Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kur’ân Buluşmaları: 2 Fatiha Sûresi: 2 ÜMİT ŞİMŞEK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kur’ân Buluşmaları: 2 Fatiha Sûresi: 2 ÜMİT ŞİMŞEK."— Sunum transkripti:

1 Kur’ân Buluşmaları: 2 Fatiha Sûresi: 2 ÜMİT ŞİMŞEK

2 Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur
Fatiha 2 : Hamd الحمد لله رب العالمين Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur

3 Fatiha 2 : Hamd HAMD ŞÜKÜR Bütün övgü türlerini ihtiva eder
Şükür mânâsını da ifade eder Tâzim ve muhabbetle Allah’a yönelme ŞÜKÜR Sadece iyilik karşılığı (Hamd: iyilik ve üstün vasıflar sebebiyle) Kendisine yapılan iyiliğe (Hamd: iyilik kime yönelirse yönelsin)

4 Fatiha 2 : Hamd Kur’ân’da Allah’tan başkası için kullanılmaz
Tek istisna: 3:188 (menfî mânâda): “Yapmadıklarıyla övülmekten hoşlanırlar” el-hamdü lillâh: 23 yerde hamd: 43 yerde Hamîd ismi: 17 defa Tesbih ile birlikte: 14 yerde

5 Fatiha 2 : Hamd EL-HAMD bütün hamdler Allah’a mahsustur
Dünyada da, âhirette de hamd Ona aittir. Kasas, 28:70

6 Fatiha 2 : Hamd فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين
وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Bütün hamdler Göklerin Rabbi, Yerin Rabbi ve Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Göklerde ve yerde büyüklük Onundur. Onun kudreti herşeye üstündür, hikmeti ise herşeyi kuşatmıştır. Câsiye, 45:36-37

7 Fatiha 2 : Hamd Hamd bütünüyle o Allah’a mahsustur ki, göklerde ne var, yerde ne varsa Onundur. Âhirette de hamd Ona mahsustur. O Hakîmdir, Habîrdir. Sebe’, 34:1

8 Fatiha 2 : Hamd Hamd bütünüyle o Allah’a aittir ki, gökleri ve yeri yoktan yaratmış, melekleri de ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapmıştır. O, yarattığı şeyi dilediği gibi arttırır. Zira Allah’ın herşeye gücü yeter. Fâtır, 35:1

9 Fatiha 2 : Hamd Göklerde ve yerde hamd Ona aittir. Gündüzün sonuna doğru ve öğleye eriştiğiniz zaman da Onu tesbih edin. Rum, 30:18

10 Fatiha 2 : Hamd Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah’ı tesbih eder. Mülk Onundur, hamd Ona aittir. O herşeye kadirdir. Tegabün, 64:1

11 Fatiha 2 : Hamd Yedi gök ve yer ile bunlarda olan kim varsa Onu tesbih eder. Hiçbir şey yoktur ki Onu hamd ile tesbih etmesin. Lâkin siz onların tesbihini anlamazsınız. O ise Halîmdir, Gafûrdur. İsrâ, 17:44

12 Fatiha 2 : Hamd TESBİH Allah’ın her türlü kusurdan, noksan sıfattan, eksiklikten sonsuz derecede uzak olması Bizim Ona uzaklığımız HAMD Üstün vasıfları ve nimetleriyle bize yakın olması Onun bize yakınlığı

13 Fatiha 2 : Hamd Orada onların duâları “Sübhanekallahümme,” tahiyyeleri “Selâm,” dualarının sonu ise “Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur” şeklindedir. Yunus, 10:10

14 Fatiha 2 : Hamd Allah’a hamd ile başlamayan her önemli iş (her söz) hayırsız ve bereketsizdir. Ebu Dâvud, Edeb: 18; İbni Mâce, Nikâh: 19 Zikrin en faziletlisi Lâ ilâhe illâllah, duanın en faziletlisi de Elhamdülillâh’tır. Tirmizî, Daavât: 9

15 Fatiha 2 : Hamd Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillâh mizanı, Sübhanallahi velhamdülillâh ise gökler ile yerin arasını doldurur. Müslim, Taharet: 1

16 Fatiha 2 : Rab RAB sahip, malik, ilâh terbiye eden,
birşeyi kemal noktasına erişinceye kadar tedricen geliştiren RUBUBİYET rab olma hali, ilâhlık, ilâhî terbiye

17 Fatiha 2 : Rab Kur’ân’da “RAB” ismi
970 defa (Allah lâfzından sonra en çok geçen isim) İlk inen sûrelerde Allah lâfzından fazla İlk olarak inen sûrelerde: Rabbüke Senin Rabbin | insanların Rabbi | doğunun ve batının Rabbi | atalarınızın Rabbi | bu beldenin Rabbi | yüce Arş’ın Rabbi | göklerin ve yerin Rabbi | herşeyin Rabbi | âlemlerin Rabbi

18 Fatiha 2 : Âlemlerin Rabbi
ÂLEM bütün yaratılmışlar ÂLEMLER mahlûkat tabakaları

19 Fatiha 2 : Âlemlerin Rabbi
AVÂLİM âlemler ÂLEMÛN

20 Fatiha 2 : Âlemlerin Rabbi
gayb âlemleri şehadet âlemi gökler galaksiler / yıldızlar / gezegenler . . . yer denizler / karalar / hayvanlar / bitkiler / dağlar / göller . . . hayvanlar / böcekler / arılar / balarıları / balarısı kovanı . . . sistemler / organlar / dokular / hücreler / moleküller / atomlar ...

21 Fatiha 2 : Âlemlerin Rabbi
KARINCANIN RABBİ önce onu bir yumurta olarak yaratır sonra onu bir larva haline getirir ona, kendi etrafına koza örmeyi ilham eder onu karınca yuvasındaki görevine uygun bir vücut yapısına kavuşturur ona görevlerini ilham eder bütün bu aşamalarda onun her türlü ihtiyacını karşılar

22 Fatiha 2 : Âlemlerin Rabbi
KARINCANIN RABBİ aynı zamanda karınca yuvasının da Rabbidir tek bir karıncayı terbiye ettiği gibi, bütün karınca yuvasını da terbiye eder kraliçe, hemşire, işçi, asker karıncaların her birine görevlerini ilham eder o karınca kolonisinin kendisine has, daha önce başka hiçbir koloniye verilmemiş bir koku belirler koloninin doğum ve ölümlerinden, yeni bir koloni kurulmasına kadar bütün aşamalarda koloniye görevlerini bildirir ve onları âhenk içinde çalıştırır

23 Fatiha 2 : Âlemlerin Rabbi
KARINCANIN RABBİ aynı zamanda bütün karınca kolonilerinin Rabbidir bütün karınca türlerinin Rabbidir bütün böceklerin Rabbidir; her birini, büyük âlem içindeki görevlerini yerine getirecek şekilde terbiye ve idare eder bütün canlıların Rabbidir herşeyin Rabbidir; herşeye yönelik bir rububiyeti vardır

24 Fatiha 2 : Âlemlerin Rabbi
1 İnsanı en güzel bir surette yaratır, kendi dilediği gibi bir surete kavuşturur

25 Fatiha 2 : Âlemlerin Rabbi
Onu olağanüstü yeteneklerle donatır ve bunları alabildiğine geliştirme imkânı tanır

26 Fatiha 2 : Âlemlerin Rabbi
3 Onu bütün nimetlerin odak noktasına alır, gökleri ve yeri önüne serer

27 Fatiha 2 : Âlemlerin Rabbi
4 Peygamberler gönderip kitaplar indirerek ona iki cihanın saadetini temin edecek yolları öğretir

28 Fatiha 2 : Âlemlerin Rabbi
5 Âlemlerdeki rububiyet eserlerini onun önüne serer, kâinatı bir kitap gibi okutur

29 Allah’ın insana yönelik rububiyeti
6 Kendisine yönelen kulunu asla yalnız bırakmaz, her bir kuluna yönelik hususî rububiyeti ile, her ânında ve her halinde onunla beraber olur

30 Fatiha 2 : Âlemlerin Rabbi
O bütün bitkiler âleminin, bütün hayvanlar âleminin, yeryüzündeki canlı ve cansız herşeyin Rabbidir onlardan her birine, her bir ferdine yönelik bir rububiyeti vardır onları yerli yerinde ve âhenk içinde yaratır ve yaşatır bir vücut içinde hücre âlemlerini, bir bahçede çiçek ve böcek âlemlerini beraberce yaratıp yaşattığı gibi, semâda sayısız yıldızları yaratıp yaşatır görünen ve görünmeyen bütün âlemleri de birbirleriyle pek çok yönlerden ilişkili bir şekilde yaratır, tedbirini görür, idare eder

31 Fatiha 2 : Âlemlerin Rabbi
Rab ismi, Lâfza-i Celâlden sonra Kur’ân’da en çok geçen isimdir. Kur’ân, Allah’ı en çok bu isimle bize tarif eder, Onun tasarruflarını ve bize olan muamelesini en çok bu isimle bize anlatır. İlk inen sûrelerde Yüce Allah’a ekseriyetle “senin Rabbin” olarak atıfta bulunulmuştur. Bu, Peygamberimizin şahsında, her bireye yönelik hususî rububiyete dikkat çekmektedir. Her birimize hususî rububiyetiyle ayrı ayrı teveccüh eden Allah, aynı zamanda, bütün âlemlerin Rabbidir. Ona yönelen, bütün âlemlerin zenginliğini bulmuştur.

32 HAMD, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.
Sonuç Bütün âlemlerde görülen bütün güzellikler, iyilikler, üstünlükler ve nimetler sebebiyle her türlü övgü, şükür, minnet... özetle: HAMD, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

33 Fatiha 3: Rahmân, Rahîm Bütün âlemleri kuşatan malikiyet ve rububiyetinden sonra kullar yine rahmet sıfatına yönlendiriliyor Bu muhteşem rububiyetin arkasında, herşeyi kuşatan bir rahmet var

34 Fatiha 3: Rahmân, Rahîm Allah mahlûkatı yarattığı zaman, kendi katında, Arş’ın üzerinde bulunan kitabına şöyle yazdı: “Rahmetim gazabıma üstün gelir.” Buharî, Tevhid: 15; Müslim, Tevbe: 14

35 Fatiha 3: Rahmân, Rahîm Allah Tealâ gündüz günah işleyenlerin tövbesini kabul etmek için gece elini açar, gece günah işleyenlerin tövbesini kabul etmek için de gündüz elini açar. Güneş batıdan doğuncaya kadar bu böyle devam eder. Müslim, Tevbe: 31

36 Fatiha 4: Din Gününün Mâliki / Meliki
Dinî hakikatlerin apaçık şekilde ortaya çıktığı gün Herkese alacaklarının tastamam ödendiği gün

37 Fatiha 4: Din Gününün Mâliki / Meliki
Göklerde ve yerde kim varsa her ihtiyacını Ondan ister. O her gün bir iştedir. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edersiniz? Ey insanlar ve cinler! Yakında sizin hesabınıza bakacağız. Rahmân, 55:29-31

38 Fatiha 4: Din Gününün Mâliki / Meliki
Din Gününün ne olduğunu bilir misin? Evet, Din Gününün ne olduğunu bilir misin? O, kimsenin kimseye bir faydasının olmadığı gündür. Hüküm o gün Allah’ındır. İnfitar, 82:17-19

39 Fatiha 4: Din Gününün Mâliki / Meliki
O gün hepsi haşir meydanına çıkarlar; hiçbir şeyleri Allah’tan gizli kalmaz. Kimindir mülk o gün? Vâhid ve Kahhâr olan Allah’ın! Mü’min, 40:16

40 Fatiha 4: Din Gününün Mâliki / Meliki
Öyle bir günden sakının ki, o günde Allah’ın huzuruna dönersiniz ve, kimseye bir haksızlık edilmeksizin, herkese kazandıkları tastamam verilir. Bakara, 2:281

41 Fatiha 4: Din Gününün Mâliki / Meliki
Buna bir ses yeter; ve onlar o anda kalkmış, bakınmaktadırlar. “Eyvah bize,” derler. “Din Günü gelmiş!” İşte yalanladığınız Hüküm Günü! Sürün o zalimleri ve benzerlerini ve taptıklarını, Allah’tan başka kulluk ettiklerini. Hepsine Cehennemin yolunu gösterin. Tutuklayın onları; çünkü sorguya çekilecekler. Sâffât, 37:19-24

42 Fatiha 4: Din Gününün Mâliki / Meliki
Onlar Din Gününü tasdik ederler.. Onlar Rablerinin azabından korkarlar. Zira Rablerinin azabından kimse emin olamaz. ... İşte onlar Cennetlerde ikramlara erişenlerdir. Meâric, 70:26-35

43 Fatiha 4: Din Gününün Mâliki / Meliki
Yüce Allah yüz rahmet yarattı, bunun bir parçasını yeryüzüne indirdi. Mahlûkat, işte bu bir parça rahmet sebebiyle birbirine merhamet eder; hattâ, yavrulu hayvan, yavrumu ezerim korkusuyla ayağını yavrusunun üzerinden kaldırır. Geri kalan doksan dokuz rahmeti ise, Yüce Allah, kendi katında alıkoymuştur; kıyamet gününde onu yüze tamamlayacaktır. Buharî, Edeb: 19; Müslim, Tevbe: 17-21

44 Fatiha 4: Din Gününün Mâliki / Meliki
De ki: Ben de sizin gibi bir beşerim. Ancak bana, “Tanrınız tek bir Tanrıdır” diye vahyedilmiştir. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, güzel işler yapsın ve Rabbinin ibadetine hiç kimseyi ortak etmesin. Kehf, 18:110

45 İnternet adresleri utesav.org.tr facebook.com/yazarumitsimsek


"Kur’ân Buluşmaları: 2 Fatiha Sûresi: 2 ÜMİT ŞİMŞEK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları