Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kur’ân’ın ve kâinatın dilinden İSLÂM İNANÇ İLMİHALİ ÜMİT ŞİMŞEK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kur’ân’ın ve kâinatın dilinden İSLÂM İNANÇ İLMİHALİ ÜMİT ŞİMŞEK"— Sunum transkripti:

1 Kur’ân’ın ve kâinatın dilinden İSLÂM İNANÇ İLMİHALİ ÜMİT ŞİMŞEK
YİRMİ DOKUZUNCU BÖLÜM Âhirete iman: 1

2 Ölüm gerçeği Dünyaya gelen her varlık harikulâde sanatlarla bezenmiş olarak gelir. Bir müddet sonra da buradan gider.

3 Herşey hikmetli ve sanatlı şekilde yaratılır.
Ölüm gerçeği Birbirine zıt görünen kanunlar: Herşey hikmetli ve sanatlı şekilde yaratılır. Hiçbir şey devamlı değildir.

4 Ölüm gerçeği İnsan, yaratılanların en üstünüdür. O da burada kalmaz.
Birbirine zıt görünen kanunlar: İnsan, yaratılanların en üstünüdür. O da burada kalmaz.

5 Ölüm gerçeği Cansız bir yıldızın ortalama ömrü: sene İnsanın ortalama ömrü: < 100 sene

6 2. Dünyadan gidiş de anlamlı ve hikmetlidir.
Ölüm gerçeği Sonuç: 1. Bu dünyada herşey anlamlı ve hikmetlidir. 2. Dünyadan gidiş de anlamlı ve hikmetlidir.

7 Herşey bir güzellikle gelir.
Ölüm gerçeği Bir başka kanun: Herşey bir güzellikle gelir. Herşey bir güzellikle gider.

8 Bizim kültürümüzde ölüm
Âhiret öyle yakın seyredilen manzarada O kadar komşu ki dünyaya, duvar yok arada Geçer insan bir adım atsa birinden birine Kavuşur karşıda kaybettiği bir sevdiğine YAHYA KEMAL

9 Bizim kültürümüzde ölüm
Rabbim, nihayet sana itaat edeceğiz. Artık ne kin, ne haset, ne de yaşamak hırsı, Belki bir sabah vakti, belki gece yarısı, Artık nefes almayı bırakıp gideceğiz. Ben artık korkmuyorum, herşeyde bir hikmet var: Gecenin sonu seher, kışın sonunda bahar. Belki de bir bahçeyi müjdeliyor şu duvar. Birer ağaç altında sevgilimiz, annemiz. Gece değmemiş semâ, dalga bilmeyen deniz, En güzel, en bahtiyar, en aydınlık, en temiz Ümitler içindeyim, çok şükür öleceğiz. ZİYA OSMAN SABA

10 Bizim kültürümüzde ölüm
İstanbul’da günlük cenaze sayısı: >130

11 Bizim kültürümüzde ölüm
Yaşamak zevki nedir bilmez ölümden korkan YAHYA KEMAL

12 Bizim kültürümüzde ölüm
Şimdi bak Allah’ın rahmet eserlerine: Ölümünün ardından yeryüzünü nasıl diriltiyor. İşte bu, ölüleri dirilten Allah’tır. Onun gücü herşeye yeter. RUM, 30:50

13 Bizim kültürümüzde ölüm
Çiçekler bir başka baharda dirilmek için ölür. İnsan bir başka âlemde dirilmek için ölür.

14 Ölümden sonra diriliş İnsan diriltilebilir mi? İnsan diriltilecek mi?

15 İnsan diriltilebilir mi?
Ey insanlar! Kıyamet gününde diriltilmekten şüpheniz varsa, şu bir gerçek ki, Biz sizi önce topraktan, sonra bir nutfe’den, sonra bir aleka’dan, sonra kısmen şekillenmiş, kısmen şekillenmemiş bir çiğnem etten yarattık—tâ ki size âyetlerimizi açıklayalım

16 İnsan diriltilebilir mi?
. . . Dilediğimizi belirlenmiş bir vakte kadar rahimlerde yerleştiririz. Sonra sizi bebek olarak çıkarır, sonra olgunluk çağınıza kadar büyütürüz. Sonra kiminiz öldürülür, kiminiz ise ömrün en düşkün çağına döndürülür de, evvelce bildiği şeyleri bilmez hale gelir. Yeri de kupkuru görürsün; fakat üzerine suyu indirdiğimizde kıpırdanır, kabarır ve her güzel çiftten bitkiler bitirir. HAC, 22:5

17 İnsan diriltilebilir mi?
İnsan başıboş bırakılacağını mı sanıyor? Yoksa o atılmış meniden olan bir nutfe değil miydi? Sonra aleka oldu; derken Allah ona güzel ve düzgün bir biçim verdi. Sonra da ondan erkek ve dişi eşler yarattı. Bunları yapan, ölüleri diriltemez mi? KIYAMET, 75:36-40

18 İnsan diriltilebilir mi?
Görmedi mi insan: Biz onu bir damla sudan yarattık da o Bize açıkça düşman kesiliverdi. Kendi yaratılışını unuttu, Bize misal getirmeye kalktı: “Çürümüş kemikleri kim diriltecek?” diye. Sen de ki: İlk defasında onu kim yarattıysa O diriltecek. O herşeyin yaratılışını bilendir. YÂSİN, 36:77-79

19 İnsan diriltilebilir mi?
Onlar görmüyor mu ki, gökleri ve yeri yaratan Allah’ın gücü, onların benzerini yaratmaya da yeter? Allah, onlar için de geleceğinde kuşku olmayan bir ecel belirlemiştir. Fakat zalimler yine inkârdan geri durmazlar. İSRÂ, 17:99

20 İnsan diriltilebilir mi?
Göklerin ve yerin yaratılışı, insanların yaratılışından daha büyük birşeydir; lâkin insanların çoğu bunu bilmez. MÜ’MİN, 40:57

21 İnsan diriltilebilir mi?
Onlar görmediler mi ki, gökleri ve yeri yaratan ve bundan yorulmayan Allah, ölüleri diriltmeye de kadirdir? Evet, hiç şüphe yok ki, Onun herşeye gücü yeter. AHKAF, 46:33

22 İnsan diriltilebilir mi?
KUDRET SONSUZ HERŞEY SIFIR

23 İnsan diriltilebilir mi?
Sizin yaratılmanız da, tekrar diriltilmeniz de, tek bir kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir. Muhakkak ki Allah herşeyi işitir, herşeyi görür. LOKMAN, 31:28 Birşeyin olmasını dilediğinde, Onun işi “Ol” demekten ibarettir; o da oluverir. YÂSİN, 36:82-83

24 İnsan diriltilecek mi? Bir de dediler ki: “Toprağın altında kaybolup gittikten sonra yeniden mi yaratılacağız?” Doğrusu onlar Rablerine kavuşmayı inkâr ediyorlar. De ki: Sizin için görevlendirilen ölüm meleği sizi öldürecek; sonra da Rabbinizin huzuruna çıkarılacaksınız. SECDE, 32:10-11

25 İnsan diriltilecek mi? Her nefis ölümü tadıcıdır. Bir imtihan olsun diye Biz sizi hem kötülükle, hem iyilikle deneyeceğiz. Sonunda ise huzurumuza döneceksiniz. ENBİYÂ, 21:35 Yoksa sizi boş yere yarattığımızı ve bir daha huzurumuza dönmeyeceğinizi mi sandınız? MÜ’MİNÛN, 23:115

26 İnsan diriltilecek mi? Bir de diyorlar ki: “Biz kemik olup toza toprağa karıştıktan sonra mı yeni bir yaratılışla diriltileceğiz?” De ki: “İsterseniz taş olun, demir olun. “Yahut aklınızca canlanması çok daha zor birşey olun.” Onlar “Kim bizi tekrar diriltecek?” diyecekler. Sen de ki: “Kim sizi daha önce yoktan yarattıysa O diriltecek.” Alayla başlarını sallayıp “Ne zamanmış o?” diyecekler. Sen de ki: “Bakarsınız, pek yakındır. “O sizi çağırdığı gün, Ona hamd ederek çağrısına uyarsınız. Ve sanırsınız ki, kabirlerinizde pek az kalmışsınız.” İSRÂ, 17:49-52

27 İnsan diriltilecek mi? Biz göğü, yeri ve arasındakileri boşuna yaratmadık. Bu kâfirlerin zannıdır. Cehennem ateşinden, o kâfirlerin başlarına gelecek var! SÂD, 38:27

28 İnsan diriltilecek mi? Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri oyun oynamak için yaratmadık. ENBİYÂ, 21:16 Gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri Biz eğlenmek için yaratmadık. Biz onları ancak hak ve hikmetle yarattık; lâkin çokları bunu bilmiyor. DUHÂN, 44:38-39

29 İnsan diriltilecek mi? Göklerin ve yerin yaratılışı ile gece ve gündüzün değişmesinde, akıl sahipleri için deliller vardır. Onlar ayaktayken de, otururken de, yatarken de Allah’ı anarlar ve göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür ederler: “Bunları boşuna yaratmadın, ey Rabbimiz! Seni bütün noksanlardan uzak tutarız. Sen de bizi ateş azabından koru. “Rabbimiz! Sen kimi ateşe sokarsan, onu rezil etmişsindir. Zalimlerin ise hiçbir yardımcısı olmaz. “Rabbimiz! Bizi ‘Rabbinize iman edin’ diyerek imana çağıran davetçiyi işittik ve inandık. Sen de bizim günahlarımızı bağışla, ey Rabbimiz, kötülüklerimizi ört ve bize iyiler zümresinden olarak ölmeyi nasip eyle. “Rabbimiz! Elçilerinle bize vaad ettiğin şeyi bize ver; kıyamet gününde bizi rezil etme. Sen zaten vaadinden dönmezsin.” ÂL-İ İMRÂN, 3:

30 Reenkarnasyona dinde yer var mı?
Nasıl olur da Allah’ı inkâr edersiniz ki, siz cansız iken O size can verdi. Sonra O sizi öldürür; sonra yine diriltir; sonra da Onun huzuruna dönersiniz. BAKARA, 2:28 Biz sizi topraktan yarattık; sonra ona döndürür, sonra bir kere daha ondan çıkarırız. TÂHÂ, 20:55

31 Reenkarnasyona dinde yer var mı?
İnkâr edenlere gelince, onlara da şöyle seslenilir: “Allah’ın gazabı, sizin kendinize olan öfkenizden de büyüktür. Çünkü imana çağırıldığınızda siz inkâr ediyordunuz.” Onlar ise “Rabbimiz,” derler. “Bizi iki kere öldürdün, iki kere dirilttin. Şimdi günahlarımızı itiraf ediyoruz. Bize bir çıkış yolu yok mu?” MÜ’MİN, 40:10-11

32 Reenkarnasyona dinde yer var mı?
İmana dair gayb haberlerinin kaynakları: 1. KUR’ÂN 2. HADİS

33 Reenkarnasyona dinde yer var mı?
Biz bu Kur’ân’da insanlara her türlü mânâyı çeşitli şekillerde açıkladık. Yine de insanların çoğu inkârcılıktan geri durmuyor. İSRÂ, 17:89 (bk. İSRÂ, 17:41, KEHF, 18:54; TÂHÂ, 20:113; FURKAN, 25:50; AHKAF, 46:27)

34 Reenkarnasyona dinde yer var mı?
1. Kur’ân’da ve Hadiste reenkarnasyona dair hiçbir haber YOK. 2. Kur’ân’da ve Hadiste, dünyaya dönüşün mümkün olmadığına dair haberler ÇOK.

35 Reenkarnasyona dinde yer var mı?
Ateşin karşısında durdurulduklarında “Ne olurdu, dünyaya geri gönderilseydik de Rabbimizin âyetlerini yalanlamayıp mü’minlerden olsaydık” derken onları bir görsen! Aslında onların daha önce gizlemekte oldukları şey ortaya çıkmıştır. Yoksa, dünyaya geri gönderilecek olsalar bile, yine kendilerine yasaklanmış şeylere dönerlerdi. Onlar besbelli yalan söylüyorlar. Bir de “Bu dünyadaki hayatımızdan başka hayat yok; biz tekrar diriltilecek değiliz” demişlerdi. Sen onları Rablerinin huzuruna çıkarıldıkları zaman bir görsen! Allah “Bu gerçek değil miymiş?” buyurur. “Evet,” derler, “Rabbimize and olsun ki gerçekmiş.” Allah buyurur ki: “İnkâr edip durduğunuz için şimdi tadın bakalım azabı!” EN’ÂM, 6:27-30

36 Reenkarnasyona dinde yer var mı?
O mücrimleri Rablerinin huzurunda başlarını önlerine eğmiş halde bir görsen! “Yâ Rabbi, gördük ve işittik,” derler. “Artık şeksiz şüphesiz iman etmiş bulunuyoruz. Şimdi bizi geri gönder de güzel işler yapalım.” Dilesek Biz herkese hidayet verirdik. Fakat Benim “Cinlerin ve insanların bütün inkârcılarıyla Cehennemi doldururum” şeklindeki sözüm böylece gerçekleşmiştir. Bugüne kavuşmayı unuttuğunuz için şimdi tadın azabı! Bu defa da Biz sizi unuttuk; yaptıklarınızdan dolayı ebediyet azabını tadın. SECDE, 32:12-14

37 Âhirete iman Aslında, İblis’in onlar üzerinde hiçbir gücü yoktur; âhirete iman edenlerle ondan şüphe edenleri Biz böylece ayırt ediyoruz. Rabbin ise herşeyi gözetip koruyucudur. SEBE’, 34:21

38 Âhirete iman Bize kavuşmayı ummayan, dünya hayatına razı olup onunla tatmin olan ve âyetlerimizden habersiz davrananlara gelince: Kazandıkları günahlar yüzünden, onların varacakları yer ateştir. YUNUS, 10:7-8

39 Âhirete iman Kim Allah’a kavuşmayı ümit ediyorsa, bilsin ki, Allah’ın belirlediği vakit mutlaka gelecektir. O herşeyi işitir, herşeyi bilir. Kim çaba harcarsa, kendisi için gayret etmiş olur. Çünkü Allah’ın âlemlerden hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. ANKEBUT, 29:5-6

40 Âhirete iman De ki: Ben de sizin gibi bir beşerim. Ancak bana, “Tanrınız tek bir Tanrıdır” diye vahyedilmiştir. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, güzel işler yapsın ve Rabbinin ibadetine hiç kimseyi ortak etmesin. KEHF, 18:110

41 Âhirete iman Öyle bir günden sakının ki, o günde Allah’ın huzuruna dönersiniz ve, kimseye bir haksızlık edilmeksizin, herkese kazandıkları tastamam verilir. BAKARA, 2:281

42 İnternet adresleri iman_ilmihali@googlegroups.com utesav.org.tr
facebook.com/yazarumitsimsek


"Kur’ân’ın ve kâinatın dilinden İSLÂM İNANÇ İLMİHALİ ÜMİT ŞİMŞEK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları