Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tıpta İnsan Bilimleri Bekir Aktura.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tıpta İnsan Bilimleri Bekir Aktura."— Sunum transkripti:

1 Tıpta İnsan Bilimleri Bekir Aktura

2 Amaç: Tıpta insan bilimleri (medical humanities) kavramının açıklanması Tıp eğitimindeki yeri ve öneminin irdelenmesi Tıp ve insan bilimlerinin birlikteliğinin örneklenmesi

3 İnsan? Scheler tarihte ortaya çıkan insanlıkla ilgili ide’leri beş farklı ana madde üzerinde toplamıştır: Yahudi ve Hıristiyan geleneği: İnsan doğuştan günahkar Homo sapiens: İnsan bir akıl varlığıdır. Homo faber: İçgüdü varlığı Tarih içerisindeki soysuzlaşması: Evrimleşme sürecini tamamlayamayan insanın bu eksikliğini giderebilmek üzere varolmak için üretmek zorunda olduğu aletleri kullanma gereksinimi Utanç verici Ünlü Fransız tarihçisi ve filozofu Hypolite Taine de insanı kozasını ören ipek böceklerine ve bal yapan arılara benzeterek “Felsefeler ve şiirler üreten bir hayvan” olarak tanımlar

4 İnsan? Homo economicus İslamiyette: İnsan en güzel biçimde yaratılandır Doğan, gelişen, yaşayan canlı bir organizma ve kültürel bir varlık

5 Sağlık Sağlık varlıktan yeğdir(Atasözü)
Sağlığı olanın umudu ,umudu olanın herşeyi olur.(Arap Atasözü) Sağlığına dikkat etmeyen insan, araçlarına dikkat etmeyen bir makinist gibidir.(İspanyol Atasözü) Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi(Kanuni Sultan Süleyman) Bedensel, zihinsel ve toplumsal olarak tam bir iyilik hali(WHO 1948)

6 Tıp ? Sağlık Bilimleri Dalı Luke Fildes'in "Doktor" isimli tablosu

7 Tıp Eğitimi Tıp Eğitimi Dünya Federasyonuna Göre Tıp Eğitimi:
Tüm insanların sağlıklı yaşamalarını sağlamak için hekim yetiştirmek Öğrenciler, tıp mesleğini insanlık ideallerinden ziyade hekimliğin vaat ettiği toplumsal statü ve iyi kazanç beklentisiyle seçmektedir. Tıp eğitimi sağlık alanının metalaşmasıyla ortaya çıkan sorunlara karşı koymak, insancıl hekimler yetiştirmek zorundadır.

8 Tıp İlk insanın duyduğu bir acıya tepki olarak vahşi ormanlarda yankılanan çığlığı aynı zamanda bir hekime yollanan ilk çağrıyı da oluşturur. İyi bir hekim:Kapsamlı ve uygun bir bilgiyi edinmiş, hümanist, mesleğine tutkun, seçtiği kariyerde başarılı, yaşam boyu öğrenmeye istekli ve yetkin bir hekim.

9 Tıp Öte yandan hekimlik fiziksel ve ruhsal olarak aşırı baskı altında kalınabilen bir meslektir. Pek çok hekim yaşamı zenginleştirmenin yegane yolu olan sanattan, sanatın zevk alma araçlarından habersiz olarak yaşamaktadır. Ayrıca hekimler ağır öğrenme yüküyle, mesleki olmayan okumaların zevkine varamamaktadırlar.

10 Tıp Tedavinin bittiği noktada insani yardım iletişim anlayış başlamaktadır. Tıp eğitimi müfredatı maalesef bu becerileri içermez. Hekimler haftada saat durmaksızın çalışırlar ama, bu temponun içinde maalesef oturup hastayı dinlemeye, onunla insani ilişki kurmaya zaman bulamazlar. Hastanın da rolü değişmektedir ama değişmeyen hastanın cesarete, umuda, güvene ve bir hekimin şefkatine olan gereksinimidir. Bu yüzden tıp eğitimi ve uygulamaları bilim kadar hümanizmayı ve insani iletişimi de içermek zorundadır.

11 Tıpta İnsan Bilimleri Beşeri bilimleri(edebiyat, felsefe, etik, tarih,inanışlar), sosyal bilimleri(antropoloji, sosyoloji, psikoloji, kültürel çalışmalar) ve sanatı(edebiyat, tiyatro, müzik, görsel sanatlar,…) ve bunların tıp eğitimi ve tıp pratiğine yansıtılmasını içeren bilimsel disiplinler arası bir alandır.

12 Tıpta İnsan Bilimleri Beşeri bilimler ve sanat, insan durumunu, acılarını, ve karakter gelişimlerini başarıyla aktararak bugünkü tıbbi pratiklere kavuşmamızı sağlayan yolları açtı. Edebiyat ve sanat sayesinde gözlemleme, analiz etme ve empati yeteneklerimiz güçlenmiş bu sayede yerinde ve gerekli tedavi becerilerine ulaşmamız kolaylaşmıştır. Sosyal bilimler, tıbbi pratikler edinmemize; sosyal ve kültürel kaynaklarının ışığında, kültürel etkileşim ve bireysel hastalık tecrübeleriyle yol gösterici oldu.

13 Tıpta İnsan Bilimleri Tıpta insan bilimleri, sosyal ve beşeri bilimlerdeki bakış açılarıyla anlayışları sorgulayarak tıbbın insani boyutunu ortaya çıkaran disiplindir. Sosyal ve beşeri değerler insanın sağlıktan beklentisinin şekillenmesinde ve sağlık anlayışında anahtar bir rol oynamaktadır.

14 Tıpta İnsan Bilimleri vay seni cerrahpaşa, içmem suyundan içmem bir dahaki seneye yolcu da gelip geçmem yaş akar gözüm sızlar,ne kalır gerisine herkesin bir derdi var durur içerisinde inandık doktorlara öyle böyle dediler güvendik doktorlara öyle böyle dediler ayrılık defterini elimize verdiler ölümün defterini elimize verdiler doktorlar da bilir mi ciğerin acısını doktorlar da ne bilir ciğerin acısını, cerrahpaşaya koydum canımın yarısını yaş akar gözüm sızlar ne kalır gerisine herkesin bir derdi var durur içerisinde Aslında tıpta insan bilimleri: Tıbbın insani yönüne ait bir bakış açısı

15 Tıpta İnsan Bilimleri Son yıllarda tıpta insan bilimlerine artan gereksinimin nedeni artık hastaların birer birey olarak değil kişiliksiz olgular ve hastalıklar olarak görülmeye başlamasıdır. Tıpta insan bilimleri, hekimlerin deneyimlerini ve algılamalarını daha net ve eleştirel açıklayabilmelerini sağlamaktadır.

16 Tıp Eğitiminde ve Pratiğinde İnsan Bilimleri
Tıp fakültelerinde bir bölüm olarak açılmasının ilk örneği yılında “Pennsylvania State University College of Medicine”da açılan “Department of Humanities”dir. 1969 yılında bu alandaki ilk kurum olan “Society for Health and Human Values (SHHV)” oluşturulmuştur. 1984 yılında yapılan bir araştırmada Amerikan tıp fakültelerinde dekanlığa bağlı ya da ayrı enstitüler şeklinde çok sayıda tıpta insan bilimleri programlarının olduğu belirtilmiştir. Ancak anabilim dalı şeklinde yapılanan tıp fakültesi sayısı sadece dörttür (Pennsylvania State University College of Medicine, Wright State University School of Medicine, Southern Illinois University School of Medicine, University of Nebraska School of Medicine).

17 Tıp Eğitiminde ve Pratiğinde İnsan Bilimleri
1986 yılında ABD’de etik danışmanlığa odaklanan ilk uzmanlık grubu dernekleşmiştir [Society for Bioethics Consultation (SBC)] 1994 yılında ABD’de “American Association of Bioethics (AAB)” kurulmuştur. 1998 yılında ABD’de çalışmalarını yürüten üç kuruluş (SHHV, SBH ve AAB) birleşerek “American Societyfor Bioethics and Humanities (ASBH)” adını almıştır.Böylece tıpta insan bilimleri ilk kez bir dernekçatısı altında temsil edilmeye de başlamıştır.

18 Tıp Eğitiminde ve Pratiğinde İnsan Bilimleri
1998 yılında İngiltere’de “Royal Free & University College Medical School”da “The Center for Medical Humanities” açılmıştır 2002 yılında İngiltere’de “Association of Medical Humanities (AMH)” kurulmuştur 2004 yılında ise Avustralya ve Yeni Zelanda’da bulunan 16 tıp fakültesininkatılımı ile “Australasian Association for Medical Humanities [AMH(ANZ)]” kurulmuştur 2000’li yıllardan başlayarak bu alana özel iki dergi (Medical Humanities,Journal of Medical Humanities)

19 Tıp Eğitiminde ve Pratiğinde İnsan Bilimleri

20 Tıp Eğitiminde ve Pratiğinde İnsan Bilimleri

21 2007 yılında tamamlanan bir araştırmada, dünyada
Tıp Eğitiminde ve Pratiğinde İnsan Bilimleri 2007 yılında tamamlanan bir araştırmada, dünyada tıpta insan bilimleri eğitimi veren 88 tıp okuluna ulaşılmıştır. ABD’de 63, İngiltere’de yedi, Kanada’da üç, Türkiye’de üç, Almanya’da iki ve Arjantin, Avustralya, Yeni Zelanda, Taiwan, İsviçre, İtalya, Hırvatistan, İsveç, Norveç, İsrail’de birer tıp fakültesinin programlarında bu eğitimler yer bulmaktadır. Programların temel bileşenleri: felsefe (etik), tıp tarihi, edebiyat, anlatım, sanat ve müzik, din, alternatif ve tamamlayıcı tıp

22 Tıp Eğitiminde ve Pratiğinde İnsan Bilimleri
Johns Hopkins Üniversitesi Hekim ve Toplum Proğramı: 1. yıl Tıp tarihi: Hipokrat, John Hopkins’in tarihi, Alternatif Tıp, Tıbbi Etik: Aydınlatılmış onam, Hasta mahremiyeti Sağlık ekonomisi Kültür ve tıp Sivil toplum etkinlikleri 2.yıl Bir bilim ve sanat olarak tıp Sağlık politikaları Hastanın sosyal öyküsü Hastalık: tarihsel persfektifi İş ve işçi sağlığı Yaşamın sonundaki etik ve sosyal konular Tıbbi karar verme

23 Johns Hopkins Üniversitesi Hekim ve Toplum Proğramı:
Tıp Eğitiminde ve Pratiğinde İnsan Bilimleri Johns Hopkins Üniversitesi Hekim ve Toplum Proğramı: 3-4. yıl Hukuk ve tıp Etik Hasta hekim iletişimi Hekimlik mesleği: Doktorlar hastalanınca, çıkar çatışmaları ve ilaç endüstrisi, araştırmanın sınırları, tıbbın sınırları Edebi metinler Tıbbi etik alanında çelişkiler Transplantasyon Din ve tıp

24 Tıp Eğitiminde ve Pratiğinde İnsan Bilimleri
Türkiye’de tıp fakültelerinin eğitim programlarına bakıldığında yapılandırılmış bir tıpta insan bilimleri eğitiminin Hacettepe, Gazi ve Marmara üniversitelerinde uygulandığı, bu alana giren bazı başlıklarla ilgili diğer bazı üniversitelerde küçük uygulamalar yapıldığı görülmektedir.

25 Tıp Eğitiminde ve Pratiğinde İnsan Bilimleri
İstanbul Tıp Fakültesinde seçmeli ders olarak 1.sınıflara:

26 Tıp Eğitiminde ve Pratiğinde İnsan Bilimleri
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2004 yılında başlatılan “İyi Hekimlik Uygulamaları”programı ilk üç yılda “Tıp ve Sanat”, “Tıp ve Tarih” ve “Tıp ve İnsan” başlıklarında küçük grup etkinlikleri Gruplara tıp fakültesi öğretim üyeleri eşlik etmektedir. Program boyunca öğrencilerkendi seçtikleri alanlarda projeler yapmakta, yıl sonunda bu projelerini Tıpta İnsan Bilimleri Kongresinde sözlü sunum ya da poster olarak sunmaktadır

27 Tıp pratiğinde bir uygulama: Ameliyathanede Müzik
Tıp Eğitiminde ve Pratiğinde İnsan Bilimleri Tıp pratiğinde bir uygulama: Ameliyathanede Müzik Müzik asırlardır tıpta tedavi edici ve yatıştırıcı amaçla kullanılmıştır. Yakın zamanda ameliyathanelere de girmiş olan müziğin ameliyat sırasında hastalar ve üzerindeki etkisi de son zamanların tartışılan konularından bir tanesidir. Cerrahlardan bazıları ameliyatları sırasında müzik dinlemenin yatıştırıcı veya motive edici etkisi olduğunu savunurken bir kısmı da ameliyathanede çalınan müziğin kendilerine fayda sağlamadığını belirtiyorlar. Ameliyatta çalınan müzik sadece doktoru mu etkiliyor? Yapılan araştırmalar müziğin bazı ameliyatlarda hastanın kalp atış hızını ve kan basıncını düşürdüğünü kanıtlıyor Cerrahların çoğu hafif ve sözsüz müzik tercih ederken, bazıları nasıl olursa olsun sevdikleri müziği dinlediklerini vurguluyorlar.

28 Tıp eğitimi içinde tıpta insan bilimleri programlarının
da yer almasının önemi ortadadır. Tıpta insan bilimleri Türkiye’deki tıp fakültesi yöneticileri, öğretim üyeleri ve öğrencilerinin gözünde de eğitime eklenen ve öğrencilerin gelişimi için gerekli ek uygulamalar olmak yerine tıp eğitiminin merkezinde yer alan olmazsa olmaz bileşenlerden biridir

29 Kaynaklar Erişim Tarihi: 4 Nisan 2010) ( Erişim Tarihi: 4 Nisan 2010) ( Erişim Tarihi: 4 Nisan 2010) ( Erişim Tarihi: 4 Nisan 2010) ( Erişim Tarihi: 4 Nisan 2010) Robinson V., The Story of Medicine, The New Home Library, New York, 1943, s. 1-10 World of Fedaration for Medical Education(1988), “Report of the World Conference on Medical Education,” Edinburgh, Ağustos 1988 Shatzer J.H., Mead La., Velculescu V.M., HurtK.J., Klag M.J., “Evaluation of the curriculum” The Johns Hopkins Universty Press, Maltimore ve Londra, 1999, s Clift A, Short R.V., “Medical Education for the Doctors of Tomorrow The Lancet, 1999, Aralık 354, Suppl: SIV 34. Terzi C., Toplum Sağlığına Bir Köptü Tıp Eğitimi, İletişim Yayınları, İstanbul 2001 Gordis L., Seidel H.M., “Physician and Society in” The John Hopkins Universty Baltimore ve Londra, 1999, s Gordon JJ, Evans M. Learning Medicine from the humanities. Edinburgh: ASME, 2007; 10-1. Elçin M., Tıbbı Farklı Açılardan Görebilmek: Tıpta İnsan Bilimleri, Hacettepe Tıp Dergisi 2008; 39:55-59 Ağtaş E., Yiğit M.S , Yolgiden S., Akkasar S. 5. Tıpta İnsan Bilimleri Hongresi, Mayıs 2009 Ankara. Kongre Özet Kitabı, s: 21


"Tıpta İnsan Bilimleri Bekir Aktura." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları