Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MALİ YÖNETİM VE KONTROL ALANINDA YAŞANAN GELİŞMELER VE HEDEFLER Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı 1 Mayıs.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MALİ YÖNETİM VE KONTROL ALANINDA YAŞANAN GELİŞMELER VE HEDEFLER Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı 1 Mayıs."— Sunum transkripti:

1 MALİ YÖNETİM VE KONTROL ALANINDA YAŞANAN GELİŞMELER VE HEDEFLER Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı 1 Mayıs 2010, Kızılcahamam

2 Sunu planı  Mali Yönetim ve Kontrol (MYK) nedir?  SGB’lerin MYK alanına ilişkin misyonu nedir?  MYK Merkezi Uyumlaştırma Biriminin misyonu nedir?  Neler yapıldı?  Daha neler yapılması planlanıyor?  Kamu İç Kontrol Standartlarına uyum çalışmalarına ilişkin notlar...

3 TÜRKİYE’DE KİMK SİSTEMİ Üst Yönetici Strateji Geliştirme Birimi İç Denetim Birimi Harcama Birimi Yönetim sorumluluğuna dayalı mali yönetim ve kontroliç denetim Harcama Birimi Harcama Birimi Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma (Maliye Bakanlığı- BÜMKO) İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma (Maliye Bakanlığı-İDKK) Bakan İç Kontrol

4 MYK Sisteminin Kurumsal Yapısı Üst yönetici Strateji Geliştirme Birimi Harcama Birimi Bakan Ödeme emri d üzenlemekle görevli g erçekleştirme görevlisi Stratejik Planlama Bütçe ve Performans Programı İç Kontrol Muhasebe - Kesin Hesap Raporlama * Diğer g erçekleştirme görevlileri Ödeme emri d üzenlemekle görevli g erçekleştirme görevlisi Diğer g erçekleştirme görevlileri mali yönetim ve kontrol sistemi

5 Mali Yönetim ve Kontrol nedir? MYK, bir idaredeki;  Planlama  Programlama  Bütçeleme  Uygulama  Muhasebeleştirme  Kontrol etme  Raporlama  Belgeleme  İzleme  Hesap verme sistemlerinin kurulması ve işletilmesi sorumluluğunun o idarenin yönetimine ait olduğunu ifade eder.

6 İdarelerin MYK misyonu nedir? Kamu kaynaklarını; mevzuata uygun, ekonomik, verimli ve etkili bir şekilde kullanmak suretiyle hedefleri başarmak ve yetkili mercilere hesap vermek  (MYK) Planlama Programlama Bütçeleme Uygulama Belgelendirme Kontrol etme Muhasebeleştirme Raporlama İzleme

7 SGB’lerin misyonu nedir?  Koordinasyon  Veri toplama  Konsolidasyon  Ön Mali Kontrol  Raporlama  İzleme  Danışmanlık (MYK)  Planlama  Programlama  Bütçeleme  Uygulama  Belgelendirme  Kontrol etme  Muhasebeleştirme  Raporlama  İzleme

8 MYK MUB’un Misyonu nedir? Kamu kaynaklarının; hedeflerin başarılması yolunda, mevzuata uygun, ekonomik, verimli ve etkili bir şekilde kullanılmasını ve hesabının verilmesini sağlamak üzere kamu idareleri için yöntem ve standartlar belirlemek, uygulamayı güçlendirmek ve yaygınlaştırmak, rehberlik yapmak, izlemek ve geliştirmek.

9 Bu güne kadar neler yaptık?  Düzenlemeler  Yönetmelikler  Usul ve esaslar  Kamu İç Kontrol Standartları  Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi  Tebliğler, genel yazılar v.b.  Uygulama kapasitesi  SGB’ler kuruldu.  Mali Hizmetler Uzman ve Uzman Yardımcılığı kadroları ihdas edildi, sınavlar yapıldı, atamalar yapıldı.  Eğitim, konferans, seminer ve benzeri çalışmalara yapıldı.  İzleme  Toplantılar  Anketler

10 Daha neler yapacağız? MYK MUB’un Yol Haritası  Boşluk Analizi Raporu  Eylem Planı Taslağı Lütfen MYK MUB web sayfasından (www.bumko.gov.tr/kontrol) bu dokümanları okuyunuz..www.bumko.gov.tr/kontrol

11 Daha neler yapacağız?  MYK MUB’un idari kapasitesinin güçlendirilmesi

12 Daha neler yapacağız?  Yeni kadro ihdasları, sınavlar, atamalar...

13 Daha neler yapacağız?  Eğitim müfredatı ve materyalleri  Eğitici havuzu

14 Daha neler yapacağız?  MYK Rehberi (Risk Yönetimi, Bilgi İletişim, Yönetim Bilgi Sistemi, İzleme, Değerlendirme...)  MYK MUB Rehberi  Pilot uygulamalar

15 Daha neler yapacağız? Yönetici Toplantı ve Seminerleri  Müsteşarlar  Rektörler  Belediye başkanları  Başbakanlık, Maliye, DPT ve Hazine’nin genel müdürleri ve diğer birim yöneticileri için farkındalık seminerleri

16 Daha neler yapacağız?  İzleme ve raporlama araçları  MYK MUB’un izlemesi  SGB’lerin izlemesi

17 Neden Kamu İç Kontrol Standartları ? İdarelerin MYK misyonunu hatırlayalım Kamu kaynaklarını; mevzuata uygun, ekonomik, verimli ve etkili bir şekilde kullanmak suretiyle hedefleri başarmak ve yetkili mercilere hesap vermek Nasıl gerçekleştirebiliriz? Nasıl emin olabiliriz? Nasıl ispatlarız?

18 Eylem Planları Üzerine Notlar  31 kamu idaresi henüz eylem planını Bakanlığa göndermemiştir.  3 kamu idaresinde mevcut durum yazılmamış.  25 kamu idaresinde, eylem planının tamamlanma tarihlerine; sürekli, her yıl, yılda bir defa gibi ifadeler yazılmış.  20 kamu idaresinde, bazı eylemler için anlamlı çıktı/sonuç öngörülmemiş.  8 kamu idaresinde, sorumlu/işbirliği yapılacak birim öngörülmemiş.  8 kamu idaresinde, bazı eylemler için sorumlu birim, işbirliği yapılacak birim yazılmamış.

19 Eylem Planları Üzerine Notlar Eylem Planının “mevcut durum” bölümünün doldurulmasında;  İlgili standart ve genel şartı sağlayan mevcut mevzuat (idari düzenlemeler dâhil) tespit edilip yazılmalı ve iç kontrol sistemi çerçevesinde yeterliliği değerlendirilmeli.  İlgili standart ve genel şartı sağlayan mevcut uygulamalar tespit edilip yazılmalı ve iç kontrol sistemi çerçevesinde yeterliliği değerlendirilmeli.

20 Eylem Planları Üzerine Notlar Eylem Planının “öngörülen eylem veya eylemler” bölümünün doldurulmasında;  Mevcut durum bölümünde yer verilen düzenleme ve uygulamaların iç kontrol sisteminin öngördüğü yeterli güvenceyi sağladığı sonucuna varılması halinde herhangi bir eylemin öngörülmemesi gerekmektedir.  Mevcut düzenleme ve uygulamaların iç kontrol sistemi açısından yeterli bulunmaması ve boşlukların tespit edilmesi halinde bunların giderilmesi için öngörülen eylemlerin belirtilmesi gerekmektedir. Eylem?

21 Eylem Planları Üzerine Notlar Eylem Planının “sorumlu birim veya çalışma grubu” bölümünün doldurulmasında;  Eylemlerin gerçekleştirilmesinden diğer bir ifade ile çıktı veya sonucu ortaya çıkarmaktan sorumlu olan birim veya çalışma grubu yazılmalıdır.  Bu bölüme, “Tüm birimler”, “ilgili birimler” gibi belirsizlik içeren ifadelerin yazılması doğru olmayacaktır.

22 Eylem Planları Üzerine Notlar Eylem Planının “sorumlu birim veya çalışma grubu” ve “işbirliği yapılacak birim” bölümünün doldurulmasında;  Çıktı veya sonucu ortaya çıkarmaktan sorumlu olan birim ile işbirliği yapılacak birim yazılmalıdır.  Bu bölüme, “Tüm birimler”, “ilgili birimler” gibi belirsizlik içeren ifadelere yer verilmemelidir.

23 Eylem Planları Üzerine Notlar Eylem Planının “çıktı/sonuç” bölümünün doldurulmasında;  K anun, yönetmelik, tebliğ, genelge, yönerge, talimat, onay ve benzeri düzenleme taslakları,  Şema, rapor, çizelge, form ve benzeri uygulama araçları,  Mesleki ve hizmet içi eğitim programı, eğitim materyali,  Rehber, bülten, broşür, el kitabı, kontrol listeleri gibi dokümanlar,,  Web sayfası düzenlemesi veya mevcut web sayfasına içerik konulması, ....

24 Eylem Planları Üzerine Notlar Eylem Planının “tamamlanma tarihi” bölümünün doldurulmasında;  Çıktının onaya sunulacağı veya eyleme ilişkin çalışmanın bitirileceği tarih yazılmalıdır. “Dönem boyunca”, “sürekli”, “periyodik olarak” gibi ibarelere yer verilmesi doğru olmayacaktır.

25 Eylem Planları Üzerine Notlar Eylem Planının “tamamlanma tarihi” bölümünün doldurulmasında;  “Yeterli güvencenin sağlandığı ve bu nedenle yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmadığı”  “Yeterli güvence sağlanmamaktadır” veya  “Yeterli güvence sağlanmamaktadır” ifadesinin dışında ayrıca, “gerekli çalışmalar ….. nedenlerle plan dönemi sonrasına bırakılmıştır” ifadelerine yer verilmesi.

26 Sorularınız?

27 Teşekkürler..


"MALİ YÖNETİM VE KONTROL ALANINDA YAŞANAN GELİŞMELER VE HEDEFLER Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı 1 Mayıs." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları