Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KABALA’NIN BİLGELİĞİ ÖNSÖZ Giriş Kursu Ders 3 Eşitlik Kanunu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KABALA’NIN BİLGELİĞİ ÖNSÖZ Giriş Kursu Ders 3 Eşitlik Kanunu"— Sunum transkripti:

1 www.kabbalah.info/tr www.kabala.info.tr
KABALA’NIN BİLGELİĞİ ÖNSÖZ Giriş Kursu Ders 3 Eşitlik Kanunu Title page headers font: Arial; Bold; size 24 1st line 36 2nd line Lesson number + subject: font Arial; Bold; size 32, the title 35 ALL CAPS; underlined

2 Behina Gimel - Tifferet
Şuana kadar öğrendiklerimiz... Behina Şoreş-(Kök) Erdemliğin Işığı Behina Alef – Hohma (Erdemlik) Şefkatın Işığı Behina Bet - Bina Şefkat ışığının erdemlikle aydınlanması Behina Gimel - Tifferet Behina Dalet - Malhut

3 Form Eşitliği Kanunu Maneviyat zaman ve yer kavramlarının üzerinde bir gerçektir Güçlerin ve düşüncelerin gerçeği Mesafeyi nasıl ölçebiliriz? Yüksek ve alçağı, siyah yada beyazı nasıl tanımlayabiliriz?

4 Birbirine ters olan iki manevi nesne ise birbirinden uzaktır.
Form Eşitliği Kanunu Birbiriyle aynı olan ya da birbirine benzer olan iki manevi nesne birdir. Birbirine ters olan iki manevi nesne ise birbirinden uzaktır.

5 Form Eşitliği Kanunu Form Zıtlığı (mesafeleşme)
Form değişikliği (biraz mesafe / biraz bütünleşmek) Eşitlik Kanunu (bütünleşmek – birleşmek)

6 Form Eşitliği Kanunu “Tüm fiziksel objeler birbirlerinden mesafe olarak ayrı olduklarından, manevi objelerde özelliklerinin farklılığı yüzünden birbirlerinde ayrıdırlar. Böyle bir duruma dünyamızda şahit olabiliriz. Örneğin iki kişi benzer görüşlere sahiplerdir, birbirlerinin duygularına yakındırlar ve aralarındaki mesafe ortak görüşlerini etkileyemez. Buna karşılık, görüşleri çok ters olduğunda birbirlerinden nefret ederler ve hiç bir yakınlık onları bütünleştiremez.” Baal Hasulam “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde 13

7 Baal Hasulam “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde 13
Form Eşitliği Kanunu “Tam tersi olduğunda, görüşleri birlerine ters olduğu için birbirlerinden nefret ederler ve onları hiç bir yakınlık bir araya getiremez. Dolayısıyla görüş benzerliği kişileri bir araya getirir, farklılıkları da birbirlerinden uzak tutar. Eğer bir kişinin doğası başkasının doğasının tümüyle tersiyse, bu kişiler birbirlerinden Doğuyla Batı kadar uzaktır.” Baal Hasulam “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde 13

8 Baal Hasulam “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde 13
Form Eşitliği Kanunu “Aynı şey manevi dünyalarda da olur: Uzaklaşmak, yakınlaşmak, bütünleşmek – tüm bu oluşumlar manevi nesnelerin iç benzerlik ya da benzersizliklerine göre oluşur. Birbirine benzer özellikler yakınlaştırır ve benzemeyen özellikler uzaklaştırır.” Baal Hasulam “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde 13

9 Baal Hasulam “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde 13
Form eşitliği kanunu “Yaratılan varlığın ana öğesi “istemek arzusudur”; bu arzunun/aracın Yaratılışın Düşüncesinde bulunan Nedene ulaşabilinmesi için olması zorunludur. Yaratan’ı yaratılandan ayıran şey bu arzudur. Yaratan mutlak vermek arzusudur; O’nda zerre kadar istemek arzusu yoktur. Yaratan ve yaratılan, “istemek arzusuyla” “karşılıksız vermek” arasındaki farklardan daha büyük bir çelişki hayal edebilmek mümkün değildir.” Baal Hasulam “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde 13

10 Yaratılışın amacı – Yaratan’la form eşitliği edinmek
Vermek arzusu Yaratılan Varlık = Almak arzusu Yaratılışın amacı – Yaratan’la form eşitliği edinmek Işık - Karanlık İyi - Kötü Yüksek - Alçak Güçlü - Zayıf v.s… Ne yapılabilir?

11 Baal Hasulam “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde 14
Birinci Kısıtlama “Yaratılanı, Yaratan’dan bu denli uzak halinden kurtarmak için, Tzimtzum Alef (birinci kısıtlama) oldu ve Behina Daleti manevi nesnelerden ayırdı. Bu öyle bir şekilde oldu ki “istemek/almak arzusu” ışıktan mahrum bir yer haline geldi. Tzimtzum Alef’den sonra, tüm manevi nesnelerin Kli Malhut arzuları üzerinde bir perde vardır, böylelikle Behina Dalet içerisine ışığın girmesini önlerler. Baal Hasulam “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde 14

12 Birinci Kısıtlama

13 Baal Hasulam “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde 14
Birinci Kısıtlama “Üst ışık yaratılana girmeye teşebbüs eder etmez, perde geri çevirir. Işığın inmesiyle perdeyle arasındaki işleme vuruş/darbe (Hakaa) denir. Bu darbeden dolayı, Yansıyan Işık yükselir ve üst ışığın 10 sefirotunu sarar. Üst Işığı sararak giydiren Yansıyan Işık, Behina Dalet yerine bir kap olmaya başlar.” Baal Hasulam “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde 14

14 Birinci Kısıtlama Direkt Işık- Ohr Yaşar Yansıyan Işık- Or Hozer
Çarpma- Hakaa Perde- Masah Kap/alıcı-Kli

15 “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde 15
Birinci Kısıtlama “Birinci kısıtlamadan sonra, Behina Dalet’in yerine yeni almak yapılı Kliler oluşur. Bu oluşum ışıkla Masah arasında oluşan Hakaayla meydana gelir. Ancak hala bu Klinin ışığın böyle bir Kliden yansımasından sonra nasıl alıcı bir Kliye döndüğünü anlamamız lazım. Sonuç olarak ışık bir Kli halini alır, yani zıt bir rol oynamaya başlar.” Baal HaSsulam “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde 15

16 “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde 15
Birinci Kısıtlama “Yukarıdaki oluşumu anlamak için dünyamızdan bir örnek alalım. İnsan doğal olarak vermek arzusuna saygı duyar, aynı zamanda bir karşılık vermeden almayı da rahatsız edici bulur. Diyelim ki kişi bir arkadaşının evine geldi ve ona yemek ikram edildi. Doğal olarak açta olsa yemeği geri çevirir, çünkü bir şey geri vermeden almayı hoş bulmaz.” Baal HaSulam “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde 15

17 “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde 15
Birinci Kısıtlama “Ev sahibi, misafiri ikna etmeye başlar ve ısrar eder ve eğer yerse ev sahibini mutlu edeceği barizdir. Misafir, ev sahibinin bu tavrını anlayınca yemeği kabul eder zira bu durumda sadece alıcı olmaktan kurtulmuş olur. Buna ek olarak hatta şimdi yemeği yiyerek misafir sanki ev sahibine veriyormuş gibi olur.” Baal HaSulam “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde 15

18 “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde 15
Birinci Kısıtlama “Ve aç olmasına rağmen – yemek için oluşmuş gerçek bir Klisi olmasına rağmen misafirin utancını ev sahibi yatıştırana kadar misafir yemeğe dokunmamıştır.” Baal HaSulam “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde 15

19 “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde 15
Birinci Kısıtlama “Şimdi yemeği almak için nasıl yeni bir Klinin oluştuğunu görüyoruz. Ev sahibinin ısrarlı tutumuyla misafiri ikna etmesi ve gösterilen direnç, sonunda almayı karşı tarafı mutlu etmek için yiyerek vermeye dönüştü. Davranış olarak “almak” değişmedi; sadece niyet değişime uğradı. Karşı koyma gücü (almanın gerçek Klisi) yemeği kabul etmek için bir vesile oldu. Baal HaSulam “Kabala’nın Bilgeliği Önsöz”, madde 15

20 Şamati, Makele 73 “Kısıtlamadan Sonra”
“Kısıtlamadan sonra Tet Rişonot, Keduşa’nın olduğu yer oldu ve üzerinde kısıtlama olan Malhut dünyaların olduğu yer oldu. İki şey anlaşılmalı: Yerin olduğu bölge – Klipot’un (kabuklar) olduğu yer, özlerinde kendi niyetleri için almanın olduğu yer. Boş yer, Allah tersini göstermesin ki Keduşa için olan yer. Ve bir kısıtlama olmadan, tüm alem sadece Sade Işıkla kaplı olurdu ve sadece Tzimtzumdan sonra iyi yada kötüyü ayırt edecek bir yer doğdu.” Baal HaSulam Şamati, Makele 73 “Kısıtlamadan Sonra”

21 Şamati, Makale 73 “Kısıtlamadan Sonra”
“Ve iyiyi seçerek, O’nun ödülü o yere gelir. Ari’nin yazılarında böyle der, Ein Sof’un ışığı aşağıdakileri aydınlatır. Ein Sof yaratılanlara vermek isteğidir. Bir çok dünyadan bahsetmemize rağmen, 10 sefirottan ve diğer kavramlardan, hepsi Ein Sof’dan verilmektedir, sefirotlardan ve dünyalardan geçerek. Dolayısıyla, aşağıdakiler O’nun hazinesini ıslah olmadan ve hazırlanarak almaya müsait olmadan. Ancak Sefirotların isimleriyle anılan ıslah yolundan geçerek alabilmek mümkündür.” Baal HaSulam Şamati, Makale 73 “Kısıtlamadan Sonra”

22 Şamati, Makale 73 “Kısıtlamadan Sonra”
“Her Sefira’nın kendine özel bir ıslahı vardır ve bu yüzden alıcılara has bir çok Behinot vardır. Zira alttakiler Sonsuzluktan ıslah vasıtasıyla O’nun hazinesini alabilirler. Özel bir sefiradan almak bu demektir, ama hazinede hiç bir değişiklik yoktur.” Baal HaSulam Şamati, Makale 73 “Kısıtlamadan Sonra”

23 Şamati, Makale 73 “Kısıtlamadan Sonra”
“Böylelikle Yaratan’a edilen dua meselesini anlayacaksınız, Ein Sof ışığının özelliğini, bu ışık Yaratan’la yaratılan arasında olan bağdır; buna “yaratılanlara iyilik vermek arzusu” denir. Duanın niyetinde bir çok isim olmasına rağmen, hazine O’nun isimlerinden alınan ıslahlardan gelecektir, çünkü bu ıslahlardan geçerek hazine alanın elinde yaşayabilir.” Baal HaSulam Şamati, Makale 73 “Kısıtlamadan Sonra”

24 Bir Sonraki Basamak: Zivug DeHakaa


"KABALA’NIN BİLGELİĞİ ÖNSÖZ Giriş Kursu Ders 3 Eşitlik Kanunu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları