi sakinlerine, ** 30/09/2009 tarihinde Kartal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde temizlik görevlilerine, ** 16/12/2009 tarihinde Dragos Doğayı Koruma Derneği üyelerine, ** 22/12/2009 tarihinde Yakutlar Sitesi sakinlerine ** 30/12/2009 tarihinde Ermankent Sitesi sakinlerine, toplam 265 kişiye çevre bilinci ve atıkların geri kazanımıyla ilgili eğitim verildi.

8 2- Uğur Mumcu, Esentepe, Kordon Boyu ve Orhantepe Mahallelerinde,26
2- Uğur Mumcu, Esentepe, Kordon Boyu ve Orhantepe Mahallelerinde, konuta ambalaj atıklarının geri kazanımıyla ilgili Çevko’nun 10 personeli ile birlikte eğitim verilerek, “Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması Projesi” kapsamında 2. aşama tamamlanmıştır. 3- İhsan Zakiroğlu İlköğretim Okulu, Yavuz Selim İlköğretim Okulu, Kartal Lisesi, Cevizli İlköğretim Okulu, Vali Erol Çakır Ticaret Meslek Lisesi, 100.yıl Ali Rıza Efendi İlköğretim Okulu, Süleyman Demirel Lisesi ve Sabri Taşkın İlköğretim Okulu olmak üzere 8 okulda; toplam 210 öğretmen ve öğrenciye, atıkların geri kazanımıyla ilgili eğitim verildi.

9 5 HAZİRAN 2009 DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ ETKİNLİKLERİMİZ
5 Haziran Dünya Çevre Günü’ nde vatandaşlar ile birlikte Kartal Belediyesi Merkez binamızdan, Kartal Meydanına kadar yürüyüş; sonrasında Atatürk Heykelinin önünde, Çevre ile ilgili konuşmalar ve Kartal sahil boyunca çocuklarla birlikte kıyı temizliği yapıldı.

10 VATANDAŞLARDAN GELEN ŞİKAYETLER ÜZERİNE YAPILAN DENETİMLERİMİZ
2009 yılında vatandaşlardan toplam 1566 şikayet ve talep gelmiştir. Bunlardan 594 adedi atıkların toplanması; 330 adedi Müdürlüğümüzün yetki ve görev kapsamı dışında olan, ilgili diğer birimlere yönlendirilen muhtelif şikayetler; 319 adedi gürültü kirliliği; 142 adedi hava kirliliği; 112 adedi çevre kirliliği ve 69 adedi ise görüntü kirliliği ile ilgili olmuştur.

11 ATIKLARIN KAYNAĞINDA TOPLANMASI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ
04/08/2009 tarihinde "Atık ve Geri Kazanım Yönetmeliklerinin" Belediye’lere verdiği yetki-görev kapsamındaki yazışma ve yaptırımların Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nce yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, “Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması Projesi”, Müdürlüğümüzce yürütülmeye başlanmıştır. Ayrıca atık piller, ömrünü tamamlamış lastikler ve bitkisel atık yağların toplanması da Müdürlüğümüzün denetim ve kontrolü altına alınmıştır. 1) AMBALAJ ATIKLARI 01/01/2009 tarihinden 26/08/2009 tarihine kadar GÜNEŞ ALBAYRAK TURİZM SEYAHAT SAN.TİC.A.Ş. lisanslı firması tarafından toplanan ambalaj atıkları, 27/08/2009 tarihinden sonra HURSAN A.Ş lisanslı firması tarafından toplanmaya başlanmıştır. 20 mahallesi ile nüfusa sahip olan Kartal İlçemiz’ in, Ambalaj Atıklarını Kaynağında Ayrı Toplama ve Geri Kazanım Projesi 2006 yılı Mayıs ayında başlamıştır yılı sonuna kadar, toplam 273 işyeri, konut , 50 site ve 106 Kamu Kurum ve Kuruluşlarından toplama yapılmaktadır. 6 aşamaya sahip Projemizin, 2010 yılı itibarı ile 3. Aşamasında, 4 mahallemizden konut ile 30 site daha ilave edilerek, toplam konut ve 80 siteden toplama yapılması planlanmaktadır.

12 AMBALAJ ATIKLARI UYGULAMA AŞAMALARI TERMİN PLANI
AŞAMALARIN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ AŞAMALAR 1. AŞAMA 2. AŞAMA 3. AŞAMA 4. AŞAMA 5. AŞAMA 6. AŞAMA UĞUR MUMCU, YAKACIK YENİ, GÜMÜŞPINAR, CUMHURİYET, HÜRRİYET, KARLIKTEPE, KORDONBOYU, ORHANTEPE MAHALLELERİNDEKİ BAZI DÜZENLİ SİTELER, İLÇEDEKİ TÜM OKULLAR, TÜM KAMU KURUMLARI, SAĞLIK OCAKLARI UĞURMUMCU, ESENTEPE, ORHANTEPE MAHALLELERİNİN TÜMÜ, İLÇEDEKİ MARKETLERİN TAMAMI SOĞANLIK YENİ, PETROL İŞ, ATALAR MAHALLERİNİN TAMAMI KARTAL YUKARI, YAKACIK ÇARŞI, MAHALLELERİNİN TAMAMI SOĞANLIK ORTA, CEVİZLİ, ÇAVUŞOĞLU MAHALLELERİNİN TAMAMI TOPSELVİ YALI, YUNUS MAHALLELERİNİN TÜMÜ HEDEFİMİZ : YILINDA TOPLAMA, BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM ÇALIŞMALARINA BAŞLANAN PROJEMİZİN 2013 YILI SONUNA KADAR TÜM KARTAL İLÇESİNDE UYGULANMASI HEDEFLENMEKTEDİR.

13 AMBALAJ ATIKLARININ TOPLANMASI

14 Okul, site ve konutlarda yapılan bilgilendirme çalışmaları ile tüketiciye birebir ulaşıldıktan sonra, tüketici, işyerlerinde ambalaj atığı kutularında; konutlarda ise evsel atıklardan ayrı olarak mavi poşetlerde geri kazanabilen atıklarını biriktirir. Belirlenen gün ve saatte hazır bulundurulan mavi poşetlerdeki ambalaj atıkları, lisanslı firmanın toplama araçları tarafından, alınarak tesise getirilir ve ayırma işlemi yapılarak GERİKAZANIM sağlanmış olur. Yukarıdaki grafikte de görüldüğü gibi, ambalaj atıklarını toplanmasının görev ve yetki kapsamımızda olduğu 2009 yılının son 4 aylık dönemi, ilk 8 aylık dönem ile kıyaslandığında miktarın çok arttığı dikkat çekmektedir yılı toplanan toplam ambalaj atık miktarı ise kg.dır.

15 AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA ARACI İŞYERLERİ İÇİN AMBALAJ ATIĞI KUTUSU CADDE VE SOKAKLARDAKİ AMBALAJ ATIĞI KONTEYNIRLARI

16 GERİ DÖNÜŞÜM tesislerine gönderilmek üzere, türlerine göre preslenmesi
Protokol imzalamış olduğumuz Hursan lisanslı firmasının tesisinde, ambalaj atıklarının türlerine göre sınıflandırılması GERİ DÖNÜŞÜM tesislerine gönderilmek üzere, türlerine göre preslenmesi

17 2) ATIK PİLLER Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi (TAP) ile Kartal Belediyesi arasında 28/01/2009 tarihinde, sayılı Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği’ ne uygun olarak protokol imzalanmıştır. Bu protokol kapsamında, toplam 273 okul, işyeri ve sitelere ofis tipi pil kutusu ve pil bidonu konulmuştur. Aşağıdaki grafikte görüleceği gibi, 2009 yılında toplanan piller, TAP tarafından bertaraf edilmek üzere 3 kez teslim alınmış, toplam 529kg atık pil toplanmıştır. PİL KUTULARI BÜYÜK PİL BİDONLARI

18 3)BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN TOPLANMASI
Kartal İlçesinde bitkisel atık yağları toplayan, Ulusal Bitkisel Atık Yağ Toplama Nakliyat Tic.Ltd.Şti, Kolza Biodizel Yakıt ve Petrol Ürün San.&Tic.A.Ş. ve Albiyobir olmak üzere 3 lisanslı firma bulunmaktadır. Bunlardan Ulusal firması toplanan bitkisel atık yağların %78’ini, %15’ini Albiyobir, kalan %5’ünü Kolza ve kalan %2’lik kısmı ise diğer küçük ölçekli firmalar toplamaktadır. Kartal Belediyesi’nin, Ulusal Bitkisel Atık Yağ Toplama Nakliyat Tic.Ltd.Şti ile 16/04/2008 tarihinde imzaladığı protokol, 09/11/2009 tarihinde revize edilerek yeniden imzalanmıştır. Ulusal Bitkisel Atık Yağ Toplama Nakliyat Tic.Ltd.Şti ile Kolza Biodizel Yakıt ve Petrol Ürün San.&Tic.A.Ş. firmalarından alınan 2009 verilerine göre, toplanan toplam bitkisel atık yağ miktarı aşağıdaki grafikte görüldüğü üzere kg.dır.

19 4) ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK MİKTARLARI
Ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanması ile ilgili, Çevre ve Orman Bakanlığından lisanslı Laster firması yetkili olmakla birlikte, Kartal İlçesinde LOKMAN GERİ KAZANIM lisanslı firmasına verdiği yetki devri ile, Lokman Geri Kazanım firması toplama faaliyetini göstermektedir. Firmadan alınan bilgilere göre, aşağıdaki grafikte de görüleceği gibi, 2009 yılında toplam toplanan miktar kg dır yılı birim hedefleri doğrultusunda, bilgilendirme ve eğitim çalışmalarıyla, bu miktarın çoğaltılarak, çevre kirliliğinin önlenmesi planlanmaktadır.

20 DENİZ KİRLİLİĞİ ÇALIŞMALARIMIZ
8.1 km kıyı uzunluğuna sahip olmasına rağmen denize girmenin mümkün olmadığı Kartal İlçemizde; lavabolardan dökülen atık yağlar ve bununla birlikte özellikle yaz aylarında sahil çevresinde yoğunlaşan insan topluluklarının yiyecek ve içecek artıklarını gelişigüzel atmaları ile meydana gelen kıyı ve deniz kirliliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü’nün yetkilendirdiği kuruluş olan İSTAÇ A.Ş. tarafından yapılan çalışmalarla, önlenmeye çalışılmaktadır. İSTAÇ, ilçemizdeki kıyı temizleme çalışmalarını günlük olarak dört ekip tarafından, Kartal kum deposundan Dragos sahiline kadar olan bölgede yapmaktadır. 2005 yılı Ekim ayından 2009 yılı sonuna kadar, deniz yüzeyinden, kıyılardan ve iskelelerden yıllara göre toplanan toplam atık miktarları ile 2009 yılı aylara göre toplanan atık miktarlarının grafikleri aşağıda sunulmaktadır. KARTAL İLÇESİ DENİZ YÜZEYİ, KIYILARI VE İSKELELERİNDEN TEMİZLENEN YILLARA GÖRE ATIK MİKTARLARI (kg) (2005 yılı verileri ekim, kasım, aralık aylarını kapsamaktadır. )

21 Yıllara göre hazırlanan grafikte, büyük farklılıkların olmamasına rağmen, 2009 yılını aylara göre incelediğimizde, mayıs ayından ağustos ayına kadar olan yaz döneminde, kış dönemine göre toplanan atık miktarının yaklaşık 2 katına çıktığı görülmektedir yılındaki birim hedeflerimiz doğrultusunda, deniz kirliliği ile ilgili bilgilendirme ve eğitim çalışmalarını artırarak, ayrıca bu konuyla ilgili diğer kurumlarla koordinasyon sağlayarak, bu miktarları büyük oranda azaltmayı planlamaktayız.

22 ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ
Enerji verimliliği; binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan birim hizmet yada ürün başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır. Bunun için, enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması, enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması gerekmektedir. Ülkemizde enerji bilincinin geliştirilmesine yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmasına yönelik kanun ve yönetmelikler çıkarılmıştır. Başlıca Yasal Mevzuatlar: 18/04/2007 Tarih ve 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu [ Bu Kanunun 10.madde birinci fıkra (a) bendinin (8) numaralı alt bendi iki yıl sonra ( ), diğer hükümleri yayın tarihinde yürürlüğe girmiştir. ] 25/10/2008 Tarih ve Sayılı Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelik [ Bu yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir. ] 05/12/2008 Tarih ve 27075 Sayılı Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği [ Bu yönetmelik yayım tarihinden bir yıl sonra ( ) yürürlüğe girmiştir. ] Yasal mevzuatlar çerçevesinde, Belediyemiz adına yapılması gereken yükümlülükler ve 2010 yılı birim hedeflerimiz doğrultusunda; yetkili bir elektrik mühendisi istihdam edilmiş ve ön hazırlık kapsamında, enerji verimliliği ile ilgili çalışmalar için taslak projemiz oluşturulmuştur.

23 ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK ATIKLAR İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ
E-atık, elektrikli ve elektronik aletlerin kullanıcısı tarafından kullanım süresini tamamlamasıyla ortaya çıkan atıktır. Günlük hayatta kullandığımız TV, çamaşır makinesi, buzdolabı gibi büyük ev aletleri ile bilgisayar, cep telefonu, oyuncak gibi pek çok eşya bir süre sonra kullanım ömrünü tamamlayarak elektronik atık olarak nitelenmektedir. Elektrikli ve elektronik atıklar; hem içerdikleri plastik, metal, cam, altın, gümüş, bakır, demir, çinko, kalay, nikel, vs maddelerden dolayı değerli, hem de içerdikleri kurşun, cıva, kadmiyum, fosfor, baryum, krom, berilyum, plastikler, ozon tüketiciler, vs. maddelerden dolayı tehlikelidir. Bu nedenle; çoğu zaman hurda gözüyle bakılan bu atıklar, doğru yöntemlerle ayrıştırılarak, geri kazanımı veya imhası yapıldığında, hem ülke ekonomisine fayda sağlayan artı değer olacak, hem de imhası esnasında çevreye olumsuz etkileri ortadan kaldırılacaktır. Teknolojinin hızla geliştiği ve insan hayatını kolaylaştırmak için yeni ürünlerin ardı ardına piyasaya sürüldüğü günümüzde, kullanım ömrünü tamamlayan veya kullanım süresi dolmadan atık halini alan elektrikli ve elektronik ürünler ile ilgili ülkemizde henüz, yasal mevzuat oluşturulmamasına rağmen, bunların doğayı, insanı ve çevreyi büyük ölçüde tehdit ederek gündelik çöp kutularımızda yerini alması sebebiyle, Müdürlüğümüz olarak, gelişmiş ülkeler örnek alınarak, 2010 yılında toplama çalışmalarına başlamayı planlamaktayız; bunun için de, elektrikli ve elektronik atıklar ile ilgili ön hazırlık kapsamında, taslak projemiz 2009 yılı itibariyle oluşturulmuştur.

24 E-atıkların Geri Kazanım Döngüsü E-atıkların Toplanma Sistemi

25 BASINDAN BAŞLICA HABERLER
1) 2009 yılı Kurban Bayramı ile ilgili: Kurban Bayramı öncesinde, bayram süresince ve sonrasında bütün imkanları ile halkımıza sunulan hizmetlerin, Kartal Kaymakamlığında oluşturulan Kurban Komisyonu’ndaki; İlçemizin Müftülük, Tarım, Sağlık ve Veteriner Müdürlükleri ile Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün, hazırlanan plan ve program doğrultusunda, ayrı ayrı görevli ekipleriyle, organize olarak çalışmaları sayesinde, 2009 Kurban Bayramı’nın huzur ve güven içerisinde geçirilmesi sağlanmıştır. Kasaplara verilen eğitimden görüntüler: Kurban satış ve kesim alanlarından görüntüler

26 2) 20/12/2009 Kartal Ekolojik Pazarın Açılışı ile ilgili:
20/12/2009 Kartal Ekolojik Pazar’ ın açılışında, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü olarak, belediyenin geri dönüşüm kampanyalarına yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıldı. 3) yılı Eylül ayında, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ nün Büyükada A.Tipi Mesire Yeri sınırları dahilinde bulunan kapı girişi ücretlerinin tahsili, tüm tesislerin işletmeciliği ile tesislerin ve genel saha temizliği işleri işletmeciliği işi hakkında düzenlediği ihale konusunda çalışmalar yapılarak, Belediyemiz adına ihaleye katılım sağlanmış olup, ihale alınmıştır. 4) 2009 yılında, gelen şikayetler üzerine gidilen denetimler ile e-atıklar ve ambalaj atıkları ile ilgili bir takım haberlerimiz basında ve çeşitli web sitelerinde yer almıştır.

27 TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR TOPLUM İÇİN HEPİMİZ BİRER ÇEVRE GÖNÜLLÜSÜYÜZ

28 BÜTÜNÜN BİR PARÇASI OLARAK BİZDE VARIZ..!
Çevre Koruma & Kontrol Müdürü : İbrahim GÜRBÜZ Hazırlayan - Yönetici Asistanı : F. Tuğba ÇIKLAÇİFTÇİ


"BÜTÜNÜN BİR PARÇASI OLARAK BİZDE VARIZ..!" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları