Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çanakkale Afet Müdahale Planı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çanakkale Afet Müdahale Planı"— Sunum transkripti:

1 Çanakkale Afet Müdahale Planı
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Çanakkale Afet Müdahale Planı (ÇAMP) Ekim 2014

2 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
İÇİNDEKİLER Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Mevcut Acil Yardım Planlaması Ortaya Çıkışı Yürürlüğe Girmesi Planlar Neyi İfade Ediyor? Amaç ve Kapsam Hedefler Plandaki Yenilikler Yerel Düzey Yönetim Sistemi Tanımlar Planların Onaylanma Süreci Müdahale Seviyeleri Seviyelerin Belirlenmesi ve İlanı Koordinasyon Seviyeleri Olay Türü – Hizmet Grupları Tablosu Çanakkale Afet Müdahale Planı (ÇAMP) Hizmet Grupları Planlama Sürecindeki Beklentiler Planlama Sürecinde Karşılaşılan Zorluklar Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

3 gereği mevcut acil yardım planlaması
TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Mevcut Acil Yardım Planlaması 88/12777 Sayılı «Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik» gereği mevcut acil yardım planlaması İL KURTARMA ve YARDIM KOMİTESİ Vali Garnizon Komutanı Belediye Başkanı İl Jandarma Alay Komutanı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İl Emniyet Müdürü İl Afet ve Acil Durum Müdürü İl Gençlik ve Spor Müdürü İl Milli Eğitim Müdürü Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İl Sağlık Müdürü Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Md. Kızılay Şube Başkanı HİZMET GRUPLARI ULAŞIM HİZMETLERİ GÜVENLİK HİZMETLERİ SATIN ALMA, KİRALAMA, EL KOYMA VE DAĞ. HİZ. İLKYARDIM VE SAĞLIK HİZMETLERİ TARIM HİZMETLERİ ENKAZ KALDIRMA VE KURTARMA HİZMETLERİ ÖN HASAR TESPİT VE GEÇİCİ İSKAN HİZMETLERİ ELEKTRİK, SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİ HABERLEŞME HİZMETLERİ BASIN HALKLA İLİŞKİLER HİZMET GRUBU YABANCI EKİPLERİ KARŞILAMA HİZMET GRUBU ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

4 TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Ortaya Çıkışı
Dünyada her geçen gün teknolojinin ilerlemesi ve insanların afet konusunda bilinçlenmesine bağlı olarak yeni çalışmalar ve planlar ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de de mevcut mevzuata göre yapılan planların ve doğaçlama destek sistemlerinin günümüz ihtiyaçlarını tam olarak karşılamadığı görülmüştür. ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

5 TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Ortaya Çıkışı
AFAD, yeniden yapılanırken belirlediği; “Afet ve acil durumlar ile ilgili çalışmalarda sürdürülebilir kalkınmayı esas alan risk odaklı, etkin, etkili ve güvenilir hizmet sunan uluslararası düzeyde model alınabilecek yönlendirici ve koordinatör bir kurum olmak” vizyonu ve “Afetlere dirençli toplum oluşturmak” misyonu ekseninde, afet yönetimi konusunda dünyada çeşitli ülkelerdeki yapılanma, planlama ve uygulama örneklerini de inceleyerek, toplumumuz yapısına en uygun sistemi kurmaya çalışmaktadır. ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

6 TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Ortaya Çıkışı
Bu doğrultuda; Yapılan risk analizleri sonucu ortaya çıkan en kötü senaryo baz alınarak daha detaylı çalışmalar yapılması düşünülmüş, bu kapsamda Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) 2 yıllık bir çalışmanın sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Önceki planlara göre hizmet grubu sayıları artırılmış ve planların daha detaylı çalışılması hedeflenmiştir. Personel, ekipman, kaynak analizi yapılarak mevcut durumumuz bilinecek, güçlü ve zayıf yönlerimiz tespit edilecek; senaryolara göre yapılan analizlerle de kapasitemizi geliştirmek için uygulanması gereken yöntemler tespit edilecektir. Bakanlıklar, ulusal düzeydeki planlamanın içerisine çekilerek, yerel düzeydeki planların ulusal düzey planları ile paralellik taşıması sağlanacak, olay seviyesine göre ulusal veya bölgesel entegrasyon gerektiğinde karşılaşılacak zorlukların aşılması hedeflenmektedir. ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

7 TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Yürürlüğe girmesi
5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri gereğince, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşların katılımı ile hazırlanmış olan “Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)” Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu tarafından 20/12/2013 tarih ve 2013/2 sayılı karar ile onaylanmış ve 03/01/2014 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

8 TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Yürürlüğe girmesi
Söz konusu “Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)” ulusal düzey afet planlamasının ana planı olup, ulusal düzeyde hazırlanacak 28 adet hizmet grubu operasyon planının esaslarını belirlemektedir. Burada 2 kavram ortaya çıkmaktadır. Ana Plan Hizmet Grubu Operasyon Planları ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

9 ÇAMP TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Planlar Neyi İfade Ediyor?
TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) ULUSAL DÜZEY YEREL DÜZEY Ulusal Düzey Hizmet Grubu Planları İl Afet Müdahale Planları Yerel Düzey Hizmet Grubu Operasyon Planları ÇAMP ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 9

10 TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Amaç ve Kapsam
Afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlemektir. Kapsam TAMP, ülkemizde yaşanabilecek her tür ve ölçekte, afet ve acil durumlara müdahalede görev alacak, bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar, STK’lar ve gerçek kişileri kapsar. ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 10

11 TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Hedefler
Hayat kurtarmak Kesintiye uğrayan hayatı ve faaliyetleri en kısa sürede normale döndürmek Müdahale çalışmalarını hızlı ve planlı bir şekilde gerçekleştirmek Halk sağlığını korumak ve sürdürmek Mülkiyet, çevre ve kültürel mirası korumak Ekonomik ve sosyal kayıpları azaltmak İkincil afetleri önlemek ya da etkilerini azaltmak Kaynakların etkin kullanımını sağlamak ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 11

12 TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Plandaki Yenilikler
Ulusal ve yerel düzeyde, olay türü ve ölçeğine göre esnek yapıda müdahale organizasyon sistemi oluşturuldu. Dünyadaki müdahale çalışmaları incelenerek organizasyon sisteminde operasyon, bilgi ve planlama, lojistik ve bakım, finans ve idari işler servisleri yapılandırıldı. Olay seviyeleri afet etki derecesine göre belirlendi. Koordinasyon düzeyleri ve fonksiyonları olay seviyesine göre oluşturuldu. Müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları bakanlıklar bazında belirlendi. (Bütünleşik Afet Yönetim Sistemi) Afet öncesinde risk azaltma çalışmaları esas alınarak, Kriz Yönetimi Sisteminden, Risk Yönetimi Sistemine geçiş hedeflendi. Ulusal Düzeyde Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) ile desteklenen bir planlama olması hedeflendi. Afet öncesi, sırası ve sonrası olmak üzere yapılacak çalışmalar tanımlandı. Birkaç ili etkileyecek muhtemel afet durumunda destek illeri belirlendi. ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 12

13 TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Yerel Düzey Yönetim Sistemi
Vali Yardımcısı ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

14 TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Tanımlar
İAADKK (İl Afet Acil Durum Koordinasyon Kurulu): İAADKK, Vali/Vali yardımcısının başkanlığında il afet ve acil durum müdürü, garnizon komutanı, belediye başkanı, il özel idaresi genel sekreteri ve hizmet grubundan sorumlu il müdürleri ile ihtiyaç duyulan diğer il yöneticilerinden (İl Kurtarma ve Acil Yardım Komitesi yerine görev yapmak üzere) oluşur. Görevi: İl afet müdahale planının incelenmesi, uygun bulunması durumunda kurul kararı ile birlikte Başkanlığa onaya sunulmasını sağlamak. İl hizmet grubu operasyon planlarını hazırlatmak ve onaylamak. Hizmet grubu planlarının il afet müdahale planına entegrasyonunu gerçekleştirmek. Afet ve acil durum hazırlıklarını yapmak veya yaptırmak ve alınacak önlemleri belirlemek. Yerel düzey olay türü planı hazırlanmasına karar vermek ve hazırlamak veya hazırlatmak. ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 14

15 TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Tanımlar
Eğitimler düzenlemek ve planların uygulanabilirliğinin tatbikatlarla denetlenmesini sağlamak. Kritik tesislerin oluşturduğu riskleri önleme çalışmaları yapmak veya yaptırmak. Afet ve acil durum hallerinde; bilgileri değerlendirmek, alınacak önlemleri belirlemek, il afet müdahale planının uygulanmasını sağlamak. Yılda en az iki kez valinin başkanlığında toplanmak. Afet ve acil durum hallerinde talimat beklemeksizin il afet ve acil durum yönetim merkezinde toplanmak. ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

16 Afet Acil Durum Yönetimi Merkezi:
TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Tanımlar İl AADYM Afet Acil Durum Yönetimi Merkezi: 19 Şubat 2011 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete yayınlanan, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliğinin 4., 5. ve 6. maddeleri gereğince; Yurtiçinde ve yurtdışında meydana gelen afet ve acil durumlara ulusal ve yerel düzeyde müdahalenin ve buna ilişkin hazırlık faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesine yönelik, Başbakanlıkta, AFAD Başkanlığında, Bakanlıklarda, illerde ve Valinin uygun göreceği ilçelerde «Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi» kurulmuştur. ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 16

17 TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Tanımlar
ANA ÇÖZÜM ORTAĞI; Afetlerde normal yaşam ve faaliyetlerin kesintiye uğraması halinde her bir bakanlığın sorumluluk alanına giren hizmetlerin yerel düzeyde yürütülmesi ilgili bakanlıkların taşra teşkilatı ile sağlanacağından; hizmet grubunun yöneteceği hizmetlere ilişkin koordinasyondan sorumlu olan ve Afet ve Acil Durum Hizmetleri Yönetmeliği’nde belirlenen ilgili bakanlığın ildeki bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşları ile ilde kurum ve kuruluşu bulunmayan bakanlıklar için de Yönetmelik hükümlerine göre Vali tarafından belirlenen ilgili birim ve kuruluşlardır. Ana Çözüm Ortaklarının Yerel Düzeyde (Operasyonel Aşamada) Görevleri : Operasyon çalışmaları için sabit ve seyyar tesisler ile görevlileri belirlemek, Afet anında operasyonda çalışacak personeli görevlendirmek, destek çözüm ortakları, diğer hizmet grupları, koordinasyon birimleri ve AADYM’leri ile koordinasyon sağlamak, Afetin meydana gelmesi halinde mevcut güç ve kaynakların, etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 17

18 TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Tanımlar
DESTEK ÇÖZÜM ORTAĞI; hizmet gruplarında ana çözüm ortağı olarak görev alan kurum ve kuruluşların çalışmalarında, kurumsal görev alanları ile ilgili kapasiteleriyle planlamada görev alan paydaşlardır. Destek Çözüm Ortaklarının Yerel Düzeyde (Operasyonel Aşamada) Görevleri: Operasyon planlarının hazırlık çalışmalarına katılmak, Gerekli personel, araç, gereç, ekipmanları vb. temin etmek, Operasyonların yürütülmesine destek vermek, Eğitimli personelin sürekliliğini sağlamak, diğer hizmet gruplarının çalışmalarını desteklemek, Operasyon için gerekli teknolojik yenilikleri takip etmek, Hizmet grubu sorumlusunun hizmete ilişkin taleplerini yerine getirmek. ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

19 TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI
Tanımlar HİZMET GRUBU SORUMLUSU; Planı hazırlamaktan sorumlu ana çözüm ortağı kurumun veya kuruluşunun İAADKK üyesi olan üst yöneticisidir. HİZMET GRUBU YÖNETİCİSİ; Ana çözüm ortağı kurumun veya kuruluşun hizmet grubu sorumlusu tarafından belirlenen ve hizmet grubunu operasyonel anlamda yöneten görevlidir. ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

20 TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Planların Onaylanma Süreci
TAMP, Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunca onaylanır. Ulusal düzey hizmet grubu planları birbirleri arasındaki uyum ve standartların sağlanabilmesi için AFAD Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak birim tarafından incelenerek onay aşamasına getirilir, Başbakan veya Başkanlığın bağlı olduğu Başbakan Yardımcısının onayı ile yürürlüğe girer. İl afet müdahale planları, birbirleri arasındaki uyum ve standartların sağlanabilmesi için AFAD Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak birim tarafından incelenerek verilecek uygun görüş sonrası, valiler tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Yerel Düzey hizmet grubu operasyon planları il afet müdahale planının ekidir ve İAADKK tarafından onaylanır, AFAD ve ilgili bakanlığa/kuruluşa bilgi amaçlı gönderilir. ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

21 Desteğin Koordinasyonu
TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Yerel Düzey Yönetim Sistemi İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Ulusal Düzey Saha Destek Ekipleri Desteğin Koordinasyonu ve Yönetimi Ulusal Düzey Ana ve Destek Çözüm Ortakları Özel Sektör 1. Ve 2. Grup Destek İller Hizmet Grupları Destek Operasyon Ekipleri Lojistik Ekipleri ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

22 YER ALMASI GEREKEN HİZMET GRUPLARI
TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Olay Türü – Hizmet Grupları Tablosu OLAY TÜRÜ YER ALMASI GEREKEN HİZMET GRUPLARI Su baskını Haberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Alt Yapı, Enerji, Barınma, Hasar Tespit, Enkaz Kaldırma, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Teknik Destek, Zarar Tespit Baraj patlaması Orman yangını Haberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Alt Yapı, Enerji, Barınma, Hasar Tespit, Yangın, Enkaz Kaldırma, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Teknik Destek, Zarar Tespit Sanayi yangınları Haberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Alt Yapı, Enerji, Barınma, Hasar Tespit, Yangın, Enkaz Kaldırma, Teknik Destek, Zarar Tespit, KBRN Toplu nüfus hareketleri Haberleşme, Güvenlik ve Trafik, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Enerji, Barınma, Beslenme, Yangın, Zarar Tespit Siber saldırı Teknik Destek, Güvenlik ve Trafik, Haberleşme, Enerji, Zarar Tespit Kimyasal Haberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, KBRN, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Alt Yapı, Enerji, Barınma, Hasar Tespit, Yangın, Enkaz Kaldırma, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Zarar Tespit Biyolojik afetler ve Salgın Hastalıklar Haberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, KBRN, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Alt Yapı, Enerji, Barınma, Hasar Tespit, Yangın, Enkaz Kaldırma, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Zarar Tespit Radyolojik ve nükleer kazalar Haberleşme, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, KBRN, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Enerji, Barınma, Beslenme, Yangın, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Zarar Tespit Kuraklık Gıda Tarım ve Hayvancılık, Sağlık, Alt Yapı, Zarar Tespit Deprem Tüm Hizmet Grupları Ulaşım kazaları Haberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, Nakliye, Sağlık, Enerji, Enkaz Kaldırma, Teknik Destek, Zarar Tespit ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 22

23 OLAY TÜRÜ VE ÖLÇEĞİNE GÖRE DESTEK DURUMU
TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Müdahale Seviyeleri  SEVİYE ETKİ OLAY TÜRÜ VE ÖLÇEĞİNE GÖRE DESTEK DURUMU S1 Yerel imkânlar yeterlidir. Yerel Kapasite S2 Destek illerin takviyesine ihtiyaç vardır. 1. Grup destek iller S3 Ulusal desteğe ihtiyaç vardır. 1. ve 2. Grup destek iller + Ulusal kapasite S4 Uluslararası desteğe ihtiyaç vardır. Uluslararası destek ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 23

24 TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Seviyelerin Belirlenmesi ve İlanı
AFAD, afet ve acil durum olayı sonrası, İAADYM’nden aldığı ilk ve tamamlayıcı bilgiler doğrultusunda; Yardım taleplerini olay türü ve ölçeğine göre değerlendirerek olay seviyesini belirler ve ilan eder. İlan edilen olay seviyeleri koordinasyon ve organizasyonun düzeyini belirler. ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

25 TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Koordinasyon Seviyeleri
ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 25

26 ÇANAKKALE AFET MÜDAHALE PLANI Planda
Yönetim Operasyonlar Servisi Vali Yardımcısı Bilgi ve Planlama Servisi Vali Yardımcısı Lojistik ve Bakım Servisi Vali Yardımcısı Finans ve İdari İşler Servisi Vali Yardımcısı Tüm hizmetler 4 servis altında sistematize edildi. Hizmeti Yapan Planlayan Hizmete Destek Olan Hizmetin Finansmanını Sağlayan ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 26

27 (TELEKOM İL MÜDÜRLÜĞÜ) DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI
ÇANAKKALE AFET MÜDAHALE PLANI Haberleşme Hizmet Grubu ANA ÇÖZÜM ORTAĞI BTK BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TELEKOM İL MÜDÜRLÜĞÜ) Afet ve acil durumlarda ulusal ve yerel düzeyde kesintisiz ve güvenli haberleşmenin sürdürülmesine yönelik koordinasyondan sorumludur. DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI 2.KOLORDU KOMUTANLIĞI BOĞAZ VE GARNİZON KOMUTANLIĞI İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DSİ 252. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TRT TEMSİLCİLİĞİ KIZILAY ŞUBE BAŞKANLIĞI TRAC ÖZEL SEKTÖR (TURKCELL, AVEA, VODAFONE) ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

28 DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI
ÇANAKKALE AFET MÜDAHALE PLANI Enerji Hizmet Grubu ANA ÇÖZÜM ORTAĞI UEDAŞ Afet bölgesinde elektrik, doğalgaz vb. enerji hatlarının acil onarımını yaparak en kısa sürede bu hizmetlerin, normale dönmesini sağlamaya yönelik koordinasyondan sorumludur. DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DSİ 252. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TKİ ÇAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BOTAŞ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SEKTÖR: AKSA ÇANAKKALE DOĞALGAZ UEPSAŞ AKÇANSA İÇDAŞ ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

29 DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI
ÇANAKKALE AFET MÜDAHALE PLANI Güvenlik ve Trafik Hizmet Grubu ANA ÇÖZÜM ORTAĞI İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ  Afet ve acil durumlarda güvenlik ve trafiğin sağlanmasına yönelik koordinasyondan sorumludur. DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI 2. KOLORDU KOMUTANLIĞI BOĞAZ VE GARNİZON KOMUTANLIĞI İL JANDARMA KOMUTANLIĞI SAHİL GRUP KOMUTANLIĞI MİT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK KURULUŞLARI ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

30 İL MAHALLİ İDARELER MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI
ÇANAKKALE AFET MÜDAHALE PLANI Yangın Hizmet Grubu ANA ÇÖZÜM ORTAĞI İL MAHALLİ İDARELER MÜDÜRLÜĞÜ Afet ve acil durumlarda meydana gelen yangınlara müdahale çalışmalarını yürütmeye yönelik koordinasyondan sorumludur. DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI 2.KOLORDU KOMUTANLIĞI BOĞAZ VE GARNİZON KOMUTANLIĞI İL VE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ UEDAŞ, AKSA ÇANAKKALE DOĞALGAZ GÜMRÜK VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DSİ 252. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İÇDAŞ, AKÇANSA, ÇANAKKALE SERAMİK, DOĞTAŞ ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

31 İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI
ÇANAKKALE AFET MÜDAHALE PLANI Arama ve Kurtarma Hizmet Grubu ANA ÇÖZÜM ORTAĞI İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ  Afet ve acil durumlarda arama ve kurtarma hizmetlerine yönelik koordinasyondan sorumludur. DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI 2.KOLORDU KOMUTANLIĞI BOĞAZ VE GARNİZON KOMUTANLIĞI İL JANDARMA KOMUTANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI İL VE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI İL ÖZEL İDARESİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KIYI EMNİYETİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AKUT, MYLİDAM, ÇOMU AYAY, TRAC, İÇDAŞ, DOĞTAŞ, AKÇANSA, ÇANAKKALE SERAMİK, ÇAN TKİ. ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

32 DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI
ÇANAKKALE AFET MÜDAHALE PLANI Sağlık Hizmet Grubu ANA ÇÖZÜM ORTAĞI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  Afet ve acil durumlarda olay yerindeki ilk müdahale, halk sağlığı ve tıbbi bakım ihtiyaçlarının karşılanması ile çevre sağlığı hizmetlerinin aksamadan en hızlı şekilde normale dönmesini sağlamaya yönelik koordinasyondan sorumludur. DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI 2.KOLORDU KOMUTANLIĞI BOĞAZ VE GARNİZON KOMUTANLIĞI KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ İL HALK SAĞLIĞI MÜD. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ İL VE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI KIZILAY ŞUBE BAŞKANLIĞI ÖZEL HASTANELER ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

33 İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI
ÇANAKKALE AFET MÜDAHALE PLANI KBRN Grubu ANA ÇÖZÜM ORTAĞI İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ KBRN olayları ile ilgili müdahale çalışmalarını yürütmeye yönelik koordinasyondan, tehlikeli maddelerle ilgili müdahale çalışmalarına destek olmaktan sorumludur. DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI 2.KOLORDU KOMUTANLIĞI BOĞAZ VE GARNİZON KOMUTANLIĞI İL JANDARMA KOMUTANLIĞI SAHİL GÜVENLİK GRUP KOMUTANLIĞI İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ GIDA KONTROL LABORATUVARI GÜMRÜK İL MÜDÜRLÜĞÜ İL VE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DSİ 252. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ METEOROLOJİ İSTASYON MÜDÜRLÜĞÜ İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DHMİ ÇANAKKALE VE GÖKÇEADA HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ ÇANAKKALE KARABİGA LİMAN BAŞKANLIKLARI KIYI EMNİYET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

34 GÖÇ İDARESİ İL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI
ÇANAKKALE AFET MÜDAHALE PLANI Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Hizmet Grubu ANA ÇÖZÜM ORTAĞI GÖÇ İDARESİ İL MÜDÜRLÜĞÜ (İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ) Afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak tahliyenin planlaması, uygulaması ve yerleştirme işlemlerinin yapılmasına yönelik koordinasyondan sorumludur. DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI 2.KOLORDU KOMUTANLIĞI BOĞAZ VE GARNİZON KOMUTANLIĞI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM İL MÜDÜRLÜĞÜ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ AFAD İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

35 (ÇANAKKALE LİMAN BAŞKANLIĞI) DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI
ÇANAKKALE AFET MÜDAHALE PLANI Nakliye Hizmet Grubu ANA ÇÖZÜM ORTAĞI UDHB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ÇANAKKALE LİMAN BAŞKANLIĞI) Afet ve acil durumlarda afet bölgesine en hızlı ve güvenli ulaşımın sağlanmasından ve seyrüsefer düzenlenmesine yönelik koordinasyondan sorumludur. DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI 2.KOLORDU KOMUTANLIĞI BOĞAZ VE GARNİZON KOMUTANLIĞI İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ DHMİ ÇANAKKALE VE GÖKÇEADA MÜDÜRLÜĞÜ GESTAŞ KIZILAY ŞUBE BAŞKANLIĞI ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

36 (KARAYOLLARI 142. ŞUBE ŞEFLİĞİ) DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI
ÇANAKKALE AFET MÜDAHALE PLANI Ulaşım Altyapı Hizmet Grubu ANA ÇÖZÜM ORTAĞI  UDHB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (KARAYOLLARI 142. ŞUBE ŞEFLİĞİ) Afet ve acil durumlarda afet bölgesine en hızlı ve güvenli ulaşımın sağlanmasından ve seyrüsefer düzenlenmesine yönelik koordinasyondan sorumludur. DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ LİMAN BAŞAKANLIĞI İL ÖZEL İDARESİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DSİ 252. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DHMİ ÇANAKKALE VE GÖKÇEADA MÜDÜRLÜĞÜ GESTAŞ TRUVA OTO İŞL. LTD. ŞTİ., KAMİL KOÇ OTO İŞL. LTD. ŞTİ., METRO OTO İŞL. LTD. ŞTİ. ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

37 DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI
ÇANAKKALE AFET MÜDAHALE PLANI Barınma Hizmet Grubu ANA ÇÖZÜM ORTAĞI İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ Afet bölgesinde afetzedelerin acil ve geçici barınma hizmetlerine yönelik koordinasyondan sorumludur. DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI 2.KOLORDU KOMUTANLIĞI BOĞAZ VE GARNİZON KOMUTANLIĞI İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KIZILAY ŞUBE BAŞKANLIĞI İL, İLÇE BELEDİYELERİ İLBANK KADASTRO İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

38 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI
ÇANAKKALE AFET MÜDAHALE PLANI Altyapı Hizmet Grubu ANA ÇÖZÜM ORTAĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Afet bölgesinde su, kanalizasyon ve arıtma tesisi vb. hatlarının acil onarımını yaptırarak en kısa sürede bu hizmetlerin, normale dönmesini sağlamaya yönelik koordinasyondan sorumludur. DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ UEDAŞ AKSA ÇANAKKALE DOĞALGAZ İL TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ İL VE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

39 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI
ÇANAKKALE AFET MÜDAHALE PLANI Hasar Tespit Hizmet Grubu ANA ÇÖZÜM ORTAĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Afet bölgesinde, alt yapı (su, kanalizasyon, arıtma vb.) ve yapı stokunda meydana gelen yaklaşık ön hasar boyutunu ivedilikle belirlemek ve hasar tespit hizmetlerini yapmaya yönelik koordinasyondan sorumludur. DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ UEDAŞ AKSA ÇANAKKALE DOĞALGAZ İL TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ İL VE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI İL ÖZEL İDARESİ AFAD İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇOMÜ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜD. KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KURULU ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

40 DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI
ÇANAKKALE AFET MÜDAHALE PLANI Beslenme Hizmet Grubu ANA ÇÖZÜM ORTAĞI KIZILAY BÖLGE MÜD. (KIZILAY ŞUBE BAŞKANLIĞI) Afet bölgesinde afetzedelerin beslenme hizmetlerine yönelik koordinasyondan sorumludur. DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İL MAHALLİ İDARELER MÜDÜRLÜĞÜ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ İL HALK SAĞLIĞI MÜD. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI İL VE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

41 DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI
ÇANAKKALE AFET MÜDAHALE PLANI Psikososyal Destek Hizmet Grubu ANA ÇÖZÜM ORTAĞI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ Afet bölgesinde afetzedelerin psikososyal destek hizmetlerine yönelik koordinasyondan sorumludur. DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI İL MÜFTÜLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İL VE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI KÜLTÜR VE TURİZM İL MÜDÜRLÜĞÜ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ İL HALK SAĞLIĞI MÜD. ÇOMÜ KIZILAY ŞUBE BAŞKANLIĞI ÖZEL HASTANELER İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

42 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI
ÇANAKKALE AFET MÜDAHALE PLANI Enkaz Kaldırma Hizmet Grubu ANA ÇÖZÜM ORTAĞI   ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Afet bölgesinde enkazın kaldırılmasına yönelik koordinasyondan sorumludur. DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İL VE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI İL ÖZEL İDARESİ DSİ 252. ŞUBE MÜD. KARAYOLLARI 142.ŞUBE ŞEFLİĞİ ÖZEL İNŞAAT FİRMALARI ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

43 İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI
ÇANAKKALE AFET MÜDAHALE PLANI Hizmet Grupları Lojistiği Hizmet Grubu ANA ÇÖZÜM ORTAĞI İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ Tüm hizmet gruplarının beslenme ve barınma hizmetlerine lojistik destek sağlamaya yönelik koordinasyondan sorumludur. DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI İL VE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI İL ÖZEL İDARESİ GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇOMÜ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ KIZILAY ŞUBE BAŞKANLIĞI ÖZEL SEKTÖR STK ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

44 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI
ÇANAKKALE AFET MÜDAHALE PLANI Gıda, Tarım ve Hayvancılık Hizmet Grubu ANA ÇÖZÜM ORTAĞI GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ Afet ve acil durumlarında etkilenen tarım alanlarının hasar tespitini yapmak, gıda güvenliğini sağlamak ve ölen, itlaf edilmesi gereken ve etkilenen hayvanların sağlığı konusunda gerekli çalışmaları yürütmeye yönelik koordinasyondan sorumludur. DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ İL VE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ GIDA KONTROL LABORATUVAR İL MÜDÜRLÜĞÜ TKDK ÇANAKKALE ŞUBESİ TİCARET ODASI VE BORSASI ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

45 ÇANAKKALE AFET MÜDAHALE PLANI Defin Hizmet Grubu
ANA ÇÖZÜM ORTAĞI İL MAHALLİ İDARELER MÜDÜRLÜĞÜ (ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI) Afet ve acil durumlarda vefat edenlerin defin işlemlerine yönelik koordinasyondan sorumludur. DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İL VE İLÇE MÜFTÜLÜKLERİ İL VE İLÇE ADLİYE BAŞKANLIKLARI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ İL VE İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ ÖZEL SEKTÖR ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

46 İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI
ÇANAKKALE AFET MÜDAHALE PLANI Bilgi Yönetimi, Değerlendirme ve İzleme Hizmet Grubu ANA ÇÖZÜM ORTAĞI İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ Afet ve acil durumlara ilişkin her tür bilginin toplanması, kayıt altına alınması ve raporlanması hizmetlerine yönelik koordinasyondan ve müdahale çalışmalarında elde edilen bilgileri değerlendirmek, izlemek ve ilgili birimlere bilginin iletilmesinden sorumludur. DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI İL VE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI, İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, İL TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ GMKA ÇANAKKALE DESTEK OFİSİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN VE SU İŞLERİ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÇOMÜ VODAFONE, AVEA, TURKCELL TEMSİLCİLİKLERİ ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

47 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI
ÇANAKKALE AFET MÜDAHALE PLANI Ayni Bağış Depo Yönetimi Ve Dağıtım Hizmet Grubu ANA ÇÖZÜM ORTAĞI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ Afetzedelere yapılan ayni bağışların depo hizmetleri ve dağıtımına yönelik koordinasyondan sorumludur. DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İL VE İLÇE MÜFTÜLÜKLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ İL VE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KIZILAY ŞUBE BAŞKANLIĞI ÇOMU AYAY AFAD İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

48 KARAYOLLARI 142.ŞUBE ŞEFLİĞİ DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI
ÇANAKKALE AFET MÜDAHALE PLANI Teknik Destek ve İkmal Hizmet Grubu ANA ÇÖZÜM ORTAĞI KARAYOLLARI 142.ŞUBE ŞEFLİĞİ Afet ve acil durumlarda kullanılan her tür makine ve araçların bakım onarım, yakıt ikmali ve iş makineleri desteğine yönelik koordinasyondan sorumludur. DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI İL VE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM SANAYİ TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN VE SU İŞLERİ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DSİ 252. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇANAKKALE SANAYİ VE TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI ÖZEL İNŞAAT FİRMALARI MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

49 İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI
ÇANAKKALE AFET MÜDAHALE PLANI Kaynak Yönetimi Hizmet Grubu ANA ÇÖZÜM ORTAĞI İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ Afet ve acil durumlarda çalışacak ilave personel, teknik uzman, malzeme ve ekipman temini ve izlemesine yönelik koordinasyondan sorumludur. DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI GMKA ÇANAKKALE DESTEK OFİSİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

50 İL AFET ve ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI
ÇANAKKALE AFET MÜDAHALE PLANI Satınalma ve Kiralama Hizmet Grubu ANA ÇÖZÜM ORTAĞI İL AFET ve ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ Afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulacak kaynakları acil yardım harcamaları kapsamında satın alma ve kiralama hizmetlerine yönelik koordinasyondan sorumludur. DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI İL VE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI GMKA ÇANAKKALE DESTEK OFİSİ ÇANAKKALE DEFTERDARLIĞI OPERASYON PLANLARI YAPACAK KURUMLARIN HARCAMA BİRİMLERİ ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

51 İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI
ÇANAKKALE AFET MÜDAHALE PLANI Muhasebe, Bütçe ve Mali Raporlama Hizmet Grubu ANA ÇÖZÜM ORTAĞI İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ Afet ve acil durumlarda muhasebe, bütçe ve mali raporlama hizmetlerine yönelik koordinasyondan sorumludur. DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI İL DEFTERDARLIĞI, İL VE İLÇE ÖZEL İDARELERİ, İL VE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

52 DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI
ÇANAKKALE AFET MÜDAHALE PLANI Zarar Tespit Hizmet Grubu ANA ÇÖZÜM ORTAĞI İL DEFTERDARLIĞI Afet ve acil durumlara yönelik zararların mali ve iktisadi boyutunun belirlenmesine yönelik koordinasyondan sorumludur. DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ UEDAŞ AKSA ÇANAKKALE DOĞALGAZ İL TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ GMKA ÇANAKKALE DESTEK OFİSİ KÜLTÜR VE TURİZM İL MÜDÜRLÜĞÜ, İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DSİ 252. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ LİMAN BAŞKANLIĞI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

53 ÇANAKKALE AFET MÜDAHALE PLANI Planlama Sürecindeki Beklentiler
Planlama kapsamında belirlenen çözüm ortaklığı sorumluluğu; ulusal düzeyde Bakanlığınıza / Genel Merkezinize, yerel düzeyde de ilgili taşra teşkilatı olan siz kurum ve/veya kuruluşlara ait olup çalışmaların bu bilinçte yürütülmesi önemlidir. Planlama çalışmalarında; Bakanlıklarınız / Genel Merkezleriniz ile koordineli ve verimli çalışma için gerekli altyapı sağlanmalıdır. Planlama çalışmalarında destek çözüm ortakları; plan beklentileri çerçevesinde verimli bir çalışma elde edilecek şekilde sürece dahil edilmelidir. ÇANAKKALE İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde ÇAMP için bir şube müdürü koordinatörlüğünde planlama ekibi oluşturulmuş olup planın her aşamasında bu ekip ile işbirliği içerisinde çalışılması gerekmektedir. ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 53

54 ÇANAKKALE AFET MÜDAHALE PLANI Planlama Sürecindeki Beklentiler
Planlama çalışmaları; sadece kurum ve/veya kuruluşunuzdaki görevli sivil savunma uzmanı ve/veya amirine bırakılacak bir çalışma değil, kurumun tamamını ilgilendiren bir çalışmadır. Dolayısıyla ekip çalışması gerektirmektedir. Bu sebeple kurum ve/veya kuruluşunuzda en az şube müdürü düzeyinde bir koordinatör başkanlığında ekip oluşturulması ve bu ekibe gerekli desteğin kurum amiri tarafından verilmesi gerekmektedir. Planlama çalışmalarında; görevlendirilen bu ekibin görevlendirme yazısı ÇANAKKALE İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne gönderilecek, plan sürecindeki iletişim doğrudan bu ekip ile yürütülecektir. ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 54

55 ÇANAKKALE AFET MÜDAHALE PLANI
ÇAMP HİZMET GRUPLARI OPERASYON PLANLARI HAZIRLAMA KOORDİNASYON GÖREVLİLERİ SIRA HİZMET GRUBUNUN ADI SORUMLU KURUM KOORDİNATOR  ÜNVAN 1 SAĞLIK HİZMETLERİ GRUBU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ABBAS ASLAN ŞUBE MÜDÜRÜ 2 TAHLİYE, YERLEŞTİRME VE PLANLAMA H.G. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMİL ER 3 DEFİN HİZMET GRUBU İL MAHALLİ İD. MÜD. CANAN ÖZAVCI 4 ALTYAPI HİZMET GRUBU ÇEVRE VE ŞEH. İL MÜD. FERDA TAMER CESUR 5 YANGIN HİZMET GRUBU İL MAHALLİ İDARELER MÜDÜRLÜĞÜ MUHAMMED SARI TOLGA AKIŞ ŞEF ENF. MEM. 6 BESLENME HİZM. GRUBU KIZILAY BÖL. MÜD. FEYZA NUR BEKLER JEOFİZİK MÜH. 7 HABERLEŞME HİZMET GRUBU UDHB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/BTK ERKAN SADİ UYSAL MUSTAFA YÜCEL BURHAN YILDIRIM EĞT. UZM. AKT SAN. MEM. 8 NAKLİYE HİZM. GRUBU UDHB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ALİ ALKAN JEO. MÜH. 9 ULAŞIM ALTYAPI HİZ. GRUBU ZEKİ ALKAN ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

56 ÇANAKKALE AFET MÜDAHALE PLANI
ÇAMP HİZMET GRUPLARI OPERASYON PLANLARI HAZIRLAMA KOORDİNASYON GÖREVLİLERİ SIRA HİZMET GRUBUNUN ADI SORUMLU KURUM KOORDİNATOR  ÜNVAN 10 HASAR TESPİT HİZMET GRUBU ÇEVRE VE ŞEH. İL MÜD. İLKNUR DALYAN İNŞ. MÜH. 11 PSİKOSOSYAL DESTEK H.G. AİLE VE SOS. POL. İL. MÜD. ESER KÜÇÜKKARAKAŞ END. MÜH. 12 GIDA TARIM VE HAY. HİZM. GR. GIDA TAR. HAYV. İL MÜD RUKEN ELÇİ İNŞ. TEKN. 13 ENKAZ KALDIRMA HİZMET GRUBU ÇEVRE VE ŞEH. İL MÜD. ÖZDEN ÇOBAN İNŞ .TEKN. 14 ENERJİ HİZM. GRU. ENER. TABİ KAYN. GÖR. PER. SATIŞ/ DAĞ. ŞİRK. ALPER YAŞAR ÇÖZÜMLEYİCİ 15 GÜVENLİK VE TRAFİK HİZ.GR. İL EMNİYET MÜD. SELAHATTİN TAYLAN ŞAHİN İHTİYAR ENF. MEM. 16 AYNİ BAĞIŞ VE DEPO YÖN. SOSYAL YARD. DAY. V. İRFAN ZİREK HAR. MÜH 17 TEKNİK DES. VE ULAŞTIRMA UDHB BÖLGE MÜD. SERBÜLENT YILMAZ MET. MÜH. 18 ZARAR TESPİT HİZM. GRUBU DEFTERDARLIK SİNAN KORKMAZ HAKAN ÖZOK MUHAS. SAT. MEM. ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

57 ÇANAKKALE AFET MÜDAHALE PLANI
İL AFET MÜDAHALE PLANI (ÇAMP) VE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ SORUMLULUĞUNDAKİ HİZMET GRUPLARI OPERASYON PLANLARINI HAZIRLAMA GÖREVLİLERİ ÇİZELGESİ SIRA NO HİZMET GRUBUNUN ADI SORUMLU ŞUBE PLANDAN SORUMLU PERSONEL ÜNVAN 1 İL AFET MÜDAHALE PLANI (ÇAMP) AFET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FERDA TAMER CESUR, ALİ ALKAN ZEKİ ALKAN FEYZA NUR BEKLER İLKNUR DALYAN İRFAN ZİREK SERBÜLENT YILMAZ BAŞAK ÜÇOK ÖZDEN ÇOBAN RUKEN ELÇİ ŞUBE MÜD. JEO. MÜH. JEOFİZ. MH. İNŞ. MÜH. HART. MÜH. MET. MÜH. İNŞ. TEKN. 2 ARAMA VE KURTARMA HİZM. GRUBU AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ ŞUBESİ ABBAS ASLAN MUHAMMED SARI ESER KÜÇÜKKARAKAŞ CEMAL YİĞİT İBRAHİM MUTLU SELAHATTİN TAYLAN ŞAHİN İHTİYAR TOLGA AKIŞ ŞUB. MÜD. ŞEF END. MÜH. AKT ENF. MEM. ENF. MEM 3 KBRN HİZMET GRUBU MUSTAFA YÜCEL ENF.MEM. 4 MUHASEBE, BÜTÇE VE MALİ RAPORLAMA H.G. YÖNETİM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ CANAN ÖZAVCI SİNAN KORKMAZ HAKAN ÖZOK AYŞEN UYSAL MUHASEBECİSAT.AL. MEM. AMBAR MEM. ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

58 ÇANAKKALE AFET MÜDAHALE PLANI
İL AFET MÜDAHALE PLANI (ÇAMP) VE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ SORUMLULUĞUNDAKİ HİZMET GRUPLARI OPERASYON PLANLARINI HAZIRLAMA GÖREVLİLERİ ÇİZELGESİ SIRA NO HİZMET GRUBUNUN ADI SORUMLU ŞUBE PLANDAN SORUMLU PERSONEL ÜNVAN 5 SATIN ALMA VE KİRALAMA H.G. YÖNETİM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ CANAN ÖZAVCI HAKAN ÖZOK SİNAN KORKMAZ ŞUBE MÜD. SAT. AL. MEM MUHASEBECİ 6 KAYNAK YÖNETİMİ HİZMET GRUBU SİVİL SAVUNMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMİL ER EMRE ÇALIŞKAN MURAT AKSAK V.H.K.İ. 7 HİZMET GRUPLARI LOJİSTİĞİ -AFET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ -YÖNETİM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FERDA TAMER CESUR FEYZANUR BEKLER İLKNUR DALYAN ÖZDEN ÇOBAN RUKEN ELÇİ JEOFZ. MÜH. İNŞ. MÜH. İNŞ. TEKN. 8 BARINMA HİZMET GRUBU AFET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ZEKİ ALKAN ALİ ALKAN İRFAN ZİREK SERBÜLENT YILMAZ JEO. MÜH. HAR. MÜH. MET. MÜH. 9 BİLGİ YÖNETİMİ , DEĞERLENDİRME VE İZLEME HİZMET GRUBU TÜM ŞUBELER ALPER YAŞAR MEHMET TURAN BAŞAK ÜÇOK ÇÖZÜMLEYİC ENF. MEM. HARİTA MÜH. HARİTA MÜH. LİSTEDE BELİRTİLEN HİZMET GRUBU ORGANİZASYON ÇALIŞMALARI MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YÜRÜTÜLMEKTEDİR. BAŞBAKANLIK AFAD’A HAZIRLANAN PLANLARIN ÖRNEKLERİ GÖNDERİLMİŞTİR. KAPASİTE ANALİZİ ÇALIŞMARI DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARININ KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR. ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

59 ÇANAKKALE AFET MÜDAHALE PLANI
SIRA NO HİZMET GRUBUNUN ADI SORUMLU KURUM PLAN HAZIRLAMA SORUMLUSU ÜNVAN 1 SAĞLIK HİZMETLERİ GRUBU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Mehmet Şerafettin Sönmezler Kamil Şükrü KABAŞ Mustafa YURTSEVEN Bekir SARIKAYA Osman YILDIZ Sağlık Müdür Yardımcısı Afetlerde Sağ.Hiz.Şube Müd. Afet Birim Soruml. UMKE Birim Sor. Sivil Savunma Uzm 2 TAHLİYE, YERLEŞTİRME VE PLANLAMA H.G. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Ayşegül BAŞEL Polis Memuru 3 DEFİN HİZMET GRUBU İL MAHALLİ İD. MÜD. Sinem GÜNEŞ Şef 4 ALTYAPI HİZMET GRUBU ÇEVRE VE ŞEH. İL MÜD. 5 YANGIN HİZMET GRUBU İL MAHALLİ İDARELER MÜDÜRLÜĞÜ 6 BESLENME HİZM. GRUBU KIZILAY BÖL. MÜD. 7 HABERLEŞME HİZMET GRUBU UDHB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/BTK 8 NAKLİYE HİZM. GRUBU UDHB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Liman Başkanlığı/ Barış BİRDANE Liman Başkanı V. ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

60 ÇANAKKALE AFET MÜDAHALE PLANI
SIRA NO HİZMET GRUBUNUN ADI SORUMLU KURUM PLAN HAZIRLAMA SORUMLUSU ÜNVAN 9 ULAŞIM ALTYAPI H.G. UDHB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kıyı Emniyeti/Vehbi ŞİMŞEK Sivil Savunma Şefi 10 HASAR TESPİT HİZMET GRUBU ÇEVRE VE ŞEH. İL MÜD.  Murat SELÇUK Müdür Yardımcısı  11 PSİKOSOSYAL DESTEK H.G. AİLE VE SOS. POL. İL. MÜD.  Mutlu KARAGÖZ  Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi 12 GIDA TARIM VE HAY. HİZM. GR. GIDA TAR. HAYV. İL MÜD 13 ENKAZ KALDIRMA HİZMET GRUBU ÇEVRE VE ŞEH. İL MÜD.  Mustafa POYRAZLI  Müdür Yardımcısı 14 ENERJİ HİZM. GRU. ENER. TABİ KAYN. GÖR. PER. SATIŞ/ DAĞ. ŞİRK. 15 GÜVENLİK VE TRAFİK HİZ.GR. İL EMNİYET MÜD. Şenay DAĞ Nurşen ADANÇALI Polis Memuru 16 AYNİ BAĞIŞ VE DEPO YÖN. SOSYAL YARD. DAY. V. 17 TEKNİK DES. VE ULAŞTIRMA UDHB BÖLGE MÜD. 18 ZARAR TESPİT HİZM. GRUBU DEFTERDARLIK İskander POLAT Defterdar Yardımcısı ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

61 ÇANAKKALE AFET MÜDAHALE PLANI
Planlama Sürecinde Karlılaşılan Zorluklar Kurumlarca , hizmet gruplarında tanımlanan görevlere uygun personelin görevlendirilmemesi, Plan çalışmaları ve toplantılara katılan kurum temsilcilerinin sıklıkla değişmesi, Kurumun çözüm ortağı olduğu farklı hizmet gruplarında, aynı personelin görevlendirilmesi, Kurumların plan yapma ve uygulama zorunluluğunun kendilerinde olmadıklarına inanmaları plan sürecini zorlaştıracak ve uzatacaktır. ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 61

62 TEŞEKKÜRLER….. ÇANAKKALE AFET MÜDAHALE PLANI
ÇANAKKALE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ


"Çanakkale Afet Müdahale Planı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları