Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hayatboyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Hareketlilik Faaliyeti AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hayatboyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Hareketlilik Faaliyeti AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI."— Sunum transkripti:

1 Hayatboyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Hareketlilik Faaliyeti AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI

2  Tanımlar Hareketlilik Projesi Nedir, Nerede Uygulanır? Neden Hareketlilik Projesi Yapılır? Kimler Proje Sunabilir? Nasıl ve Ne Zaman Başvuruda Bulunulur?  Projelerin Yaşam Döngüsü  Projelerin Değerlendirilmesi  Hibe Kalemleri ve Örnek Hesaplamalar  Hareketlilik Projelerinin Etkileri ve İstatistikler Sunu Planı

3 Meslekî eğitimle ilişkili olanların sağlanan hibeyi kullanarak, belirli süre için AB’ye üye bir ülkedeki kurum/kuruluşa gönderilmesidir. Hareketlilik (Mobility) Nedir?

4 mesleki eğitimle ilgili özel/resmi kurum AB üyesi bir ülke meslekî eğitimle ilgili konu Hareketlilik Hareketlilik (Mobility) Nedir?

5 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Hareketlilik Hedef Grupları IVTPLMVETPRO Temel mesleki eğitim almakta olanlar İş hayatındaki kişiler; yeni mezunlar, işe yeni başlayanlar, iş arayanlar Mesleki eğitim ve öğretimden sorumlu kişiler Meslek Lisesi Mesleki Eğitim Merkezi Öğrencileri İşsizler Çalışanlar Tecrübesi az olanlar Eğitimden sorumlu kişiler, Meslekî eğitim planlayıcıları ve yöneticileri, Öğretmenler vb. 2 – 39 Hafta2-26 Hafta 1-6 Hafta

6 Mesleki eğitimden sorumlu kişilerin; bilgi ve becerilerinin artmasını teknolojiyi ve yenilikleri yerinde görebilmelerini uygulamaları ve sistemleri incelemelerini vizyon kazanabilmelerini istiyor musunuz? Neden Hareketlilik Projesi?

7 Çalışanların; bilgi ve becerilerinin artmasını teknolojiyi kullanabilmelerini yabancı dillerini geliştirmelerini sosyal ve kültürel yönden gelişmelerini istiyor musunuz? Neden Hareketlilik Projesi?

8 Meslek lisesi öğrencilerinin; eğitim almalarını staj görmelerini teknolojiyi kullanabilmelerini yabancı dillerini geliştirmelerini iş imkanı bulabilmelerini istiyor musunuz? Neden Hareketlilik Projesi?

9  Mesleki Eğitim Kurumları  Kamu Kurumları  Yerel Yönetimler  İşletmeler, KOBİ’ler  Meslek Örgütleri (Odalar, Borsalar)  Sivil Toplum Kuruluşları (Sendikalar, Vakıflar, Dernekler) Proje Sunabilecek Kuruluşlar

10 Başvuru formunun yazım kalitesi ve başvuru kuralları Yurtdışı ortaktan Proje konusuna uygun Proje ihtiyacı Başvuru formu Niyet mektubu Yurtdışından bir kurum ihtiyaç belirlenir UA’ya sunulur Hareketlilik projesine nasıl ve ne zaman başvurulur? Son tarih 3 Şubat 2012

11 Sözleşme imzalanması ve proje uygulama Projelerin ilanı – Ulusal Ajans İçerik değerlendirmesi – Bağımsız Dış Uzman Ön değerlendirme – Ulusal Ajans Başvuruların alınması - Ulusal Ajans Proje Aşamaları Teklif Çağrısı - Ulusal Ajans Nihai Rapor ve kapanış Projelerin Yaşam Döngüsü

12 Ön Değerlendirme 2012 Başvuru Formu Son başvuru tarihi (3 Şubat 2012) Yetkilinin imzası Niyet mektubu (letter of intent) (Yurtiçi – Yurtdışı) Teklif Çağrısı dönemine ait kurallar Projenin Değerlendirilmesi İçerik Değerlendirmesi Proje teklifinin (başvuru formu) içeriği

13 2012 Hareketlilik Başvuru Formu –Başvuru formunun imzalı hali –(online başvuru) Son başvuru tarihi- 3 Şubat 2012 Kurum yetkilisinin imzası Niyet mektubu (letter of intent) (yurt içi ve yurt dışı ortaklardan) Teklif Çağrısı dönemine ait kurallar Ön Değerlendirme

14

15 Yurt dışı ortaktan niyet mektubu: Projenin kabul şartıdır. En az bir AB Üyesi ülkedeki ortaktan Kurumun antetli kağıdı;  Projenin adı  Leonardo da Vinci programı  Ortağın rolü  Tarih  Yetkili kişinin imzası ve bilgileri Faks/ fotokopi/ tarama Ön Değerlendirme

16 Yurt içi ortaktan niyet mektubu: Yurt içi ortaktan katılımcı gönderilecek ise ve başvuru formunda bu kuruma yer verilmiş ise yetkili kişinin imzası ile niyet mektubu alınmalıdır. Ön Değerlendirme

17 2012 Teklif Çağrısı dönemine ait kurallar:  Her kurum her bir proje türünden (IVT, PLM, VETPRO) sadece tek bir proje sunabilir. Aynı proje türünden bir kaç proje veren kurumların tüm projeleri geçersiz sayılacaktır.  Kopya projelerin hangisinden kopya yapıldığına bakılmaksızın tamamı reddedilecektir.  PLM ve VETPRO grubundan proje sunacak mesleki eğitim kurumlarının yanlarına farklı sektörlerden 2 adet gönderen ortak almaları gerekmektedir.  2010 ve 2011 yılında projesi kabul edilmiş kurumlar 2012’de yeni proje sunamayacaklar.  Her kurum en fazla bir kez gönderen ortak olarak başka bir projede yer alabilir. Ön Değerlendirme

18  2011 yılında hibe almamış 19 ilden gelen projelere ek 3 puan  2007-2011 yıllarında projesi kabul edilmeyen kurumlar için ek 3 puan  Kamu kurumu dışındakiler için ek 3 puan  Engelli katılımcı olan projelere ek 3 puan  IVT-PLM projelerinde 4 hafta ve üzeri projelere ek 3 puan Ulusal Öncelikler

19  Ortaklık kalitesi  Proje Teklifinin kalitesi  Hazırlık kalitesi  Yaygınlaştırma kalitesi İçerik Değerlendirmesi

20 Ortaklık (yerel ve yurtdışı):  Ortak sayısı, yurtdışı ortağın yapısı  Eğitim ihtiyacıyla eğitim alınacak yerin uyumu  Sektörler arasında işbirliği (Eğitim & İş Dünyası & STK vb.)  Ortakların proje konusuyla bağlantısı  Ortakların projedeki rolleri İçerik Değerlendirmesi

21 Proje Teklifinin Kalitesi:  İhtiyaç (proje ve katılımcı açısından)  Amaç (ihtiyaca uygunluk)  Süre (amaca uygunluk)  Kazanılan becerilerin tanınması (kim?, nasıl?)  Eğitimin içeriği (yurtdışı faaliyet çalışma programı)  Katılımcı grubunun seçilmesi  Hazırlık kalitesi İçerik Değerlendirmesi

22 Yaygınlaştırma Gerçekleştirilebilir öngörüler Sözlü, yazılı ve görsel iletişim araçları Kurumsal somut gelişmeler Karar vericileri haberdar etme Sektörel, bölgesel ve ulusal düzey Diğer kurumlarla paylaşma Yaygınlaştırma İçerik Değerlendirmesi

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35  Kurum için; –Yönetim ve Organizasyon  Katılımcılar için; –Harcırah –Seyahat –Hazırlık *Rakamlar Teklif Çağrısından Öğrenilebilir LdV Hareketlilik Hibesi*

36 Harcama Türleri:  Gerçek Harcama  Götürü (Toptan) Harcama –13 hafta eşiği (IVT ve PLM) Seyahat, iaşe ibateye dahil LdV Hareketlilik Hibesi

37 Yönetim ve Organizasyon: IVT-PLM Kişi başı: 150 € VETPRO Kişi başı: 100 € LdV Hareketlilik Hibesi

38 Seyahat:  Gerçek Harcama: 600 € (azami tutar) VETPRO ve 13 haftadan az IVT ve PLM’ler için  Götürü (Toptan) Harcama: 13 haftadan fazla IVT ve PLM için LdV Hareketlilik Hibesi

39 Harcırah, –hedef grup –ülke –süre –13 hafta eşiğine göre değişiklik gösterir. * Tablo için başvuru formu LdV Hareketlilik Hibesi

40 Pedagojik, dil ve kültürel hazırlık: –Gerçek harcama türüdür. –IVT ve PLM için kişi başı : 250 € –VETPRO için kişi başı : 100 € LdV Hareketlilik Hibesi

41 Özel durumlar:  Refakatçi için mali katkı –harcırah –seyahat * Refakatçiler yönetim ve organizasyon ile hazırlık kalemlerinde hesaba katılmaz. LdV Hareketlilik Hibesi

42 Özel durumlar:  Engelli için ek mali katkı* – harcırah – seyahat *% 50’ye kadar ek katkı istenebilir LdV Hareketlilik Hibesi

43 Hedef Grup: PLM Yer. Süresi: 13 Hafta Ülke: Avusturya (1. akış) Ülke: Fransa (2. akış) Toplam katılımcı sayısı: 10 kişi 5 kişi Avusturya 5 kişi Fransa Örnek Bütçe Hesaplaması-1

44 Yönetim ve org. (10*150) : 1500 € Harcırah (seyahat dahil) Fransa (5*3489) : 17445 € Avusturya (5*3316) : 16580 € Harcırah toplamı : 34025 € Hazırlık (10*250) : 2500 € Genel Toplam : 38025 € Örnek Bütçe Hesaplaması-1

45 Hedef Grup: VETPRO Ülke : Belçika Süre: 1 Hafta Katılımcı sayısı: 5 kişi Yönetim İzleme: 5*100= 500 € Seyahat: 5*600= 3000 € Harcırah: 5*595= 2975 € Hazırlık :5*100= 500 € Toplam :6975 € Örnek Bütçe Hesaplaması-2

46

47

48

49

50 Leonardo da Vinci Hareketlilik Projelerinin Etkileri - Mesleki Gelişim  Yenilikleri tanıma ve öğrenme  Farklı uygulamaları görme  Yeterlilik ve tecrübe edinme  Çalışma yöntemlerine adaptasyon  Sertifika  İstihdam imkanı  Dil Gelişimi

51 Mesleki Gelişim Yeni montaj teknikleri ve TV yöntemleri gözlemledim. Mesleğimiz hakkında yeterli yeni bilgiler ve teknikler görülmüştür. Ve hatta yabancı dilimizin (İspanyolca) gelişmesinde çok yararlı olmuştur. Otomatik yemleme, değişik hasat teknikleri ve kuluçkadan pazar boyuna gelene kadar bir balığın tüm yetişme evrelerini inceledim. Proje gereği mutfakta çalıştığımdan İtalyan yerli mutfağından birkaç yemek öğrendim. Özellikle yabancı dil öğrenme konusunda daha istekliyim.

52 Leonardo da Vinci Hareketlilik Projelerinin Etkileri - Kültürel Gelişim  Farklı kültürleri tanıma  Avrupalılık bilinci

53 Kültürel Gelişim Gencinden yaşlısına kadar herkesin elinde bir kitap ya da dergi bulunmakta. Trende olsun, parkta olsun onlar için fark etmiyor. Gittiğim ülkenin ve aldığım eğitimin verdiği güven sayesinde mesleğime daha çok ilgi duyuyorum. Farklı kültürden insanlarla diyalog kurarak kendimi ifade edebilme yeteneğimi geliştirdim. Artık öğretmenlerimle ve diğer insanlarla daha rahat konuşabiliyorum. Normal öğrencilerden farklı olduğumu hissettim,iş ararken öncelikli olacağımı düşündüm,hayatımda güzel bir anı olarak kalacağını biliyorum. Bu arada hala yabancı arkadaşlarla konuşuyoruz.

54 Leonardo da Vinci Hareketlilik Projelerinin Etkileri - Sosyal Gelişim  Grup çalışması yapabilme  İletişim becerisi kazanma  Planlama, raporlama  Özgüven

55 Sosyal Gelişim Kendine güven olarak değerlendirmiyorum aslında eğitim alanında yaşanmış mükemmel bir deneyim. Ben zaten kendime güveniyorum, sonuna kadar. Farklı bir ortamda iş yapabildiğimi görmek benim kendime olan güvenimi arttırdı. Tanımadığım bilmediğim bir yerde bu işi yapabilirsem burada da yaparım

56 Hareketlilik Başvuru Sayıları

57 Hareketlilik Bütçesi

58 Leonardo da Vinci 2011 Hareketlilik Bütçe Dağılımı

59 2011 yılı Kabul Edilen Hareketlilik Projelerinin Yasal Statü Dağılımı

60 2011 yılı Kabul Edilen Hareketlilik Projelerinin Kurum Tipleri TipAdı Proje Sayısı EDU-VET Mesleki Eğitim Okul, Merkez ve Kurumu 119 PUB-LOC Kamu Makamları (yerel) 27 NFP-NGO Sivil Toplum Örgütleri 22 PUB-OTH Diğer türdeki kamu kurumları 16 NFP-CS Tüzel Kişiliğe sahip kar amacı gütmeyen sivil toplum örgütü 13 ENT-SME Küçük ve Orta Ölçekli İşletme 12 ENT-CHCrft Esnaf ve Sanatkarlar Odası 7 ENT-Profs Diğer Meslek Birlikleri ve Federasyonlar 5 EDU-UNIV Üniversiteler 5 EDU- SpNeed Özel Eğitim ihtiyacı olanlara dönük kuruluşlar 5

61 Avrupa Kıyaslama Avrupa genelinde alınan tüm başvuruların %30’u Türkiye’den gelmektedir. Kabul edilen proje sayısı bakımından 1. sıradaki Almanya (587) ve 2. sıradaki Fransa’dan (417) sonra Türkiye (268) gelmektedir. Tüm Avrupa genelinde sunulan 8257 projeden kabul edilmeyen proje sayısı 3198’dir. Türkiye’den sunulan projelerden 2025’i bütçe kısıtı sebebi ile kabul edilememiştir. Avrupa genelinde reddedilen her 100 Leonardo Hareketlilik projesinden 63’ü ülkemize aittir. Toplam 287 engelli katılımcı ile Türkiye tüm ülkeler içinde en fazla engelli katılımcı gönderen ülke konumundadır.

62 2009 yılı Hareketlilik Proje Sayısına Göre İller

63 2010 yılı Hareketlilik Proje Sayısına Göre İller

64 2011 yılı Hareketlilik Proje Sayısına Göre İller

65 Teşekkürler Soru - Cevap AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI


"Hayatboyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Hareketlilik Faaliyeti AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları