Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BODRUM YAT İMALATI İŞ KÜMESİ ROTASINI ÇİZİYOR 30/04/2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BODRUM YAT İMALATI İŞ KÜMESİ ROTASINI ÇİZİYOR 30/04/2012."— Sunum transkripti:

1 BODRUM YAT İMALATI İŞ KÜMESİ ROTASINI ÇİZİYOR 30/04/2012

2 SUNUM İÇERİĞİ 1.Bodrum Yat İmalatı İş Kümesi Geçmişi 2.Bodrum Yat İmalatı İş Kümesinin Önemi 3.”Bodrum Yat İmalatı Rotasını Çiziyor” Projesi

3 1.Bodrum Yat İmalatı İş Kümesi Geçmişi Ekonomi Bakanlığı 2007 yılında Türkiye Kümelenme Politikalarının Geliştirilmesi projesi kapsamında çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmalar, Türkiye’deki aynı bölgede ve aynı iş kolunda, faaliyet gösteren, birbiriyle işbirliğinde bulunan ve birbirine rakip olan işletmelerin bir bütün oluşturduğu sektörlerin küme haritalarının belirlenmesine yönelik gerçekleştirilmiştir.

4 2007-2009 yılları arasında tamamlanan çalışma sonucunda, Türkiye’de 10 küme belirlenmiştir. Bunları şöyle sıralayabiliriz; 1.Bodrum Yat İmalatı İş Kümesi Geçmişi

5 Yenilikçilik ve Girişimcilik Aktörler Arası Network Oluşturulması Küme Oluşumu Küme Tabanının Geliştirilmesi Faktör Şartları Mersin İşlenmiş Gıda İş Kümesi Ankara Makine İş Kümesi Konya Otomotiv Yan Sanayii Kümesi Eskişehir- Bilecik- Kütahya Seramik İş Kümesi Manisa Elektrik Elektronik Aletler İş Kümesi Ankara Yazılım İş Kümesi Denizli-Uşak Ev Tekstili İş Kümesi Muğla Yat Üretimi ve Yat Turizmi İş Kümesi İzmir Organik Gıda İş Kümesi Marmara Otomotiv İş Kümesi 1.Bodrum Yat İmalatı İş Kümesi Geçmişi

6 Sizlerin de yukarıda gördüğünüz gibi, Muğla Yat Üretimi ve Yat Turizmi İş Kümesi, yapılan analiz ve görüşmeler sonucunda, sektörün Bodrum’da ağırlık kazanmasından dolayı Bodrum Yat İmalatı İş Kümesine dönüşmüştür. Böylece iller arasındaki sıralamada, Bodrum ilçe olarak kümelenme çalışmalarına başlamıştır. 1.Bodrum Yat İmalatı İş Kümesi Geçmişi

7 Odamız, küme oluşumundan önce de Bodrum’da yat imalatı sektörünün problemlerinin çözümlenmesi ve sektörün geliştirilmesi için çalışmalar yapmaktaydı. Hükümet birimlerinin bu konuyu kümelenme kapsamına alması çalışmalara ivme kazandırmıştır. 2009 Nisan itibariyle Odamız öncülüğünde başlanılan Bodrum Yat İmalatı İş Kümesi çalışmalarında bugüne kadar toplam 24 toplantı organize edilmiştir. 1.Bodrum Yat İmalatı İş Kümesi Geçmişi

8 Öncelikle küme bilinci ve küme mantığının oluşturulması amacıyla küme aktörlerine yönelik bir çok toplantı ve seminer organize edilmiştir. Küme bilinci oluşturulduktan sonra, Bodrum Yat İmalatı İş Kümesi ve imalatçılarının sorunlarının ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantılar düzenlenmiştir. Küme yürütme ve danışma kurulları oluşturulmuştur. 1.Bodrum Yat İmalatı İş Kümesi Geçmişi

9 Anadolu Kümeleri İş Platformu kurucu üyeliği gerçekleştirilerek, Ülke genelindeki kümelerle iletişim kurulması sağlanmıştır. Muğla Üniversitesi ile bir çalıştay gerçekleştirilerek, Bölgemize Yatçılık Meslek Yüksek Okulu kurulması için öndelik edilmiştir. Yat İmalatçılığı ve bölgemiz denizciliğinin nesillere aktarılması, daha doğru tanıtımının yapılması adına “Bodrum Deniz Müzesi” kurularak, hizmete açılmıştır. 1.Bodrum Yat İmalatı İş Kümesi Geçmişi

10 2007 yılından bu yana düzenli olarak uluslar arası yat fuarlarına katılım sağlanarak, Bodrum Yatçılığı ve Denizciliği tanıtılmaktadır. Bodrum’da üretilen Bodrum Gulet ve Tırhandilllerinin marka değerinin arttırılması ve daha doğru tanıtımının sağlanması amacıyla coğrafi işaret başvurusu yapılmıştır. Bodrum yatçılığının geniş kitlelere daha iyi tanıtılması için Uluslararası Yacht Festivali Bodrum’da gerçekleştirilmektedir. 1.Bodrum Yat İmalatı İş Kümesi Geçmişi

11 Bodrum Yat İmalatı iş kümesi oluşturulurken; yat imalatı sektöründe girdi koşulları ilgili destekleyici sektörler işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar taleplerin pazar durumları yat sektörünün marka yapısı insan kaynağı incelenerek analizi yapılmıştır. 2.Bodrum Yat İmalatı İş Kümesinin Önemi

12 Bodrum Yat İmalatı İş Kümesi, küme oluşumunu tamamladığında sağlayacağı faydaları şöyle örnekleyebiliriz: İşletmelerin yeni teknolojiler geliştirmesini desteklemek Endüstrinin rekabet gücünü artırmak Üretim kalitesini yükseltmek Yabancı sermayeyi çekmek, teknoloji transfer etmek Yeni pazarlara girmek İşsizliği azaltmak İhracat potansiyelini geliştirmek 2.Bodrum Yat İmalatı İş Kümesinin Önemi

13 Yat imalat sektörü, zengin turist çeken ve 12 ay gelir sağlayan, yat imalatçılığı diğer sektörlere ve iş kollarına verdiği destek ve gelir dağıtması bakımından lokomotif bir sektördür. Bodrum’da iklim, teknik açıdan (düşük nem) uygun üretim ortamı sağladığı için de önemlidir. Bodrum’da nem oranının yıllık ortalaması %45 gibi düşük bir seviyede olması Bodrum’u tekne imalatı için son derece uygun bir konuma getirmektedir. Yatlarda kullanılan malzemelerin çeşitliliği gelirin diğer sektörlere de dağılmasının zenginliği demektir. Akdeniz çanağında üretilen ahşap yatların %40’ a yakını Bodrum’da üretilmektedir. 2.Bodrum Yat İmalatı İş Kümesinin Önemi

14 Yat imalatçılığının ekonomiye olan katkısı şöyledir: Tersane istihdam : Taşeron, tedarikçi, aksesuar 1:4 olarak tahmin edilmektedir. İtalya’da yatırımı yapılan her 1000 euro’nun sektöre dönüşü 5009 euro’dur.* Bodrum ve çevresinde yatçılık, yatın inşasından başlayarak; kiralanmasına, kışlamasına, onarımına, ihracatına kadar pek çok alanı kapsayan ve buna bağlı olarak geniş ölçüde istihdam yaratan bir iş koludur. Tersanelerimizde imal edilen yatlardan elde edilen gelirin %70’i ihracattan sağlanmaktadır. Önemli döviz girdilerinin yanında, müşterinin ve yanında bulunan ziyaretçilerin konaklama, eğlence, yeme içme ve alışveriş sektörlerine de katkı da bulunmaktadır. Bodrum’a özgün geleneksel üretim değerlerinin sürdürülmesi, Bodrum’un geleceği için fırsat yaratan sektör. Yat üretim maliyet bütçesinin yaklaşık dörtte üçü yan sanayi tarafından paylaşılmaktadır. Bu konu oldukça önemlidir. 2.Bodrum Yat İmalatı İş Kümesinin Önemi

15 Bodrum Yat İmalatı İş Kümesi ve yat imalatçılığı sektörünün önemini ve projeyi niçin önemsediğimizi yukarıda sizlere anlatmaya çalıştık. Projenin amaç ve faaliyetlerinden bahsedecek olursak,

16 3.Bodrum Yat İmalatı İş Kümesi Rotasını Çiziyor

17 Bölgemizin de içinde bulunduğu, Muğla, Aydın ve Denizli illerini kaplayan alanda Güney Ege Kalkınma Ajansı faaliyet göstermektedir. Ajansın 2011 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında açmış olduğu çağrıya Bodrum Ticaret Odası olarak 21.12.2011 tarihinde “Bodrum Yat İmalatı İş Kümesi Rotasını Çiziyor” projemiz ile başvuru yaptık. GEKA Uzmanları ve Yönetim Kurulu tarafından yapılan inceleme sonucunda projemiz onaylanmış ve 28.03.2011 tarihinde proje sözleşmesi imzalanarak çalışmalara başlanmıştır.

18 Proje genel hedefi, “Bölgenin kümelenme kapasitesinin geliştirilerek küresel ölçekte yat imalatı sektörünün rekabet gücünün artırılması, markalaşması ve sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmaktır.” 3.Bodrum Yat İmalatı İş Kümesi Rotasını Çiziyor

19 Proje özel hedefi, 1. Akdeniz’de lider ve öncü yat üreticisi olmak için yeterli ve gerekli çalışmaların yerine getirilmesi için raporlama ve analizler yaparak kümelenmenin yaygınlaşması. 2. Bodrum Yat İmalatı sektörün üretim, hizmet ve kurumsal altyapısı güçlendirilerek iktisadi kalkınmasına destek verilmesi, katma değeri artırılması. 3. Bodrum Yat İmalatı İş Kümesine olan bağlılık ve inancın artırılarak, küme farkındalığının oluşturulması. 4. Yerel ve bölgesel potansiyelimiz olan Bodrum Yat İmalatı ve Kümelenmesinin harekete geçirilmesi, böylece kaynakların etkin kullanılması. 3.Bodrum Yat İmalatı İş Kümesi Rotasını Çiziyor

20 Proje faaliyetleri şöyledir; 1.Proje görünürlük materyallerinin hazırlanması, 2.Proje açılış ve tanıtım toplantısının yapılması, 3.Proje kapsamında web sitesinin hazırlanması, 4.Yat İmalat sektörünün envanterinin çıkarılması ve analizin yapılması, 5.Bodrum Yat İmalatı İş Kümesi Gelişim Raporunun hazırlanması, 6.Proje kapanış toplantısı 7.Hazırlanan çalışmaların ilgili kurumlarla paylaşılması 3.Bodrum Yat İmalatı İş Kümesi Rotasını Çiziyor

21 Proje süresi: 3 ay- 28.03.2012-27.06.2012 Proje toplam bütçesi: 74.995-TL 3.Bodrum Yat İmalatı İş Kümesi Rotasını Çiziyor

22 Gelinen süreçte proje dahilinde yapılan çalışmalar : 1.Proje görünürlük materyalleri hazırlanmıştır. 2.Yat İmalatı İş Kümesi web sitesi hazırlanmaktadır. 3.Proje kapsamında yapılacak olan envanter çalışması ön hazırlıkları tamamlanmıştır. 01 Mayıs itibariyle anket çalışmasına başlanılacaktır. Bu konuda çalışma yapacak olan firma, sizlere çalışmanın detaylarından bahsedecektir. 4.Yine proje kapsamında hazırlanacak Bodrum Yat İmalatı Gelişim Raporu çalışması için ihale gerçekleştirilmiştir. İhale süreci tamamlanmıştır. Çalışmalara önümüzdeki günlerde başlanacaktır. Yine çalışmayı yapacak olan Çankaya Üniversitesi çalışmanın detaylarını sizlerle paylaşacaktır. 3.Bodrum Yat İmalatı İş Kümesi Rotasını Çiziyor

23 TEŞEKKÜRLER.. www.bodrumyatkumesi.org Bodrum Ticaret Odası olarak, Yarımadanın önde gelen sektörü turizm ile birlikte büyük etkilere sahip yat imalat sektörü ve kümesi için hazırlanan projenin hayırlı olmasını dileriz. 3.Bodrum Yat İmalatı İş Kümesi Rotasını Çiziyor


"BODRUM YAT İMALATI İŞ KÜMESİ ROTASINI ÇİZİYOR 30/04/2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları