Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kur’ân Buluşmaları: 2 ÜMİT ŞİMŞEK. الحمد لله رب العالمين Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kur’ân Buluşmaları: 2 ÜMİT ŞİMŞEK. الحمد لله رب العالمين Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur."— Sunum transkripti:

1 Kur’ân Buluşmaları: 2 ÜMİT ŞİMŞEK

2 الحمد لله رب العالمين Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur

3  HAMD  Bütün övgü türlerini ihtiva eder  Şükür mânâsını da ifade eder  Tâzim ve muhabbetle Allah’a yönelme  ŞÜKÜR  Sadece iyilik karşılığı (Hamd: iyilik ve üstün vasıflar sebebiyle)  Kendisine yapılan iyiliğe (Hamd: iyilik kime yönelirse yönelsin)

4  Kur’ân’da Allah’tan başkası için kullanılmaz  Tek istisna: 3:188 (menfî mânâda): “Yapmadıklarıyla övülmekten hoşlanırlar”  el-hamdü lillâh: 23 yerde  hamd: 43 yerde  Hamîd ismi: 17 defa  Tesbih ile birlikte: 14 yerde

5  EL-HAMD  bütün hamdler Allah’a mahsustur  Dünyada da, âhirette de hamd Ona aittir.  Kasas, 28:70

6  فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين  وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم  Bütün hamdler Göklerin Rabbi, Yerin Rabbi ve Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.  Göklerde ve yerde büyüklük Onundur. Onun kudreti herşeye üstündür, hikmeti ise herşeyi kuşatmıştır.  Câsiye, 45:36-37

7  Hamd bütünüyle o Allah’a mahsustur ki, göklerde ne var, yerde ne varsa Onundur. Âhirette de hamd Ona mahsustur. O Hakîmdir, Habîrdir.  Sebe’, 34:1

8  Hamd bütünüyle o Allah’a aittir ki, gökleri ve yeri yoktan yaratmış, melekleri de ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapmıştır. O, yarattığı şeyi dilediği gibi arttırır. Zira Allah’ın herşeye gücü yeter.  Fâtır, 35:1

9  Göklerde ve yerde hamd Ona aittir. Gündüzün sonuna doğru ve öğleye eriştiğiniz zaman da Onu tesbih edin.  Rum, 30:18

10  Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah’ı tesbih eder. Mülk Onundur, hamd Ona aittir. O herşeye kadirdir.  Tegabün, 64:1

11  Yedi gök ve yer ile bunlarda olan kim varsa Onu tesbih eder. Hiçbir şey yoktur ki Onu hamd ile tesbih etmesin. Lâkin siz onların tesbihini anlamazsınız. O ise Halîmdir, Gafûrdur.  İsrâ, 17:44

12  TESBİH  Allah’ın her türlü kusurdan, noksan sıfattan, eksiklikten sonsuz derecede uzak olması  Bizim Ona uzaklığımız  HAMD  Üstün vasıfları ve nimetleriyle bize yakın olması  Onun bize yakınlığı

13  Orada onların duâları “Sübhanekallahümme,” tahiyyeleri “Selâm,” dualarının sonu ise “Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur” şeklindedir.  Yunus, 10:10

14  Allah’a hamd ile başlamayan her önemli iş (her söz) hayırsız ve bereketsizdir.  Ebu Dâvud, Edeb: 18; İbni Mâce, Nikâh: 19  Zikrin en faziletlisi Lâ ilâhe illâllah, duanın en faziletlisi de Elhamdülillâh’tır.  Tirmizî, Daavât: 9

15  Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillâh mizanı, Sübhanallahi velhamdülillâh ise gökler ile yerin arasını doldurur.  Müslim, Taharet: 1

16 RAB sahip, malik, ilâh terbiye eden, birşeyi kemal noktasına erişinceye kadar tedricen geliştiren RUBUBİYET rab olma hali, ilâhlık, ilâhî terbiye

17  Kur’ân’da “RAB” ismi  970 defa (Allah lâfzından sonra en çok geçen isim)  İlk inen sûrelerde Allah lâfzından fazla  İlk olarak inen sûrelerde: Rabbüke  Senin Rabbin | insanların Rabbi | doğunun ve batının Rabbi | atalarınızın Rabbi | bu beldenin Rabbi | yüce Arş’ın Rabbi | göklerin ve yerin Rabbi | herşeyin Rabbi | âlemlerin Rabbi

18 ÂLEM bütün yaratılmışlar ÂLEMLER mahlûkat tabakaları

19 AVÂLİM âlemler ÂLEMÛN âlemler

20  ÂLEMLER  gayb âlemleri  şehadet âlemi  gökler ▪ galaksiler / yıldızlar / gezegenler...  yer ▪ denizler / karalar / hayvanlar / bitkiler / dağlar / göller... ▪ hayvanlar / böcekler / arılar / balarıları / balarısı kovanı...  sistemler / organlar / dokular / hücreler / moleküller / atomlar...

21  KARINCANIN RABBİ  önce onu bir yumurta olarak yaratır  sonra onu bir larva haline getirir  ona, kendi etrafına koza örmeyi ilham eder  onu karınca yuvasındaki görevine uygun bir vücut yapısına kavuşturur  ona görevlerini ilham eder  bütün bu aşamalarda onun her türlü ihtiyacını karşılar

22  KARINCANIN RABBİ  aynı zamanda karınca yuvasının da Rabbidir  tek bir karıncayı terbiye ettiği gibi, bütün karınca yuvasını da terbiye eder  kraliçe, hemşire, işçi, asker karıncaların her birine görevlerini ilham eder  o karınca kolonisinin kendisine has, daha önce başka hiçbir koloniye verilmemiş bir koku belirler  koloninin doğum ve ölümlerinden, yeni bir koloni kurulmasına kadar bütün aşamalarda koloniye görevlerini bildirir ve onları âhenk içinde çalıştırır

23  KARINCANIN RABBİ  aynı zamanda bütün karınca kolonilerinin Rabbidir  bütün karınca türlerinin Rabbidir  bütün böceklerin Rabbidir; her birini, büyük âlem içindeki görevlerini yerine getirecek şekilde terbiye ve idare eder  bütün canlıların Rabbidir  herşeyin Rabbidir; herşeye yönelik bir rububiyeti vardır

24 1  İnsanı en güzel bir surette yaratır, kendi dilediği gibi bir surete kavuşturur

25 2  Onu olağanüstü yeteneklerle donatır ve bunları alabildiğine geliştirme imkânı tanır

26 3  Onu bütün nimetlerin odak noktasına alır, gökleri ve yeri önüne serer

27 4  Peygamberler gönderip kitaplar indirerek ona iki cihanın saadetini temin edecek yolları öğretir

28 5  Âlemlerdeki rububiyet eserlerini onun önüne serer, kâinatı bir kitap gibi okutur

29 6  Kendisine yönelen kulunu asla yalnız bırakmaz, her bir kuluna yönelik hususî rububiyeti ile, her ânında ve her halinde onunla beraber olur

30  ÂLEMLERİN RABBİ  O bütün bitkiler âleminin, bütün hayvanlar âleminin, yeryüzündeki canlı ve cansız herşeyin Rabbidir  onlardan her birine, her bir ferdine yönelik bir rububiyeti vardır  onları yerli yerinde ve âhenk içinde yaratır ve yaşatır  bir vücut içinde hücre âlemlerini, bir bahçede çiçek ve böcek âlemlerini beraberce yaratıp yaşattığı gibi, semâda sayısız yıldızları yaratıp yaşatır  görünen ve görünmeyen bütün âlemleri de birbirleriyle pek çok yönlerden ilişkili bir şekilde yaratır, tedbirini görür, idare eder

31  Rab ismi, Lâfza-i Celâlden sonra Kur’ân’da en çok geçen isimdir. Kur’ân, Allah’ı en çok bu isimle bize tarif eder, Onun tasarruflarını ve bize olan muamelesini en çok bu isimle bize anlatır.  İlk inen sûrelerde Yüce Allah’a ekseriyetle “senin Rabbin” olarak atıfta bulunulmuştur. Bu, Peygamberimizin şahsında, her bireye yönelik hususî rububiyete dikkat çekmektedir.  Her birimize hususî rububiyetiyle ayrı ayrı teveccüh eden Allah, aynı zamanda, bütün âlemlerin Rabbidir. Ona yönelen, bütün âlemlerin zenginliğini bulmuştur.

32 Bütün âlemlerde görülen bütün güzellikler, iyilikler, üstünlükler ve nimetler sebebiyle her türlü övgü, şükür, minnet... özetle: HAMD, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

33  Bütün âlemleri kuşatan malikiyet ve rububiyetinden sonra kullar yine rahmet sıfatına yönlendiriliyor  Bu muhteşem rububiyetin arkasında, herşeyi kuşatan bir rahmet var

34  Allah mahlûkatı yarattığı zaman, kendi katında, Arş’ın üzerinde bulunan kitabına şöyle yazdı:  “Rahmetim gazabıma üstün gelir.”  Buharî, Tevhid: 15; Müslim, Tevbe: 14

35  Allah Tealâ gündüz günah işleyenlerin tövbesini kabul etmek için gece elini açar, gece günah işleyenlerin tövbesini kabul etmek için de gündüz elini açar. Güneş batıdan doğuncaya kadar bu böyle devam eder.  Müslim, Tevbe: 31

36  DİN GÜNÜ  Dinî hakikatlerin apaçık şekilde ortaya çıktığı gün  Herkese alacaklarının tastamam ödendiği gün

37  Göklerde ve yerde kim varsa her ihtiyacını Ondan ister. O her gün bir iştedir.  Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edersiniz?  Ey insanlar ve cinler! Yakında sizin hesabınıza bakacağız.  Rahmân, 55:29-31

38  Din Gününün ne olduğunu bilir misin?  Evet, Din Gününün ne olduğunu bilir misin?  O, kimsenin kimseye bir faydasının olmadığı gündür. Hüküm o gün Allah’ındır.  İnfitar, 82:17-19

39  O gün hepsi haşir meydanına çıkarlar; hiçbir şeyleri Allah’tan gizli kalmaz. Kimindir mülk o gün? Vâhid ve Kahhâr olan Allah’ın!  Mü’min, 40:16

40  Öyle bir günden sakının ki, o günde Allah’ın huzuruna dönersiniz ve, kimseye bir haksızlık edilmeksizin, herkese kazandıkları tastamam verilir.  Bakara, 2:281

41  Buna bir ses yeter; ve onlar o anda kalkmış, bakınmaktadırlar.  “Eyvah bize,” derler. “Din Günü gelmiş!”  İşte yalanladığınız Hüküm Günü!  Sürün o zalimleri ve benzerlerini ve taptıklarını,  Allah’tan başka kulluk ettiklerini. Hepsine Cehennemin yolunu gösterin.  Tutuklayın onları; çünkü sorguya çekilecekler.  Sâffât, 37:19-24

42  Onlar Din Gününü tasdik ederler..  Onlar Rablerinin azabından korkarlar.  Zira Rablerinin azabından kimse emin olamaz. ...  İşte onlar Cennetlerde ikramlara erişenlerdir.  Meâric, 70:26-35

43  Yüce Allah yüz rahmet yarattı, bunun bir parçasını yeryüzüne indirdi. Mahlûkat, işte bu bir parça rahmet sebebiyle birbirine merhamet eder; hattâ, yavrulu hayvan, yavrumu ezerim korkusuyla ayağını yavrusunun üzerinden kaldırır. Geri kalan doksan dokuz rahmeti ise, Yüce Allah, kendi katında alıkoymuştur; kıyamet gününde onu yüze tamamlayacaktır.  Buharî, Edeb: 19; Müslim, Tevbe: 17-21

44  De ki: Ben de sizin gibi bir beşerim. Ancak bana, “Tanrınız tek bir Tanrıdır” diye vahyedilmiştir. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, güzel işler yapsın ve Rabbinin ibadetine hiç kimseyi ortak etmesin.  Kehf, 18:110

45  İnternet adresleri  iman_ilmihali@googlegroups.com  utesav.org.tr  facebook.com/yazarumitsimsek


"Kur’ân Buluşmaları: 2 ÜMİT ŞİMŞEK. الحمد لله رب العالمين Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları