Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ALTI AYLIK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI PROF.DR. KAMİL DİLEK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ EKİM 2011 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ALTI AYLIK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI PROF.DR. KAMİL DİLEK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ EKİM 2011 1."— Sunum transkripti:

1 ALTI AYLIK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI PROF.DR. KAMİL DİLEK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ EKİM 2011 1

2 YÖNETİM ANLAYIŞIMIZ Yönetim anlayışımız ‘Adalet, ortak akıl, şeffaflık, hesap verme ve hoşgörü’ ilkelerinin üstüne dayanacaktır. Adalet duygusunun hissedilmediği bir kurumda huzur ve iç barışın sağlanamayacağı, hiçbir hedefe ulaşılamayacağına inanıyorum. İç çekişmelerinden arındırılmış ve işine odaklanmış üniversite yaratmak istiyoruz. Kırk dört bin öğrenicisi ve binlerce çalışanı olan bir kurumu birkaç üst yöneticinin kararları ve uygulamaları ile yönetmek yerine, öğrencilerimiz de dahil olmak üzere tüm çalışanlarımızın ortak aklı ve katkısı ile yönetmenin kurumsallaşma adına son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Göreve geldiğim günden beri işlerlik kazandırdığımız uygulamalar ile ‘ortak akılı arama ilkemizin’ kurumda hissedilmeye başladığını sevinerek görüyorum. Yakın zamanda oluşturduğumuz web sayfamızdaki ‘Öneri Merkezi’ ile tüm çalışanlarımız kurumuz adına faydalı olacağına inandığı fikir ve projelerini üst yönetime iletme olanağına sahip olmuştur. Mensuplarımızın kurumunun gelişimi adına proje ve fikir üretmede gösterdiği azim ve aidiyet duygusu beni umutlandırmaktadır. Hesap verme adına en etkili kullanacağımız kurul başta fakülte akademik kurulları olacaktır. Bunun yanı sıra, idari kurul, dekanlar kurulu ve danışmanlar kurulu gibi yasada yeri olmayan kurullar oluşturarak yönetim anlayışımızın tabana yayılması sağlanacaktır. Ayrıca, kurumumuza özgü bir model olan ‘açık iletişim’ modelimiz ile tesadüf olarak seçilmiş akademisyenler ve öğrenciler çalışma ortamlarında ve yaşam alanlarında ziyaret edilerek yönetimin idari uygulamalarının nasıl algılandığı belirlenecektir. 2

3 REKABET UNSURUNU KULLANMA Kurum içinde kaynakların dağıtımında ulusal ve uluslararası ölçekte akreditasyon çalışmaları yürüten birimlerimize mutlaka öncelik vereceğiz. Birkaç ay içinde Mühendislik Fakültemizin bir çok bölümü ve Tıp Fakültesi’ndeki bazı bölümlerin (Dermatoloji, Göğüs Cerrahisi) akreditasyonu tamamlanacaktır. Böylece, birimlerimizi kaliteyi arttırma anlamında üniversitemiz içinde ve dışında rekabet eder duruma getireceğiz. Rekabet unsurunu başarı ile kullanan kurumların mutlaka farklılık yaratacağına inanıyorum. Günümüzde kabul gören ‘Girişimci Üniversite’ modelinin vazgeçilemez unsurunun ‘rekabet edebilirlik’ olduğunu kesinlikle unutmayacağız. 3

4 BİLİMSEL ÜRETKENLİĞİ ARTIRMA Uludağ Üniversitesi’nin rektörü olarak görev sürem içinde makale ve atıf sayımızın yanı sıra patent, faydalı model ve lisans sayısı gibi verilerde artış oluşturmaya çalışacağız. Bu amaca yönelik olarak zorlayıcı unsurları kullanmak yerine teşvik edici, ödüllendirici önlemleri benimseyeceğiz. Böylece, kurum kimliği içinde uygulamalarımız özümsenecek, kalıcı ve sürdürülebilir bir artış yakalanacaktır. Kısa görev sürem içinde ‘Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’ yönergesinde köklü değişikler yaparak üniversitemizde ‘inovasyona’ yönelik çalışmalara önemli teşvikler getirdik. Yeni ödül yönergemiz ile bilimsel üretkenliği yüksek akademisyenleri kamuoyunda ön plana çıkarmayı planladık. 2.500.000 TL’lik bir kaynağı bu alanda kullanacağız. Son altı ay içinde 8 yeni Avrupa Birliği Projesi alınmıştır. 4

5 AZ BÜROKRASİ, ÇOK İŞ Uludağ Üniversitesi 48.000 öğrencisi ile Türkiye’nin onuncu büyük üniversitesidir. Üniversitemizde 5000 civarında akademik ve idari personel çalışmaktadır. Öğrenci ve personel sayıları kurumun büyük bir yapıya dönüştüğünü göstermektedir. Bu büyük yapıyı sağlıklı işleyen, bilimsel üretkenliği yüksek, bilgi üreten ve ürettiği bilgiyi paydaşlarına ulaştırarak kamusal yarar sağlayan bir anlayış ile yönetmek zorundayız. Bürokratik ve akademik oligarşiye teslim olmuş üniversite modeli ile yaşadığımız çağda ayakta kalmamız mümkün değildir. Bürokrasiyi azaltmak için hazırladığımız ‘İmza Yetkileri ve Resmi Yazışma Kuralları Yönergesi’ ile kurum içinde gereksiz yazışmalar kaldırılmış, evrakların gereksiz dolaşımı engellenmiş ve idari birimlerimiz görüş oluşturma ve bu görüşü üst makama sunma konusunda yetkilendirilmiştir. Tüm çabamız kurumuzu daha hızlı karar alan ve iş yapan bir hale getirmektir. Elektronik evrak projesi son aşamada olup, yakında bu sisteme geçilecektir. 5

6 KENTLE VE PAYDAŞLARIMIZLA BÜTÜNLEŞME ÇALIŞMALARI 6

7 ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ Kentle bütünleşme ve dar gelirli ailelerin çocuklarını bilim ve üniversite ile tanıştırmak adına İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak başlattığımız ‘Çocuk Üniversitesi’ büyük ilgi gördü. Bu projede onlarca İlköğretim öğrencisi üniversitemiz laboratuarlarında uygulamalı eğitim görme olanağı elde etti. Bu çocukların geleceklerine ilişkin küçük bir katkı bizi çok mutlu etmektedir. 7

8 KENTLE BÜTÜNLEŞME PROJELERİ Kalkınma Ajansı, Merkez ve İlçe Belediyelerimizin desteği ile yürüttüğümüz projelerimizin sayısını arttırarak kent ile bütünleşme konusunda önemli adımların atılabileceğine inanıyorum. Benzer şekilde, Proje Yönetim Merkezimiz aracılığı ile Avrupa Birliği fonlarını kullanarak öğrencilerimizin ‘Gençlik Projeleri’ içinde paydaşlarımız ile bütünleşerek kentin kalkınması, sosyal, kültürel ve teknolojik yapısının gelişmesi için çalışmalarda bulunmalarını hedefliyoruz. Son günlerde Bursa’da Kentleşme, Cumalıkızık ve Kemalpaşa Sempozyumları düzenlenmiştir. 8

9 SES GETİREN AÇILIŞ TÖRENİ Açılış Töreni üniversitelerin şölenidir. Biz de açılış törenimizin görkemli olması için yoğun hazırlık yaptık. Başbakan Yardımcımız, her siyasi partiden milletvekili, il başkanları, belediye başkanları, üst düzey kamu görevlilerinin büyük çoğunluğunun katılımı bizi mutlu etti. Açılış konuşmamızı bastırarak, katılımcılara mesajlarımızı hem yazılı hem sözlü olarak sunma şansımız oldu. Açılışta yaptığım konuşma bizim manifestomuz olacak ve üniversiteyi bu konuşmada belirtilen ilke ve hedefler ile yöneteceğiz. Konuşmamda Türk yüksek öğretimine ilişkin eleştiri ve değerlendirmelerimi de kamuoyuna duyurma fırsatını etkili kullandığımı düşünüyorum. Üniversitemizde ilk defa açılış dersi verildi. Köklü üniversitelerde olduğu gibi bunu gelenek haline getireceğiz. Açılış akşamı ‘Tuluyhan Uğurlu’ konseri ile bu etkinliklere ne kadar önem verdiğimizi göstermek istedik. Geleneksel ‘Açılış Kokteyli’ yapıldı. 9

10 KENTLE BÜTÜNLEŞME ADINA KÜLTÜR SANAT FAALİYETLERİ Kültür Sanat Kurulumuza etkinlik sayısının en az 3 kat artırılması için çalışmaların hızlandırılması hedefi konmuştur. Etkinlerimiz sadece merkez kampusumuzda olmayacaktır. İlçelerimizde de mutlaka bu etkinlikler gerçekleşecektir. Kentle ve ilçelerimizle bütünleşme adına Bursa’mızın kültür sanat hayatında üniversitemizin öncü olmasını çok önemsiyoruz. Açılış törenimizin gerçekleştiği günün akşamına Tuluyhan Uğurlu davet edilerek konser vermesi sağlanmıştır. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi devam etmektedir. 3 Ekim’de İdil Biret üniversitemize gelmiştir. 4 Ekim’de (Bugün) Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında bir panel düzenlenecektir. 6 Ekim’de Dans Gecesi düzenlenecektir. 10 Ekim’de ‘Halk Oyunları Şenliği’ düzenlenecektir. Kasım ayından itibaren her hafta Devlet Tiyatrosu kampusde oyunlarını sergileyecektir. Senfoni orkestrası ilki 28 Ekim’de Cumhuriyet konseri ile başlayarak yıl içerisinde 7 konser verecektir. 3 Kasımda Akbank Caz Festivali üniversitemizde yapılacaktır. Üniversiteler arası film festivali için üniversitemizin yapmış olduğu başvuru kabul edilmiştir. Tarihi daha sonra belirlenmek üzere 1 ay süre ile film festivali üniversitemizde gerçekleştirilecektir. Aydınlarla Yüzyüze Toplantılarına yeniden başlanacaktır. 10

11 SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ Çadır Projesi Köy Projesi (Keles Alpagut Köyü) Cumhuriyet Başsavcılığı ile Mahkum ve Tutukluları Topluma Yeniden Kazandırma Projesi Nilüfer İlçesi Milli Eğitim Okullarında Kalite Kültürü Projesi Kalder ile Kalite Kültürü Gelişimine Katkı Projesi BTSO ile 6 aylık meslek edindirme kursları 11

12 MERKEZ LABORATUAR Üniversitemizde DPT tarafından finanse edilen ‘Merkez Araştırma Laboratuarı’ projesini çok önemsiyoruz. Bu konuda çalışmalarımızı hızlandırarak merkez laboratuarımızı ulusal ve uluslar arası düzeyde akredite olmuş ve sanayicimizin ihtiyaçlarına cevap verir bir yapıda hizmete açmak istiyoruz. Bu laboratuar çevre mühendisliği ve gıda mühendisliği alanında önemli hizmetler verecektir. 12

13 BİLGİLENDİRME VE AR-GE GÜNLERİ ‘Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve AR-GE Günleri’ adında üniversitemize özgü bir platform oluşturarak inovasyona ve disiplinler arası işbirliğine yönelik çalışmaları teşvik etmek, üniversitemizde yürütülen çalışma ve laboratuarlar imkanlarını kamu ve sanayideki paydaşlarımıza tanıtmak istiyoruz. Bu platformda elde edilecek çıktıları çok önemsiyoruz. Üniversitenin sanayi ve kamudaki paydaşları ile ortak ilgi alanlarının yaratılmasında son derece önemli olacağını düşünüyoruz. 13

14 EĞİTİMİN KALİTESİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK FAALİYETLER 14

15 EĞİTİMİN KALİTESİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK FAALİYETLER Kredili sistemden sapmalar yeniden düzenlendi. Yaz okullarına etkinlik kazandırıldı. Gemlik Hukuk Fakültesi Gemlik’te eğitime başladı. Yeni açılan bölümler – İnegöl İşletme Fakültesi – Otomotiv Bölümü – İnşaat Mühendisliği Bölümü 15

16 UYGULAMALI EĞİTİM Eğitimin kalitesini artırma konusu önceliklerimizdendir. Yıllarca sıradan bir öğretim üyesi olarak ‘Tıp Fakültesi’ Eğitim Komisyonunda yaptığım çalışmalar sonucu elde ettiğim birikimi rektör olarak etkili bir şekilde kullanacağım. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığımız protokol ile Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin Meslek Liselerinin Atölyelerinde uygulama yapma olanağı sağlandı. Sanayiciler ile işbirliğine giderek öğrencilerimizin uygulama olanaklarını artırmak için çabalarımız devam ediyor. Bologna süreci çerçevesinde ders programlarında uygulamalı ve seçmeli derslerin oranları artırıldı. Bu çerçevede kalite ve akreditasyon çalışmaları devam ediyor. 16

17 ÖĞRENCİ OTOMASYON PROGRAMI Yönetime geldikten kısa bir süre sonra üniversitemizin önemli sorunlarından olan otomasyon programının çalışmasındaki aksaklıkların üzerine gittik. Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız üniversitemizin tüm birimlerinde toplantılar yaparak yaşanan sorunları tespit etti ve çözümler üzerinde çalışmaya başladı. Ayrıca, ilgili daire başkanlığı kendi tespit ettiği sorunları da eş zamanlı olarak çözmek üzere çalışmalara başladı. Geldiğimiz noktada, tarafımıza iletilen sorunların %97’sinin çözümlendiğini içeren raporu aldım. Hepinizin bildiği üzere, ‘Öğrenci Otomasyon Sistemi’ son derece dinamik bir sistem olup, günlük sorunlar halen yaşanabilir. Ancak, en azından kısa bir süre içinde iletilen sorunların önemli bir kısmının çözüme kavuşturulması beni sevindirdi ve umutlandırdı. Bundan sonra da olası sorunları hızla çözmek için tüm gücümüz ile çalışacağız. 17

18 DERSLİK VE LABORATURLARA YATIRIM Yeni dersliklerin oluşturulması, mevcut dersliklerin projeksiyon, akıllı tahta ve bilgisayarları ve laboratuarlar için mikroskop alınmasına yönelik olarak 3.500.000 TL’lik bir yatırımın ihalesi tamamlanmıştır. 18

19 ÖĞRENCİ VE ÇALIŞANLARIMIZ İÇİN YENİ YAŞAM VE SPOR ALANLARI, SOSYAL TESİS YEŞİL SOKAK SAĞLIKLI YAŞAM PARKURU FITNESS MERKEZİ 19

20 FİZİKİ ALTYAPI ÇALIŞMALARI 20

21 DEPREM GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Merkez kampus içindeki ve dışındaki bazı binaların depreme karşı güçlendirme çalışmaları için 20.000.000 TL’lik bir ek kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. DPT ile yapılan görüşmeler sonucu 4.000.000 TL’lik kaynağın serbest bırakılacağı sözü alınmıştır ve projenin ilk etabı başlayacaktır. Projenin tamamının 3 yıl içinde bitmesi hedeflenmektedir. 21

22 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İŞBİRLİĞİ Büyükşehir belediyesi ile imzaladığımız protokol ile kampus içine belediye kampus yol ve altyapısı için 7.500.000 TL’lik bir yatırımı 18 ay içinde yapma sözü vermiştir. İlk etapta metro son durağı ile İzmir yolu arasındaki yaklaşık 5 dönümlük alanı toplu taşıma araçları için ring alanına çevirecektir. Böylece kampus içine toplu taşıma araçlarının girişi engellenecektir. Kampus kamera sisteminin entegrasyonu ile güvenli hale gelecektir. Bazı kavşakların inşası için ihale süreci tamamlanmıştır ve çalışmalar başlayacaktır. 22

23 KAMPÜS GÜVENLİĞİ, KAMERA SİSTEMİ Üniversitemiz kampusu güvenlik konusunda bir çok üniversite kampusuna göre maalesef iyi durumda değildir. İlk yatırımlarımızdan biri kampusu 24 saat izleyebileceğimiz kameraların satın alma işlemini başlatmak olmuştur. Bu sistem yakında devreye girecek ve kampus içi bir merkezden izlenecektir. Bu sistem içinde kampusa giren ve çıkan araçların izlendiği otomasyon da olacaktır. 23

24 YENİ FİZİKİ ALANLAR Spor Kompleksi Binamızı yılda 1.700.000 TL harcayarak 2 yılda bitirmeyi planlıyoruz. Öğrenci ve Öğretim Üyesi Yemekhane ve Sosyal Tesisini 6 ay içinde tamamlayacağız. Kredi Yurtlar Kurumu 1000 yataklı yurt inşaatını 1 yıl içinde tamamlayacak. Orman yangınları için önlemler 24

25 HESAP VEREBİLİRLİK Demokrasinin olmazsa olmaz ilkesi hesap verebilirliktir. Bu bağlamda, demokratik bir yönetici olarak sadece kurum içine ve bağlı olduğumuz üst kuruluşlara hesap vermenin yeterli olmadığını düşünüyorum. Kentteki paydaşlarımıza ulaşmak adına kamu görevi yapan siz değerli basın mensuplarını da belirli aralıklar ile bilgilendirmemiz gerektiğine inanıyorum. Sizler ile belirli dönemlerde bu toplantıları yaparak, çalışmalarımızın kentteki paydaşlarımıza ulaştırılmasını ve böylece hesap verebilir ve izlenebilir bir yönetim modeli oluşturmayı arzuluyorum. Sizlerden gelecek öneri ve eleştirileri dinleyerek sizi de yönetimimize ortak etmeyi istiyorum. Kentin nabzını en iyi tutan kesim olarak bize önemli katkı sağlayacağınızı düşünüyorum. 25

26 TEŞEKKÜR KATILIMINIZ İÇİN HEPİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM BİR SONRAKİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISINDA GÖRÜŞME DİLEĞİYLE SAYGILARIMI SUNARIM Prof.Dr. Kamil Dilek Rektör 26

27 TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Metronun kampusa ulaşması ile hastanemize olan talep artmıştır. Bu artan talebe cevap verebilmek için bir dizi önlem alınmıştır. Telefon ve web üzerinden randevu alınabilmesi için altyapı çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Böylece, hastalarımızın sağlık hizmetine daha kolay ve etkili şekilde ulaşması sağlanacaktır. Öğretim üyelerimiz gönüllü olarak günde en az 10 hasta bakacaklarını ve bu talebe cevap verme konusunda fedakarlık yapacaklarını bildirmişlerdir. Hastalarımızın sağlık hizmetindeki gecikmeleri önlemek adına bazı test sonuçlarına daha kolay ulaşmaları için bir takım önlemler alınmaktadır. 27


"ALTI AYLIK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI PROF.DR. KAMİL DİLEK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ EKİM 2011 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları