Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uzm. Dr.Kemal Barkut Şişli Etfal Hastanesi Nörolji Kliniği

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uzm. Dr.Kemal Barkut Şişli Etfal Hastanesi Nörolji Kliniği"— Sunum transkripti:

1 Uzm. Dr.Kemal Barkut Şişli Etfal Hastanesi Nörolji Kliniği
Motor muayene Uzm. Dr.Kemal Barkut Şişli Etfal Hastanesi Nörolji Kliniği

2 Motor muayene kasın gerilimini ve kas gücünün kapasitesini ve ortaya çıkmasını ihtiva eder.Güç bazen kinetik veya statiktir veya her ikisini birden içerir.Güç kaybında hareketteki hız, ataklık, genişlik, amplitud etkilenir. Kas gücünde vücutta bulunduğu yere işleve göre güç değişiklikleri olabilir.

3 Diffuz güç kaybı bazen fazla bir fonksiyon kaybı yapmayabilir fakat lokal kas güçsüzlüğü daha belirgin etkileyebilir. Lokalize güç kayıplarında bir kasamı ait, kas grubunda mı, sinirde mi, trunkus, kök veya spinal segmentte mi ayrımı yapılmalıdır. Güçsüzlük sadece güç kaybı olarak hissedilmeyebilir, yorgunluk olarak algılanabilir,tekrarlayan testlerde hareket oranında kısıtlanma koordinasyon kaybı olabilir.

4 Motor güçsüzlük diffuzse myopatiler, myositler, elektrolit bozuklukları, toksik maddeler, kronik hastalık durumları düşünülebilir. Lokalize ve diffuz kas güçsüzlüklerinde myastenik durumlar düşünülebilir. Muayene yapılırken her hareketin genliği , hareketi yaptıran kasın gerginliği incelenmeli, derecesi kaydedilmelidir.Aktif hareketlere resistansı, harekete başlaması, devamı kontrol edilmelidir. Tekrarlayan testler yorgunluğu gösterebilir.Kasın flask, rigit veya spastik olduğu not edilmelidir.

5 Kasın gücünü ölçebilmek için uygun pozisyonda olmalıdır
Kasın gücünü ölçebilmek için uygun pozisyonda olmalıdır. Gövdeye kasın direkt çalışmasını sağlayacak postur verilmelidir. (aynı görevi yapacak diğer kasları engellemek için). Muayene eden kişi kuvvete karşı önce hafif sonra zorlu basınç uygulamalıdır. Dominant taraf karşı tarafa göre biraz daha iyi olabilir. Motor muayene hastanın durumuna göre modifiye edilir. Konfuze, stupordaki hastalarda, çocuklarda , yaşa göre değişir.

6

7 Kas fonksiyonu çeşitli yollardan gradelenir
0:Kasta kontraksiyon yoktur 1:Kasta birkaç kontraksiyon var, hareket yoktur 2:Yerçekimi elimine edilirse parsiyel hareket arkında yapar 3:Yerçekimine karşı hareketin arkını yapar 4:Kas hareket arkını yerçekimine ve hafif resistansa karşı yapar 5:Kas hareket arkının tamamını yerçekimine ve maksimum resistansa karşı tekrarlayan sayılarda yapar. S:kasta spasm C:kasta kontraktur

8 Kasları muayenemizde yukardan aşağıya doğru sırasıyla gidilmelidir.

9

10

11 Boyun kasları Boyun hareketi ve kasları:
Boyun kasları boynun fleksiyon, ekstansiyon, rotasyon, lateral deviasyonhareketlerini konrol eder.Tümüne genel olarak bakılır.SCM rotasyonla palpe edilebilir. Meninks iritasyonunda ,servikal spondiloartrozda, parkinsonda boyun fleksionunda kısıtlılık vardır.Tortikolliste lateral deviasyon ve rotasyon zorluğu mevcuttur.

12 Omuz kuşağı ve üst ekstremite
Omuz kuşağı hareketleri sternoklavikular ve akromioklavikular eklemlerde yapılıyor. Scapulanın elevasyonu- Trapezius ve levator skapula kaslarına ek olarak SCM, serratus ant. alt parçası asistliğinde yapılır . Trapezius kolun horizontal durumdan yukarı kalkmasına serratus anteriorla birlikte sağlar Serratus anterior -C 5-7 uzun torasik sinir-Skapula rotasyonu , kol abduksiondayken veya fleksiondayken skapulayı fixe eder.Kol öne uzatılıp duvara dayanırsa skapula kanatlanması bakılır

13

14 Omuz Eklemi-Abduksion, elevasyon, adduksion, eksternal veya internal rotasyona bakılır.
Supra spinatus C5-6 n. Suprascapularis º abduksion Deltoid C5-6 n.axillaris º abduksion Pectoralis major - latissimus dorsi kolun adduksionunu yaptırır.Ek olarak biceps triceps coracobrachialis katılır.

15 Kolun eksternal rotasyonu -esas infraspinatus-C5-6 -n
Kolun eksternal rotasyonu -esas infraspinatus-C5-6 -n.infrascapularis ve yardımcı teres minor Kolun internal rotasyonu-subscapular ve teres major Kolun fleksion ve ekstansionu muayenede buna katılan kaslar başka yerlerdede yer aldığı için fazla kullanılmaz

16 Dirsek fleksionu-biceps brachi(ön kolda supinator)-C5-6 n.musculokutaneus ve /brachioradial C5-6 n.radialis- / brachialis C5-6 n.musculocutaneus la birlikte ex.car.rad.long., FCR, palmaris long.

17 Ön kol supinasyonu: Biceps, brachioradial, extansor carpi radialis longus, supinator brevis
Ön kol pronasyonu: Pronator teres, pronator quadratus ek olarak brachioradial, palmaris longus, ECRL ,FCR

18 Ön kol extansionu: triseps- C posterior kord –radial sinir, ön koldaki graviteyi yenmek için ön kol abduksiyonda direnç verilir.

19 Bilekte fleksiyon, ekstansiyon, adduksion, abduksion yapılır
Bilek fleksiyonu ; esas FCR -C6-7 -median sinir ve FCU -C7-8-T1- ulnar sinir ile yapılır. Bilek ekstansionu ; ECRL ,ECRB , ECU , EDC –C radial

20

21

22 Toraks kasları İnternal ve eksternal interkostaller ,transvers torasik , levator kostarum, serratus posterior superior, serratus posterior inferior, diafragma Torasik kavitedeki kostaların yukarı aşşağı hareketlerini eksternal ve internal kostaller yapar torasik sinirden innerve olur. Diafragma C3-5 frenik sinirden İntercostallerin paralizisi kosta kenarlarını birbirine yaklaştırır kostalar yükselmez interkostal çekintiler oluşur. Bilateral diafragma paralizisinde kosta kenarları birbirinden uzaklaşır, epigastriumda inspirasyonda retrakte olur.

23 Abdominal kaslar M.Rektus abdominis, m.pyramidalis, m.transvers abdominis, m.oblik eksternus, m. oblik internus M.Rektus abdominis toraksı fleksiona getirir abdominal organları bastırır. M.Pyramidalis linea albayı gerer. M.Transvers abdominis - abdominal organları bastırır.

24 M. Oblik eksternus - abdominal organları bastırır, spinal kordu fleksiona getirir, spinal kolonu karşı tarafa rotasyona getirir. M. Oblik internus -eksternus gibi yalnız spinal kolonu aynı tarafa rotasyona getirir.

25 Alt Ekstremite

26

27

28

29

30

31

32 Ya kas gücümüz olmasaydı böyle oynayabilirmiydik?


"Uzm. Dr.Kemal Barkut Şişli Etfal Hastanesi Nörolji Kliniği" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları